1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers.

2

Selecteer een gebruiker, scrol omlaag naar het gedeelte Licenties en klik op Licenties bewerken.

De lijst met services die momenteel aan de gebruiker zijn toegewezen wordt weergegeven.
3

Klik op Licenties bewerken.

4

Kies een service in de lijst aan de linkerkant.

5

Selecteer het abonnement dat u wilt toevoegen of verwijderen en klik op Opslaan.

6

Als u een Webex Meetings-licentie hebt toegewezen, kiest u voor iedere Webex Meetings-site een accounttype om de gebruiker aan toe te wijzen en vervolgens klikt u op Opslaan.


 

U moet de functie Deelnemersaccount hebben ingeschakeld voor uw Webex-site om gebruikers toe te wijzen als deelnemers.Als u de kolom Deelnemersaccount niet in het CSV-bestand ziet, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager), PSM (Partner Success Manager) of het TAC (Cisco Technical Assistance Center) om deze functie voor uw Webex-site in te schakelen.

Het accounttype deelnemer is niet beschikbaar voor gebruikers met de rol Webex-sitebeheerder.Als u deze gebruikers aan een deelnemersaccount wilt toewijzen, moet u de beheerrechten van de gebruiker voor die Webex Meetings-site verwijderen.


 

Wanneer er direct nadat u een Calling-licentie hebt toegevoegd een foutmelding wordt weergegeven wanneer u de gebruikersinstellingen van Calling selecteert, raden we u aan de Webex Calling-licentie te verwijderen en de licentie opnieuw toe te wijzen aan de gebruiker.

Als u een andere licentie wilt toewijzen aan een bestaande externe gebruiker met de status In behandeling, moet u eerst de gebruiker verwijderen en deze vervolgens opnieuw toevoegen.Wanneer u alle licenties van een externe gebruiker verwijdert, worden deze niet meer weergegeven in de lijst met externe gebruikers.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikersenselecteer externe gebruikers.

2

Selecteer een gebruiker en klik op Services > Licenties bewerken.

3

Als u de licenties uitvinkt, klikt u op Opslaan.

De volgende stappen

Voeg de externe gebruiker opnieuw toe met de licentie die u voor deze gebruiker wilt wijzigen.