Geef informatie op in het formulier voor klantgegevens om een profiel te kunnen bouwen die voor een betere klantervaring zorgt. U kunt klantgegevens bijwerken als een klant in de openstaande lijst staat. U kunt een klant ook naar de openstaande lijst verplaatsen vanuit de recente lijst of de lijst met zoekresultaten.

 1. Selecteer een klant in de openstaande lijst in het deelvenster Klantenbeheer.

  U kunt een klant ook in de zoekresultaten selecteren om hem of haar naar de openstaande lijst te verplaatsen. Klik op de pictogrammen voor Openstaand, Recent of Zoeken om de lijst te wijzigen.


  Als het deelvenster Klantenbeheer niet zichtbaar is, klikt u op het pictogram .

  Figuur 1. De pictogrammen voor Openstaand, Recent en Zoeken in het deelvenster Klantenbeheer..
 2. Klik op de naam van de klant om het formulier met klantgegevens te openen.


  Als de naam van de klant niet beschikbaar is, wordt het e-mailadres van de klant in het gadget Klantcontext weergegeven. Als beide gegevens niet bekend zijn, wordt het telefoonnummer weergegeven. Als er geen persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, wordt de klant als Onbekende klant in het gadget weergegeven.

 3. Klik op Bewerken.

 4. Voer relevante informatie over de klant in en klik op Opslaan. Velden in het gadget Klantcontext hebben een limiet van maximaal 2000 tekens.


  Als u een klant, verzoek of activiteit wijzigt die al door een andere agent is gewijzigd, wordt er een waarschuwings melding weer gegeven in het gadget klant context. Klik op laden om de wijzigingen te laden.

  Als u uw wijzigingen wilt negeren en het formulier zonder op te slaan wilt sluiten, klikt u op Annuleren.Gerelateerde informatie