Nuance-konfigurationen använder Nuance-anslutaren för att starta Nuance-tjänsten på dina konversations profiler eller kunskaps baser.


Den här kopplingen är endast tillgänglig för Unified CCE, packaged CCE, HCS-CC och Webex CCE kunder som en hybrid funktion.

Innan du börjar

Kontrol lera att Nuance-anslutningen har kon figurer ATS. Mer information finns i artikeln Nuance Connector.

1

Logga in på kundorganisationen via url:en https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Funktioner.

2

Klicka på ny > , AI-konfiguration för kontakt centret.

3

Ange konfigurations namnet i fältet konfigurations namn.

4

I fältet Beskrivning anger du en kort beskrivning av konfigurationen.

5

För kontakt Center AI-anslutning väljer du integration Connector och väljer Nuance-anslutning i list rutan.

Det är bara aktiva kopplingar som kan väljas i list rutan.

6

I fältet urn för Nuance anger du det enhetliga resurs namnet på Nuance-konfigurationen.

7

Välj ett eller båda av följande alternativ för att ställa in konfigurationen som standard för AI-funktionerna i kontakt centret:

  • Virtuell agent: Ställ in den här konfigurationen som standard i din lösning för alla konversationer som använder virtuella agent tjänster som ASR, TTS och NLU.

  • Agent svar: Ange detta som standard konfiguration i din lösning för alla samtal som använder agenten besvarar tjänster.

Det här steget gäller inte om du har konfigurerat Agent svar eller funktionen för samtals avskrift i unified CC Enterprise, packaged CCE eller HCS för CC 12,5.

8

Klicka på Spara.

Nästa steg

Du kan associera konfigurationen med alla samtals typer eller en viss samtals typ i unified CC Enterprise, packaged CCE, HCS-CC och Cisco Webex Unified Contact Center Enterprise. Mer information finns i Administrationsguide för Unified CCE.