Nije moguće pridružiti se bez Webex identifikacije korisnika i lozinke

Nije moguće pridružiti se sastanku bez Webex identifikacionog dokumenta i lozinke.

Sajt je podešen tako da zahteva prijavljivanje pre pridruživanja sastanku.

Učesnici su pozvani da se prijave prilikom pridruživanja sesiji.

Zahtevajte prijavu pre pristupa veb-lokaciji

Uzrok:

To se dešava kada domaćin zakaže sastanak i izabere opciju da zahteva prijavljivanje domaćina.Ovo može da se desi i ako je u administratoru sajta omogućeno obavezno prijavljivanje pre nego što pristup sajtu bude omogućen.Ovo ograničava pristup sajtu korisnicima sa nalozima domaćina.

Rešenje:

Pogledajte sledeće tačke da biste rešili ovaj problem:

 • Promijenite termin sesije bez mogućnosti da zahtijevate prijavu domaćina.
 • Onemogućite obavezno prijavljivanje pre pristupa sajtu na stranici Administracija sajta.

Samo administratori sajta
 
 1. Prijavite se na stranicu administracije sajta (SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na Konfiguracija u levoj navigacionoj traci.
 3. Kliknite na Zajedničke postavke sajta > Opcije.
 4. Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije.
 5. Odznačite Obavezno prijavljivanje pre pristupa sajtu.
 6. Pomerite se nadole i kliknite na Ažuriraj.

Samo administratori kontrolnog čvorišta
 
 1. Prijavite se na stranicu Administracija kontrolnog centra. (https://admin.webex.com)
 2. Izaberite Sastanak u odeljku Usluge na navigacionoj traci sa leve strane.
 3. Izaberite sajt na kome želite da izvršite izmene, a zatim izaberite dugme Podesi sajt sa iskačućeg prozora sa desne strane.
 4. U opštim podešavanjima izaberite Bezbednost.
 5. Odznačite Obavezno prijavljivanje pre pristupa sajtu.
 6. Pomerite se nadole i kliknite na Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?