Postavke koje odaberete za premošćavanje poziva i postavke govorne pošte koje su konfigurisane.Slede funkcije prosleđivanja poziva koje se mogu aktivirati ili izmeniti.
 • Svi pozivi –Ovde možete odabrati da pozivi uvek budu prosleđeni određenom broju telefona.Možete odabrati da reprodukujete kratak ton svaki put kada se poziv prosledi tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu.

 • Kada ste zauzeti– možete podesiti interni ili eksterni telefonski broj da prosleđivanje kada je red zauzet.


  Ako je omogućeno čekanje na poziv, funkcija zauzetosti nije aktivirana.

 • Kada nema odgovora –Izaberite ovu opciju da biste podesili opciju prosleđivanja kada poziv premašuje određeni broj prstenova.Unesite interni ili eksterni telefonski broj na koji će poziv biti prosleđen.Ako odaberete važeći interni telefonski broj, možete izabrati i opciju slanja govornoj pošti.Izaberite broj prstenova pre nego što reprodukujete pozdrav sa padajuće liste.

 • Prosleđivanje poziva kada nije moguće dostižno (kontinuitet poslovanja)– Prosleđivanje poziva kada nije moguće stići koristi se za prosleđivanje poziva ako nije moguće doći do korisnika.Na primer, ako kancelarija izgubi vezu, aktiviraju se postavke kontinuiteta.Unesite interni ili eksterni telefonski broj na koji će svi pozivi biti prosleđeni.Ako odaberete važeći interni telefonski broj, možete izabrati i opciju slanja govornoj pošti.


  Ako koristite Webex aplikaciju za mobilne uređaje, ova funkcija se ne primenjuje.

1

Iz prikaza klijenta idite https://admin.webex.com na opciju "Korisnici " i izaberite korisnike za koje želite da omogućite prosleđivanje poziva.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite prosleđivanje poziva iz odeljka Rukovanje pozivom .

3

Odaberite postavke koje želite da omogućite.

 • Prosledite sve pozive.
 • Prosledite pozive tokom zauzetih redova.
 • Prosledi pozive kada nisu prosleđeni.
 • Prosledi pozive ako je veza sa mrežom prekinuta.

 

Prilagođene korisničke postavke zamenjuje ove postavke.

4

Izaberite sačuvaj.