Nije moguće pridružiti se bez identifikacije i lozinke korisnika Webexa


Nije moguće uključiti se u sastanak bez ID-a i lozinke webexa.

Web-mjesto je postavljeno tako da zahtijeva prijavu prije uključivanja u sastanak.

Sudionici su prilikom pridruživanja sesiji zatražili prijavu.

Traži prijavu prije pristupa web-mjestu

Uzrok:

to se događa kada glavno računalo zakaže sastanak i odabere mogućnost da bi se pridružila prijava glavnog računala. To se može dogoditi i ako je prije omogućivanja pristupa web-mjestu u administratoru web-mjesta potrebna prijava. Time se ograničava pristup web-mjestu korisnicima s računima glavnog računala.

Otopina:

Da biste riješili taj problem, pogledajte sljedeće grafičke oznake:

 • Ponovno zakažite sesiju bez mogućnosti zahtijevanja prijave glavnog računala.
 • Onemogući obaveznu prijavu prije pristupa web-mjestu na stranici Administracija web-mjesta:
  1. Prijava na stranicu za administraciju web-mjesta (SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite Konfiguracija.
  3. Kliknite Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti .
  4. Pomaknite se prema dolje do odjeljka Sigurnosne mogućnosti.
  5. Poništite okvir Zahtijevaj prijavu prije pristupa web-mjestu.
  6. Pomaknite se prema dolje i kliknite Ažuriraj.

Je li taj članak bio koristan?