När du aktiverar den här tjänsten får du ett e-postmeddelande med ditt röstportalnummer. Ring detta telefonnummer för att spela in autodeltagares hälsningar. Detta är även det telefonnummer som användare på den här platsen kan ringa för att få åtkomst till sina röst meddelanden och inställningar.


Röstportalens anknytning är vanligtvis de fyra sista siffrorna i telefonnumret till röstportalen.

1

Från kundvyn i går du till Tjänster > ringer > platser och väljer sedan https://admin.webex.com den plats som du vill uppdatera.

2

Klicka på Röstportal i listan Samtalsinställningar.

3

Ange ett namn på röstportalen.

4

Ange ett inringar-id och ett inringar-id efternamn.


 

För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls fältet inringar-id namn automatiskt och kan inte ändras.

5

Välj ljudmeddelandespråket för platsen i rullgardingsmenyn Språk.

6

Under Inkommande samtal väljer du ett telefonnummer och/eller anger ett anknytningsnummer från de nummer som har konfigurerats för platsen i rullgardingsmenyn.


 
Röstbrevlådan nummer och anknytning som du har tilldelat för platsen visas som standard i rullgardin.
7

Under Lösenord för röstportalens administratör anger du lösenkoden för din plats och anger sedan lösenordet igen för attbekräfta.


 
Administratörer ska endast ha tillgång till denna lösenkod.

 
När en användare eller administratör ringer upp röstportalnumret tillhandahåller IVR-systemet två alternativ:
  • Ange lösenkod – Användaren anger PIN-kod till röstbrevlåda lösenord för att få åtkomst till sin egen postlåda när han eller hon ringer från sitt egetnummer och/eller tillägg. Det här alternativets administratörslösenord kommer inte att kunna nås via röstportalen.

  • Tryck * för att ange postnummer ochlösenord – detta är för både administratörs- och användaråtkomst till röstportalen. Administratörer kan ange telefonnummer och lösenkod som konfigurerats i denna procedur för att hantera auto hälsningsfraser och inställningar för postlåda. Användare kan även använda detta alternativ när de ringer från ett nummer som inte är deras tilldelade nummer. Användare anger sitt telefonnummer och/eller sin anknytning, och PIN-kod till röstbrevlåda för att få åtkomst till röstbrevlådan via val av nummer.

8

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.