Когато активирате тази услуга, ще получите имейл, съдържащ номера на вашия гласов портал. Обадете се на този телефонен номер, за да запишете вашите поздрави за автоматично придружител. Това е и потребителите на телефонни номера на това повикване за местоположение за достъп до техните съобщения и настройки за гласова поща.


Разширението на гласовия портал обикновено е последните четири цифри на телефонния номер на гласовия портал.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги > Извикване > Местоположения и след това изберете местоположението, което искате да актуализирате.

2

В списъка Настройки на обажданията щракнете върху Гласов портал.

3

Въведете име за гласовия портал.

4

Въведете ИД на повикващия Собствено име и Фамилно име наповикващия.


 

За клиенти в азиатско-тихоокеански регион полето Име на ИД на повикващия се попълва автоматично и не може да бъде модифицирано.

5

Изберете езика за обявяване на аудио за местоположението в падащото меню Език.

6

Под Входящо обажданеизберете Телефонен номер и/или задайте Номер на разширение от тези номера, конфигурирани за местоположението от падащото меню.


 
Номерът на гласовата поща и разширението, които сте присвоили за местоположението, се появяват по подразбиране в падащото меню.
7

Под Администраторски код за достъп на гласовия порталзадайте код за достъп за вашето местоположение и след това въведете отново код за достъп, за да потвърдите.


 
Администраторите трябва да имат достъп само до този код за достъп.

 
Когато потребител или администратор набира номера на гласовия портал, IVR системата предоставя две опции:
  • Въведете код за достъп — Потребителят въвежда паролата си за ПИН кодна гласовата поща, за да получи достъп до собствената си пощенска кутия, когато се обажда от собствения си номер и/или разширение. Записът на администраторски код за достъп за тази опция няма да успее да получи достъп до гласовия портал.

  • Натиснете * за въвеждане на номер на пощенска кутия и код за достъп—Това е както за администратор, така и за потребителски достъп до гласовия портал. Администраторите могат да въведат телефонния номер и код за достъп, конфигурирани в тази процедура, за да управляват автоматично придружителните поздрави и настройките на пощенската кутия. Потребителите могат да използват тази опция и при обаждане от номер, който не е присвоеният им номер. Потребителите въвеждат телефонния си номер и/или разширението си и ПИН кода на гласовата поща, за да получат достъп до гласовата си поща от произволен номер.

8

Кликнете върху Запазване, за да потвърдите промените си.