W konfiguracji Nuance za pomocą łącznika Nuance uruchomić usługę Nuance w profilach rozmów lub na bazach wiedzy użytkownika.


Ten łącznik jest dostępny tylko dla Unified CCE, pakowanych CCE, HCS-CC i Webex CCE klientów jako funkcji hybrydowej.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że Nuance Connector jest skonfigurowany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Nuance Connector.

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Funkcje.

2

Kliknij przycisk nowy > pliku AI z centrum kontaktów w sieci

3

W polu Nazwa konfiguracji wprowadź nazwę konfiguracji.

4

W polu Opis wprowadź krótki opis konfiguracji.

5

W przypadku łącznika AI programu Contact Center wybierz z listy rozwijanej pozycję Łącznik integracji i wybierz opcję Nuance Connector .

Na liście rozwijanej dostępne są tylko aktywne łączniki

6

W polu Nazwa urn dla Nuance Wprowadź nazwę jednolitego zasobu konfiguracji Nuance.

7

Aby skonfigurować konfigurację jako domyślną dla funkcji Contact Center AI, należy wybrać jedną lub obie z następujących opcji:

  • Agent wirtualny: Ta konfiguracja jest ustawiana jako domyślna w rozwiązaniu dla wszystkich rozmów korzystających z usług agenta wirtualnego, takich jak ASR, TTS i NLU.

  • Odpowiedzi agenta: Ustaw jako konfigurację domyślną rozwiązania dla wszystkich połączeń, które korzystają z usługi Agent odpowiedzi

Ten krok nie ma zastosowania w przypadku konfigurowania odpowiedzi agenta lub funkcji transkrypcji połączeń w programie Unified CC Enterprise, pakiecie CCE lub HCS dla CC 12,5.

8

Kliknij przycisk Zapisz.

Następne czynności

Konfigurację można skojarzyć ze wszystkimi typami typów połączenia lub określonym typem połączenia w programie Unified CC Enterprise, w opakowaniach CCE, HCS-CC i Cisco Webex Unified Contact Center Enterprise. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku administratora dotyczącego produktu Unified CCE.