Wyświetlanie statystyk kolejki połączeń i agentów

Można wyświetlić statystyki kolejki i agentów.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie znajdź na liście kolejkę połączeń.

3

Kliknij ikonę w kolumnie Czynności obok kolejki połączeń.

4

Wybierz Statystyki kolejki połączeń.

Nastąpi przekierowanie do portalu administratora usługi Calling, w którym można wygenerować raport ze statystykami kolejki lub agentów.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Generowanie raportów kolejki połączeń

Można generować raporty kolejki połączeń ze szczegółami dotyczącymi wszystkich połączeń przychodzących, które zostały dodane do kolejki połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń > Wyświetl raporty.

Nastąpi przekierowanie do portalu administratora usługi Calling, w którym można wygenerować raport kolejki połączeń.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj