Bağlam Hizmetindeki Yenilikler

Bağlam Hizmeti SDK içinde Sayfa Numaralandırma ve Arama Güncellemeleri

11 Temmuz 2018

Şimdi arama sonuçlarının farklı sayfaları arasında gezinmek için Bağlam Hizmeti SDK'yı kullanabilirsiniz. Bağlam Hizmeti sonuçlarınızı döndürmeden önce atlanacak sonuç sayısını belirtmek için startIndex arama parametresini kullanın. Bağlam Hizmeti şimdi arama sonuçlarınızın totalHits sayısını SearchParameters nesnesine ekler. Arama sonuçlarını, sortedBy parametresini kullanarak sıralayabilirsiniz. Ayrıca, sortOrder parametresini kullanarak arama sonuçlarını azalan ya da artan sırada sıralayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Bağlam Hizmeti SDK Kılavuzundaki Arama Nesneleri bölümüne bakın.

Müşteri Bağlam Aracı içindeki bağlantılar

10 Temmuz 2018

Müşteri Bağlamı içindeki bağlantıları otomatik olarak yeni sekmede açmak için şimdi bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bu özellik, müşteri ayrıntıları, istek ayrıntıları, etkinlik ayrıntıları ve yorumlardaki bağlantıları içerir. İstek veya etkinlik düzenlenebilir olmadığında bile istek ayrıntıları veya etkinlik ayrıntıları içindeki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak, temsilcilerin kolayca erişebileceği Müşteri Bağlamı aracına CRM bilgisi içeren bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş Müşteri Bağlam Aracı

3 Temmuz 2018

Gelişmiş Müşteri Bağlam aracı Cisco Finesse'de kullanılabilir. Gelişmiş Müşteri Bağlam aracı, etkinlikleri müşteri isteklerinin altında gruplayan ayrıntılı bir müşteri yolculuğu içerir. İstek ve etkinlik bilgilerini yönetebilir, etkinlikleri farklı isteklere veya müşterilere taşıyabilir ve etkinliklere yorum ekleyebilirsiniz. Gelişmiş Müşteri Bağlam aracının yeni özelliklerinin eksiksiz listesi ve aracın nasıl etkinleştirileceğine dair talimatlar için Gelişmiş Müşteri Bağlam Aracını Etkinleştirme bölümüne bakın.

Bağlam Hizmeti SDK 2.0.5 Sürümü

30 Mayıs 2018

Bağlam Hizmeti SDK 2.0.5 sürümünde güncellenmiş bir nesne modeli bulunur. Müşteri, İstek ve Pod (etkinlik) artık farklı BağlamNesnesi türleridir. Müşteri, İstek ve Pod sınıfları 2.0.5 sürümünde çalışır ancak kullanım dışıdır. İstek sınıfını kullanarak oluşturduğunuz istekleri alamaz veya güncelleyemezsiniz. SDK 2.0.5 sürümü ayrıntı olarak adlandırılan yeni bir BağlamNesnesi türü içerir. Ayrıntılar, bir istek veya etkinlikle ilgili ek bilgiler sağlar. Bağlam Hizmeti aşağıdakileri ilişkilendirmenizi gerektirir:

 • İsteği müşteriyle.

 • Ayrıntıyı pod (etkinlik) veya istekle.

Farklı BağlamNesnesi türlerini ilişkilendirme yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için, Bağlam Hizmeti SDK Kılavuzundaki Bağlam Nesnesi İlişkilendirmeleri bölümüne bakın.

Farklı nesne türlerini ne zaman değiştirebileceğinizi belirlemek için Bağlam Hizmetinde durum kullanılır. Daha fazla bilgi için, Bağlam Hizmeti SDK Kılavuzundaki Nesne Durumu bölümüne bakın.

Bağlam Hizmeti SDK 2.0.5 sürümünde güncellenmiş örnek kodu bulunur. Güncellenmiş örnek kodunu Bağlam Hizmeti Örnek Kodu github deposunda görüntüleyebilirsiniz.

Bağlam Hizmeti SDK'deki değişikliklerin eksiksiz listesi için, Bağlam Hizmeti SDK Kılavuzu Sürüm Notları bölümüne bakın.

Kişiselleştirilmiş IVR Deneyimi Kullanım Durumu Projesi

9 Mart 2018

Bağlam Hizmetinin, Bağlam Hizmetinde depolanan müşteri ve etkinlik bilgilerinin kullanımını göstererek aşağıdakilerin yapılmasını sağlayan bir örnek kullanım durumu projesi vardır:

 • Müşterilere kişiselleştirilmiş selamlama sağlamak.

 • Bağlam Hizmeti etiketlerini kullanarak çağrıları dinamik bir şekilde yönlendirmek.

 • Tekrar arayanları belirlemek ve yönlendirmek.

 • Bazı müşteri bilgileri mevcut olmadığında IVR çağrı akışını değiştirmek.

Daha fazla bilgi için, DevNet'teki Kişiselleştirilmiş IVR Deneyimi Projesi belgelerine bakın. Proje dosyalarını DevNet CVP örnek kodu deposundan indirebilirsiniz.

Cisco Webex Hizmetleri Desktop'ta Müşteri Yolcuğu Geliştirmeleri

7 Mart 2018

Cisco Webex Hizmetleri Desktop UI'da yeni İstek alanları görüntülenir. İstekler belirli bir müşteri sorununu temsil eder ve müşterinin niyetini anlamanıza olanak sağlar. UI, Müşteri Yolculuğundaki tüm Etkinlikleri (müşteri etkileşimleri) bir İstekle gruplar. Her bir müşteri sorununun çözülmesiyle ilgili farklı müşteri etkileşimlerini görüntülemek için Müşteri Yolculuğunu kullanabilirsiniz. Etkinlikleri farklı İsteklere taşıyabilirsiniz. Etkinliklerin artık etiketleri bulunur. Daha fazla bilgi için, Spark Care Desktop'a Genel Bakış bölümüne bakın.

Karma Bağlam Kümlerinden Düğümleri Kaldırma

13 Aralık 2017

Cisco Webex Control Hub öğesindeki Karma Bağlam Kümelerinden düğümleri kaldırabilirsiniz. Yalnızca kümede birden fazla düğüm olması ve kaldırılan düğümün çevrimdışı olması durumunda düğümü kaldırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, Karma Bağlam Kümelerini Yönetme bölümüne bakın.


Müşteri Bağlam Aracı Güncellemesi

17 Kasım 2017

Müşteri Bağlam aracı yeni müşteri kayıtlarını artık otomatik olarak oluşturmaz. Müşteri kuruluşunuzla ilk kez iletişim kurduğunda, Müşteri Bağlamı aracı UI'da gösterilir ve müşterinin bilgileri müşteri bilgileri formunda otomatik olarak doldurulur. Temsilcilerin yeni bir müşteri kaydı oluşturmak için müşteri bilgileri formundaki Oluştur seçeneğine tıklaması gerekir.

Daha fazla bilgi için, Yeni Müşteri Bilgilerini Otomatik Olarak Doldurma bölümüne bakın.    

Cisco Webex Control Hub Öğesindeki Tek Seçim Listeleri

6 Eylül 2017

Cisco Webex Control Hub öğesinde tek seçim alanları oluşturabilirsiniz. Tek bir seçim alanı kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Tek seçim seçeneklerini oluşturma veya silme.

 • Tek seçim seçeneklerini yeniden sıralama.

 • Varsayılan tek seçim seçeneğini ayarlama veya kaldırma.

Bu eylemleri alan kullanımda olsa bile gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Bağlam Hizmeti Alanlarını Yönetme bölümüne bakın.    

Alan veya Alan Kümesi Sınır Güncellemesi

31 Temmuz 2017 Salı

Kuruluşunuz için en fazla 100 özel alan ve 1.000 özel alan kümesi oluşturabilirsiniz.


Araç Geliştirmeleri

26 Temmuz 2017 Perşembe

cisco.base.customer alan kümesine eklenen yeni Context_Preferred_Language alanını kullanarak müşterinin tercih ettiği dili depolayabilirsiniz.

 • Temsilciler, müşteriyle etkileşim kurarken müşterinin tercih ettiği dili açılan listeden seçebilir.

 • Müşterinin tercih ettiği dile bakmak için artık Cisco UCCX ve UCCE IVR'leri kullanabilirsiniz.


Karma Bağlam Hizmeti Kümelerini Cisco Webex Control Hub Üzerinden Yönetme

15 Mayıs 2017 Salı

İş Ortakları ve Yöneticiler kuruluşunuza kayıtlı Bağlam Hizmeti kümelerine Cisco Webex Control Hub üzerinden erişebilir.

Daha fazla bilgi için, Karma Bağlam Hizmeti bölümüne bakın.


Karma Bağlam Hizmeti Alanlarını ve Alan Kümelerini Yönetme

15 Mayıs 2017 Salı

İş Ortakları ve Yöneticiler aşağıdakileri yapmak için Bağlam Hizmeti alanlarına ve alan kümelerine Cisco Webex Control Hub üzerinden erişebilir:

 • Cisco tabanlı alanları ve alan kümelerini görüntülemek.

 • Kuruluşunuza özel alanları ve alan kümelerini eklemek ve düzenlemek.

Daha fazla bilgi için, Bağlam Hizmeti Alanlarını Yönetme ve Bağlam Hizmeti Alan Kümelerini Yönetme bölümlerine bakın.


Tüm İş Ortaklarının Bağlam Hizmetine Otomatik Olarak Hak Kazanması

09 Şubat 2017 Cuma

Cisco Müşteri Hizmetleri ürünlerini kullanan tüm iş ortağı kuruluşlar Bağlam Hizmetine otomatik olarak hak kazanır.


Etkinlik Taşıma

17 Ocak 2017 Çarşamba

Artık bir etkinliği bir müşteriden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yalnızca düzenlenebilir etkinlikleri yeni veya mevcut müşteri kaydına taşıyabilirsiniz.


Tarayıcı Yenilendiğinde Açık ve Son Müşteri Listesini Muhafaza Etme

17 Ocak 2017 Çarşamba

Tarayıcı bir yenileme sonrası yeniden açıldığında, Müşteri Bağlam aracı açık ve son müşteriler listesini muhafaza eder. Araç ayrıca şunları da sağlar:

 • Listedeki açık ve son müşterileri aynı şekilde sıralama.

 • Cisco Finesse masaüstünün dışında kaynaklanan etkinliklerin durumunu düzenleme. Örneğin, müşteri telefon çağrısı, e-postası veya sohbet oturumundan kaynaklanan etkinlikler düzenlenebilir kalır.

Tarayıcı yenilendiğinde kaydedilmemiş tüm verileri kaybedebilirsiniz.


Internet Explorer 11 Desteği

11 Ocak 2017 Perşembe

Bağlam Hizmeti; Unified CCE Administration, Cisco Finesse Administration, Unified CVP Operations Console ve Unified CCX'te bileşenleri kaydetmek için Internet Explorer 11'i desteklemektedir.


Otomatik Olarak Müşteri Oluşturma

15 Aralık 2016 Cuma

Belirli bilgiler gelen etkinlikte mevcut olduğunda, Müşteri Bağlam aracı artık otomatik olarak müşteri kaydı oluşturabilir. Bu özellik, 17 Kasım 2017'den itibaren kullanım dışıdır. Müşteri bağlam aracı, müşteri bilgileri formunda belirli mevcut müşteri bilgilerini doldurur. Temsilcilerin yeni bir müşteri kaydı oluşturmak için müşteri bilgileri formundaki Oluştur seçeneğine tıklaması gerekir.

Daha fazla bilgi için, Müşteri Bilgilerini Otomatik Olarak Doldurma bölümüne bakın.


Müşteri Kaydı Geliştirmeleri

02 Aralık 2016 Cumartesi

Müşteri kaydı geliştirmelerinden bazıları şunlardır:

 • Müşteri nesnesindeki özel alanlar artık Müşteri Bağlam aracında görünür. Özel alanlar, müşteri kaydında varsayılan alanların altında ve oluşturuldukları sırada görüntülenir. Özel alanların değerleri değiştirilebilir.

 • Salt okunur modda, müşteri kaydında değer bulunmayan alanlar artık görüntülenmez. Daha önce, bu alanlarda Yok değeri görüntülenmekteydi. Düzenleme modunda tüm alanlar görünür.

 • Salt okunur modda, alandaki metnin alanın genişliğini aşması durumunda, metin kesilmez ve kaydırılır.


Kayıt veya Etkinlik Harici Olarak Değiştirildiğinde Uyarı

22 Kasım 2016 Çarşamba

Bir etkinliğin veya müşteri kaydının harici olarak değiştirilmesi (örneğin, başka bir temsilci tarafından) durumunda, müşteri kaydını kaydetmeyi denediğinizde Müşteri Bağlam aracında bir uyarı görüntülenir. Değişiklikleri yüklemeyi veya değişiklerin üzerine yazmayı seçebilirsiniz.


Araç Bildirim Geliştirmeleri

21 Kasım 2016 Salı

Müşteri Bağlam aracının gelen etkinliği görüntüleme yöntemi değiştirilmiştir. Daha önce, araç yeni müşteriye odaklanmaktaydı. Şimdi ise, araçta gelen etkinlik için bir bildirim görüntülenir. Ayrıca, araçta bir bildirimi sayacı görüntülenir.

Bir gelen etkinlik olması durumunda, yeni etkinlikle ilişkili müşteri kaydına geçiş yapmak için Geçiş Yap seçeneğine tıklayabilirsiniz. Birden falan gelen etkinlik olması durumunda, yan bölmeyi açmak için (daraltılmışsa) Görünüm'e tıklayabilirsiniz. Gelen etkinliklerle ilgili müşteri kayıtları yan bölmede görüntülenir.


Araç Geliştirmeleri

11 Kasım 2016 Cumartesi

 • Açık müşteriler veya etkinlikler olduğunda meydana gelen hatalar ya da bildirimler Müşteri Bağlam aracında görüntülenir.

 • Bir başlatma veya ağ hatası meydana geldiğinde Müşteri Bağlam aracını yenileyebilirsiniz.


Yan Bölmede Geliştirme

11 Ekim 2016 Çarşamba

Müşteri Bağlam aracının yan bölmesi daraltıldığında durumunu saklar ve genişletildiğinde durumunu geri çağırır. Örneğin, bir müşteriyi arayın ve ardından yan bölmeyi daraltın. Yan bölme yeniden açıldığında, bölmede orijinal arama sonuçları ile birlikte arama sekmesi görüntülenir.


Yeni Arama Özelliği

21 Eylül 2016 Perşembe

Bağlam Hizmeti arama kabiliyeti Context Service Java SDK'de taneli aramayı etkinleştirecek şekilde geliştirilmiştir. Bu özellik, verileri belirli alanlara göre aramanızı sağlar. Bu değişiklik 21 Eylül 2016 tarihinden sonra oluşturulan verileri etkilemez. Bununla birlikte, verilerinizi yeni veri biçimiyle uyumlu olması için taşımadıkça 21 Eylül 2016'dan önce oluşturulan veriler aranamayacaktır.

Bu yeni özellik sayesinde, bir anahtar:değer çifti aradığınızda Bağlam Hizmeti Araması anahtarı zorunlu kılar. Örneğin, adı Thomas ve soyadı Thomas olan iki kullanıcınız var. Arama her iki anahtar için değerleri döndürür. Şimdi ise, arama tanelidir ve first_name:Thomas olarak arama yaptığınızda yalnızca first_name (ad) Thomas olan kayıtları alırsınız. Bağlam Hizmeti araması hakkında daha fazla bilgi almak için, Bağlam Hizmeti SDK Kılavuzu'na bakın.


Bağlam Hizmeti Unified Contact Center 11.5 Sürümü İle Kullanılabilir

14 Eylül 2016 Perşembe

Bağlam Hizmeti, Unified Contact Center Enterprise ve Express ürünleriyle birlikte kullanılmak üzere hazır sağlanır.

Bağlam Hizmeti Özellikleri:

 • Müşterilerinizin yolculuk verilerini birden fazla kanal üzerinde depolamak için esnek ve güvenli veri deposu.

 • Birden fazla kanal üzerindeki önceki müşteri etkinliği bağlamsal verileri ile birlikte zenginleştirilmiş Self-Servis, Yönlendirme ve Agent Desktop deneyimi.

 • E-posta, sohbet ve görevlerin içerik haritalarını otomatik olarak yakalayabilme.

 • Şifreli veya şifresiz veriler arasında büyük-küçük harfe duyarlı olmayan aramalar yapma.

 • Aşağıdakilerin gerçekleştirilebildiği zengin ve dinamik olarak güncellenebilir agent desktop deneyimi:

  • Birden fazla üzerinde müşteri yolculuğunun tamamını görüntüleme.

  • Müşteri profilini ve etkinlik ayrıntılarını yönetme.

  • Açık ve son müşteri listesini muhafaza etme.

  • Özel alanlar dahil olmak üzere herhangi bir müşteri profili verisini arayarak müşteri bulma.

 • Bağlam Hizmetini iş uygulamalarınızla entegre etmek için gereken API'ler Cisco Geliştirici Ağ web sitesinde mevcuttur.

Şu anda, Bağlam Hizmeti verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan veri merkezleri depolanmaktadır. Hizmet şartları hakkında daha fazla bilgi almak için Bağlam Hizmeti Teklif Açıklamasına bakın.

Bu makale yararlı oldu mu?