Nyheter i Context Service

Uppdatering av sidnumrering och sökning i Context Service SDK

11 juli 2018

Nu kan du använda Context Service SDK för att navigera mellan olika sidor i sökresultaten. Använd sökparametern startIndex om du vill ange antalet resultat som hoppas över innan Context Service returnerar resultaten. Context Service lägger automatiskt till totalHits av sökresultaten i objektet SearchParameters. Du kan sortera sökresultaten med parametern sortedBy. Du kan även returnera sökresultat i stigande eller fallande ordning med parametern sortOrder. Mer information finns i Sökobjekt i Context Service SDK-guiden.

Länkar i funktionen för kundkontext

10 juli 2018

Du kan nu klicka på länkarna i funktionen för kundkontext. De öppnas automatiskt på en ny flik. Den här funktionen innehåller länkar under information om kund, förfrågan, aktivitet och kommentarer. Du kan klicka på länkar under informationen om förfrågan och aktivitet även om dessa inte kan redigeras. Du kan använda den här funktionen om du vill lägga till länkar med CRM-information om kundkontextfunktionen som ger enkel åtkomst för agenter.

Funktion för förbättrad kundkontext

3 juli 2018

Nu är funktionen för förbättrad kundkontext tillgänglig i Cisco Finesse. Funktionen för förbättrad kundkontext innehåller en detaljerad kundresa som grupperar aktiviteter under kundförfrågningar. Nu kan du hantera förfrågnings- och aktivitetsinformation, flytta aktiviteter till andra förfrågningar eller andra kunder och lägga till kommentarer till aktiviteter. Den fullständiga listan med nya funktioner samt instruktioner för hur du aktiverar funktionen för förbättrad kundkontext finns i Aktivera funktionen för förbättrad kundkontext.

Context Service SDK version 2.0.5

30 maj 2018

Version 2.0.5 av Context Service SDK har en uppdaterad objektmodell. Kund, Förfrågan och Pod (aktivitet) är nu olika ContextObject-typer. Klasserna Kund, Förfrågan och Pod fungerar fortfarande i version 2.0.5, men är föråldrade. Du kan inte hämta eller uppdatera förfrågningar som du skapar med klassen Förfrågan. SDK version 2.0.5 innehåller också en ny ContextObject-typ kallad detalj. Detaljer visar ytterligare information om en förfrågan eller en aktivitet. Nu kräver Context Service att du associerar varje:

 • Förfrågan med en kund.

 • Detalj med antingen en pod (aktivitet) eller en förfrågan.

Mer information om hur du associerar de olika ContextObject-typerna finns i Associeringar mellan kontextobjekt i Context Service SDK-guiden.

Nu använder Context Service status för att avgöra om du kan ändra de olika objekttyperna. Mer information finns i Objektstatus i Context Service SDK-guiden.

Version 2.0.5 av Context Service SDK har även uppdaterad exempelkod. Du kan visa den uppdaterade exempelkoden i github-databasen för Context Service-exempelkod.

Den fullständiga listan över ändringar i Context Service SDK finns i versionsinformationen för Context Service SDK-guiden.

Projekt med användningsfall för anpassad IVR-upplevelse

9 mars 2018

Nu innehåller Context Service ett projekt med exempelanvändningsfall som demonstrerar hur du använder kund- och aktivitetsinformation som lagras i Context Service för att:

 • Visa en personlig hälsningsfras för kunder.

 • Dirigera samtal dynamiskt med Context Service-taggar.

 • Identifiera och dirigera återkommande uppringare.

 • Ändra IVR-samtalsflödet om viss kundinformation inte är tillgänglig.

Mer information finns i dokumentationen för projektet för anpassad IVR-upplevelse på DevNet. Du kan hämta projektfilerna från databasen med CVP-exempelkod på DevNet.

Förbättrad kundresa i Cisco Webex-kundtjänst Desktop

7 mars 2018

Nu visar användargränssnittet i Cisco Webex-kundtjänst Desktop de nya fälten för förfrågan. Förfrågningar representerar ett specifikt kundärende och hjälper dig att avgöra kundens intention. Nu grupperar användargränssnittet även alla aktiviteter (kundinteraktioner) med en förfrågan i kundresan. Du kan använda kundresan för att visa de olika kundinteraktioner som krävs för att lösa varje kundärende. Du kan flytta aktiviteter till olika förfrågningar. Nu har aktiviteter taggar. Mer information finns i översikten för Spark Care Desktop.

Ta bort noder från hybridkontextkluster

13 december 2017

Nu kan du ta bort noder från hybridkontextkluster i Cisco Webex Control Hub. Du kan bara ta bort en nod om det finns flera noder i klustret och om noden som tas bort är offline.

Mer information finns i Hantera hybridkontextkluster.


Uppdaterad kundkontextfunktion

17 november 2017

Funktionen för kundkontext skapar inte längre nya kundposter automatiskt. När en kund kontaktar din organisation för första gången visas de i användargränssnittet för kundkontextfunktionen och deras uppgifter fylls i automatiskt i kundinformationsformuläret. Agenter måste klicka på Skapa i kundinformationsformuläret för att skapa en ny kundpost.

Mer information finns i Fylla i ny kundinformation automatiskt.    

Listor med ett enda val i Cisco Webex Control Hub

6 september 2017

Nu kan du skapa fält med ett enda val i Cisco Webex Control Hub. Genom att använda ett fält med ett enda val kan du:

 • Skapa eller ta bort alternativ med ett enda val.

 • Ändra ordningen på alternativ med ett enda val.

 • Ange eller ta bort standardalternativet för ett enda val.

Du kan utföra dessa åtgärder även när fältet används. Mer information finns i Hantera Context Service-fält.    

Uppdaterad gräns för fält och fältuppsättningar

den 31 juli 2017

Nu kan du skapa upp till 100 anpassade fält och 1 000 anpassade fältuppsättningar för din organisation.


Funktionsförbättringar

den 26 juli 2017

Nu kan du lagra kundens språkval genom att använda det nya fältet Context_Preferred_Language i fältuppsättningen cisco.base.customer.

 • Nu kan agenter välja en kunds språkval i en listruta samtidigt som agenten interagerar med en kund.

 • Nu kan du använda Cisco UCCX- och UCCE IVR-koder för att visa en kunds språkval.


Hantera Context Service-hybridkluster från Cisco Webex Control Hub

den 15 maj 2017

Partner och administratörer kan komma åt Context Service-kluster som registrerats för din organisation från Cisco Webex Control Hub.

Mer information finns i Hybrid Context Service.


Hantera Context Service-hybridfält och Context Service-hybridfältuppsättningar

den 15 maj 2017

Partner och administratörer kan komma åt Context Service-fält och Context Service-fältuppsättningar från Cisco Webex Control Hub för att:

 • Visa grundläggande Cisco-fält och Cisco-fältuppsättningar.

 • Lägga till och redigera fält och fältuppsättningar som är specifika för din organisation.

Mer information finns i Hantera Context Service-fält och Hantera Context Service-fältuppsättningar.


Automatisk behörighet att använda Context Service

9 februari 2017

Nu har alla partnerorganisationer som använder Cisco Customer Care-produkter automatiskt rätt att använda Context Service.


Flytta aktivitet

den 17 januari 2017

Nu kan du flytta en aktivitet från en kund till en annan.

Du kan bara flytta redigerbara aktiviteter till en ny eller befintlig kundpost.


Listan med öppna och senaste kunder bevaras när webbläsaren uppdateras

den 17 januari 2017

När webbläsaren öppnas igen efter en uppdatering ser kundkontextfunktionen till att listan med öppna och senaste kunder förblir öppen. Funktionen bevarar också:

 • Samma ordning för öppna och senaste kunder i listan.

 • Redigeringsstatusen för aktiviteter som har sitt ursprung utanför Cisco Finesse-skrivbordet. Exempelvis förblir aktiviteter som har sitt ursprung i ett telefonsamtal, en e-postkonversation eller en chatt med en kund redigerbara.

Data som inte sparats kan gå förlorade när webbläsaren uppdateras.


Stöd för Internet Explorer 11

den 11 januari 2017

Nu har Context Service stöd för Internet Explorer 11 för registrering av komponenter i Unified CCE Administration, Cisco Finesse Administration, Unified CVP Operations Console och Unified CCX.


Skapa kunder automatiskt

15 december 2016

Nu kan funktionen för kundkontext skapa en kundpost automatiskt när viss information är tillgänglig i den inkommande aktiviteten. Den här funktionen är föråldrad sedan den 17 november 2017. Nu fyller funktionen för kundkontext i en del tillgänglig kundinformation i kundinformationsformuläret. Agenter måste klicka på Skapa i kundinformationsformuläret för att skapa en ny kundpost.

Mer information finns i Fylla i kundinformation automatiskt.


Förbättrade kundposter

2 december 2016

Här följer några exempel på förbättringarna för kundposter:

 • Nu visas anpassade fält i kundobjektet i funktionen för kundkontext. De anpassade fälten visas i kundposten under standardfälten och i den ordning som de skapas. Nu kan värden för anpassade fält ändras.

 • Nu ignoreras fält i kundposten som saknar värde när du visar fält i skrivskyddat läge. Tidigare visade dessa fält värdet Inget. Alla fält visas i redigeringsläge.

 • Nu radbryts texten i skrivskyddat läge, i stället för att trunkeras, om texten i fältet är längre än fältets bredd.


Varning när en post eller aktivitet ändras externt

22 november 2016

Om en aktivitet eller kundpost ändras externt (till exempel av en annan agent) visar funktionen för kundkontext en varning när du försöker spara kundposten. Du kan sedan välja att antingen ladda ändringarna eller skriva över dem.


Förbättrad funktionsavisering

21 november 2016

Nu visas den inkommande aktiviteten i funktionen för kundkontext på ett nytt sätt. Tidigare placerade funktionen fokus på den nya kunden. Nu visar funktionen en avisering om en inkommande aktivitet. Funktionen visar också en aviseringsräknare.

Om det finns en inkommande aktivitet kan du klicka på Växla (Switch) för att växla till kundposten som associeras med den nya aktiviteten. Om det finns mer än en inkommande aktivitet kan du klicka på Visa för att öppna sidopanelen (om den är dold). Kundposter som är associerade med de inkommande aktiviteterna visas i sidopanelen.


Funktionsförbättringar

11 november 2016

 • Nu visar funktionen för kundkontext fel eller aviseringar som inträffar när du har öppna kunder eller aktiviteter.

 • Nu kan du uppdatera funktionen för kundkontext när ett initierings- eller nätverksfel inträffar.


Förbättrad sidopanel

11 oktober 2016

Nu bevarar sidopanelen sitt tillstånd i kundkontextfunktionen när den är dold, och kommer ihåg det när den expanderas. Sök exempelvis efter en kund och dölj sedan sidopanelen. När sidopanelen öppnas igen visas sökfliken med det ursprungliga sökresultatet på panelen.


Ny sökfunktion

21 september 2016

Sökfunktionen i Context Service har förbättrats med stöd för detaljerad sökning från Context Service Java SDK. På så vis kan du söka efter data baserat på specifika fält. Den här ändringen påverkar inte data som har skapats efter den 21 september 2016. Data som skapats före den 21 september 2016 är emellertid inte sökbara förrän du migrerar dina data så att de är kompatibla med det nya dataformatet.

Med den här nya funktionen kräver sökfunktionen i Context Service nyckeln när du söker efter ett nyckel-/värdepar. Anta till exempel att du har två användare, en med förnamnet Thomas och en andra användare med efternamnet Thomas. Sökningen returnerar värden för båda nycklarna. Nu är sökningen detaljerad och en sökning efter förnamn:Thomas returnerar endast de poster där bara förnamn är Thomas. Mer om sökfunktionen i Context Service finns i Context Service SDK-guiden.


Nu är Context Service tillgänglig med Unified Contact Center Release 11.5

14 september 2016

Nu kan du använda Context Service direkt från Unified Contact Center Enterprise- och Express-produkter.

Context Service-funktioner:

 • Flexibel och säker databas där du kan lagra data från kundresan från flera kanaler.

 • Optimerad självbetjäning, routning och Agent Desktop-upplevelse, med sammanhangsberoende data från tidigare kundaktivitet i flera kanaler.

 • Möjlighet att automatiskt hämta spår för e-post, chatt och ärenden.

 • Icke skiftlägeskänslig sökning i både krypterade och okrypterade data.

 • Heltäckande Agent Desktop-upplevelse med dynamisk uppdatering som:

  • Visar hela kundresan över flera kanaler.

  • Hanterar information om kundprofiler och aktiviteter.

  • Bevarar listan med öppna och senaste kunder.

  • Hittar kunder genom att söka i alla data i kundprofiler, inklusive anpassade fält.

 • API:er för att integrera Context Service med dina affärstillämpningar. API:erna är tillgängliga på webbplatsen för Cisco Developer Network.

För närvarande lagras Context Service-data i datacenter i USA. Mer information om användningsvillkoren finns i produktbeskrivningen för Context Service.

Var den här artikeln användbar?