Som full administrator, skrivebeskyttet administrator eller støtteadministrator for en organisasjonhar du tilgang til ulike diagrammer iControl Hub, avhengig av distribusjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å evaluere hvordanWebex-tjenester og -enheter brukes i organisasjonen, og hvor ofte. Du kan for eksempel bruke analyser til å spore og måle tjenester i skysamarbeidsporteføljen.

Hvis du har koblet kontoen for områdeadministrasjon tilControl Hub, kan du få tilgang til Analytics-siden via Nettstedsadministrasjon.

Historiske diagrammer er standard iControl Hub. De fleste diagrammene er tilgjengelige i daglig, ukentlig og månedlig format. Mengden data du har tilgang til, avhenger av hvilken type kunde du er. Hvis du er en standardkunde, har du tilgang til tre måneder med data. Hvis du er en Pro Pack-kunde, har du tilgang til 13 måneder med data.


 

Alle rapporter bruker Greenwich Mean Time (GMT), utenom videonett.

Analyse-data, med unntak av Meetings, behandles i partier hver dag. Data gjøres tilgjengelig innen 24 timer, og målingene er tilgjengelige innen kl. 13:00 GMT neste dag. Meetings-data oppdateres hvert tiende minutt.

1

Slik ser du Analyse-dataene dine:

 • Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Analyse og klikker på Meetings, Meldinger, Calling, Enheter, Videonett, eller Jabber.

Hvis du administrerer Webex-området i Control Hub, har du også tilgang til Klassiske rapporter for områdeadministratorer.

2

Velg hvilket datointervall du vil se data for med kalenderdatovelgeren.

3

Endre datointervallet for diagrammet: Daglig, Ukentlig eller Månedlig.


 

Hvis diagrammene dine ikke lastes inn, aktiverer du informasjonskapsler fra tredjeparter i nettleseren din. Hvis du foretrekker å styre hvilke tredjeparts informasjonskapsler nettleseren din godtar, kan du legge til *.webex.com i listen over unntak.

Hvis informasjonskapsler fra tredjeparter allerede er aktivert, kan du prøve å tømme nettleserens hurtigbuffer.

4

Hvis du vil lagre et enkelt diagram, velger du et diagram, klikker mer og velger deretter en filtype.

Hvis du velger CSV, eksporteres alle dataene for den valgte rapporten. Hvis du velger PNG eller PDF, får du bare en kopi av dataene som vises på skjermen.

Møteanalyse gir deg detaljer og beskrivelser om hvem som bruker Webex-møter, uansett om det er et personlig rommøte eller et standard Webex-møte. Du kan også finne ut hvor mange minutter folk er i møter, kvaliteten på disse møtene og hvilken type lyd folk bruker.

Bruk Webex-nettstedsvelgeren og kalenderdatovelgeren øverst i høyre hjørne på siden for å velge målingene du vil vise.

Datovelger for Webex-område og kalender i møteanalyse

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Filtrene du velger, gjelder automatisk for alle diagrammene.

Globalt filter for analyse

KPI-er

Det finnes fem KPI-er øverst i Møteengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall møteminutter– Bruk denne KPI-en til å se hvor lenge det holdes møter i organisasjonen.

 • Totalt antall videomøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne slår på video under møter. Hvis dette tallet er lavt, kan du sjekke Kvalitet-fanen for å se på videokvalitetsdiagrammene og finne ut om det var noen problemer med mediekvaliteten.

 • Totalt antall delingsmøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne deler skjermene sine under møter.

 • Totalt antall møter som ble tatt opp– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne tar opp møtene sine.

Møter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over antall møter der brukerne har slått på video, delt skjermen sin eller startet et opptak. Denne informasjonen hjelper deg med å finne ut om brukerne er engasjert i møter. Klikk på ett av filtrene i diagrammet til venstre for å endre dataene for trenddiagrammet på høyre side og begge diagrammene for møteminutter etter aktivitet.

Møteminutter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over hvor lenge brukerne har slått på video, og delt skjermen sin eller startet et opptak. Hvis engasjementet ikke er høyt for disse aktivitetene, kan du kontakte brukerne og informere dem om fordelene ved å bruke hver aktivitet.

Topp 10 møter etter møteminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet.

Topp 10 møter etter videodeltakerminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet for deltakere som slo på video.

Topp 10 møter etter antall deltakere

Denne tabellen viser hvilke møter som hadde flest deltakere.

Diagrammer for topp 10 møteengasjement

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Møtedeltakere-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall unike verter– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange brukere som bruker vertslisenser. Hvis dette tallet er lavt, kan du vurdere å flytte noen brukere over til en deltakerkonto for å frigjøre vertslisenser.

 • Totalt antall deltakere– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange som ble med etter deltakere og enheter.

Deltakere etter deltakelsesmetode

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over klienter som deltakerne brukte til å bli med på møter.

Deltakere etter roller

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over verts- og deltakerkontoer som brukes til å bli med i møter. Hvis flere vertskontoer enn deltakerkontoer blir med i møter, kan du tilordne verter som ikke regelmessig er verter tilbake til deltakerkontoer.

Deltakere etter hvor de ble med fra

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over steder der deltakerne ble med i møter fra. Hvis du oppdager at det er problemer med mediekvaliteten i Kvalitet-fanen, kan du sjekke dette diagrammet for å se hvor de fleste deltakerne blir med fra. Du kan deretter finne ut om problemet kommer fra et bestemt sted, eller om noe annet er hovedårsaken.


 

Plasseringen for brukere som blir med i møter med Webex-appen og videoenheter, vises som ukjent.

Topp 10 verter etter antall møter

Denne tabellen viser de ti vertene som planla og startet flest møter.

Topp 10 deltakere etter antall møter

Denne tabellen viser de ti deltakerne som ble med på flest møter.

Topp 10 steder etter antall deltakerminutter

Denne tabellen viser de ti stedene som hadde flest deltakerminutter.

Lyd

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Meetings-lydfanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall lydminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP- og telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall VoIP-minutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP-minutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall telefoniminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen. Avhengig av om organisasjonen foretrekker VoIP- eller telefoniminutter, kan du se på diagrammene nedenfor for å se en oversikt over hvorfor dette tallet er høyt eller lavt.

Lydbruk etter type

Bruk disse diagrammene til å fastslå lydtypene som brukere kobler til møter med. Du kan gjøre noe hvis organisasjonen har en foretrukket lydtype som brukerne bør ta i bruk. Hvis organisasjonen for eksempel har distribuert Edge Audio, men få personer bruker den, kan du kontakte brukerne og finne ut hvorfor de ikke kobler til via Edge Audio.

Insights

Denne innsikten gir deg et raskt overblikk på hvor deltakerne opplevde den dårligste mediekvaliteten under møter. Du kan bruke denne informasjonen til å få en oversikt over hvilke filtre og diagrammer du kan se på for å diagnostisere og redusere problemet.

Kvalitetsinnsikt i møter VoIP/videokvalitetsanalyse

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan VoIP/videokvaliteten var for deltakere eller minutter innenfor datoperioden du valgte. Du kan bruke disse KPIene som målbare data for å se om deltakerne har VoIP/videokvalitetsproblemer under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Gode deltakere eller minutter VoIP/videokvalitet– Viser prosentandelen deltakere eller minutter som var over den gode terskelen for VoIP/videokvalitet. VoIP/videokvaliteten regnes som god hvis pakketapet var mindre enn eller lik 5 % og ventetiden var mindre enn eller lik 400 ms.

 • Deltakere eller minutter gjennomsnittlig tapav VoIP/videopakke – Viser gjennomsnittlig tap av VoIP/videopakke for deltakere eller minutter over det valgte datointervallet.

 • Deltakere eller minutter Gj.sn. voIP/videoventetid– Viser gjennomsnittlig ventetid for VoIP/video for deltakere eller minutter over det valgte datointervallet.

 • Deltakere eller minutter Gj.snitt voIP/videovariasjon– Viser gjennomsnittlig VoIP/videovariasjon for deltakere eller minutter over det valgte datointervallet.

Deltakere eller minutter etter VoIP/Video Quality and Trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig VoIP/videokvalitet for deltakere eller minutter i organisasjonen. Hvis det er en plutselig økning av deltakere eller minutter med dårlig VoIP/ videokvalitet, kan du se beregningene for den spesifikke datoperioden og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige uregelmessigheter.

VoIP/videodeltakere eller minutter etter brukertype

Dette diagrammet viser deg en oversikt over VoIP/videodeltakere eller minutter etter intern eller ekstern. Internt er brukere i organisasjonen. Eksternt er brukere som blir med i møter som er vert i organisasjonen din som gjester. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/videokvalitet påvirker deltakere i organisasjonen, eller om det er et problem som kommer fra utenfor organisasjonen.

VoIP/videodeltakere eller minutter etter tilkobling

Dette diagrammet viser deg en oversikt over VoIP/videodeltakere eller minutter etter tilkoblingstype. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/videokvalitet påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte tilkoblingstyper.

VoIP/videodeltakere eller minutter etter plattform

Dette diagrammet viser deg en oversikt over VoIP/videodeltakere eller minutter etter plattformer. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/videokvalitet påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte plattformer.

Deltakere eller minutter med VoIP/ Video Kvalitetskart

Dette kartet viser den generelle geografiske distribusjonen av VoIP/videodeltakere eller minutter. Den viser også en analyse av VoIP / videokvalitet over den valgte datoperioden. Denne visualiseringen hjelper deg med å se raskt på hvilke steder som har voIP/videokvalitetsproblemer.

Lokal IP-adresse av VoIP/Video-deltakere eller minutter

Dette diagrammet viser en oversikt over lokale IP-adresser som deltakerne er koblet til. Ved å begrense hvilke IP-adresser som har VoIP/videokvalitetsproblemer, kan du finne ut om disse problemene skjer med deltakere i et bestemt område eller til alle deltakerne.

Deltakere eller minutter gjennomsnittlig tap av VoIP/videopakke, ventetid og jitter

Disse diagrammene viser deg en trend med hvordan gjennomsnittlig tap av VoIP/videopakker, ventetid og jitter var i løpet av det valgte datointervallet. Du kan bruke disse diagrammene til å se om noe av gjennomsnittet er på vei oppover for å finne ut om det skjer problemer med en bestemt mediekvalitet eller alle.

Deltakere med dårlig voIP/videokvalitet

Vi registrerer de 350 deltakerne med dårligst kvalitet hver dag de siste 21 dagene. Avhengig av hvilket datointervall som er valgt, vises de 300 deltakerne som hadde dårligst kvalitet på listen.

Den første dagen blir for eksempel de 350 deltakerne med dårligst kvalitet registrert for den dagen. På den andre dagen registreres en uavhengig gruppe med de 350 deltakerne med dårligst kvalitet for den dagen. Tabellen registrerer deretter de 300 deltakerne med verst resultat for alle disse dagene, og viser dem i tabellen.


 

Denne tabellen viser bare de med verst resultat fra de siste 21 dagene.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan møtetidspunktene for å bli med var for deltakere innenfor datoperioden du valgte. Du kan bruke disse KPIene som målbare data for å se om deltakerne har JMT-problemer under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Gjennomsnittlig tidspunkt for å bli med i møte: Viser gjennomsnittlig tidspunkt for sammenføyning av møtetider for deltakere i løpet av det valgte datointervallet.

 • Gj.snittlig møtetidspunkt for returnerende brukere– Viser gjennomsnittlig tidspunkt for å bli med i møtetider for deltakere som ble med i møter for andre gang, og videre etter oppdatering til en ny versjon av Webex-appen.

 • Gj.snittlig møtetidspunkt for oppdaterte/nye brukere– Viser gjennomsnittlig møtetidspunkt for sammenføyning for deltakere som ble med i et møte for første gang etter oppdatering av Webex-appen og deltakere som ble med i et møte for første gang med Webex-appen.

Tidspunkt for å delta på møtet

Dette diagrammet viser en trend med gjennomsnittet, 75. persentil eller 95. persentil bli med i møtetider for alle deltakerne i organisasjonen. Hvis det er en plutselig økning av deltakere med møtetider med høy deltakelse, kan du se beregningene for den spesifikke datoperioden og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg. Du kan for eksempel kontrollere diagrammet Antall møtetidsavn.

Bli med i møtetidspunkt etter brukertype

Dette diagrammet viser en oversikt mellom møtetidspunktene for interne og eksterne deltakere. Internt er brukere i organisasjonen. Eksternt er brukere som blir med i møter som er vert i organisasjonen din som gjester. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med å bli med i møtetidspunktet påvirker deltakere i organisasjonen, eller om det er et problem som kommer fra utenfor organisasjonen.

Bli med i møtetidspunkt etter brukertypediagram i møteanalyse

Bli med i møtetidspunkt etter brukerstatus

Dette diagrammet viser en oversikt over møtetider for å bli med i møtetider for bestemte typer brukere. Nye brukere kan ta lengre tid enn å returnere brukere til å bli med i et møte siden de må laste ned programvaren. Det kan ta lengre tid før oppdaterte brukere blir med i et møte, siden de ventet med å oppdatere appen rett før de ble med i et møte. Ved å se hvor lang tid det tar for hver type bruker å bli med i et møte kan du løse problemer på en proaktiv måte, som for eksempel å sende ut informasjon om hva som ble endret før en ny oppdatering lanseres, eller sende ut instruksjoner til nye brukere om hvordan de blir med i et Webex-møte.

Bli med i møtetidspunkt etter brukerstatusdiagram i møteanalyse

Tidspunkt for å delta på møtet etter plattform

Dette diagrammet viser en oversikt over bli med i møtetider etter plattformer. Disse dataene kan hjelpe deg med å se om problemer med å bli med i møter påvirker hele organisasjonen, eller om de er begrenset til bestemte plattformer.

Bli med i møtetidspunkt etter plattformdiagram i møteanalyse

Deltakere ved å bli med i møtetidskart

Dette kartet viser den generelle geografiske fordelingen av møtetider for sammenføyning. Du kan bruke denne tilordningen til å finne ut om en bestemt plassering har et møtetidspunkt som er høyere enn gjennomsnittet. Dette kan tyde på at et tilkoblingsproblem er begrenset til et bestemt område.

Deltakere ved å bli med i møtetidskart i møteanalyse

Deltakere med dårlig møtetid

For hver dag de siste 21 dagene fanger vi de verste 350 deltakerne med dårlige møtetider. Avhengig av hvilken datoperiode som er valgt, vises de 300 beste deltakerne som hadde dårligst møtetider for å bli med på listen.

På den første dagen fanges for eksempel 350 deltakere med de fattigste møtetidene for å bli med den dagen. På den andre dagen blir et uavhengig sett med 350 deltakere med de fattigste møtetidene fanget for den dagen. Tabellen registrerer deretter de 300 deltakerne med verst resultat for alle disse dagene, og viser dem i tabellen.


 

Denne tabellen viser bare de med verst resultat fra de siste 21 dagene.

Du har ulike meldingsrelaterte diagrammer lett tilgjengelig som kan hjelpe deg med å finne ut hvor engasjerte brukerne er medWebex-app. Du kan finne ut hvor mange personer i organisasjonen som bruker appen til å kommunisere og dele ideer, hvilke av disse brukerne som er mest aktive og hvilke område som brukes mest. Du kan stole på at de mest aktive brukerne oppfordrer andre i organisasjonen til å bruke appen. Du kan også bestemme antall og størrelse på filene som deles, og hvilke plattformer som er mest populære (for eksempelWebex-appfor Windows eller Mac).

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte meldingsrelaterte data automatisk.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i Meldingsanalyse-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Høyest daglige aktive brukere på Webex-appen– Det høyeste antallet brukere som hadde aktivitet på Webex-appen i løpet av en dag innenfor den valgte datoperioden. Aktiviteter inkluderer:

  • Sende en melding.

  • Laste opp en fil.

  • Foreta en samtale med Ring på Webex.

  • Bli med i et møte fra et område.

 • Gjennomsnittlig antall daglige aktive brukere i Webex-appen– Gjennomsnittlig antall brukere som hadde en aktivitet i løpet av dagene innenfor den valgte datoperioden.

 • Totalt antall sendte meldinger–Antall meldinger som ble sendt i løpet av det valgte datointervallet. Prosentandelen nederst angir økningen eller reduksjonen i antall meldinger som sendes ved å sammenligne antall meldinger som ble sendt i går med antall meldinger som ble sendt uken før.

 • Aktive områder– Antall områder med aktivitet i løpet av det valgte datointervallet. Et område anses som aktivt når noen:

  • Sender eller leser en ny melding.

  • Laster opp eller laster ned en fil.

  • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

KPIer for meldingsanalyse

Meldinger sendt etter plattform

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne bruken av Webex på skrivebordet eller mobilen. Du kan bruke denne informasjonen til å se om skrivebords- eller mobilappen er mer populær i organisasjonen. Hvis innføring av en av disse plattformene ikke er slik du forventet, kan du vurdere å gi mer opplæring slik at brukerne vet fordelene med å bruke skrivebords- eller mobilappen.

Aktive brukere i Webex-appen

Du kan bruke dette diagrammet til å bestemme antall personer som aktivt bruker Webex-appen. En aktiv bruker er noen som har sendt en melding, ringt, lastet opp en fil eller deltatt på et møte.

Kanskje du registrerte organisasjonen for en prøveversjon for å finne ut om du vil kjøpe noen av tjenestene som et Cisco Webex-abonnement har å by på. I dette tilfellet anbefaler vi at du overvåker bruken. Hvis folk er aktivt engasjerte, kan det være lurt å investere i ulike tjenester som gjør samarbeid på arbeidsplassen mer praktisk. Hvis folk ikke bruker appen like mye som forventet, kan du vise dem hvordan appen kan gjøre hverdagen deres enklere.

Aktive områder

Du kan bruke dette diagrammet til å gå gjennom det totale antallet områder som personer deltar i hver dag. Et område anses som aktivt når noen:

 • Sender en melding.

 • Leser en ny melding.

 • Laster opp eller laster ned en fil.

 • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

Du kan bruke denne informasjonen til å fastslå hvor godt organisasjonen bruker områder til møter og samarbeid. Hvis organisasjonen ikke bruker områder like mye som forventet, anbefaler vi at du gir brukerne mer opplæring. Folk kan utnytte områdene sine bedre hvis de er mer kjent med konseptet. Du kan også gjøre dem oppmerksomme på produktivitetsgevinstene denne funksjonen kan gi dem.

Delte ECM-filer

Du kan bruke disse diagrammene til å overvåke antall filer som deles ved hjelp av en integrering i Webex-appen. Integreringene du kan bruke til å dele filer med, er:

 • Dropbox

 • Boks

 • Microsoft OneDrive for Business

 • Microsoft OneDrive Personal

 • Microsoft SharePoint

Bruk denne informasjonen til å fastslå nivået av funksjonsinnføring hos organisasjonen. Hvis antallet delte filer er lavt sammenlignet med antall personer i organisasjonen, kan det være lurt å undersøke årsakene til dette. Vi anbefaler at du implementerer strategier for å oppmuntre folk til å dra nytte av fildelingsfunksjonen.

Delte lokale filer

Dette diagrammet hjelper deg med å se hvor mange delte filer som kom fra brukernes enheter. Du kan bruke dataene fra dette diagrammet til å sammenligne med dataene fra diagrammet over delte ECM-filer for å se om brukerne tar i bruk integreringene som organisasjonen bruker, og for å se hvor ofte brukerne samarbeider med hverandre i Webex.

Topp 300 meldingsbrukere de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne antall meldinger som sendes av de mest aktive brukerne i organisasjonen.

Topp 300 brukere som har delt filer de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne hvilke brukere som har delt flest filer i organisasjonen.

Bruk Analyse-siden i Control Hub for å se opptil 13 måneder med historiske Webex Calling-data. Du har også tilgang til 13 måneder med data for samtaler basert i Webex-appen hvis organisasjonen har Pro Pack. Hvis organisasjonen ikke har Pro Pack, har du tilgang til tre måneder med data for samtaler basert i Webex-appen.

Vi oppbevarer historiske data for samtaler som involverer Webex Calling-bordtelefoner,Webex-appapper (skrivebord og mobil) og Webex Calling-appen (skrivebord og mobil).


 

Data registreres ikke for samtaler basert i Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Cisco Dedicated Instanceog Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Vårt nye instrumentbord for anropsmediekvalitet i Control Hub gjør det enkelt å administrere Webex Calling and Call on Webex-samtalekvalitet på tvers av organisasjonen. KPIer (High Level Key Performance Indicators) gir administratorer en rask oversikt over global samtalekvalitet. Diagrammene våre gir detaljerte visninger av disse dataene etter plassering, IP-adresse, medietype, tilkoblingstype, kodek, endepunkttype og IP-telefonmodell.

Data oppdateres nå også nær sanntid. Du kan se kvalitetsdata for anrop innen 15 minutter etter når en samtale avsluttes.

Nylig lagt til

Brukere med verste anropsopplevelse

Denne tabellen viser at du ser de 50 beste brukerne i organisasjonen som opplevde anropsben av dårligst kvalitet. Du kan bruke denne tabellen til å hjelpe deg med å raskt se hvilke brukere som skal fokusere på, og finne ut hvorfor de kan ha anropsben av dårlig kvalitet i motsetning til andre brukere.

Brukere med tabellen Verste anropsopplevelse i Analyse av mediekvalitet

Krysslansering til feilsøking fra Analytics

Når du klikker et navn i tabellen Brukere med dårligst anropsopplevelse , åpnes en ny fane for Feilsøking som viser alle anropsbeina som brukeren har gjort innenfor datoperioden du valgte, opptil 21 dager.

Eksempel på krysslansering i feilsøking fra kall av mediekvalitetsanalyse

Filtrer etter brukernavn eller e-postadresse

Du kan nå filtrere alle diagrammer etter bestemte brukernavn eller e-postadresser.


 
Du må skrive inn brukerens fulle navn eller e-postadresse for å bruke filteret. Hvis du for eksempel vil filtrere dataene for Ola Nord-Doe, men bare skriver inn Jon eller Johndoe, vises ikke filteret for denne brukeren.
Filtrer etter brukernavn eller e-postadresse i Analyse av mediekvalitet

Tips for instrumentbord

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Du kan filtrere etter følgende dimensjoner:

 • Kvalitet på anropsben

 • Plassering og lokal IP-adresse

 • Medier, tilkobling, endepunkt og enhetstyper

 • Lyd- og videokodeker

 • Tidsdistribusjon

Kontekstavhengige filtre

Du kan også klikke en kategori i diagrammene for å filtrere dataene. La oss for eksempel si at du legger merke til at det er mange anropsben av dårlig kvalitet laget via Wi-Fi i call legs etter tilkoblingstype-diagrammet. Du kan klikke på Wifi for raskt å bruke filteret på alle diagrammene, slik at du kan bestemme hva problemet kan være.

Kontekstavhengig filtereksempel på et diagram i Analytics

Juster tidsperiode: Du kan vise enkelte diagrammer i en daglig, ukentlig eller månedlig tidsskala, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i innføring og bruk av de forskjellige plattformene for Webex App og Webex Calling over tid.

Eksportere data eller diagrammer: Du kan eksportere et hvilket som helst diagram for å lagre et øyeblikksbilde av visningen. Klikk Mer øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformatet du vil laste ned. Tilgjengelige formater er PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er et diagram eller en liste.

KPI-er

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan mediekvaliteten var for anropsben innenfor datoperioden du valgte. Du kan bruke disse KPIene som målbare data for å se om innringere hadde problemer under samtaler i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall anropsben– Viser hvor mange anropsben som ble laget og mottatt.

 • Anropsbenav god kvalitet – Viser prosentandelen av hvor mange anropsben som var på eller over god kvalitet. Anropsben regnes som bra hvis både video- og lydstrømmen hadde jitter under 150 ms, latens under 400 ms og pakketap under 5%.

 • Gj.sn. Lydvariasjon for anropsben– Viser gjennomsnittsverdien av maksimal jitter som oppleves av hvert anropsben. Hvis for eksempel ett anropsben opplevde 50 ms, 75 ms og 100 ms jitter, og det andre anropsbenet opplevde 150 ms og 200 ms jitter, beregnes bare verdien på 100 ms for det første anropsbenet og 200 ms for det andre anropsbenet og deretter gjennomsnittet.

 • Gj.sn. Tap av lydpakke foranropslyd – Viser gjennomsnittsverdien for pakketap som oppleves av hvert anropslys.

 • Gj.sn. Ventetid for lyd for anropsben– Viser gjennomsnittsverdien av ventetiden som oppleves av hvert anropsben.

Ring legs kvalitet og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig mediekvalitet for anropsben i organisasjonen.

Anropsstrekninger kategoriseres som bra hvis både video- og lydstrøm hadde variasjon under 150 ms, ventetid under 400 ms og pakketap under 5 %.

Hvis det plutselig er en pigg med anropsben med dårlig kvalitet, kan du se beregningene for den spesifikke datoperioden og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige uregelmessigheter.

Ring legs etter land

Dette diagrammet viser kvaliteten på anropsbenene basert på landet som brukere er tilordnet i Kontrollhub over det valgte datointervallet. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten er begrenset til et land eller enhetene som er konfigurert i det landet. Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet.


 
Dette diagrammet kategoriserer "Call on Webex"-data separat, da disse anropsbenene ikke er knyttet til et bestemt sted.
Ring bena etter land

Anropsstrekninger etter sted

Dette diagrammet viser en oversikt over anropsben etter plasseringene som er satt opp i Anrop-delen av Kontrollhub. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten er begrenset til bestemte plasseringer eller enhetene som er konfigurert på disse stedene.


 
Dette diagrammet kategoriserer "Call on Webex"-data separat, da disse anropsbenene ikke er knyttet til et bestemt sted.

Anropsstrekninger etter medietype

Dette diagrammet viser en oversikt over anropsben som bare var lyd eller hadde video aktivert. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det er noen problemer med mediekvaliteten hvis video ble aktivert eller ikke.

Hvis et anropsben har både lyd- og videostrøm, blir det kategorisert en gang under video.

Anropsstrekninger etter tilkoblingstype

Dette diagrammet viser deg en oversikt over anropsben ved hjelp av tilkoblingene som brukes. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle anropsbeina i organisasjonen, eller om disse problemene er begrenset til bestemte tilkoblingstyper.

Anropsstrekning etter lokal IP-adresse

Dette diagrammet viser en oversikt over lokale IP-adresser som kaller ben koblet til. IP-adresser er begrenset til bare de tre første segmentene for å bevare brukernes personlige identitet.

Ved å begrense hvilke IP-adresser som har problemer med mediekvaliteten, kan du finne ut om disse problemene skjer for å ringe ben i et bestemt område, eller til alle anropsben.

Anropsstrekninger etter endepunkttype

Dette diagrammet viser en oversikt over anropsben etter endepunktene som brukes. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle sluttpunktene i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte sluttpunkt.

Skjermbilde av samtaleben etter koblingstypediagram i Webex Calling-analyse

Anropsstrekninger etter enhetstype

Dette diagrammet viser deg en oversikt over anropsben av Cisco IP-telefoner og Webex Board-, Room- og Desk-enheter som brukes. Du kan bruke dette diagrammet til å begrense hvilke enheter som påvirkes av problemer med mediekvaliteten.

Kall ben etter baneoptimalisering

Disse diagrammene viser kvaliteten på anropsbenene basert på baneoptimaliseringstypen som brukes i det valgte datointervallet.

De tilgjengelige baneoptimaliseringstypene er:

 • Interaktiv tilkoblingsetablissement (ICE): Den brukes til å gjøre det mulig for enheter å sende medier direkte til hverandre, noe som reduserer latens og båndbreddebruk.
 • Tilkobling til privat nettverk (PNC): Den brukes til å gjøre det mulig for Webex Calling-kunder å utvide sitt private nettverk til skyen over en dedikert VPN.
 • Ingen optimalisering: Når verken ICE- eller PNC-baneoptimalisering brukes.

Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet.

Bilde som viser baneoptimaliseringsdiagrammet

Anropsben etter lydvariasjon, pakketap og ventetid

Disse diagrammene viser deg en trend med hvordan lydpakketapet, ventetiden og jitter av anropsben var.

Lydvariasjon er tidsforvrengningen du opplever når du spiller inn eller spiller av et lydsignal. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som Jitter reduseres. Bare maksimumsverdien for jitter registreres. Hvis for eksempel ett anropsben opplevde 50 ms, 75 ms og 100 ms jitter, og det andre anropsbenet opplevde 150 ms og 200 ms jitter, beregnes bare verdien på 100 ms for det første anropsbenet og 200 ms for det andre anropsbenet og deretter gjennomsnittet.

Pakketap er avledet fra forsinkelsen mellom to påfølgende lydforespørsler, og det beregnes ved å trekke fra verdiene. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som pakketapet reduseres.

Ventetid er tiden det tar for stemmen din (eller datapakken) å nå mottakeren pluss tiden det tar før bekreftelsen kommer tilbake. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som ventetiden reduseres.

90. persentil viser den maksimale lydvariasjons-, pakketaps- eller latensverdien som 10 % av anropsbenene opplevde i løpet av det valgte datointervallet.

Du kan bruke disse diagrammene til å se om noen av mediekvalitetsmålingene er på vei oppover for å begrense hvor problemene kan komme fra.

Ring bena etter lyd- og videokodeker

Disse diagrammene viser deg en oversikt over anropsben etter hvilke typer lyd- og videokodeker som brukes. Du kan bruke disse diagrammene til å finne ut om en bestemt kodek påvirker mediekvaliteten for anropsben. Videokodeker gjelder bare for samtaler som hadde lydstrøm.

Distribusjon av anropsben etter klokkeslett

Disse diagrammene viser deg en oversikt over anropsben basert på timefordeling av dagen over det valgte datointervallet. Distribusjonen er i henhold til UTC-tidssonen. Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet. Du kan bruke disse diagrammene til å finne ut om mediekvaliteten på anropsben påvirkes på et bestemt tidspunkt på dagen.

Distribusjon av anropsben etter tid

Kjente begrensninger

Data for call on Webex-samtaler kan ta opptil 30 minutter etter at samtalen er avsluttet for å reflektere over diagrammene.

Slik samler vi inn data

På slutten av hver samtale gjort med en Webex Calling-bordtelefon eller -applikasjon, samler vi inn statistikken direkte fra dette endepunktet. Dataene samles inn i løpet av dagen, og legges til visningen i Control Hub ved midnatt (UTC) neste dag.

For eksempel: Alice ringer fra sin Webex Calling-bordtelefon til en ekstern part 9. juni. 10. juni kan du se Alices registrering av samtaledata i Control Hub, og du kan se mediestatistikken som rapporteres av bordtelefonen.

Når Alice ringer Bob, som er en annen bruker i organisasjonen, samles det inn to samtaleoppføringer; én for mediestatistikken rapportert av Alices endepunkt, og én for statistikken fra Bobs endepunkt. Dette hjelper deg med å finne ut hvilken bruker som har problemet når de opplever en samtale med dårlig kvalitet.

Tips for instrumentbord

 • Juster tidsperioden

  Du kan se grafene for totalt antall anropsstrekninger og totale samtaleminutter på daglige, ukentlige eller månedlige tidsskalaer, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i innføringen og bruken av de forskjellige plattformene for Webex og Webex Calling over tid.

 • Filter

  Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Du kan filtrere etter sluttpunkt i Engasjement-fanen og etter kvalitet, sluttpunkt eller sted i Kvalitet-fanen.

  Du kan fjerne individuelle filtre ved å klikke på lukkeknappen i filternavnet.

 • Eksporter data eller diagrammer

  Du kan eksportere et hvilket som helst diagram eller en hvilken som helst detaljvisning. Klikk på Mer-knappen øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformatet for nedlastingen (PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er et diagram eller en liste).

  Når du kombinerer filnedlasting med verktøyene for filtrering, søk og bestilling, kan du enkelt generere nyttige rapporter om Webex Calling-distribusjonen.

Rapporter for anropsengasjements- og kvalitetsdata

Hvis du vil se data for anropsbeina som brukere har gjort eller mottatt, og kvaliteten på samtalene deres i csv-filformat, kan du laste ned rapportene Anropsengasjement og Anropskvalitet i Rapporter-delen .

Kjente begrensninger

Følgende typer samtaler vises for øyeblikket ikke på instrumentbordet i Control Hub. Vi jobber med å løse disse begrensningene.

 • Samtaler fra IPv6-endepunkter.

 • Samtaler som ikke er «overdrevne» fordi de bruker en VPN-avslutning for Webex Calling.

 • Hvis organisasjonen din har flere områder, viser vi for øyeblikket ikke anrop i andre områder enn organisasjonens hjemmeområde.

 • DECT-telefoner og ATA-enheter støttes ikke.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på Anropsengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Totalt antall anropsstrekninger– Totalt antall anropsstrekninger som er gjort og mottatt av brukere.

 • Totalt antall minutter– Totalt antall minutter for alle samtaler som foretas i løpet av det valgte datointervallet. Dette tallet inkluderer både oppringeren og mottakeren. Hvis en bruker for eksempel ringer en annen bruker i 30 minutter, er det totale antallet 60.

 • Brukere med høyest daglig aktivitet– Det høyeste antallet brukere som har gjort eller mottatt anropsstrekninger i løpet av en dag innenfor det valgte datointervallet.

 • Brukernes gjennomsnittlige daglige aktivitet– Gjennomsnittlig antall brukere som har gjort eller mottatt én anropsstrekning i løpet av dagene innenfor det valgte datointervallet.

KPI-er i Anropsanalyseengasjement-fanen
Totalt antall anropsstrekninger etter plattform og totalt antall samtaleminutter etter plattform

Grafene for Totalt antall anropsstrekninger og Totalt antall samtaleminutter viser hvordan brukere har ringt i organisasjonen. Grafene viser antall anropsstrekninger og samtaleminutter etter plattformtype. Plattformtypene som kan vises i grafene er:

 • Bordtelefon – Cisco Multiplatform-telefoner (Webex Calling-bordtelefoner)

 • Stasjonær PC -Webex-appfor Windows, Mac og Linux

 • Mobil -Webex-appfor Android og iOS

 • WxC Desktop – Desktop Webex Calling-app for Windows, Mac og Linux

 • WxC Mobile – Mobile Webex Calling-app for Android og iOS

Topp 300 Calling-brukere de siste 30 dagene

Denne tabellen viser de 300 brukerne som har gjort eller mottatt flest anropsstrekninger de siste 30 dagene. Du kan også bruke dataene i denne tabellen til å se hvor ofte brukere slår på videoen under samtalene sine.

KPI-er

Det er to KPI-er som vises øverst på Anropsengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De to KPI-ene er:

 • Lydanrop med god kvalitet– Prosentandelen av lydanrop som hadde god kvalitet i det valgte datointervallet. Samtaler regnes som å være av god kvalitet hvis de har under 400 ms ventetid og mindre enn 5 % pakketap.

 • Videosamtaler med god kvalitet– Prosentandelen av videosamtaler som hadde god kvalitet i det valgte datointervallet. Samtaler regnes som å være av god kvalitet hvis de har under 400 ms ventetid og mindre enn 5 % pakketap.

Diagrammer og tabell

Bruk denne visningen til å identifisere brukere som opplever dårlig kvalitet på anropsstrekninger, og til å få en generell oversikt over mediekvaliteten i hele organisasjonen.

Vi samler inn mediekvalitetsdata fra hvert endepunkt på slutten av hver anropsstrekning. Dataene samles inn fra bordtelefoner og alle skrivebordsappene, og du kan se dem i Kvalitet-delen på Anropsanalyse-siden.

En anropsstrekning anses for å ha dårlig mediekvalitet hvis den oppfyller eller overskrider én av følgende terskler:

 • Pakketap på 5 %

 • Ventetid på 400 ms

 • Jitter på 150 ms

Grafene for anropsstrekninger etter lydkvalitet og anropsstrekninger etter videokvalitet sammenligner hvor mange samtaler som er innenfor kvalitetsterskelen («god») med de som er «over terskelen».

Tabellen for de 300 Calling-brukerne med dårligst lydkvalitet de siste 30 dagene viser hvilke brukere som har opplevd de dårligste lydkvalitetssamtalene, fordi kvalitetsmålingene deres oversteg minst én terskel. Bruk søke- og bestillingskontrollene til å raskt finne en bestemt bruker.

Hvis en bestemt bruker opplever dårlig mediekvalitet, kan du sjekke om alle brukerens endepunkter påvirkes på samme måte. Vanlige kvalitetsproblemer kommer fra Android- eller iOS-anropsprogrammer, som kan skyldes dårlige mobilnettforbindelser. Du kan bruke CScan-verktøyet til å teste en brukers internettkobling.


 

Denne delen er et utkast som er i offentlig forhåndsversjon. Vi gir deg en sniktitt på hva du kan forvente. Hvis du vil se analyse av anropskøer, kan du registrere deg for betaprogrammet på https://beta.webex.com.

Våre instrumentbord for samtalekø i Kontrollhub gjør det enkelt å se hvordan anropskøer og agenter håndterer innkommende samtaler på tvers av organisasjonen.

Tips for instrumentbord

Juster tidsperioden

Du kan vise enkelte diagrammer i en timebasert, daglig, ukentlig eller månedlig tidsskala, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i hvordan innkommende samtaler håndteres i samtalekøer.


 
Datovelgeren gjelder ikke for data i delen statistikk for direkte kø. Data for delen for statistikk for direktekø samles inn hvert 30.

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Filtrene du velger, gjelder automatisk for alle diagrammene. Du kan filtrere etter bestemte samtalekøer og plasseringer.

Eksporter data eller diagrammer

Du kan eksportere et hvilket som helst diagram eller en hvilken som helst detaljvisning. Klikk på Mer-knappen øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformatet for nedlastingen (PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er et diagram eller en liste).

Når du kombinerer filnedlasting med filtrene som er tilgjengelige, kan du enkelt generere nyttige rapporter om samtalekøer i organisasjonen.

Rapporter for samtalekøer og statistikk for samtalekøagenter

Hvis du vil se data for samtalekøer og samtalekøagenter i CSV-filformat, kan du laste ned rapportene Status for samtalekø og Status for samtalekøagent i Rapporter-delen .

KPI-er

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg en rask status på høyt nivå for innkommende samtaler i samtalekøer innenfor datoperioden du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop– Totalt antall samtaler som agenter har besvart. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall forlatte samtaler– Totalt antall samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Prosentandel av forlatte samtaler– Prosentandel av samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.snittlige venteminer– Gjennomsnittstid som innringere brukte på å vente på at den neste tilgjengelige agenten skulle svare på anropet. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
KPIer for statistikkanalyse for samtalekø
Innkommende samtaler for samtalekøer og trend

Dette diagrammet viser en oversikt over statistikk for samtalekø etter innkommende samtaler. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvordan samtalekøer håndterer alle innkommende samtaler til organisasjonen.

Innkommende samtaler for samtalekøer og trenddiagrammer i statistikkanalyse for samtalekø
Gjennomsnittlig antall minutter med samtalekø per samtale og trend

Dette diagrammet viser en nedbryting mellom gjennomsnittlig antall forlatte og gjennomsnittlige venteminutter fra innkommende samtaler. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvor lenge innringere måtte vente før de la på samtalen eller ble overført til en agent. Gjennomsnittlig antall minutter beregnes som:

 • Gjennomsnittlig antall forlatte minutter– Gjennomsnittlig antall samtaleminutter som innringerne brukte på å vente på en agent før de la på eller valgte alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gjennomsnittlige venteminutter – Gjennomsnittstid som innringere bruker på å vente på at den neste tilgjengelige agenten skal svare på anropet.
Gjennomsnittlig antall minutter med samtalekø per samtale og trenddiagrammer i statistikkanalyse for samtalekø
Topp 25 samtalekøer etter status for samtaler

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med flest samtaler etter en bestemt status. Statusene for tilgjengelige samtaler er:

 • Besvarte anrop: Antall anrop besvart av agenter.
 • % av besvarte anrop– Prosentandel av samtaler som besvares av agenter.
 • Forlatte anrop– Antall samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % av forlatte samtaler– Prosentandel av samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Overflyt – opptatt– Antall kall som ble overflytet til en annen samtalekø fordi køgrensen ble oppfylt.
 • Overflyt – Tidsavbrutt– Antall kall som ble overflytet til en annen samtalekø fordi ventetiden oversteg den maksimale konfigurerte grensen.
 • Overførtesamtaler: Antall samtaler som ble overført ut av køen.
Topp 25 samtalekøer etter % av anropsdiagrammet i statistikkanalyse for samtalekø
Topp 25 samtalekøer ved gj.snittlig ventetid og forlatte minutter

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med høyest gjennomsnittlig ventetid og forlatte minutter fra innkommende samtaler. Gjennomsnittlig antall minutter beregnes som:

 • Gjennomsnittlig antall forlatte minutter– Gjennomsnittlig antall samtaleminutter som innringerne brukte på å vente på en agent før de la på eller valgte alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gjennomsnittlige venteminutter – Gjennomsnittstid som innringere bruker på å vente på at den neste tilgjengelige agenten skal svare på anropet.
Topp 25 samtalekøer etter gj.snittlig og forlatt minimumsdiagram i samtalekøanalyse
Statistikk for samtalekø

Denne tabellen viser detaljer om samtalekøer som er konfigurert i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å vise antall innkommende samtaler til samtalekøer og statusen for disse samtalene. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og utvidelser ved hjelp av søkefeltet i tabellen. De tilgjengelige detaljene er:

 • Samtalekø: Navnet på samtalekøen.
 • Plassering: Plassering som er tilordnet samtalekøen.
 • Telefonnr.– Telefonnummeret som er tilordnet samtalekøen.
 • Utvidelse– Utvidelsesnummer tilordnet samtalekøen.
 • Total Hold min. – Totalt antall minutter som oppringingerble satt på vent av agenter.
 • Gjennomsnittlig antall minutter som oppringingerble satt på vent av agenter.
 • Totalt antall talkminer– Totalt antall minutter som agenter aktivt snakket om samtaler.
 • Gj.snittlige talkminer– Gjennomsnittlig antall minutter som agenter aktivt snakket om samtaler.
 • Totalt antall referanseminutter– Totalt antall minutter agentene brukte på å håndtere samtaler. Håndtaksminutter beregnes som Total Talk Mins + Total Hold Mins = Total Handle Mins.
 • Gjennomsnittlig referanseminutter– Gjennomsnittlig antall minutter agentene brukte på å håndtere samtaler.
 • Totalt antall venteminutter: Totalt antall minutter oppringere brukte på å vente på at den neste tilgjengelige agenten skulle svare på anropet.
 • Gj.snittlige venteminutter– Gjennomsnittlig antall minutter oppringere brukte på å vente på at den neste tilgjengelige agenten skulle svare på anropet.
 • Besvarteanrop: Antall anrop besvart av agenter.
 • % besvarte anrop: Prosentandelen av samtaler som besvares av agenter.
 • Avbrutteanrop: Antall samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % forlatte samtaler– Prosentandel av samtaler der oppringeren la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Gj.snittlige forlatteminutter – Gjennomsnittlig antall minutter der innringere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Forlatteminutter – Antall minutter der innringere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Totalt antall samtaler: Totalt antall innkommende samtaler.
 • Overflyt - opptatt– Antall samtaler som ble overflytet fordi køgrensen ble oppfylt.
 • Overflyt – Tidsavbrutt– Antall kall som ble overflytet fordi ventetiden oversteg maksimumsgrensen.
 • Overførtesamtaler: Antall samtaler som ble overført ut av køen.
 • Gj.snittlig nr. Tilordnedeagenter – Gjennomsnittlig antall agenter som er tilordnet til samtalekøer.
 • Gj.snittlig nr. av agenter som håndterer samtaler– Gjennomsnittlig antall agenter som aktivt håndterte samtaler.

 
Samtalekøer uten data vises ikke i denne tabellen.
Statistikktabell for samtalekø i samtalekøanalyse
KPI-er

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg detaljer om samtalene som agenter håndterte innenfor datoperioden du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop– Totalt antall presenterte samtaler som ble besvart av agenter. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall returnerte anrop– Totalt antall samtaler som ble presentert for en agent, men som ikke ble besvart. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.snittlige håndtaksminutter– Gjennomsnittstid i minutter som agenter bruker på å håndtere samtaler. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
KPIer for agent for samtalekøanalyse for samtalekø
Gjennomsnittlig antall agentanropsminutter per samtale og trend

Dette diagrammet viser i gjennomsnitt hvor lenge hver samtale varer etter samtalestatus. Du kan bruke dette diagrammet til å se om innringere får den hjelpen de trenger i tide.

Gjennomsnittlig antall agentsamtaleminutter per samtale og trenddiagrammer i statistikkanalyse for anropskøagent
Innkommende samtaler til agenter etter samtalestatus

Dette diagrammet viser en oversikt over innkommende samtaler til agenter basert på samtalestatusen. Dette diagrammet kan hjelpe deg med å se om det er flere returnerte samtaler enn vanlig.

Innkommende samtaler til agenter etter statusdiagram for samtalekø i statistikkanalyse for samtalekøagent
Agenter som håndterer samtaler kontra agenter som er tilordnet

Dette diagrammet viser en trend med gjennomsnittlig antall agenter som håndterer samtaler mot gjennomsnittlig antall tilordnede agenter til samtalekøer. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det er nok agenter til å håndtere samtaler og justere etter behov.

Agenter som håndterer samtaler kontra agenter tilordnet diagram i statistikkanalyse for samtalekøagent
Topp 25 agenter av besvarte og sprettet samtaler

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med flest besvarte eller sprettete samtaler.

Topp 25 agenter av besvarte og sprettete anropskart i statistikkanalyse for samtalekøagent
Topp 25 agenter ved gj.snittlig tale og gj.snittlige min.

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med høyest gjennomsnittlig snakk eller hold minutter.

Topp 25 agenter ved gj.snittlig tale og gj.snittlig hold min-diagram i statistikkanalyse for samtalekøagent
Agenter for samtalekø

Denne tabellen viser detaljer om alle agentene som er tilordnet til samtalekøer i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken agent som får flest samtaler og informasjon om anropsstatistikken. Du kan også søke etter bestemte agent- eller arbeidsområdenavn, samtalekøer og plasseringer ved hjelp av søkefeltet i tabellen. De tilgjengelige detaljene er:

 • Agent-/arbeidsområdenavn– Navnet på agenten eller arbeidsområdet.
 • Samtalekø: Navnet på samtalekøen.
 • Plassering: Plassering som er tilordnet samtalekøen.
 • Totalt antall besvarte anrop– Antall samtaler som ble presentert for agenten og besvart av dem.
 • Returnerte anrop– Antall samtaler som ble presentert for agenten, men som gikk ubesvart.
 • Totalt antall presenterte samtaler– Antall innkommende samtaler til agenten som ble distribuert av samtalekøen.
 • Totalt antall talkminer– Totalt antall minutter en agent brukte aktivt på å snakke på samtaler.
 • Gj.snittlige talkminer– Gjennomsnittlig antall minutter en agent brukte aktivt på å snakke på samtaler.
 • Total Hold min.– Totalt antall minutter en agent setter samtaler på vent.
 • Gj.snittlige venteminutter: Gjennomsnittlig antall minutter en agent setter samtaler på vent.
 • Totalt antall referanseminutter: Totalt antall minutter en agent brukte på å håndtere samtaler. Håndtaksminutter beregnes som Total Talk Mins + Total Hold Mins = Total Handle Mins.
 • Gjennomsnittlig referanseminutter– Gjennomsnittlig antall minutter agentene brukte på å håndtere samtaler.
Tabell for samtalekøagenter i statistikkanalyse for samtalekøagent
KPI-er

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg alle gjeldende innkommende samtaler og hva deres statuser er for å hjelpe deg med å overvåke samtalekøer i sanntid. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Aktive samtaler– Viser antall samtaler der agenter snakker med innringere. Prosenten viser verdiendringen over tid ved å sammenligne den med de sist oppdaterte dataene for 30 sekunder siden.
 • Ventende samtaler: Viser antall samtaler som venter på at den neste tilgjengelige agenten skal svare. Prosenten viser verdiendringen over tid ved å sammenligne den med de sist oppdaterte dataene for 30 sekunder siden.
 • Samtaler på vent: Viser antall samtaler som agenter har satt på vent. Prosenten viser verdiendringen over tid ved å sammenligne den med de sist oppdaterte dataene for 30 sekunder siden.
 • Lengste ventetid– Viser den lengste tiden, i minutter, som en innringer måtte vente før en agent svarte på anropet. Denne KPIen viser data fra den ene samtalekøen som hadde lengst ventetid ut av alle samtalekøene i løpet av den registrerte tiden. Prosenten viser verdiendringen over tid ved å sammenligne den med de sist oppdaterte dataene for 30 sekunder siden.
KPIer for direkte køstatistikk for samtalekøanalyse
Statistikk for direkte samtalekø

Denne tabellen viser detaljer om alle samtalekøene som er konfigurert i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken samtalekø som får flest samtaler, og justere antall agenter etter behov. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og utvidelser ved hjelp av søkefeltet i tabellen. De tilgjengelige detaljene er:

 • Samtalekø: Navnet på samtalekøen.
 • Plassering– Plasseringen som er tilordnet samtalekøen.
 • Telefonnr.– Telefonnummeret som er tilordnet samtalekøen.
 • Utvidelse– Utvidelsen som er tilordnet samtalekøen.
 • Aktive samtaler– Antall samtaler der agenter snakker med innringere.
 • Avholdte anrop– Antall samtaler som agenter har satt på vent.
 • Venter påsamtaler: Antall samtaler som venter på neste tilgjengelige agent.
 • Lengste venteminutter– Den lengste tiden på få minutter som en samtale måtte vente før en agent tok telefonen.
 • Tidsstempel (UTC)– Tidspunktet da dataene ble tatt opp.
Statistikktabell for direkte samtalekø i statistikkanalyse for direkte kø

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det finnes fem KPIer som vises øverst i kategorien Detaljert samtalelogg . Dataområdet de måler, endres når du velger filtre og et datointervall.

KPIer genereres per samtale. Hvis For eksempel Anne kaller Bjørn, teller det som ett enkelt kall for KPI-beregninger. Det finnes fem KPIer som vises øverst i kategorien Detaljert samtalelogg . Dataområdet de måler, endres når du velger filtre og et datointervall.

KPIene er:

 • Totalt antall samtaler– Totalt antall Webex Calling-kall for de valgte filtrene og datoperioden. Ett enkelt anrop kan ha flere strekninger. Et internt anrop mellom to brukere vil for eksempel ha to anropsstrekninger, men telles som ett anrop i forbindelse med dette instrumentbordet.

 • Eksterne samtaler– Totalt antall eksterne samtaler, foretatt eller mottatt av brukere. Et eksternt anrop er et anrop som gjøres til eller mottas fra utenfor organisasjonen. Interne anrop er anrop mellom Webex Calling-brukere i organisasjonen.

 • Besvarte anrop: Prosentandelen av besvarte anrop som er foretatt eller mottatt av brukere innenfor de valgte filtrene og datoperioden. For eksempel, hvis en samtale kommer til en jaktgruppe, og den ikke besvares av de første 9 agentene, men besvares innen den tiende, anses samtalen å ha blitt besvart. Anrop som besvares av talepost, anses også som besvart.

 • Samtaler på det travleste stedet– Totalt antall samtaler som er foretatt eller mottatt av brukere på den travleste plasseringen innenfor de valgte filtrene og datoperioden.

 • Webex kaller aktive brukere– Totalt antall unike aktive brukere som har foretatt eller mottatt anrop innenfor de valgte filtrene og datoperioden. En aktiv bruker er en hvilken som helst Webex Calling-bruker som har foretatt eller mottatt en hvilken som helst type oppringing i løpet av den valgte datoperioden.

Skjermbilde for KPIer for detaljert samtalelogg for Webex Calling Analytics

Totalt antall utgående anrop etter type

Diagrammet Totalt antall utgående samtaler etter type viser hvilke typer utgående samtaler som skjer i organisasjonen som samsvarer med de valgte filtrene, og som er innenfor datoperioden. Samtaletypene som kan vises i dette diagrammet, er:

 • Internt

 • Mobil/celle

 • Nasjonalt

 • Internasjonalt

 • Nødsituasjon

 • Operatørtjenester

 • Korte tall

 • Premium-pris

 • SIP-URI

 • Innkommende

 • Ukjent

 • Møte med null berøring

 • Integrert lyd (på Net Webex-møte)

Skjermbilde for totalt antall utgående Webex Calling-kall etter typediagram

Totalt antall anrop etter sted

Diagrammet Totalt antall anrop etter sted viser en oversikt over anropene som foretas eller mottas på forskjellige steder innenfor de valgte filtrene og datoperioden.

Totalt antall samtaler

Dette diagrammet viser antall samtaler, foretatt eller mottatt, på tvers av det valgte datointervallet. Det kan vise deg hvordan organisasjonenes bruk av Webex Calling utvikler seg over tid.

Skjermbilde for totalt anropsdiagram for Webex Calling Analytics

Distribusjon av anrop etter time

Dette diagrammet viser antall samtaler, foretatt eller mottatt, summert på timebasis i det valgte datointervallet. Det kan vise deg når Webex Calling-brukerne dine er mest travle i løpet av dagen og når de bruker tjenesten mest.

Skjermbilde for Webex Calling-analysedistribusjon av samtaler etter timediagram

Detaljert anropslogg

Rapporten Detaljert samtalelogg viser en liste over samtaler sammen med følgende detaljer:

 • Starttidspunkt (UTC)– Dette er starttidspunktet for samtalen, svartiden kan være litt etter dette.

 • Sted– Posisjonen til samtalen.

 • Ringenummer: For innkommende samtaler er det telefonnummeret til den ringende parten. For utgående samtaler er det telefonnummeret til brukeren.

 • Kalt nummer: For innkommende samtaler er det telefonnummeret til brukeren. For utgående samtaler er det telefonnummeret til den oppringde parten.

 • Landskode for oppringer-ID-nummeret– Dette fylles bare ut for internasjonale samtaler.

 • Oppringer-ID: Oppringer-IDen til brukeren som ringte eller mottok samtalen, hvis det er aktuelt.

 • Varighet– Lengden på samtalen i sekunder.

 • Besvart: Besvart hvis dette anropsbenet ble besvart, Ubesvart ellers.


   
  Et anrop besvart av telefonsvarertjenesten er oppført som besvart.
 • Retning– innkommende eller utgående.

Du kan bruke rapportene her til å finne ut hvilke enheter som er mer populære blant brukerne, og hvilke som ikke er det. Du kan bruke denne informasjonen når du konfigurerer steder med delte enheter. Du kan sørge for at enhetene som brukes mest er konfigurert i områdene i bygningen der det er flest folk eller der de fleste møtene finner sted.

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte enhetsrelaterte data automatisk.

Enheter-siden viser bruksmålinger for Cisco Webex-enheter, inkludert Cisco Webex Desk Pro, Cisco Webex Room Panorama, DX80 og Cisco Webex-romenheter. Cisco Webex Share og andre skyregistrerte enheter er ikke inkludert i bruksmålingene, men de er inkludert i listen over lagerdetaljer.

Analyse av videointegrering for Microsoft Teams

Hvis du distribuerte Cisco Webex-Webex-videointegrering for Microsoft Teams for organisasjonen, telles bruksmålinger for deltakere som ble med i Microsoft Teams-møtet med Cisco-videoenheter, i de viktigste ytelsesindikatorene og diagrammene.

Filterlisten tilsvarer enhetene du har konfigurert i hele organisasjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å fokusere på en bestemt enhet. Hvis du for eksempel nettopp distribuerte DX80s til alle brukerne i organisasjonen, velger du DX80 som filter.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvor ofte enheter brukes innenfor datoperioden du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Aktive enheter– Totalt antall aktive enheter. Enheter telles som aktive når de brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavler eller i USB-gjennomgangsmodus. Den prosentvise endringen er dette tallet sammenlignet med tallet fra forrige valgte tidsperiode. Hvis for eksempel du velger ti dager, sammenlignes tallet med de siste ti dagene.

 • Total bruk (timer)– Totalt antall timer enhetene ble brukt. Denne bruken inkluderer når enheter brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavle, i USB-gjennomgangsmodus og for digital skilting.

 • Aktiv bruk per enhet– Gjennomsnittlig antall timer enhetene ble brukt til aktive eller digitale skiltingsaktiviteter. Gjennomsnittet beregnes som (antall aktive enhets-KPI-er) delt på (antall KPI-er for total bruk).

KPIer for rom- og enhetsanalyse

Enhetsbruk etter aktivitet

Dette diagrammet viser den totale bruken (timer) av skyregistrerte enheter, inkludert Cisco Webex Room-enheter, Webex Boards og Webex Shares. En enhet kan være en av følgende typer aktiviteter:

 • I en samtale– Enheten brukes til å bli med i et møte som et videoendepunkt.

 • Lokal delingskabel– Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via en HDMI-kabel uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Lokal trådløs deling– Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via WiFi uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Skilting– Enheten brukes som multimedieskjerm i digital skiltingsmodus.

 • USB-gjennomgang– Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel og brukes som webkamera.

 • Tavle– Enheten brukes som en tavle i et konferanserom uten at noen brukere er koblet til den.


 

Velg et datointervall for å se bruken i den angitte tidsperioden. Bruksdata fra enhetsrapporter er bare er tilgjengelige fra 1. februar 2019 osv. Alle diagrammer oppdateres på tilsvarende måte.


 

Velg en bestemt aktivitet for å se bruken. Diagrammer for aktivitetsoversikt og enhetsutnyttelse oppdateres på tilsvarende måte, med unntak av lagerdetaljer.

Rom- og enhetsanalyseenhetsbruk etter aktivitetsdiagrammer

Enhetsbruk etter frekvens

Denne rapporten deler opp hvor ofte enheter brukes på tvers av alle aktiviteter i løpet av den valgte datoperioden. Hvis Lav er den største delen av sektordiagrammet, kan du prøve å lære opp brukere i organisasjonen om fordelene ved å bli med i video, eller hvordan tavle kan bidra til å illustrere ideer.

Rom- og enhetsanalyseenhetsbruk etter frekvensdiagram

Enhetsdetaljer

Bruk denne tabellen til å vise detaljer om alle enheter i organisasjonen. Se på Timer brukt-kolonnen for å raskt finne underutnyttede enheter. Den viser den totale bruken av enheten i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan klikke på hvilken som helst av kolonnene for å sortere dem.

 • Tilordnet til– Navnet på stedet eller brukeren denne enheten er tilordnet til. Hvis dette feltet er tomt, ble enheten slettet fra organisasjonen.

 • Timer brukt– Totalt forbruk i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Enhets-ID– Intern unik identifikator for administratorer.

 • Enhetstype– Enhetsmodell.

 • Merker– Viser merker som er tilordnet enheten på siden for Control Hub-enheter.

 • IP-adresse– Den forrige kjente IP-adressen til enheten da den var tilkoblet.

 • Mac-adresse– Media Access Control-adressen til enheten.

 • Status– Påloggingsstatusen til en enhet fra de siste 24 timene.

 • Samtaler– Antall timer enheten ble brukt til en samtale.

 • Lokal kablet skjerm– Antall timer enheten ble brukt til en kablet lokal skjerm.

 • Lokal trådløs skjerm– Antall timer enheten ble brukt til en trådløs lokal skjerm.

 • Tavle– Antall timer enheten ble brukt som tavle.

 • Digital skilting– Antall timer enheten ble brukt til digital skilting.

 • USB-gjennomgang– Antall timer enheten ble brukt til USB-gjennomgang.


 

Eieren av enheten vises i Tilordnet til-kolonnen. Du finner mer informasjon om enheten på Enheter-siden.

Analyse for Webex Assistant for enheter støttes for:

 • Romsett

 • Romsett

 • Room Kit Plus

 • Room Kit Pro

 • Room 55 og 55 Dual

 • Room 70 og 70 G2

 • Webex Board 55 og 55S

 • Webex Board 70 og 70S

 • Webex Board 85S

 • Desk Pro

Totalt antall talekommandoer

Dette diagrammet viser deg trenden for antall stemmekommandoer som brukere sier til Webex Assistant for enheter i organisasjonen. Disse tallene gir deg innsikt i hvor ofte brukere bruker Webex Assistant for enheter, og hvordan du kan hjelpe dem med å bruke den oftere.

Enheter med mest og minst engasjement

Dette diagrammet viser en liste over de ti beste og dårligste enhetene som svarte på talekommandoer fra brukere i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilke enheter som blir brukt mest, og finne ut hvordan du kan øke bruken av enhetene med minst engasjement.

Intensjoner for talekommando

En oversikt over intensjoner for talekommando fra brukere i organisasjonen. Du kan se hvilke intensjoner som er mest brukt, og se hvorfor noen intensjoner ikke brukes like ofte som andre.

Proaktive svar på å bli med

En oversikt over hvordan brukere svarte på instruksjonene gitt av Webex Assistant på enheter med Proaktiv deltakelse aktivert. Du kan bruke denne oversikten til å se om brukerne bruker Proaktiv deltakelse-funksjonen, eller om de ikke kjenner til den, kan du hjelpe dem med å komme i gang.

Du kan spore hvor ofte Cisco Headsets brukes i organisasjonen under møter i Webex-appen. Analytics for Cisco Headsets støttes for:

 • Cisco Headset 500-serien

 • Cisco Headset 730


 

Data er bare tilgjengelig for Cisco Headsets som er koblet til Webex-appen på versjon 41.8 og nyere.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPIene som er tilgjengelige for Headsets Analytics er:

 • Totalt antall hodetelefoner– Totalt antall Cisco-hodesett som er koblet til Webex-appen og brukt minst én gang.

 • Totalt antall aktive hodesett– Totalt antall Cisco-hodesett som ble brukt én gang med Webex-appen i løpet av den valgte datoperioden.

 • Totalt antall samtaler– Totalt antall samtaler og møter som er blitt med i Webex-appen med Cisco Headsets i løpet av den valgte datoperioden.

 • Totalt antall samtaleminutter– Totalt antall minutter Som Cisco Headsets ble brukt i samtaler og møter med Webex-appen i løpet av den valgte datoperioden.

 • Gjennomsnittlig antall samtaleminutter– Gjennomsnittlig antall minutter som Cisco Headsets ble brukt i samtaler og møter med Webex-appen i løpet av den valgte datoperioden.

Bruk etter tilkoblingstype

Dette diagrammet deler opp hodesettbeholdningen etter tilkoblingstype. Du kan bruke denne informasjonen til å se om brukere i organisasjonen foretrekker en bestemt tilkoblingstype.

Bruk etter sluttpunkt

Dette diagrammet deler opp endepunktene som brukere koblet hodesettene til. Du kan bruke denne informasjonen til å hjelpe deg med hodetelefonengasjement på andre endepunkter.

Hodetelefoner etter status

Dette diagrammet viser trenden i hodesettstatus over tid. Du kan bruke denne informasjonen til å se hvor ofte hodesett brukes i Webex-appen sammenlignet med det totale beløpet.

Bruk i samtale

Dette diagrammet viser hvor mange timer hodesett ble brukt under samtaler. Bruk i samtale refererer til samtaler og møter som er med i Webex-appen.

Hodetelefoner etter modell

Dette diagrammet deler opp den totale Cisco Headset-beholdningen etter modell. Du kan sortere etter totalt antall hodetelefoner og etter prosentandel av hodesettbeholdningen. Diagrammet deler også opp beholdningen din etter aktive og inaktive hodetelefoner.

Daglig gjennomsnittlig bruk etter modell

Dette diagrammet viser den daglige gjennomsnittlige hodesettbruken i løpet av den valgte datoperioden etter hodesettmodell. Du kan bruke denne informasjonen til å se om en bestemt modell har mer bruk enn de andre for å hjelpe deg med fremtidige kjøp av hodesett.

Hodetelefoner etter land

Dette diagrammet viser den totale distribusjonen av Cisco Headset-beholdningen etter land. Diagrammet deler også opp beholdningen din etter aktive og inaktive hodetelefoner. Du kan sammenligne dette diagrammet med diagrammet Daglig gjennomsnittlig bruk etter land for å finne ut om lavt engasjement i andre land skyldes et lavere lagerantall for hodesett eller på grunn av et høyere antall inaktive hodetelefoner.

Daglig gjennomsnittlig bruk etter land

Dette diagrammet viser den daglige gjennomsnittlige hodesettbruken over den valgte datoperioden etter land. Du kan bruke denne informasjonen til å se hodetelefonengasjement mellom forskjellige land.

Daglig gjennomsnittlig forbruk og lagerkart

Dette kartet viser den generelle geografiske distribusjonen av Cisco Headset-beholdningen. Det bryter også ned den gjennomsnittlige daglige hodesettutnyttelsen i løpet av det valgte tidsrommet. Denne visualiseringen hjelper deg med å se raskt på hvilke steder som har mest inventarbeholdning og bruk av hodesett.

Hodesettutnyttelsen er sortert i tre kategorier:

 • Ubrukte hodetelefoner.

 • Hodesettbruken er i gjennomsnitt mindre enn en time per dag.

 • Hodesettbruken er i gjennomsnitt mer enn en time per dag.


 

Kvalitetsdata er bare tilgjengelig for Webex-enheter når de brukes under Webex-aktiviteter. Enheter må være på versjon CE 9.15.9.3 og RoomOS 10.9.0.29 eller nyere for at data skal vises.

Viktige ytelsesindikatorer (KPI-er)

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan minuttene i lyd- og videokvalitet var for enheter i Webex Room- og Desk-serien innenfor datoperioden du valgte. Du kan bruke disse KPIene som målbare data for å se om enheter har problemer med lyd- eller videokvalitet under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Webex-anropsminutter for enheter– Totalt antall minutter Webex-enheter ble brukt til samtaler og møter med Webex i løpet av den valgte datoperioden.
 • Gode Webex-videosamtaleminutter for enheter– Prosentandelen av videominutter under samtaler og møter på Webex-enheter som hadde god kvalitet i løpet av den valgte datoperioden. Videominutter regnes som å ha god kvalitet hvis de var under 400 ms ventetid og hadde mindre enn 5% av pakketapet.
 • Gode Webex-lydanrop minutter med enheter– Prosentandelen av lydminutter under samtaler og møter på Webex-enheter som hadde god kvalitet i forhold til den valgte datoperioden. Lydminutter regnes som å ha god kvalitet hvis de var under 400 ms ventetid og hadde mindre enn 5% av pakketapet.
KPIer for enhetsanalysekvalitet

Webex videosamtalekvalitet på enheter og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig videokvalitet under samtaler og møter ved hjelp av Webex for Webex-enheter i organisasjonen. Hvis det er en plutselig økning av Webex-enheter med dårlig videokvalitet, kan du se beregningene for den spesifikke datoperioden og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige uregelmessigheter.

Enhetsanalysekvalitet Webex videosamtalekvalitet på enheter og trenddiagrammer

Webex lydanrop kvalitet på enheter og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig lydkvalitet under samtaler og møter ved hjelp av Webex for Webex-enheter i organisasjonen. Hvis det er en plutselig økning av Webex-enheter med dårlig lydkvalitet, kan du se beregningene for den spesifikke datoperioden og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige uregelmessigheter.

Enhetsanalysekvalitet Webex lydanrop kvalitet på enheter og trenddiagrammer

Utstede minutter med enheter i Webex-samtaler

Dette diagrammet deler opp lyd- og videominutter for Webex-enheter som hadde problemer med pakketap og ventetid. Minutter telles som problemer hvis de var over 400 ms ventetid eller hadde mer enn 5% av pakketap under møter og samtaler ved hjelp av Webex.

Kvalitetsproblemet i enhetsanalyse av enheter i Webex-anropsdiagrammet

Topp 20 enheter av dårlige Webex-anropsminutt

Dette diagrammet viser de 20 beste Webex-enhetene som hadde video- og lydminutter av dårligst kvalitet under samtaler og møter ved hjelp av Webex i løpet av den valgte datoperioden. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om Webex-enheter har problemer på et sted, eller om problemer er begrenset til bestemte enheter.

Enhetsanalyse topp 20 enheter av dårlig Webex samtale mins diagram

Topp 300 enheter med dårlig Webex-samtalekvalitet min.

Denne tabellen viser de 300 beste Webex-enhetene med de dårligste lyd- og videominuttene i løpet av den valgte datoperioden. Du kan bruke denne tabellen til å vise møtene som enhetene var i med feilsøking, og se om andre deltakere også opplevde dårlige problemer med mediekvaliteten.

Enhetsanalyse topp 300 enheter med dårlig Webex samtalekvalitet mins diagram

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan arbeidsområder brukes i organisasjonen. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om arbeidsområder ikke brukes ofte, og hva de populære tidslukene er. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall arbeidsområder– Antall arbeidsområder som er definert i løpet av det valgte datointervallet.
 • Okkuperte arbeidsområder– Antall unike arbeidsområder som ble brukt av personer over det valgte datointervallet. Unike arbeidsområder telles bare én gang. Hvis for eksempel det samme arbeidsområdet ble opptatt tre forskjellige ganger i løpet av en uke, telles det fortsatt som ett. Du kan bruke denne KPIen til å finne ut om det er behov for flere eller færre arbeidsområder for organisasjonen.
 • Bestilte og okkuperte arbeidsområder– Antall unike arbeidsområder som er planlagt for bruk i kalenderen, og som ble opptatt i løpet av den planlagte tiden i løpet av det valgte datointervallet. Du kan bruke denne KPIen til å finne ut om brukerne faktisk bruker de tilgjengelige arbeidsområdene.
 • Maksimal beleggtime– Den vanligste timen arbeidsområdene ble opptatt i løpet av det valgte datointervallet. Disse dataene aggregeres basert på antall dager som er valgt. Hvis du for eksempel velger 30 dager, deles dataene inn i én times tidsluke for hver arbeidstime. Tidsluken på én time med de mest okkuperte arbeidsområdene i løpet av denne datoperioden, vises som den høyeste beleggtimen.
 • Spøkelsesmøte– Prosentandelen arbeidsområder som var planlagt for bruk i kalenderen, men som ikke var opptatt over det valgte datointervallet. Du kan bruke denne KPIen til å få en følelse av hvor ofte brukere reserverer arbeidsområder og ikke opptar dem.
Skjermbilde for KPIer for arbeidsområdeanalyse

Arbeidsområder etter oppsett

Dette diagrammet viser en oversikt over hvordan arbeidsområder er konfigurert i organisasjonen. Dette diagrammet hjelper deg med å se om det finnes arbeidsområder som ikke er fullstendig konfigurert ennå.

Arbeidsområder etter type

Dette diagrammet viser en oversikt over typene som er tilordnet dem. Dette diagrammet kan hjelpe deg med å finne ut hvilken type arbeidsområder som trengs i organisasjonen, og hvor mange arbeidsområder som ennå ikke er tilordnet.

Bruk av arbeidsområde etter frekvens

Dette diagrammet viser en oversikt over arbeidsområder etter antall timer de var opptatt for.

Okkuperte arbeidsområder etter typetrend

Dette diagrammet viser en trend med okkuperte arbeidsområder etter de tilordnede typene. Data registreres hvert 10.

Okkuperte arbeidsområder etter trenddiagram av type

Bookede arbeidsområder møte belegg trend

Dette diagrammet viser en trend med hvor mange booket møter som var opptatt og hvor mange booket møter som var spøkelsesmøter.

Trenddiagram over reserverte arbeidsområder som møtes

Arbeidsområdetyper etter antall personer

Dette diagrammet viser en oversikt over arbeidsområdetyper etter hvor ofte de er opptatt.

Topp 20 okkuperte arbeidsområder etter belegg hr

Dette diagrammet viser de 20 beste arbeidsområdene med flest timer opptatt både med en bestilling og uten. Å se en liste over de mest okkuperte arbeidsområdene kan bidra til å identifisere områder der flere arbeidsområder kan være nyttige.

Topp 20 okkuperte arbeidsområder etter belegg hr-diagram

Minste detaljer om okkuperte arbeidsområder

Denne tabellen viser en liste over arbeidsområder som ikke har blitt brukt så ofte som andre. Detaljene som er inkludert er:

 • Navn påarbeidsområde – Navnet som er angitt for arbeidsområdet.
 • Stedsnavn: Plasseringen som er angitt for arbeidsområdet.
 • By, land– Byen og landet som er angitt for arbeidsområdet.
 • Type– Typen som er tilordnet arbeidsområdet.
 • Kapasitet– Maksimalt antall personer arbeidsområdet gjelder for.
 • Antall timerarbeidsområdet ble opptatt i over det valgte datointervallet.

Videonettanalyse gir informasjon om hvordan du bruker lokale Webex-videonettnoder og klynger i Cisco Webex-organisasjonen. Med de historiske dataene i målingsvisningen kan du administrere ressursene for Webex-videonett mer effektivt ved å overvåke kapasiteten, utnyttelsen og tilgjengeligheten til de lokale ressursene. Hvis klyngene alltid er fulle, kan du bruke denne informasjonen til å avgjøre om du skal legge til flere Webex-videonettnoder i en klynge eller opprette nye klynger.

Video Mesh Analytics finner du i Control Hub under Analytics > Video Mesh.

Hvis du vil ha hjelp med å analysere dataene i organisasjonen, kan du velge én av målingene i diagrammet for å filtrere dataene du vil se.


 

Videonettanalyse viser data i tidssonen som er angitt for den lokale nettleseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du samhandler med dataene, kan du gå til Distribusjonsveiledning for Cisco Webex-videonett.

På denne siden kan du overvåke data for anropsben som brukte Video Mesh i løpet av de siste 4 eller 24 timene.

KPI-er

KPIer er tilgjengelige øverst på siden for å vise statistikken for anropsben som brukte Video Mesh i organisasjonen. Du kan bruke disse KPIene som målbare data for å se om organisasjonen har nok noder til å håndtere mengden anropsben i løpet av en vanlig dag. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall anropsben– Totalt antall anropsbein som er koblet til lokale klynger og skyklynger.
 • Lokale anropsben– Antall anropsben som er koblet til lokale klynger.
 • Overflyt til skyanropsben– Totalt antall anropsben som prøvde å koble til en lokal klynge, men ingen var tilgjengelige. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.
 • Skyanropsben– Totalt antall anropsben som er koblet til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, må organisasjonen kanskje vurdere å konfigurere flere lokale klynger.
 • Gjennomsnittlig klyngetilgjengelighet– Den gjennomsnittlige prosentandelen av lokale klynger som var tilgjengelige for samtalebein å koble til. Hvis dette tallet er lavt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken plassering med lokale klynger som alltid hadde maksimal kapasitet.
KPIer i videonett live overvåking analyse

Klyngetilgjengelighet etter node

Dette diagrammet viser prosentandelen av nodetilgjengelighet for hver lokale klynge som kan være vert for samtaler. Disse dataene hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over offensive klynger eller noder på organisasjonsnivå. Klikk på en av disse klyngene for å filtrere alle tilknyttede grafer slik at de viser detaljer som er knyttet til den valgte klyngen.

Klyngetilgjengelighet etter nodediagram i Video Mesh Live Monitoring analytics

Detaljer om nodetilgjengelighet

Dette diagrammet viser nodene som er tilgjengelige for den lokale klyngen du valgte. Disse dataene hjelper deg med å se hvilke noder som har problemer i organisasjonen, slik at du kan feilsøke problemet.

Tabell over detaljer om nodetilgjengelighet i Video Mesh Live Monitoring-analyse

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klyngetrend

Dette diagrammet gir en trend for gjennomsnittlig ressursutnyttelse av medietjenester som brukes i lokale klynger sammenlignet med andre klynger. Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om et bestemt sted trenger flere eller færre lokale klynger.

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klyngetrenddiagram i Video Mesh Live Monitoring-analyse

Maksimal samtaledistribusjon etter klyngetrend

Dette diagrammet viser et sammendrag og en trend for hvordan anropsben fordeles på tvers av de ulike lokale klyngene i organisasjonen. Med denne informasjonen kan du sammenligne dataene om anropsstrekninger som kobles til ulike klynger i organisasjonen på overtid.

Maksimal samtaledistribusjon etter klyngetrenddiagram i Video Mesh Live Monitoring-analyse

Omdirigering av anropsstrekning etter klyngetrend

Dette diagrammet inneholder detaljer om de omadresserte anropsbeina og en trend med antall anropsbein som ikke koblet til en bestemt lokal klynge, vanligvis på grunn av at høy CPU-bruk eller nettverkskapasitet er full. Disse anropsstrekningene ble omdirigert til en annen lokal klynge som kunne koble til møtet. Denne informasjonen hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over bruken av klyngene i organisasjonen, slik at du kan planlegge for bedre kapasitet.

Anropsbenomdirigeringer etter klyngetrenddiagram i Video Mesh Live Monitoring-analyse

Overflyter av anropsstrekninger til skyen etter årsakstrend

Dette diagrammet viser en trend med anropsben som overløp til skyklynger. Det kan være flere grunner til at dette skjer. Det kan for eksempel hende at en node overskrider kapasiteten, oppgraderes, har problemer med nettverkstilkoblingen eller at Webex-området ikke er riktig aktivert for videnonett. Denne informasjonen hjelper deg med å finne potensielle årsaker til at anropsstrekninger overløper til en skyklynge.

Overflyt i anropsbenet til skyen etter årsak trenddiagram i Video Mesh Live Monitoring analytics

Total bruk av overlappende båndbredde etter klyngetrend

Viser en nylig visning av den totale båndbredden brukt på tvers av alle Webex-videonettklynger når overlappinger opprettes mellom lokalet og nettskyen. Uansett hvilken tidsperiode du velger på Analyse-siden, oppdateres disse dataene hvert tiende minutt.

Båndbreddeverdien vises i Mbps. Grafen viser en oversikt over enten overført (Tx) og mottatt (Rx) båndbredde, eller begge.

Total gjennomgripende båndbreddebruk etter klyngetrenddiagram i Video Mesh Live Monitoring-analyse

Når du velger en klynge i diagrammet, ser du en oversikt over bruken av overlappet båndbredde (mottatt og overført båndbredde) og bruken av strømbåndbredde (lyd, video og innholdsdeling).

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettengasjement. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Totalt antall anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger og skyklynger.

 • Lokale anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger.

 • Skybaserte anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, må organisasjonen kanskje vurdere å konfigurere flere lokale klynger.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Totalt antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

KPI-er for engasjement for videonettanalyse

Anropsstrekninger etter klyngetype og klyngetypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og en historisk trend for aktiviteten knyttet til anropsstrekninger basert på klyngene som de er koblet til. Diagrammet gir et overordnet perspektiv over antall anropsstrekninger som er koblet til skyklynger sammenlignet med antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger i en organisasjon.

Diagrammer for videonettanalyse og anropsstrekninger etter klyngetype

Anropsstrekninger etter endepunkttype og endepunkttypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for endepunkttyper som brukes til å bli med i møter i organisasjonen. Disse dataene hjelper deg med å vurdere hvilke endepunkttyper som er mest populære blant brukerne, og vurdere utnyttelsen i organisasjonen.

Vanlige endepunkttyper inkluderer:

 • Webex for mobil

 • Webex for skrivebord

 • Video-sluttpunkt

 • SIP-endepunkt

 • PSTN inn

Diagrammer for videonettanalyse og anropsstrekninger etter sluttpunkttype

Møtetilkoblinger etter anropsstrekning og anropsstrekningtrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for anropsstrekningtilkoblinger i et møte. Avhengig av hvilke klyngeranropsstrekninger er koblet til, klassifiseres møter som enten:

 • Lokale – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en lokal klynge.

 • Skybaserte – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en skyklynge.

 • Skybaserte og lokale – En blanding av anropsstrekninger i møtet som er koblet til enten en lokal klynge eller skyklynge.

Diagrammer for møtekoblinger for videonettanalyse etter anropsstrekninger

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettressurser. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Gjennomsnittlig klyngetilgjengelighet – Den gjennomsnittlige prosentandelen av lokale klynger som anropsstrekninger kunne koble til. Hvis dette tallet er lavt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken plassering med lokale klynger som alltid hadde maksimal kapasitet.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige, slik at anropsstrekningene koblet seg til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

 • Omdirigerte anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som ikke kunne kobles til en bestemt lokal klynge og måtte omdirigeres til en annen klynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken lokal klynge som har problemer, eller om kapasiteten til enkelte lokale klynger alltid overskrides.

KPI-er for ressurser for videonettanalyse

Klyngetilgjengelighet etter prosent og node

Disse diagrammene viser prosentandelen av nodetilgjengelighet for hver lokale klynge som kan være vert for samtaler. Disse dataene hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over offensive klynger eller noder på organisasjonsnivå. Klikk på en av disse klyngene for å filtrere alle tilknyttede grafer slik at de viser detaljer som er knyttet til den valgte klyngen.

Diagrammer over tilgjengelighet for videonettanalyseklynge etter prosent og node

Nodetilgjengelighet

Dette diagrammet viser nodene som er tilgjengelige for den lokale klyngen du valgte. Disse dataene hjelper deg med å se hvilke noder som har problemer i organisasjonen, slik at du kan feilsøke problemet.

Diagram over tilgjengelighet for videonettanalysenode

Overløp av anropsstrekninger til skyen etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for anropsstrekninger som overløp til skyklynger. Det kan være flere grunner til at dette skjer. Det kan for eksempel hende at en node overskrider kapasiteten, oppgraderes, har problemer med nettverkstilkoblingen eller at Webex-området ikke er riktig aktivert for videnonett. Denne informasjonen hjelper deg med å finne potensielle årsaker til at anropsstrekninger overløper til en skyklynge.

Diagrammer for Overløp av anropsstrekninger for videonettanalyse til skyen etter årsak
Detaljer for overløp av anropsstrekninger for videonettanalyse til skyen

Omdirigering av anropsstrekning etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene gir detaljer om de omdirigerte anropsstrekningene og en trend med antall anropsstrekninger som ikke koblet til en bestemt lokal klynge – vanligvis på grunn av høy CPU-bruk eller full nettverkskapasitet. Disse anropsstrekningene ble omdirigert til en annen lokal klynge som kunne koble til møtet. Denne informasjonen hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over bruken av klyngene i organisasjonen, slik at du kan planlegge for bedre kapasitet.

Diagrammer over videonettanalyse for omdirigering av anropsstrekninger etter årsak
Tabell over videonettanalyse for omdirigering av anropsstrekninger

Maksimal samtaledistribusjon etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for hvordan anropsstrekninger fordeles på tvers av de ulike lokale klyngene i organisasjonen. Med denne informasjonen kan du sammenligne dataene om anropsstrekninger som kobles til ulike klynger i organisasjonen på overtid.

Diagrammer over maksimal samtaledistribusjon for videonettanalyse etter klynge

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for gjennomsnittlig ressursutnyttelse av medietjenester som brukes i lokale klynger sammenlignet med andre klynger. Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om et bestemt sted trenger flere eller færre lokale klynger.

Diagrammer over gjennomsnittlig ressursutnyttelse for videonettanalyse etter klynge

KPI-er

Det er fem KPI-er øverst i fanen for Bruk av videonettbåndbredde. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Total databruk – Totalt antall lyd- og videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Overført databruk – Antall lyd- og videodata som ble overført fra lokale klynger.

 • Mottatt databruk – Antall lyd- og videodata som ble mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av lyddata – Mengden lyddata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av videodata – Mengden videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

KPI-er for bruk av båndbredde for videonettanalyse

Totalt antall overlappet databruk etter klynge og bruk av overlappet båndbredde etter klyngetrend

Disse diagrammene viser sammendraget og trenden for total båndbredde som brukes på tvers av alle lokale klynger når overlappinger opprettes mellom lokale klynger og skyklynger. Verdien vises i Mbps. Denne informasjonen hjelper deg med å se om organisasjonen bør legge til flere lokale klynger på et bestemt sted hvis bruken av overlappet data alltid er høy der.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter klynge

Totalt antall overlappet databruk etter dataoverføring og bruk av overlappet båndbredde etter dataoverføringstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom overførte og mottatte data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter dataoverføring

Totalt antall overlappet databruk etter dataflyt og bruk av overlappet båndbredde etter dataflyttrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom lyd, video og delt data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter dataflyt

Rapporter har nå sin egen del under Overvåking i venstre navigasjonsfelt i Control Hub, sammen med en egen artikkel.

Du kan se Analyse-data for Jabber i Control Hub hvis organisasjonen har:

 • Lokal Jabber med fullstendig samordnet kommunikasjon.

 • Lokal Jabber med bare direktemeldingsfunksjon.

 • Lokalt Jabber med bare telefonfunksjon.

 • Jabber med Webex Messenger.

Du må fullføre konfigurasjonene nedenfor slik at Jabber-data sendes til Control Hub. Når dette er gjort, vises Jabber-målinger i Control Hub innen to dager. Datoen for Jabber-data i Control Hub starter når disse konfigurasjonene er fullførte. Jabber-data fylles ikke på igjen.


 

Hvis organisasjonen har konfigurert mer enn én jabber-config.xml-fil, må du fullføre konfigurasjonene nedenfor for alle jabber-config.xml-filene du vil at Control Hub skal rapportere data fra. Se kapitlet for Sikkerhet og overvåking i Funksjonskonfigurasjon for Cisco Jabber 12.8.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på siden for Jabber-analyse. De endres ikke når du navigerer mellom de forskjellige fanene, men dataområdet de måler, endres når du velger et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Aktive brukere – Totalt antall unike aktive brukere per enhet i løpet av den valgte tidsperioden. Hvis en bruker for eksempel er aktiv på den stasjonære PC-en og mobilenheten sin, telles de som to aktive brukere.

 • Totalt antall sendte meldinger – Totalt antall meldinger sendt fra Jabber-klienten i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall samtaler som er foretatt og mottatt i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Skjermdeling – Totalt antall ganger en skjerm ble delt i løpet av den valgte tidsperioden. Dette inkluderer deling via RDP og BFCP.

Totalt antall aktive brukere

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for aktive unike brukere per enhet på Jabber. Denne grafen viser et sammendrag av hvor mange unike brukere som har logget på Jabber i løpet av en tidsperiode.

Totalt antall sendte meldinger

Du kan bruke denne rapporten til å se totalt antall meldinger som er sendt, delt inn etter en daglig, ukentlig eller månedlig visning.

Chatter

Chat-rapporten viser forholdet mellom ulike chatmetoder som brukes.

Klientversjon

Klientversjon-rapporten viser forholdet mellom ulike Jabber-versjoner som brukes.

Operativsystem

Operativsystemrapporten viser forholdet mellom ulike operativsystemer som brukes.

Remote Access

Remote Access-rapporten viser forholdet mellom hvor mange brukere som er logget på Jabber, enten via organisasjonens nettverk eller utenfor.

Totale samtaleminutter

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for hvor mange lyd- og videominutter som ble brukt til samtaler. Denne grafen gir et sammendrag av hvor mange minutter som ble brukt totalt i løpet av en tidsperiode.

Antall aktive brukere som har foretatt et anrop

Du kan bruke denne rapporten til å se hvor mange samtaler som ble foretatt av aktive brukere per enhet, delt inn etter en daglig, månedlig eller ukentlig visning.

Skjermoppløsning for videosamtale

Rapporten for skjermoppløsning for videosamtale viser forholdet mellom videosamtaler etter skjermoppløsning.

Ringer

Calling-rapporten viser forholdet mellom lydsamtaler og videosamtaler.