Når du aktiverer denne tjeneste, vil du modtage en e-mail, der indeholder dit stemmeportalnummer. Ring til dette telefonnummer for at optage dine automatisk omstillingshilsner. Dette er også telefonnummerbrugere på denne placering opkald for at få adgang til deres indtalt besked meddelelser og indstillinger.


Taleportal-forlængelsen er typisk de sidste fire cifre i telefonnummeret til stemmeportalen.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Tjenester > Opkald > placeringer og derefter vælge den placering, du vil opdatere.

2

På listen Opkaldsindstillinger skal du klikke på Stemmeportal.

3

Indtast et navn til stemmeportalen.

4

Indtast et Opkalder-id fornavnog Opkalder-id efternavn.


 

For kunder i Asia-Pacific-regionen Opkalder-id udfyldes automatisk og kan ikke ændres.

5

Vælg sproget for lydmeddelelse for placeringen i rullemenuen Sprog.

6

Under Indgåendeopkald skal du vælge et telefonnummer og/ eller indstille et lokalnummer fra de numre, der er konfigureret til placeringen, i rullemenuen.


 
Nummeret og lokalnummeret til indtalt besked, du har tildelt til placeringen, vises som standard i rullemenuen.
7

Under Voice Portal admin-adgangskode skaldu indstille adgangskoden for din placering og derefter indtaste adgangskoden igen for at bekræfte.


 
Administratorer bør kun have adgang til denne adgangskode.

 
Når en bruger eller administrator ringer til stemmeportalnummeret, tilbyder IVR-systemet to valgmuligheder:
  • Indtast adgangskode-Brugerenindtaster sin adgangskode PIN til indtalt besked adgang til sin egen postkasse, når der ringes fra sit eget nummer og/eller lokalnummer. Indtastning af administratoradgangskoden for denne valgmulighed vil ikke opnå adgang til stemmeportalen.

  • Tryk * for at indtaste postkassenummer og adgangskode—Dette er til både administrator- og brugeradgang til stemmeportalen. Administratorer kan indtaste telefonnummeret og adgangskoden, der er konfigureret i denne procedure, for at administrere indstillinger for automatisk omstillingshilsner og postkasse. Brugere kan også bruge denne valgmulighed, når de ringer fra et nummer, som ikke er deres tildelte nummer. Brugere indtaster deres telefonnummer og/eller lokalnummer og PIN-kode til indtalt besked for at få adgang til deres telefonsvarer fra ethvert nummer.

8

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.

Eksempel

Ønsker du at se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration af, hvordan du konfigurerer din stemmeportal i Control Hub.