Nastavení, která zvolíte pro přesměrování hovorů, přepíší nakonfigurovaná nastavení hlasové schránky.Níže jsou uvedeny funkce přesměrování hovorů, které lze aktivovat nebo upravit.
 • Všechny hovory –Zde můžete zvolit, aby byly hovory vždy přesměrovány na konkrétní telefonní číslo.Zaškrtnutím políčka můžete při každém přesměrování hovoru přehrát krátký tón.

 • Když jste zaneprázdněni –Můžete nastavit interní nebo externí telefonní číslo, na které se má přeposílat, když je linka zaneprázdněná.


  Pokud je povoleno čekání hovoru, funkce při zaneprázdnění se neaktivuje.

 • Když není odpověď– Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit možnost přesměrování, když hovor překročí určitý počet zazvonění.Zadejte interní nebo externí telefonní číslo, na které bude hovor přesměrován.Pokud zvolíte platné interní telefonní číslo, můžete také vybrat možnost odeslání do hlasové schránky.Před přehráním pozdravu z rozevíracího seznamu vyberte počet vyzvánění.

 • Přesměrování hovorů, když není dosažitelné (Business Continuity)– Přesměrování hovorů, když není dosažitelné nastavení se používá k přesměrování hovorů, pokud uživatelé nejsou k zastižení.Pokud například vaše kancelář ztratí připojení, aktivují se nastavení kontinuity.Zadejte interní nebo externí telefonní číslo, na které budou přesměrovány všechny hovory.Pokud zvolíte platné interní telefonní číslo, můžete také vybrat možnost odeslání do hlasové schránky.


  Pokud používáte aplikaci Webex pro mobilní zařízení, tato funkce neplatí.

1

V zobrazení zákazníka přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a vyberte uživatele, pro které chcete povolit přesměrování hovorů.

2

Vyberte Volání a zvolte Přesměrování hovorů ze sekce Zpracování hovorů .

3

Vyberte nastavení, které chcete povolit.

 • Přesměrovat všechny hovory.
 • Přesměrování hovorů během obsazených linek.
 • Přesměrování hovorů v případě, že nejsou zodpovězeny.
 • Přesměrování hovorů, pokud je síť odpojena.

 

Vlastní uživatelská nastavení tato nastavení přepíší.

4

Vyberte Uložit.