När du aktiverar den här tjänsten får du ett e-postmeddelande med ditt röstportalnummer. Ring detta telefonnummer för att spela in autodeltagares hälsningar. Detta är även det telefonnummer som användare på den här platsen kan ringa för att få åtkomst till sina röst meddelanden och inställningar.


Röstportalens anknytning är vanligtvis de fyra sista siffrorna i telefonnumret till röstportalen.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > ringer > platser och väljer sedan den plats som du vill uppdatera.

2

I listan samtalsinställningar klickar du på Röstportal.

3

Ange ett namn på röstportalen.

4

Ange ett inringar-id och ettinringar-id efternamn.


 

För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls fältet inringar-id namn automatiskt och kan inte ändras.

5

Välj ljudmeddelandespråket för platsen i rullgardingsmenyn Språk.

6

Under inkommandesamtal väljer du ett telefonnummer och/eller anger ett anknytningsnummer från de nummer som har konfigurerats för platsen i rullgardingsmenyn.


 
Röstbrevlådan nummer och anknytning som du har tilldelat för platsen visas som standard i rullgardin.
7

Under Lösenord för röstportalensadministratör anger du lösenkoden för din plats och anger sedan lösenordet igen för att bekräfta.


 
Administratörer ska endast ha tillgång till denna lösenkod.

 
När en användare eller administratör ringer upp röstportalnumret tillhandahåller IVR-systemet två alternativ:
  • Ange lösenkod– användaren anger sitt lösenord PIN-kod till röstbrevlåda att få åtkomst till sin egen postlåda när han eller hon ringer från sitt eget nummer och/eller sin anknytning. Det här alternativets administratörslösenord kommer inte att kunna nås via röstportalen.

  • Tryck * för att ange postnummer och lösenord– detta är för både administratörs- och användaråtkomst till röstportalen. Administratörer kan ange telefonnummer och lösenkod som konfigurerats i denna procedur för att hantera autodeltagarens hälsningar och inställningar för postlåda. Användare kan även använda detta alternativ när de ringer från ett nummer som inte är deras tilldelade nummer. Användare anger sina telefonnummer och/eller anknytningar, och PIN-kod till röstbrevlåda för att få åtkomst till röstbrevlådan via val av nummer.

8

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar din röstportal i Control Hub.