אין אפשרות להצטרף ללא זיהוי משתמש וסיסמה של Webex

אין אפשרות להצטרף לפגישה ללא מזהה וסיסמה של Webex.

האתר מוגדר לדרוש התחברות לפני ההצטרפות לפגישה.

המשתתפים התבקשו להתחבר בעת הצטרפות למפגש.

דרוש כניסה לפני הגישה לאתר

סיבה:

זה קורה כשהמארח קובע את הפגישה ובוחר את האפשרות לדרוש מהמארח להתחבר.פעולה זו יכולה להתרחש גם אם נדרשת התחברות לפני שהגישה לאתר מופעלת במנהל האתר.פעולה זו מגבילה את הגישה של האתר למשתמשים עם חשבונות מארח.

פתרון:

עיין בנקודות הקליע הבאות כדי לפתור בעיה זו:

 • אפשר לקבוע מועד חדש להפעלה ללא אפשרות לדרוש התחברות מהמארח.
 • בטל את דרישת הכניסה לפני גישה לאתר בדף ניהול האתר.

מנהלי אתרים בלבד
 
 1. התחבר לדף ניהול האתר שלך (SITENAME.Wevx.com/admin.php)
 2. לחץ על תצורה בסרגל הניווט הימני.
 3. לחץ על הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.
 4. יש לגלול למטה לקטע אפשרויות אבטחה.
 5. בטל את הסימון דרוש התחברות לפני גישה לאתר.
 6. יש לגלול למטה וללחוץ על עדכון.

מנהלי מרכז הבקרה בלבד
 
 1. התחבר לדף ניהול מרכז הבקרה שלך .(https://admin.webex.com)
 2. בחר פגישה תחת שירותים מסרגל הניווט בצד ימין.
 3. בחר את האתר שברצונך לבצע בו שינויים ולאחר מכן בחר בלחצן קביעת תצורה של האתר מהקופץ מימין.
 4. בקטע הגדרות נפוצות בחר אבטחה.
 5. בטל את הסימון דרוש התחברות לפני גישה לאתר.
 6. יש לגלול למטה וללחוץ על עדכון.

האם המאמר הועיל לך?