Nije moguće pridružiti se bez identifikacije korisnika Webexa i lozinke


Nije moguće pridružiti se sastanku bez Webex ID-a i lozinke.

Lokacija je podešena tako da zahteva prijavljivanje pre nego što se pridruži sastanku.

Učesnici su tražili prijavljivanje prilikom pridruživanja sesiji.

Zahtevajte prijavu pre pristupa veb-lokaciji

Uzrok:

Do ovoga dolazi kada domaćin zakaže sastanak i izabere opciju da zahteva prijavljivanje domaćina da bi se pridružio. Do ovoga može doći i ako je u administratoru lokacije omogućeno zahtevanje prijavljivanja pre nego što je omogućen pristup lokaciji. Ovo ograničava pristup lokaciji korisnicima sa host nalozima.

Rešenje:

Pogledajte sledeće znakove za nabrajanje da biste rešili ovaj problem:

 • Prerasporedite sesiju bez opcije da zahtevate prijavljivanje domaćina.
 • Onemogući zahtevanje prijavljivanja pre pristupa lokaciji na stranici "Administracija lokacije":
  1. Prijavite se na stranicu "Administracija lokacije" (SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Kliknite na dugme Konfiguracija na levoj traci za navigaciju.
  3. Izaberite stavku Uobičajene postavke lokacije > opcije.
  4. Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije.
  5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje pre pristupa lokaciji.
  6. Pomerite se nadole i kliknite na dugme Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?