הצגת תור שיחות וסטטיסטיקות של סוכנים

באפשרותך להציג נתונים סטטיסטיים של תורים וסוכנים.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל שירותיםובחר שיחות > תכונות.

2

לחץ על תור שיחות ולאחר מכן אתר את תורהשיחה מהרשימה.

3

לחץ על הסמל בעמודה פעולות לצד תור השיחות .

4

בחר נתונים סטטיסטייםשל תור שיחות.

אתה מופעל באופן צולב לפורטל ניהול שיחות שבו באפשרותך ליצור דוח נתונים סטטיסטיים של תור או סוכן.למידע נוסף לחצו כאן

הפקת דוחות תור שיחות

באפשרותך ליצור דוחות תור שיחות עם פרטים על כל השיחות הנכנסות שהגיעו לתור השיחות.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל שירותיםובחר שיחות > תכונות.

2

לחץ על תור שיחות > להציג דוחות.

אתה מופעל באופן צולב לפורטל מנהל השיחות שבו באפשרותך ליצור דוח תור שיחות.למידע נוסף לחצו כאן