Amikor aktiválja ezt a szolgáltatást, kap egy e-mailt, amely tartalmazza a hangportál számát. Hívja fel ezt a telefonszámot az automatikus kísérői üdvözlés rögzítéséhez. Ez az a telefonszám is, amelyet a felhasználók ezen a helyen a hangpostaüzenetek és -beállítások eléréséhez hívhatnak.


A hangportál kiterjesztése általában a hangportál telefonszámának utolsó négy számjegye.

1

Az ügyfélnézetben válassza a https://admin.webex.comSzolgáltatások > Hívás > Helyek menüpontot , majd válassza ki a frissíteni kívánt helyet.

2

A Hívásbeállítások listán kattintson a Hangportál elemre.

3

Adja meg a hangportál nevét.

4

Adja meg a hívóazonosítót (keresztnevet) és a hívóazonosítót (vezetéknevet).


 

Az ázsiai-csendes-óceáni térség ügyfelei számára a Hívóazonosító neve mező automatikusan kitöltésre kerül, és nem módosítható.

5

A Language ( Nyelv) legördülő menüben válassza ki a hely hangbemondási nyelvét.

6

A Bejövő hívás részen válasszon egy telefonszámot, és/vagy állítson be egy kiterjesztési számot a legördülő menüben az adott helyre konfigurált számok közül.


 
A helyhez rendelt hangposta-szám és -kiterjesztés alapértelmezés szerint a legördülő menüben jelenik meg.
7

A Voice Portal Admin Passcode (Hangportál rendszergazdai kódja) alatt állítsa be a tartózkodási hely kódját, majd a megerősítéshez adja meg újra a kódot.


 
A rendszergazdák csak ehhez a kódhoz férhetnek hozzá.

 
Amikor egy felhasználó vagy rendszergazda tárcsázza a hangportál számát, az IVR-rendszer két lehetőséget kínál:
  • Adja meg a jelszót- a felhasználó megadja a hangposta PIN-jelszavát, hogy hozzáférjen a saját postafiókjához, amikor saját számáról és/vagy kiterjesztéséről hív. Ennek az opciónak a rendszergazdai kódja nem fog hozzáférni a hangportálhoz.

  • Nyomja meg a * gombot a postafiókszám és a kód megadásához- Ez a hangportálhoz való rendszergazdai és felhasználói hozzáférésre egyaránt szolgál. A rendszergazdák megadhatják az ebben az eljárásban konfigurált telefonszámot és jelszót az automatikus kísérő üdvözlések és a postafiók-beállítások kezeléséhez. A felhasználók ezt az opciót akkor is használhatják, ha olyan számról hívnak, amely nem a hozzárendelt számuk. A felhasználók megadják a telefonszámukat és/vagy a bővítményüket, valamint a hangposta PIN-kódjukat, hogy hozzáférjenek hangpostájukhoz bármely számról.

8

A módosítások megerősítéséhez kattintson a Mentés gombra.