Po aktywacji tej usługi otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą numer Twojego portalu głosowego. Zadzwoń pod ten numer telefonu, aby nagrać powitania automatycznej sekretarki. Jest to również numer telefonu, z którego dzwonią użytkownicy w tej lokalizacji, aby uzyskać dostęp do swoich wiadomości głosowych i ustawień.


Rozszerzenie portalu głosowego to zazwyczaj cztery ostatnie cyfry numeru telefonu portalu głosowego.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi > Powołanie > Lokalizacje a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz zaktualizować.

2

w Ustawienia połączeń lista, kliknij Portal głosowy.

3

Wprowadź nazwę portalu głosowego.

4

Wprowadź a Identyfikator dzwoniącego Imię i Identyfikator dzwoniącego Nazwisko.


 

W przypadku klientów w regionie Azji i Pacyfiku pole Caller ID Name jest wypełniane automatycznie i nie można go modyfikować.

5

Wybierz język komunikatów dźwiękowych dla lokalizacji w Język menu rozwijane.

6

Pod Połączenie przychodzące, Wybierz Numer telefonu i/lub ustaw Rozbudowa numer z tych numerów skonfigurowanych dla lokalizacji z menu rozwijanego.


 
Numer i rozszerzenie poczty głosowej przypisane do lokalizacji są domyślnie wyświetlane w menu rozwijanym.
7

Pod Hasło administratora portalu głosowego, ustaw hasło dla swojej lokalizacji, a następnie wprowadź ponownie hasło, aby potwierdzić.


 
Administratorzy powinni mieć dostęp tylko do tego hasła.

 
Gdy użytkownik lub administrator wybiera numer portalu głosowego, system IVR udostępnia dwie opcje:
  • Wprowadź kod dostępu—Użytkownik wprowadza swoje PIN poczty głosowej hasło dostępu do własnej skrzynki pocztowej podczas dzwonienia z własnego numeru i/lub numeru wewnętrznego. Wprowadzenie hasła administratora dla tej opcji nie spowoduje uzyskania dostępu do portalu głosowego.

  • Naciśnij *, aby wprowadzić numer skrzynki pocztowej i hasło—Dotyczy zarówno dostępu administratora, jak i użytkownika do portalu głosowego. Administratorzy mogą wprowadzić numer telefonu i hasło skonfigurowane w tej procedurze, aby zarządzać powitaniami automatycznej sekretarki i ustawieniami skrzynki pocztowej. Użytkownicy mogą również skorzystać z tej opcji dzwoniąc z numeru, który nie jest ich numerem przypisanym. Użytkownicy wpisują swój numer telefonu i/lub numer wewnętrzny oraz PIN poczty głosowej, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej z dowolnego numeru.

8

Kliknij Zapisać aby potwierdzić zmiany.