Oversigt

Du kan synkronisere og administrere brugere fra Active Directory i skyen (f.eks. Azure AD) til lokal eller cloudhostet UC-infrastruktur som f.eks. Cisco Unified Communications Manager (Unified Communications Manager) og Cisco Unity Connection (Selvbetjeningsportal Connection) med Webex-cloud-Connected UC-telefonbogstjeneste. Under synkronisering importerer systemet en liste over brugere og tilknyttede brugerdata fra Azure Active Directory (eller en lignende Cloud Directory-tjeneste), der synkroniseres til Webex Common Identity Service. Du skal vælge den Selvbetjeningsportal Connection-klynge fra Control Hub, der skal synkroniseres, vælge den relevante felttilknytning af Selvbetjeningsportal Connection-bruger- ID og derefter vælge den påkrævede synkroniseringsaftale for at udføre synkronisering.

Du skal aktivere Katalogtjeneste for hver klynge i Webex-cloud- Connected UC for at tillade synkronisering og administration af brugere fra skyen til Selvbetjeningsportal Connection.


 
Som standard er Adressebogstjeneste ikke aktiveret for alle de indbyggede klynger.
1

Fra kundevisningen i Control Hub skal du gå til Tjenester > Connected UC. På kortet UC Management skal du klikke på Lager.

Listen over klyngegrupper vises med beskrivelser, status, klynger og noder.

2

Klik på Oplysninger ud for klyngegruppen, som noden tilhører.

Siden Lager vises med listen over klynger, der tilhører den valgte klyngegruppe.

3

Klik på Detaljer ud for den klynge, som den specifikke produktnode tilhører.

Nodenavnet med versionen, produktet og statussen vises.

4

Klik på ellipseikonet ud for Hændelseshistorik, og vælg Administration af tjeneste.

Siden Administration af tjeneste vises med listen over tjenester.

5

Brug til/fra-knappen til at aktivere Adressebogstjeneste .

6

Klik på Indsend.

Telefonbogstjeneste

Telefonbogstjeneste

Brug Adressebogstjenestekortet til at synkronisere brugere fra skybaserede telefonbøger til Selvbetjeningsportal Connection.

1

Fra kundevisningen i Control Hub skal du gå til Tjenester > Connected UC.

2

På telefonbogsservicekortet skal du klikke på Vis klynger . Siden Adressebogstjeneste vises.

Du kan se listen over klyngeoplysninger på denne side.

Se klyngeoplysninger

Se klyngeoplysninger

På siden Valg af klynge i Katalogtjeneste skal du vælge en klynge, som du vil synkronisere brugerdataene med.

Siden med valg af klynge indeholder også klyngeoplysninger, status for klargøring, seneste synkroniserede tilstand, det tilknyttede produkt og årsagen til fejlen, hvis nogen. Du kan vælge den lokale tidszone; som standard er browserens tidszone valgt.

Klyngeoplysninger

Beskrivelse

Klyngenavn

Navnet på klyngen.

Status

Status for synkronisering.

Sidst synkroniseret

Dato for seneste synkronisering.

Produkt

Oplysninger om produktet.

Synkronisering af Webex-cloud- Connected UC-telefonbogstjeneste giver dig mulighed for at importere slutbrugerdata fra Webex Common Identity Service til Selvbetjeningsportal Connection-databasen, så de vises i vinduet Konfiguration af slutbrugere.


 
Sørg for, at du ikke udfører nogen klargøringshandlinger under den planlagte opgradering af Webex-cloud-Connected UC-modulet.

Hvis du udfører klargøring under modulopgraderingen, kan trin 1, 2 eller 3 vise fejltilstande efter en vis periode, og knappen Prøv igen vises efter et stykke tid. Du kan starte klargøringen igen ved at vælge Prøv igen knappen. Sørg for, at du bekræfter klyngestatussen for fuldførelse af opgraderingen, før du forsøger at klargøre igen.

1

Fra siden Valg af klynge i Katalogtjeneste skal du vælge en klynge, som du vil klargøre for at aktivere synkronisering.

2

Klik på Start provisionering .

3

I konfigurationsvindue skal du sørge for, at den tilknytning, der er valgt til feltet Selvbetjeningsportal Connection-bruger- ID , entydigt identificerer brugeren i klyngen, efter du starter klargøringen.

4

Vælg den relevante felttilknytning af Selvbetjeningsportal Connection-bruger- ID til synkronisering af brugeren fra Webex:

 • Feltet Bruger- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID for brugeren i Webex.

 • Feltet E-mail- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID for brugeren i Webex.

 • Feltet Bruger- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID uden domænedel af brugeren i Webex.


   
  Der oprettes en ny brugerkonto , hvis tilknytningen ikke kan udføres korrekt for en eksisterende brugerkonto i Selvbetjeningsportal Connection. Brugerens e-mail-id (eller id-delen af e-mail-id'et) vil blive brugt som det entydige id for den nyoprettede brugerkonto.
5

Klik på Næste.

6

Vælg en aftale i rullemenuen for at oprette en ny synkroniseringsaftale.

Når den nye synkroniseringsaftale er oprettet, slettes alle eksisterende synkroniseringsaftaler, der peger på det lokale katalog. Du kan ændre den nye synkroniseringsaftale, når den er oprettet.

7

I afsnittet Eksempelvisning af aftale skal du gennemgå aftaleoplysningerne (eksisterende eksterne LDAP-katalog tilgængelige i Selvbetjeningsportal Connection), før du starter synkroniseringen.

Du kan se følgende oplysninger:

 • Gruppeoplysninger

 • Anvendt funktionsgruppeskabelon med universelle linje- og enhedsskabeloner

 • Linje- og maskeoplysninger til synkroniserede telefonnumre for indsatte brugere

 • Nyligt klargjorte brugere og deres lokalnumre

 • Afsnit med standardbrugerfelter, der skal synkroniseres

 • Adresseserverens værtsnavn eller IP-adresse

Klik på Næste for at vælge gruppefilteret.

8

Vælg de(n) bestemte gruppe(r), du vil synkronisere, i rullemenuen Vælg grupper. Klik på feltet Vælg alle grupper, hvis du vil vælge alle brugergrupperne.

Som standard er alle brugere synkroniseret. Hvis du ikke vælger en gruppe, synkroniseres alle brugere og tilknyttede brugerdata automatisk.


 

For indlejrede grupper i en mappe skal brugere specifikt vælge undersætbrugergruppen under klargøringen, da de ikke er inkluderet som standard med den overordnede gruppe. Du skal bekræfte, om der er indlejring (hvis det er relevant), for at sikre, at det kun er de nødvendige brugere, der inkluderes under klargøringen.

Eventuelle ændringer i synkroniseringsaftalen, for eksempel fjernelse af en målbruger eller gruppe, overføres ikke under periodiske synkroniseringer. Du skal deaktivere Adressebogstjenesten for den pågældende klynge fra Control Hub og derefter klargøre klyngen igen med den nye eller ændrede synkroniseringsaftale.

9

Klik på Næste for at klargøre synkroniseringsprocessen.

10

I vinduet Aktiver synkronisering skal du aktivere synkroniseringen, når systemet har kopieret brugerdataene til et midlertidigt lager i Selvbetjeningsportal Connection, og der oprettes en ny synkroniseringsaftale (efter trin 1 og 2 som vist på skærmbilledet nedenfor).

11

Den Download rapport download-indstillingen giver dig mulighed for at se resultaterne delvist. For at hente de komplette rapporter for Selvbetjeningsportal Connection-klyngen skal du udføre følgende CLI-kommando: file get activelog /cm/trace/CIService/log4j/DryRunResults.csv. Her viser tørkørselsresultatet for Selvbetjeningsportal Connection følgende:

For Fresh Azure AD-installationer:

 • Nye brugere – Brugere er ikke til stede i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren, men til stede i Webex Identity Service.

 • Matchede brugere – Brugere er til stede i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren og i Webex Identity Service.

 • CUC-matchede brugere – Brugere til stede på Webex Identity Service og importeret i ' Selvbetjeningsportal Connection Database' på Selvbetjeningsportal Connection-knudepunktet.

 • Uoverensstemmende brugere – Brugere er til stede i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren og er ikke til stede i Webex Identity Service.

For lokale AD til Azure AD-migreringer:

 1. Feltet Bruger- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID for brugeren i Webex. Alle rapportfelter til tørkørsel er de samme som Fresh Azure AD-installationer.

 2. Feltet E-mail- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID for brugeren i Webex. Alle rapportfelter til tørkørsel er de samme som Fresh Azure AD-installationer.

 3. Feltet Bruger- ID i Selvbetjeningsportal Connection knyttes til e-mail- ID uden domænedel af brugeren i Webex:

  • Nye brugere – Brugere med bruger- ID uden domænedel findes ikke i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren, men er til stede i Webex Identity Service.

  • Matchede brugere – Brugere med bruger- ID uden domænedel er til stede i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren og i Webex Identity Service.

  • CUC-matchede brugere – Brugere med bruger- ID uden domænedel er til stede på Webex Identity Service og importeret i ' Selvbetjeningsportal Connection Database' på Selvbetjeningsportal Connection-knudepunktet.

  • Uoverensstemmende brugere – Brugere med bruger- ID uden domænedel findes i Cisco Unified CM -databasen på Selvbetjeningsportal Connection-serveren og er ikke til stede i Webex Identity Service.


 
Du kan tjekke rapporten og beslutte, om du vil beholde den samme liste med brugere og tilføje eller slette brugere. Baseret på beslutningen kan du stoppe processen og gendanne klargøringsændringerne.

 
Alle opdateringer, der foretages af brugerdataene i cloud-telefonbogen efter Telefonbogssynkronisering, vil blive opdateret i den næste synkroniseringsperiode. Dette skyldes, at cloud-telefonbogen synkroniseres med jævne mellemrum én gang om dagen.
12

Efter bekræftelse af synkroniseringsaftalen skal du klikke på Vis eksempel i Selvbetjeningsportal Connection for at logge på din lokale infrastruktur og foretage ændringer i den nyoprettede synkroniseringsaftale.


 
VPN adgang er påkrævet.
13

Marker afkrydsningsfelt for at acceptere betingelserne for, at synkroniseringsaftalen gennemgås og bekræftes i Selvbetjeningsportal Connection.

14

Klik på Aktivér synkronisering for at gå videre med synkroniseringen.

Du kan ikke udføre nogen handling, før synkroniseringen er fuldført. Når synkroniseringen er fuldført for en bestemt klynge, viser siden Directory Service denne klynge med en klargjort tilstand. På dette tidspunkt har du givet Azure AD tilladelse til at klargøre og synkronisere Webex-brugere til UC-infrastrukturen og fuldført trinene til konfiguration af synkroniseringen.

15

Når den indledende klargøring er fuldført, finder der periodisk synkronisering sted hver 24. time. Alle ændringer, der foretages i cloud-mappen, overføres til klyngerne i denne periode.


 

Du skal aktivere synkronisering inden for 20 timer fra det tidspunkt, hvor den nye aftale oprettes. LDAP-synkroniserede brugere bliver inaktive og fjernes efter 24 timers inaktivitet. Brugere vil ikke kunne logge ind og bruge Selvbetjeningsportal Connection-tjenesterne.

Når Azure AD-klargøringen er fuldført for en bestemt klynge, kan du ikke oprette nye synkroniseringsaftaler eller ændre nogen konfigurationsindstillinger for den samme klynge undtagen for gruppeindstillingerne. Hvis du vil oprette en ny synkroniseringsaftale for den samme klynge, skal du gå til siden Serviceadministration og deaktivere Adressebogstjenesten. Herefter kan du oprette en ny aftale for klargøring.

Hvis synkroniseringen af en eller anden årsag mislykkes, afspejles de seneste klargøringsændringer i den næste synkroniseringsperiode den næste dag.


 
 • Hvis du bruger Azure IdP under SSO-godkendelsen efter en vellykket klargøring, skal du huske at konfigurere de rigtige krav i Azure IdP. Hvis f.eks. valgmulighed 1 er valgt til bruger-id-tilknytningen under klargøring, skal du sørge for, at user.userprincipalname er angivet som UID i afsnittet "Yderligere krav".

 • Følgende attributter synkroniseres fra Webex Common Identity Service til Selvbetjeningsportal Connection: brugernavn, e-mails, navn, vist navn, titel, telefonnumre, afdeling, leder.

 • Alle opdateringer, der foretages af brugerdataene i cloud-telefonbogen efter Telefonbogssynkronisering, vil blive opdateret i den næste synkroniseringsperiode. Dette skyldes, at cloud-telefonbogen synkroniseres med jævne mellemrum én gang om dagen.

 • Single Sign-On (SSO) skal bruges til login. Dette dokument omhandler kun integration af single sign-on (SSO).

 • Hvis du efter genprovisionering ser, at de brugere, der er markeret som uoverensstemmende brugere, er de samme som nye brugere (brugere, der deler det samme mail ID), anbefaler vi, at du venter i maks. 48 timer, før synkroniseringsændringerne træder i kraft.

  1. Deaktiver Adressebogstjeneste fra siden Serviceadministration i Control Hub.

  2. Deaktiver Aktivér synkronisering fra LDAP server afkrydsningsfelt i LDAP -systemet.

  3. Aktivér Adressebogstjeneste fra siden Serviceadministration i Control Hub.

Status for klargøring

Status for klargøring

På dashboardet til telefonbogstjeneste kan du se og spore statussen for din klynge og gennemgå fejl.

Følgende tabel viser klargøringsstatus, beskrivelse og de tilsvarende handlinger.

Tabel 1. Klargøringsstatus

Klargøringsstatus

Beskrivelse

Behandler

Klargøringen er i igangværende.

Handling påkrævet

Tag de nødvendige trin, hvis der er behov for manuel indgriben for en bestemt klynge. Eksempel:

 • Hvis du vil fortsætte eller afbryde synkroniseringen efter en prøvekørsel.

 • Når den nye aftale er oprettet, skal du se efter, om der er meddelelser og udføre de nødvendige handlinger.

Fejl

Hvis der er handling påkrævet i guiden "Aktiver synkronisering", skal du kontrollere dem og om nødvendigt foretage de nødvendige handlinger.

I tilfælde af fejl under alle faser af klargøringen skal administratoren kontrollere Begivenhedshistorik side i Cisco Webex Control Hub for tjenesten: Adressebogstjeneste . Dette hjælper dig med at isolere, fejlrette og fejlfinde de mulige problemer. For at få adgang til begivenheder, se Få adgang til begivenhedshistorikken for Hybrid-tjenester .

Få flere oplysninger om de forskellige begivenhedstyper og deres oplysninger i tabellen 'Begivenheder og mulige løsninger' nedenfor.

Klargjort

Klargøringen af klynger er fuldført.

Ikke klargjort

Klargøringen af klynger er ikke startet endnu.

Tabel 2. Begivenheder og resolutioner

Begivenheder

Handling påkrævet

Periodisk synkronisering mislykkedes

Sørg for, at du venter på afslutningen af næste dags periodiske synkronisering. Kontrollér, at synkroniseringen er fuldført korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Fejl i datakopiering

Klik på Prøv igen knappen for at fortsætte dataoverførslen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Synkroniseringsaftale mislykkedes

Klik på Prøv igen knappen for at forsøge at oprette synkroniseringsaftalen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Springer periodisk synkronisering over

Ingen handling påkrævet.

Dataoverførslen mislykkedes

Klik på Prøv igen knappen for at fortsætte dataoverførslen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Brugersynkroniseringen stemmer ikke overens

Kontrollér logfilerne til Katalogsynkronisering i Selvbetjeningsportal Connection for fejl i brugersynkronisering, eller kontakt Cisco TAC -support for at få yderligere hjælp.

Brugere blev klargjort

Ingen handling påkrævet.

Periodisk synkronisering af dataoverførsel gennemført

Ingen handling påkrævet.

Kunne ikke hente brugeroplysninger for nogle af de valgte grupper fra Webex Common Identity.

Gå til Instrumentbræt og vælg klyngen for at få oplysninger om de mislykkede grupper ved at klikke på det medfølgende downloadlink. Kontrollér, om brugerne er til stede i Webex Common Identity, og klik på Prøv igen . Kontakt Cisco TAC support for at få yderligere hjælp.

Kunne ikke hente brugeroplysninger for alle de valgte grupper fra Webex Common Identity.

Klik på Prøv igen knappen for at fortsætte dataoverførslen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support for at få yderligere hjælp.

Du kan importere Azure AD-brugere manuelt via Importer brugere i Cisco Unity Connection, når klargøringen af klyngerne er udført i Control Hub.

Her er to metoder til at importere brugere:

1

Udvid Brugere i Cisco Unity Connection Administration, og vælg Importér brugere.

2

På siden Importer brugere skal du importere Azure AD-brugerkonti for at oprette Selvbetjeningsportal Connection-brugere.

 1. Vælg LDAP Directory i feltet Find slutbrugere i.

 2. Vælg den skabelon, som den nye bruger er baseret på.

 3. Angiv Alias , Fornavn , eller Efternavn af de Azure AD-brugerkonti, som du vil importere.

 4. Markér felterne for de brugerkonti, som du vil importere, og vælg Importér valgte.

1

I Cisco Unity Connection Administration skal du udvide Værktøjer og vælge Masseadministrationsværktøj.

2

Udfør følgende trin på siden Masseadministrationsværktøj for at tilføje Unity Connection-brugere:

 1. Vælg Eksportér under Vælg handling.

 2. Vælg Brugere fra LDAP Directory i Vælg objekttype.

 3. Indtast værdierne i alle de obligatoriske felter.

 4. Vælg Indsend.

  Dette opretter en CSV-fil med Azure AD-brugerdataene. Åbn CSV-filen i en regnearksapplikation eller i et tekstredigeringsprogram, og rediger de pågældende data. Importér nu data fra CSV-filen.

 5. Vælg Opret under Vælg handling.

 6. Vælg Brugere med postkasse i Vælg objekttype.

 7. Indtast værdierne i alle de obligatoriske felter.

 8. Vælg Indsend.

3

Når importen er fuldført, skal du gennemse filen, du angav i feltet Filnavn for mislykkede objekter, for at bekræfte, at alle brugere er oprettet.

Dette afsnit indeholder de nødvendige oplysninger og løsninger til at løse nogle af de almindelige problemer, du kan komme ud for i de forskellige faser af synkronisering af brugere fra Control Hub til Selvbetjeningsportal Connection-databasen.

Brugere, der ikke matcher

Hvis du ser uoverensstemmende brugere, skal du aktivere synkronisering inden for 20 timer efter, at den nye aftale er oprettet. De nuværende brugere markeres som inaktive og slettes fra Unified CM efter 24 timers inaktivitet.

Fejl – datakopiering mislykkedes. Prøv igen

 • Kommunikation mellem Cloud-Connected UC og Webex Cloud er afbrudt eller kan ikke hente brugerdata fra Webex Cloud.

  Løsning: For at bekræfte, om din forbindelse til Cisco-cloud er oprettet, skal du kontrollere statussen for disse tjenester på: https://status.webex.com/. Klik på Prøv igen .

 • Kommunikation mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection er afbrudt eller kan ikke sende brugerdata til Selvbetjeningsportal Connection-databasen.

  Løsning: Kontrollér netværksforbindelsen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection, og klik på Prøv igen . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Fejl – Kunne ikke oprette synkroniseringsaftale. Prøv igen

 • Kommunikation mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection er afbrudt, eller den kan ikke skubbe data til synkroniseringsaftale ind i Selvbetjeningsportal Connection-databasen.

  Løsning: Kontrollér netværksforbindelsen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection, og klik på Prøv igen . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

 • Synkroniseringsaftale blev ikke oprettet.

Fejl–Kunne ikke aktivere telefonbogssynkronisering. Prøv igen

 • Kommunikationen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection er afbrudt, og Cisco DirSync-tjenesten udløses ikke.

  Løsning: Kontrollér netværksforbindelsen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection, og klik på Prøv igen . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Kan ikke hente oplysninger om synkroniseringsaftale. Prøv efter et stykke tid.

Kommunikationen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection er afbrudt.

Løsning: Kontrollér netværksforbindelsen mellem Cloud-Connected UC og Selvbetjeningsportal Connection, og klik på Prøv igen . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cisco TAC support.

Kunne ikke hente brugerdata for de valgte grupper

Under førstegangsklargøring kan du opleve problemer med at downloade brugerdata fra enhver af de specifikke grupper, som du havde valgt til synkronisering. I fejlmeddelelse skal du klikke på downloadlinket for at få vist oplysninger om de mislykkede gruppeoplysninger.

Du kan også downloade mislykkede gruppeoplysninger for klynger, der allerede er klargjort fra Begivenhedshistorik side i Cisco Webex Control Hub. Gå til Instrumentbræt og vælg klyngen for at få oplysninger om de mislykkede grupper ved at klikke på det medfølgende downloadlink. Kontrollér, om brugerne er til stede i Webex Common Identity, og klik på Prøv igen . Kontakt Cisco TAC support for at få yderligere hjælp.

Kendte problemer og begrænsninger for Selvbetjeningsportal Connection

Kendte problemer og begrænsninger for Selvbetjeningsportal Connection

Hvis du oplever en fejl med denne funktion, skal du se, om det er noget, vi allerede kender til, og få en anbefalet løsning.

 • Du kan deaktivere Katalogtjenesten for en klynge fra Control Hub og derefter genaktivere klyngen igen. Vi anbefaler, at du venter i mindst 60 sekunder, før du aktiverer telefonbogstjenesten til synkronisering.

 • Hvis du efter sletningen ønsker at integrere den samme Selvbetjeningsportal Connection-klynge i organisationen igen, skal du først deaktivere Adressebogstjenesten og derefter klargøre den samme klynge igen.

 • Under klargøringen udfyldes listen med gruppeoplysninger ikke på grund af synkroniseringsproblemer med Webex Common Identity-tjenesten. Brugere anbefales at opgive klargøring og prøve igen efter et stykke tid.