Nyheder i Konteksttjeneste

Sideinddeling og søgeopdateringer i SDK til Konteksttjeneste

11. juli 2018

Du kan nu bruge SDK til Konteksttjeneste til at navigere mellem forskellige sider med søgeresultater. Brug søgeparameteren startIndex for at angive det antal resultater, der skal springes over, før Konteksttjeneste returnerer dine resultater. Kontekstjeneste tilføjer nu automatisk totalHits fra dine søgeresultater til objektet SearchParameters. Du kan sortere søgeresultater ved at bruge parameteren sortedBy. Du kan også returnere søgeresultater i enten stigende eller faldende rækkefølge ved at bruge parameteren sortOrder. Få flere oplysninger i Søg efter objekter i SDK til Konteksttjeneste.

Links i Customer Context Gadget

10. juli 2018

Du kan nu klikke i Customer Context-gadgetten for at åbne dem automatisk på en ny fane. Denne funktion omfatter links i kundeoplysninger, anmodningsoplysninger, aktivitetsoplysninger og detaljer. Du kan klikke i anmodningsoplysningerne eller aktivitetsoplysningerne, også selvom det ikke er muligt at redigere anmodningen eller aktiviteten. Du kan bruge denne funktion til at føje links, der indeholder CRM-oplysninger, til Customer Context-gadgetten, som agenter nemt kan få adgang til.

Enhanced Customer Context Gadget

3. juli 2018

Enhanced Customer Context-gadget er nu tilgængelig i Cisco Finesse. Enhanced Customer Context-gadgetten omfatter en detaljeret kunderejse, der grupperer aktiviteter under kundeanmodninger. Du kan nu administrere anmodnings- og aktivitetsoplysninger, flytte aktiviteter til forskellige anmodninger eller forskellige kunder og føje kommentarer til aktiviteter. Få den komplette liste over nye funktioner og instruktioner om, hvordan du aktiverer Enhanced Customer Context-gadgetten, under Aktivér Enhanced Customer Context.

SDK-version 2.0.5 til Konteksttjeneste

30. maj 2018

2.0.5-versionen af SDK'et til Konteksttjeneste har en opdateret objektmodel. Kunde, Anmodning og Pod (aktivitet) er nu forskellige ContextObject-typer. Kunde-, Anmodning- og Pod-klasser virker stadig i 2.0.5-versionen, men frarådes. Du kan ikke få eller opdatere anmodninger, som du opretter ved hjælp af klassen Anmodning. 2.0.5-versionen af SDK'et indeholder også en ContextObject-type, der kaldes detalje. Detalje giver yderligere oplysninger om en anmodning eller en aktivitet. Konteksttjeneste kræver nu, at du knytter hver:

 • Anmodning til en kunde.

 • Detalje til enten en pod (aktivitet) eller en anmodning.

Få flere oplysninger om, hvordan du tilknytter de forskellige ContextObject-typer, i Vejledning om kontekstobjekttilknytninger i SDK til Konteksttjeneste.

Konteksttjeneste bruger nu tilstand til at bestemme, hvor du kan ændre de forskellige objekttyper. Få flere oplysninger i Vejledning i objekttilstand i SDK til Konteksttjeneste.

2.0.5-versionen af SDK'et til Konteksttjeneste har nu også opdateret eksempelkode. Du kan få vist den opdaterede eksempelkode i github-lageret med eksempelkode til Konteksttjeneste.

Få en komplet liste over ændringer i SDK'et til Konteksttjeneste i Release-noter om SDK til Konteksttjeneste.

Tilpasset projekt med eksempel på brug af IVR

9. marts 2018

Konteksttjeneste har nu et projekt med eksempel på brug, der ved hjælp af kunde- og aktivitetsoplysninger, der er gemt i Konteksttjeneste, viser, at den kan:

 • Levere en tilpasset hilsen til kunder.

 • Distribuere opkald dynamisk ved hjælp af Konteksttjeneste-mærker.

 • Registrere og distribuere personer, der ringer gentagne gange.

 • Ændre IVR-opkaldsforløbet, hvis visse kundeoplysninger ikke er tilgængelige.

Få flere oplysninger under Tilpasset dokumentation om projekt med erfaring vedrørende IVR på DevNet. Du kan hente projektfilerne fra Lager med eksempelkode på DevNet CVP.

Forbedringer af kundens rejse i Cisco Webex Care Desktop

7. marts 2018

Brugergrænsefladen til Cisco Webex Care Desktop viser nu de nye anmodningsfelter. Anmodninger repræsenterer en bestemt kundens problem og gør det muligt at registrere kundens formål. Brugergrænsefladen grupperer nu også alle aktiviteter (kundeinteraktioner) med en anmodning i Kunderejse. Du kan bruge Kunderejse til at få vist de forskellige kundeinteraktioner, der er involveret, når hvert enkelt kundeproblem skal løses. Du kan flytte aktiviteter til forskellige anmodninger. Aktiviteter har nu mærker. Få flere oplysninger under Spark Care Desktop-oversigt.

Fjern noder fra hybride kontekstklynger

13. december 2017

Du kan nu fjerne noder fra hybride kontekstklynger i Cisco Webex Control Hub. Du kan kun fjerne en node, hvis der er flere noder i klyngen, og den node, der fjernes, er offline.

Få flere oplysninger under Administrer hybride kontekstklynger.


Customer Context Gadget-opdatering

17. november 2017

Customer Context-gadgetten opretter ikke længere automatisk nye kundeposter. Når en kunde kontakter organisationen for første gang, vises de i brugergrænsefladen i Customer Context-gadgetten, og deres oplysninger udfyldes automatisk i kundeoplysningsformularen. Agenter skal klikke på Opret i kundeoplysningsformularen for at oprette en ny kundepost.

Få flere oplysninger under Udfyld nye kundeoplysninger automatisk.    

Liste med enkelt valgmulighed i Cisco Webex Control Hub

6. september 2017

Du kan nu oprette felter med enkelt valgmulighed i Cisco Webex Control Hub. Med et felt med enkelt valgmulighed kan du:

 • Oprette eller slette indstillinger med enkelt valgmulighed.

 • Omarrangere indstillinger for enkelt valgmulighed.

 • Angive eller fjerne standardindstillingen for enkelt valgmulighed.

Du kan udføre disse handlinger, selv når feltet er i brug. Få flere oplysninger under Administrer felter i Konteksttjeneste.    

Opdatering af felt eller grænse for feltsæt

31. juli 2017

Du kan nu oprette op til 100 brugerdefinerede felter og 1.000 brugerdefinerede feltsæt for din organisation.


Forbedringer af gadget

26. juli 2017

Du kan nu lagre kundens foretrukne sprog ved hjælp af feltet Context_Preferred_Language felt, der er føjet til feltsættet cisco.base.customer.

 • Agenter kan nu vælge en kundes foretrukne sprog på en rulleliste, mens de interagerer med en kunde.

 • Du kan nu bruge Cisco UCCX og UCCE IVR'er til at slå en kundes foretrukne sprog op.


Administrer hybride Konteksttjeneste-klynger via Cisco Webex Control Hub

15. maj 2017

Partnere og administratorer kan få adgang til Konteksttjeneste-klynger, der er registreret for din organisation, via Cisco Webex Control Hub.

Få flere oplysninger under Hybrid Konteksttjeneste.


Administrer hybride felter og feltsæt til Konteksttjeneste

15. maj 2017

Partnere og administratorer kan få adgang til felter og feltsæt til Konteksttjeneste via Cisco Webex Control Hub for at:

 • Se grundlæggende Cisco-felter og -feltsæt.

 • Tilføje og redigere felter og feltsæt, der er specifikke for din organisation.

Få flere oplysninger under Administrer Konteksttjeneste-felter og Administrer Konteksttjeneste-feltsæt.


Giv automatisk alle partnere ret til Konteksttjeneste

9. februar 2017

Alle partnerorganisationer, der bruger Ciscos kundeserviceprodukter, er nu automatisk berettiget til Konteksttjeneste.


Flyt aktivitet

17. januar 2017

Nu kan du flytte en aktivitet fra én kunde til en anden.

Du kan kun flytte redigerbare aktiviteter til en ny eller eksisterende kundepost.


Liste over åbne og seneste kunder vedligeholdes, når browser opdateres

17. januar 2017

Når browseren genåbnes efter en opdatering, vedligeholder Customer Context-gadgetten listen over åbne og seneste kunder. Gadgetten vedligeholder også:

 • Samme rækkefølge af åbne og seneste kunder på listen.

 • Redigeringstilstand for aktiviteter, der ikke kommer fra Cisco Finesse-skrivebordet. Aktiviteter, der f.eks. kommer fra en kundes telefonopkald, e-mail eller chatsession, forbliver f.eks. redigerbare.

Når browseren opdateres, kan du miste data, det ikke er gemt.


Understøttelse af Internet Explorer 11

11. januar 2017

Konteksttjeneste understøtter nu Internet Explorer 11 til registrering af komponenter i Unified CCE Administration, Cisco Finesse Administration, Unified CVP-betjeningskonsol og Unified CCX.


Opret automatisk kunde

15. december 2016

Customer Context-gadgetten kan nu automatisk oprette en kundepost, når bestemte oplysninger er tilgængelige i den indgående aktivitet. Denne funktion frarådes fra og med den 17. november 2017. Customer Context-gadgetten udfylder nu visse tilgængelige kundeoplysninger i kundeoplysningsformularen. Agenter skal klikke på Opret i kundeoplysningsformularen for at oprette en ny kundepost.

Få flere oplysninger under Udfyld kundeoplysninger automatisk.


Forbedringer af kundeposter

2. december 2016

Forbedringer af kundeposter omfatter:

 • Brugerdefinerede felter i kundeobjektet er nu synlige i Customer Context-gadgeten. De brugerdefinerede felter vises i kundeposten under standardfelterne og i den rækkefølge, de er oprettet i. Værdier for brugerdefinerede felter kan nu ændres.

 • I skrivebeskyttet tilstand kan felter i kundeposten uden værdi nu undertrykkes. Tidligere viste disse felter værdien Ingen. Alle felter er synlige i redigeringstilstand.

 • I skrivebeskyttet tilstand ombrydes teksten nu i stedet for at blive afkortet, hvis teksten i et felt overskrider feltets bredde.


Advarsel, når post eller aktivitet ændres eksternt

22. november 2016

Hvis en aktivitet eller kundepost redigeres eksternt (f.eks. af en anden agent), vises Customer Context-gadgetten en advarsel, når du forsøger at gemme kundeposten. Du kan derefter vælge enten at indlæse ændringerne eller overskrive dem.


Forbedringer af gadgetbeskeder

21. november 2016

Den måde, Customer Context-gadgetten viser den indgående aktivitet på, er blevet ændret. Tidligere fokuserede gadgetten på den nye kunde. Nu viser gadgetten en besked om indgående aktivitet. Gadgetten viser også en beskedtæller.

Hvis der er en indgående aktivitet, kan du klikke på Skift for at skifte til den kundepost, der er knyttet til den nye aktivitet. Hvis der er mere end én indgående aktivitet, kan du klikke på Vis for at åbne sidepanelet (hvis det er skjult). Kundeposter, der er knyttet til de indgående aktiviteter, vises i sidepanelet.


Forbedringer af gadget

11. november 2016

 • Customer Context-gadgetten viser nu fejl eller beskeder, der forekommer, når du har åbne kunder eller aktiviteter.

 • Nu kan du opdatere Customer Context-gadgetten, når der sker en initialiserings- eller netværksfejl.


Forbedring af sidepanel

11. oktober 2016

Sidepanelet i Customer Context-gadgetten bevarer nu sin tilstand, når den er skjult, og genkalder sin tilstanden, når den vises. Søg f.eks. efter en kunde, og skjul derefter sidepanelet. Når sidepanelet er genåbnet, viser panelet søgefanen med de oprindelige søgeresultater.


Ny søgefunktion

21. september 2016

Søgefunktionen i Konteksttjeneste er blevet forbedret for at give mulighed for detaljeret søgning fra Java SDK'et til Kontekstjeneste. Dette gør det muligt at søge efter data efter bestemte felter. Denne ændring påvirker ikke data, der er oprettet efter den 21. september 2016. Data, der er oprettet før den 21. september 2016, vil imidlertid ikke længere være søgbare, før du gør dine data kompatible med det nye dataformat.

Med denne funktion håndhæver søgefunktionen i Konteksttjeneste nu nøglen, når du søger efter et nøgle:værdi-par. Du har f.eks. to brugere, en med fornavnet Thomas og et andet med efternavnet Thomas . Søgningen ville returnere værdier for begge nøgler. Nu er søgning detaljeret, og hvis du søger efter fornavn: Thomas, får du kun de poster, hvor udelukkende fornavn er Thomas. Hvis du vil vide mere om søgning med Konteksttjeneste, kan du se Vejledning i SDG til Konteksttjeneste.


Konteksttjeneste er nu tilgængelig med Unified Contact Center Release 11.5

14. september 2016

Nu kan du bruge Konteksttjeneste med det samme i Unified Contact Center Enterprise- og Express-produkter.

Konteksttjeneste-funktioner:

 • Fleksibelt og sikkert datalager, hvor du kan gemme dataene fra dine kunders rejse på tværs af flere kanaler.

 • Forbedret oplevelse af selvbetjening, distribution og agentskrivebord med kontekstbaserede data fra tidligere kundeaktivitet på tværs af flere kanaler.

 • Mulighed for automatisk at registrere stier for e-mail, chat og opgaver.

 • Søgning med forskel på store og små bogstaver på tværs af både krypterede og ukrypterede data.

 • Righoldig agentskrivebordsoplevelse, der opdateres dynamisk, og som:

  • Viser hele kundens rejse på tværs af flere kanaler.

  • Styrer oplysninger om kundeprofil og -aktivitet.

  • Vedligeholder liste over åbne og seneste kunder.

  • Finder kunder ved at søge efter kundeprofildata, herunder brugerdefinerede felter.

 • API'er til at integrere Konteksttjeneste med dine virksomhedsløsninger. Find dem på webstedet for Cisco Developer Network.

I øjeblikket lagres data fra Konteksttjeneste i datacentre, der ligger i USA. Se beskrivelsen af Konteksttjeneste-produktet for at få flere oplysninger om vilkårene for tjenesten.

Var denne artikel nyttig?