Kada aktivirate ovu uslugu, dobićete e-poruku koja sadrži broj vašeg glasovnog portala. Pozovite ovaj broj telefona da biste snimili pozdrave za automatskog čuvara. Ovo su takođe korisnici telefonskog broja na ovoj lokaciji da bi pristupili svojim porukama i postavkama govorne pošte.


Proširenje glasovnog portala je obično poslednje četiri cifre telefonskog broja glasovnog portala.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na lokaciju "Usluge> pozivanje > lokacije, a zatim izaberite lokaciju koju želite da ažurirate.

2

Na listi Postavke poziva izaberite stavku Glasovni portal.

3

Unesite ime za portal glasa.

4

Unesite ime ID-a pozivaoca i ime pozivaoca.


 

Za kupce u Azijsko-pacifičkom regionu, polje Ime ID-a pozivaoca je automatski popunjeno i ne može se menjati.

5

Izaberite jezik objave zvučnog zapisa za lokaciju u padajućem meniju "Jezik".

6

U okviru Dolazni poziv odaberite telefonski broj i/ili u padajućem meniju postavite broj proširenjaiz tih brojeva konfigurisanih za lokaciju.


 
Broj govorne pošte i proširenje koje ste dodelili za lokaciju podrazumevano se pojavljuju u padajućem meniju.
7

U okviru glasovnog portala Admin Passcodepostavite šifru za prolaz za lokaciju, a zatim ponovo unesite šifru za prolaz da biste je potvrdili.


 
Administratori bi trebalo da imaju pristup samo ovom kodu za prolaz.

 
Kada korisnik ili administrator bira broj glasovnog portala, IVR sistem obezbeđuje dve opcije:
  • Unesitekôd za prolaz – Korisnik unosi svoju PIN lozinku govorne pošte da bi pristupio sopstvenom poštanskom sandučetu kada poziva sa svog broja i/ili proširenja. Unos administratorskog koda za ovu opciju neće uspeti da dobije pristup portalu glasa.

  • Pritisnite * da biste uneli broj poštanskog sandučeta ikôd za prolaz – Ovo je i za administratorski i za korisnički pristup glasovnom portalu. Administratori mogu da unesu broj telefona i šifru za prolaz konfigurisanu u ovoj proceduri za upravljanje automatskim pozdravom i postavkama poštanskog sandučeta. Korisnici takođe mogu da koriste ovu opciju kada pozivaju sa broja koji nije njihov dodeljeni broj. Korisnici unose svoj broj telefona i/ili proširenje i PIN adresu govorne pošte da bi dobili pristup govornoj pošti sa bilo kog broja.

8

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste potvrdili promene.