Nieuw in de Context-service

Updates in paginering en de zoekfunctie van de Context-service SDK

11 juli 2018

U kunt de Context-service SDK nu gebruiken om tussen verschillende pagina's aan zoekresultaten te navigeren. Gebruik de zoekparameter startIndex om het aantal resultaten dat u wilt overslaan op te geven voordat Context-service uw resultaten aanbiedt. Context-service voegt nu automatisch het aantal totalHits van uw zoekresultaten toe aan het object SearchParameters. U kunt zoekresultaten sorteren met de parameter sortedBy. U kunt ook zoekresultaten op oplopende of aflopende volgorde sorteren met behulp van de parameter sortOrder. Zie voor meer informatie, Zoekobjecten in de handleiding voor Context-service SDK.

Koppelingen in de gadget Klantcontext

10 juli 2018

U kunt nu op koppelingen klikken in de gadget Klantcontext om deze automatisch te openen in een nieuw tabblad. Deze functie bevat ook koppelingen in de klantdetails, verzoekdetails, activiteitsdetails en opmerkingen. U kunt op koppelingen in de verzoekdetails of de activiteitsdetails klikken, ook wanneer het verzoek of de activiteit niet kan worden bewerkt. U kunt deze functie gebruiken om koppelingen met CRM-informatie aan de gadget Klantcontext toe te voegen zodat agenten er gemakkelijk bij kunnen.

De gadget Uitgebreide klantcontext

3 juli 2018

De gadget Uitgebreide klantcontext is nu beschikbaar in Cisco Finesse. De gadget Uitgebreide klantcontext bevat een gedetailleerde klantreis die activiteiten groepeert op klantverzoeken. U kunt nu verzoeks- en activiteitsinformatie beheren, activiteiten verplaatsen naar verschillende verzoeken of verschillende klanten en opmerkingen toevoegen aan activiteiten. Zie voor de volledige lijst van nieuwe functies en instructies voor het inschakelen van de gadget Uitgebreide klantcontext, De gadget Uitgebreide klantcontext inschakelen.

Context-service SDK versie 2.0.5

30 mei 2018

De 2.0.5 versie van de Context-service SDK is uitgerust met een bijgewerkt objectmodel. Klant, Verzoek en Pod (activiteit) zijn nu andere typen ContextObject. De klassen Klant, Verzoek en Pod werken nog steeds in de 2.0.5 versie, maar zijn afgeschreven. U kunt verzoeken die u maakt met behulp van de klasse Verzoek niet ophalen of bijwerken. De 2.0.5 SDK-versie bevat ook een nieuw type ContextObject genaamd detail. Details bieden aanvullende informatie over een verzoek of activiteit. Context-service vereist nu dat u:

 • elk verzoek koppelt met een klant.

 • elk detail koppelt met een pod (activiteit) of een verzoek.

Voor meer informatie over het koppelen van de verschillende typen ContextObject, zie ContextObject-koppelingen in de handleiding voor Context-service SDK.

Context-service gebruikt nu de status om te bepalen wanneer u de verschillende objecttypen kunt wijzigen. Zie voor meer informatie, Objectstatus in de handleiding voor Context-service SDK.

De 2.0.5-versie van de Context-service SDK heeft ook bijgewerkte voorbeeldcode. U kunt de bijgewerkte voorbeeldcode bekijken in de github-bibliotheek met Context-service voorbeeldcode.

Zie voor de volledige lijst van de wijzigingen in de Context-service SDK, de Release notes voor de handleiding Context-service SDK.

Persoonlijke IVR-ervaring gebruikspraktijkproject

9 maart 2018

Contextservice heeft nu een voorbeeld gebruikspraktijkproject waarin het gebruik van klant- en activiteitsinformatie in de Context-service wordt gedemonstreerd om:

 • een persoonlijke begroeting aan klanten aan te bieden.

 • gesprekken dynamisch te routeren met Context-service-tags.

 • terugkerende bellers te detecteren en te routeren.

 • de IVR-gespreksstroom te wijzigen als bepaalde klantinformatie niet beschikbaar is.

Zie voor meer informatie de documentatie over het project Persoonlijke IVR-ervaring op DevNet. U kunt de projectbestanden downloaden van de bibliotheek met voorbeeldcode van DevNet CVP.

Verbeteringen van de klantreis in Cisco Webex Care-desktop

7 maart 2018

De gebruikersinterface van Cisco Webex Care-desktop geeft nu de nieuwe verzoekvelden weer. Verzoeken vertegenwoordigen een specifiek klantprobleem waarmee u de bedoeling van de klant kunt vastleggen. De gebruikersinterface groepeert nu alle activiteiten (klantinteracties) met een verzoek in de klantreis. U kunt de klantreis gebruiken om de verschillende klantinteracties te bekijken die zijn betrokken bij het oplossen van elk klantprobleem. U kunt activiteiten verplaatsen naar verschillende verzoeken. Activiteiten hebben nu tags. Zie voor meer informatie het Overzicht van Spark Care-desktop.

Knooppunten verwijderen uit hybride contextclusters

13 december 2017

U kunt nu knooppunten verwijderen uit hybride contextclusters in Cisco Webex Control Hub. U kunt een knooppunt alleen verwijderen als er meerdere knooppunten in het cluster zijn en als het knooppunt dat wordt verwijderd offline is.

Zie voor meer informatie Hybride contextclusters beheren.


Bijgewerkte gadget Klantcontext

17 november 2017

De gadget Klantcontext maakt niet langer automatisch een nieuwe klantrecords. Wanneer een klant voor de eerste keer contact opneemt met uw organisatie, worden ze weergegeven in de gebruikersinterface van de gadget Klantcontext. Hun informatie wordt automatisch ingevuld in het formulier met klantinformatie. Agenten moeten op Maken klikken in het formulier met klantinformatie om een nieuw klantrecord te maken.

Zie voor meer informatie Nieuwe klantinformatie automatisch invullen.    

Enkele selecteerlijsten in Cisco Webex Control Hub

6 september 2017

U kunt nu enkele selecteervelden maken in Cisco Webex Control Hub. Met een enkel selecteerveld kunt u:

 • enkele selecteeropties maken of verwijderen.

 • de volgorde van enkele selecteeropties aanpassen.

 • de standaardoptie voor enkel selecteren verwijderen of instellen.

U kunt deze acties uitvoeren, zelfs als het veld in gebruik is. Zie voor meer informatie Context-servicevelden beheren.    

Bijgewerkte veld- of veldsetlimiet

dinsdag 31 juli 2017

U kunt nu maximaal 100 aangepaste velden en 1000 aangepaste veldsets maken voor uw organisatie.


Verbeteringen in de gadget

donderdag 26 juli 2017

U kunt nu de voorkeurstaal van de klant opslaan met behulp van het nieuwe veld Context_Preferred_Language dat is toegevoegd aan de veldset cisco.base.customer.

 • Agenten kunnen nu de voorkeurstaal van een klant selecteren uit een vervolgkeuzelijst tijdens de interactie met een klant.

 • U kunt nu Cisco UCCX en UCCE IVRs gebruiken om de voorkeurstaal van een klant op te zoeken.


Hybride Context-serviceclusters beheren vanuit de Cisco Webex Control Hub

dinsdag 15 mei 2017

Partners en de beheerders hebben toegang tot Context-service-clusters die voor uw organisatie zijn geregistreerd vanuit de Cisco Webex Control Hub.

Zie voor meer informatie Hybride Context-service.


Hybride Context-servicevelden en -veldsets beheren

dinsdag 15 mei 2017

Partners en beheerders hebben toegang tot Context-servicevelden en -veldsets van Cisco Webex Control Hub om:

 • Cisco-basisvelden en -veldsets te bekijken.

 • Velden en veldsets die specifiek zijn voor uw organisatie toe te voegen en te bewerken.

Zie voor meer informatie Context-servicevelden beheren en Context-serviceveldsets beheren.


Automatisch alle partners rechten geven met Context-service

vrijdag 9 februari 2017

Alle partnerorganisaties met Cisco Customer Care-producten hebben nu automatisch rechten voor Context-service.


Meer activiteit

woensdag 17 januari 2017

U kunt nu een activiteit verplaatsen van de ene klant naar de andere.

U kunt alleen bewerkbare activiteiten verplaatsen naar een nieuw of bestaand klantrecord.


Lijst met open en recente klanten blijft behouden wanneer de browser wordt vernieuwd

woensdag 17 januari 2017

Wanneer de browser opnieuw opent na vernieuwen, behoudt de gadget Klantcontext de lijst met open en recente klanten. De gadget behoudt ook:

 • Dezelfde volgorde van open en recente klanten in de lijst.

 • De bewerkingsstatus van activiteiten die afkomstig zijn van buiten de Cisco Finesse-desktop. Bijvoorbeeld, activiteiten die afkomstig zijn van een telefoongesprek, e-mail of chatsessie van de klant blijven bewerkbaar.

U kunt niet-opgeslagen gegevens verliezen wanneer de browser wordt vernieuwd.


Ondersteuning voor Internet Explorer 11

donderdag 11 januari 2017

Context-service ondersteunt nu Internet Explorer 11 voor het registreren van componenten in Unified CCE Administration, Cisco Finesse Administration, Unified CVP Operations Console en Unified CCX.


Automatisch een klant maken

vrijdag 15 december 2016

De gadget klant Klantcontext kan nu automatisch een klantrecord maken wanneer bepaalde informatie beschikbaar is in de inkomende activiteit. Deze functie is vanaf 17 November 2017 afgeschreven. De gadget Klantcontext vult nu bepaalde beschikbaar klantinformatie in het formulier voor klantinformatie in. Agenten moeten op Maken klikken in het formulier met klantinformatie om een nieuw klantrecord te maken.

Zie voor meer informatie Klantinformatie automatisch invullen.


Verbeteringen in klantrecords

zaterdag 2 december 2016

Verbeteringen in het klantrecord zijn onder andere:

 • Aangepaste velden in het klantobject worden nu weergegeven in de gadget Klantcontext. De aangepaste velden worden weergegeven in het klantrecord onder de standaardvelden en in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Waarden voor aangepaste velden kunnen nu worden gewijzigd.

 • Velden in het klantrecord zonder waarde worden nu in de modus alleen-lezen onderdrukt. Eerder gaven deze velden een waarde van Geen weer. Alle velden zijn zichtbaar in de bewerkingsmodus.

 • In de modus alleen-lezen, als de tekst in een veld groter is dan de breedte van het veld, wordt de tekst nu met tekstterugloop weergegeven in plaats van worden afgekapt.


Waarschuwing wanneer een record of activiteit extern wordt gewijzigd

woensdag 22 november 2016

Als een activiteit of klantrecord extern wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door een andere agent) geeft het gadget Klantcontext een waarschuwing weer wanneer u probeert het klantrecord op te slaan. U kunt vervolgens kiezen om de wijzigingen te laden of te overschrijven.


Verbeteringen in de gadget Melding

dinsdag 21 november 2016

De manier waarop de gadget Klantcontext de inkomende activiteit weergeeft, is gewijzigd. Voorheen zette de gadget de nieuwe klant centraal. Nu geeft de gadget een melding voor inkomende activiteit. De gadget geeft ook een meldingsteller weer.

Als er één inkomende activiteit is, klikt u op Overschakelen om naar het klantrecord over te schakelen van de klant met de nieuwe activiteit. Als er meer dan één inkomende activiteit is, kunt u klikken op Weergeven om het zijpaneel te openen (als deze is samengevouwen). De klantrecords voor klanten die zijn gekoppeld met de inkomende activiteiten worden weergegeven in het zijpaneel.


Verbeteringen in de gadget

zaterdag 11 november 2016

 • De gadget Klantcontext geeft nu fouten of meldingen weer die plaatsvinden wanneer u open klanten of activiteiten hebt.

 • U kunt nu de gadget Klantcontext vernieuwen wanneer een initialisatie- of netwerkfout optreedt.


Verbetering van het zijpaneel

woensdag 11 oktober 2016

Het zijpaneel van de gadget Klantcontext behoudt nu de status wanneer het is samengevouwen haalt de status terug wanneer het wordt uitgevouwen. Bijvoorbeeld wanneer u zoekt naar een klant en vervolgens het zijpaneel samenvouwt. Wanneer u het zijpaneel weer opent, geeft het paneel het zoektabblad weer met de originele zoekresultaten.


Nieuwe zoekfunctie

donderdag 21 september 2016

De mogelijkheid van de zoekfunctie van Context-service is uitgebreid om gedetailleerde zoeken in de Context-service Java SDK mogelijk te maken. Hiermee kunt u gegevens zoeken op specifieke velden. Deze wijziging heeft geen invloed op gegevens die zijn gemaakt na 21 september 2016. Gegevens die zijn gemaakt voor 21 september 2016 zijn echter niet langer doorzoekbaar totdat u uw gegevens migreert om deze compatibel te maken met de nieuwe gegevensindeling.

Met deze nieuwe capaciteit gebruikt de zoekfunctie van Context-service nu de sleutel wanneer u naar een sleutel:waarde-paar zoekt. U hebt bijvoorbeeld twee gebruikers, één met de voornaam Thomas en een tweede met de achternaam Thomas. Zoeken zou waarden voor beide sleutels opleveren. Met gedetailleerd zoeken kunt u nu zoeken naar voornaam:Thomas en krijgt u alleen records waarbij de voornaam Thomas is. Zie voor meer informatie over de zoekfunctie van Context-service de handleiding voor Context-service SDK.


Context-service is nu beschikbaar met Unified Contact Center release 11.5

donderdag 14 september 2016

U kunt nu Context-service direct gebruiken met Unified Contact Center Enterprise en Express-producten.

Functies van de Context-service:

 • Flexibele en veilige gegevensbibliotheek voor het opslaan van de gegevens van uw klantreis via meerdere kanalen.

 • Verrijkte zelfservice-, routerings- en Agent Desktop-ervaring, met contextuele gegevens van eerdere klantactiviteit via meerdere kanalen.

 • De mogelijkheid om broodkruimels voor e-mail, chat en taken automatisch vast te leggen.

 • Hoofdletterongevoelige zoekfunctie in zowel gecodeerde als niet-gecodeerde gegevens.

 • Rijke en dynamisch bewerkbare Agent Desktop-ervaring die:

  • De volledige klantreis weergeeft voor meerdere kanalen.

  • Klantprofiel- en activiteitsdetails beheert.

  • Een lijst met open en recente klanten onderhoudt.

  • Klanten kan vinden door te zoeken op alle klantprofielgegevens, met inbegrip van aangepaste velden.

 • API's om de Context-service te integreren met uw zakelijke toepassingen zijn beschikbaar op de website van Cisco Developer Network.

Op dit moment worden Context-servicegegevens opgeslagen op datacenters gevestigd in de Verenigde Staten. Zie de aanbodbeschrijving van de Context-service voor meer informatie over servicevoorwaarden.

Vond u dit artikel nuttig?