Når du aktiverer denne tjeneste, vil du modtage en e-mail, der indeholder dit stemmeportalnummer. Ring til dette telefonnummer for at optage dine automatisk omstillingshilsner. Dette er også telefonnummerbrugere på denne placering opkald for at få adgang til deres indtalt besked meddelelser og indstillinger.


Taleportal lokalnummer er typisk de sidste fire cifre i telefonnummeret til stemmeportalen.

1

Fra kundevisningen i skal du gå til Tjenester > Opkald > placeringer og derefter vælge den https://admin.webex.com placering, du vil opdatere.

2

På listen Opkaldsindstillinger skal du klikke på Stemmeportal.

3

Indtast et navn på stemmeportalen.

4

Indtast en Opkalder-id fornavn og Opkalder-id efternavn.


 

For kunder i Asia-Pacific-regionen Opkalder-id udfyldes automatisk og kan ikke ændres.

5

Vælg sproget for lydmeddelelse for placeringen i rullemenuen Sprog.

6

Under Indgående opkald skal du vælge et telefonnummer og/eller indstille et lokalnummer fra de numre, der er konfigureret til placeringen, fra rullemenuen.


 
Nummeret og lokalnummeret til indtalt besked, du har tildelt til placeringen, vises som standard i rullemenuen.
7

Under Stemmeportal admin-adgangskode skal du indstille adgangskoden for din placering og derefter indtaste adgangskoden igen for atbekræfte.


 
Administratorer bør kun have adgang til denne adgangskode.

 
Når en bruger eller administrator ringer til stemmeportalnummeret, tilbyder IVR-systemet to valgmuligheder:
  • Indtast adgangskode - Brugeren indtaster sin adgangskode PIN til indtalt besked adgang til sin egen postkasse, når der ringes fra sit eget nummer og/eller lokalnummer. Indtastning af administratoradgangskoden for denne valgmulighed vil ikke give adgang til stemmeportalen.

  • Tryk * for at indtaste postkassenummer ogadgangskode -Dette er for både administrator- og brugeradgang til stemmeportalen. Administratorer kan indtaste telefonnummeret og adgangskoden, der er konfigureret i denne procedure, for at administrere indstillinger for automatisk omstillingshilsner og postkasse. Brugere kan også bruge denne valgmulighed, når de ringer fra et nummer, som ikke er deres tildelte nummer. Brugere indtaster deres telefonnummer og/eller lokalnummer og PIN-kode til indtalt besked for at få adgang til deres telefonsvarer fra ethvert nummer.

8

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.