Nuance-konfigurationen bruger nuance-stikket til at starte nuance-tjenesten på dine Konversations profiler eller Knowledge Base.


Denne forbindelse er kun tilgængelig for Unified CCE, packaged CCE, HCS-CC og Webex CCE kunder som hybrid funktion.

Før du begynder

Kontrollér, at nuance-connectoren er konfigureret. Se artiklen nuance Connector for at få flere oplysninger.

1

Log ind på kundeorganisation ved at bruge URL-adresse https://admin.webex.com og naviger til Tjenester > Kontaktcenter > Funktioner.

2

Klik på ny > Contact Center AI-konfiguration.

3

I feltet config name skal du angive konfigurationsnavnet.

4

I feltet Beskrivelse skal du angive en kort beskrivelse af konfigurationen.

5

Vælg integration Connector for Contact Center AI-stikket , og vælg nuance-forbindelse på rullelisten.

Det er kun aktive stik, der kan vælges på rullelisten.

6

I feltet urn for nuance skal du angive Uniform Resource Name for nuance-konfigurationen.

7

Vælg en eller begge af følgende muligheder for at angive konfigurationen som standard for funktionerne i kontakt center-AI:

  • Virtuel agent: Angiv konfigurationen som standard i din løsning for alle samtaler, der bruger virtuelle agent tjenester, som f. eks. ASR, TTS og NLU.

  • Agent svar: Indstil dette som en standardkonfiguration i din løsning for alle opkald, der brugeragenten besvarer tjenester.

Dette trin gælder ikke, hvis du konfigurerer Agent svar-eller opkalds transskriptionen funktion i Unified CC Enterprise, packaged CCE eller HCS til CC 12,5.

8

Klik på Gem.

Hvad der skal ske nu

Du kan knytte konfigurationen til alle opkaldstyper eller en bestemt opkaldstype i Unified CC Enterprise, packaged CCE, HCS-CC og Cisco Webex Unified Contact Center Enterprise. For yderligere oplysninger, se Administrationsvejledning for Unified CCE.