Když tuto službu aktivujete, obdržíte e-mail obsahující číslo vašeho hlasového portálu. Zavolejte na toto telefonní číslo a nahrajte pozdravy pro automatického průvodce. Toto je také telefonní číslo, na kterém uživatelé na tomto místě volají, aby získali přístup ke svým hlasovým zprávám a nastavením.


Rozšíření hlasového portálu je obvykle poslední čtyři číslice telefonního čísla hlasového portálu.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte na položky Služby > Volání > Místa a vyberte místo, které chcete aktualizovat.

2

V seznamu Nastavení volání klikněte na položku Hlasový portál.

3

Zadejte název hlasového portálu.

4

Zadejte ID volajícího Křestní jméno a ID volajícího Příjmení.


 

Pro zákazníky v asijsko-tichomořské oblasti je pole Caller ID Name (Jméno volajícího) automaticky vyplněno a nelze jej změnit.

5

V rozevírací nabídce Jazyk vyberte jazyk oznámení zvuku pro dané umístění.

6

V části Příchozíhovor vyberte telefonní číslo a/nebo z čísel nakonfigurovaných pro dané místo z rozbalovací nabídky nastavte číslo rozšíření.


 
Ve výchozím nastavení se v rozbalovací nabídce zobrazí číslo hlasové schránky a rozšíření, které jste pro dané místo přiřadili.
7

V části Heslo správce hlasovéhoportálu nastavte heslo pro svou polohu a poté znovu zadejte heslo, které chcete potvrdit.


 
Správci by měli mít přístup pouze k tomuto přístupovému kódu.

 
Když uživatel nebo správce vytočí číslo hlasového portálu, systém IVR nabízí dvě možnosti:
  • Zadejte heslo- Uživatel při volání z vlastního čísla a/nebo rozšíření zadá své heslo PIN hlasové schránky pro přístup do své vlastní poštovní schránky. Zadání administrátorského hesla pro tuto možnost nezíská přístup k hlasovému portálu.

  • Stiskněte * pro zadání čísla poštovní schránky a hesla-Toto je pro přístup administrátora i uživatele k hlasovému portálu. Administrátoři mohou zadat telefonní číslo a heslo nakonfigurované v tomto postupu pro správu automatických pozdravů obsluhy a nastavení poštovní schránky. Tuto možnost mohou uživatelé využít i při volání z čísla, které není jejich přiděleným číslem. Uživatelé zadají své telefonní číslo a/nebo rozšíření a KÓD PIN hlasové schránky, aby získali přístup ke své hlasové schránce z libovolného čísla.

8

Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Uložit.