De instellingen die u kiest voor het doorschakelen van gesprekken overschrijven de geconfigureerde voicemailinstellingen.Hieronder volgen de functies voor gesprek doorschakelen die kunnen worden geactiveerd of gewijzigd.
 • Alle gesprekken: u kunt ervoor kiezen dat gesprekken altijd naar een specifiek telefoonnummer worden doorgeschakeld.U kunt ervoor kiezen een korte toon af te spelen wanneer een gesprek wordt doorgeschakeld door het selectievakje te selecteren.

 • Indien bezet: u kunt een intern of extern telefoonnummer instellen waar u een gesprek naar wilt doorsturen wanneer de lijn bezet is.


  Als Gesprek in de wacht is ingeschakeld, wordt de functie Indien bezet niet geactiveerd.

 • Indien geen antwoord: selecteer deze optie om het doorschakelen in te stellen voor wanneer een gesprek een bepaald aantal keren overgaan overschrijdt.Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar het gesprek wordt doorgeschakeld.Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om het gesprek door te schakelen naar voicemail.Selecteer het aantal belringen voordat u een begroeting uit de telefoon vervolgkeuzelijst.

 • Gesprekken doorsturen wanneer niet bereikbaar zijn (bedrijfscontinuïteit:gesprekken doorsturen wanneer niet bereikbaar zijn, worden gebruikt om gesprekken door te geven als er geen gebruikers zijn bereikt.Als de verbinding in uw kantoor bijvoorbeeld is verbroken, worden de instellingen voor continuïteit geactiveerd.Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld.Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om het gesprek door te schakelen naar voicemail.


  Als u de Webex-app voor mobiel gebruikt, is deze functie niet van toepassing.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u gespreksdoorschakeling wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Bellen doorsturen in het gedeelte Gespreksafhandeling .

3

Kies de instellingen die u wilt inschakelen.

 • Alle gesprekken doorsturen.
 • Gesprekken doorsturen tijdens bezet lijnen.
 • Gesprekken doorsturen wanneer geen antwoord wordt beantwoord.
 • Gesprekken doorsturen als de verbinding met het netwerk is verbroken.

 

Aangepaste gebruikersinstellingen overschrijven deze instellingen.

4

Selecteer Opslaan.