Som fullverdig administrator, skrivebeskyttet administrator eller støtteadministrator for en organisasjon har du tilgang til ulike diagrammer i Control Hub, avhengig av distribusjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å evaluere hvordan Webex-tjenester og -enheter brukes i organisasjonen, og hvor ofte. Du kan for eksempel bruke analyser til å spore og måle tjenester i skysamarbeidsporteføljen.


 
Disse analysedataene er til generell bruk og skal ikke brukes til faktureringsformål.

Hvis du har koblet Site Administration-kontoen til Control Hub, kan du få tilgang til Analyse-siden via Site Administration.

Historiske diagrammer er standard i Control Hub. De fleste diagrammene er tilgjengelige i daglig, ukentlig og månedlig format. Mengden data du har tilgang til, avhenger av hvilken type kunde du er. Hvis du er en standardkunde, har du tilgang til tre måneder med data. Hvis du er en Pro Pack-kunde, har du tilgang til 13 måneder med data.


 
Alle rapporter bruker Greenwich Mean Time (GMT), utenom videonett.

Analyse-data, med unntak av Meetings, behandles i partier hver dag. Data gjøres tilgjengelig innen 24 timer, og målingene er tilgjengelige innen kl. 13:00 GMT neste dag. Meetings-data oppdateres hvert tiende minutt.

1

Slik ser du Analyse-dataene dine:

 • Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Analyse og klikker på Meetings, Meldinger, Calling, Enheter, Videonett, eller Jabber.

Hvis du administrerer Webex-området i Control Hub, har du også tilgang til Klassiske rapporter for områdeadministratorer.

2

Velg hvilket datointervall du vil se data for med kalenderdatovelgeren.

3

Endre datoområde for diagrammet: Daglig, Ukentlig eller Månedlig.


 

Hvis diagrammene ikke lastes inn, må du aktivere informasjonskapsler fra tredjeparter i nettleseren din. Hvis du foretrekker å styre hvilke tredjeparts informasjonskapsler nettleseren din godtar, kan du legge til *.webex.com i listen over unntak.

Hvis informasjonskapsler fra tredjeparter allerede er aktivert, kan du prøve å tømme nettleserens hurtigbuffer.

4

Hvis du vil lagre et individuelt diagram, velger du et diagram og klikker på mer-knappen, og velg deretter en filtype.

Hvis du velger CSV, eksporteres alle dataene for den valgte rapporten. Hvis du velger PNG eller PDF, får du bare en kopi av dataene som vises på skjermen.

Møteanalyse gir deg detaljer og beskrivelser om hvem som bruker Webex-møter, uavhengig av om det er et møte i personlig rom eller et standard Webex-møte. Du kan også finne ut hvor mange minutter folk er i møter, kvaliteten på disse møtene og hvilken type lyd folk bruker.

Bruk Webex-nettstedsvelgeren og kalenderdatovelgeren øverst i høyre hjørne på siden for å velge målingene du vil vise.

Webex site and calendar date selector in meetings analytics

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Filtrene du velger, brukes automatisk for alle diagrammene.

Global filter for analytics

KPI-er

Det finnes fem KPI-er øverst i Møteengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall møteminutter– Bruk denne KPI-en til å se hvor lenge det holdes møter i organisasjonen.

 • Totalt antall videomøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne slår på video under møter. Hvis dette tallet er lavt, kan du sjekke Kvalitet-fanen for å se på videokvalitetsdiagrammene og finne ut om det var noen problemer med mediekvaliteten.

 • Totalt antall delingsmøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne deler skjermene sine under møter.

 • Totalt antall møter som ble tatt opp– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne tar opp møtene sine.

Møter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over antall møter der brukerne har slått på video, delt skjermen sin eller startet et opptak. Denne informasjonen hjelper deg med å finne ut om brukerne er engasjert i møter. Klikk på ett av filtrene i diagrammet til venstre for å endre dataene for trenddiagrammet på høyre side og begge diagrammene for møteminutter etter aktivitet.

Møteminutter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over hvor lenge brukerne har slått på video, og delt skjermen sin eller startet et opptak. Hvis engasjementet ikke er høyt for disse aktivitetene, kan du kontakte brukerne og informere dem om fordelene ved å bruke hver aktivitet.

Topp 10 møter etter møteminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet.

Topp 10 møter etter videodeltakerminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet for deltakere som slo på video.

Topp 10 møter etter antall deltakere

Denne tabellen viser hvilke møter som hadde flest deltakere.

Top 10 Meeting Engagement Charts

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Møtedeltakere-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall unike verter– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange brukere som bruker vertslisenser. Hvis dette tallet er lavt, kan du vurdere å flytte noen brukere over til en deltakerkonto for å frigjøre vertslisenser.

 • Totalt antall deltakere– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange som ble med etter deltakere og enheter.

Deltakere etter deltakelsesmetode

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over klienter som deltakerne brukte til å bli med på møter.

Deltakere etter roller

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over verts- og deltakerkontoer som brukes til å bli med i møter. Hvis flere vertskontoer enn deltakerkontoer blir med i møter, kan du tilordne verter som ikke regelmessig er verter tilbake til deltakerkontoer.

Deltakere etter brukertyper

Bruk dette diagrammet til å se en oversikt over brukere som ble med på møter fra organisasjonen din og brukere som ble med som gjester eller fra en ekstern organisasjon. Dette diagrammet kan hjelpe deg med å holde oversikt over hvor mange eksterne brukere som har tilgang til møtene dine, og om du vil endre eventuelle sikkerhetstiltak.

Participants by User Types chart in Meetings analytics

Deltakere etter hvor de ble med fra

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over steder der deltakerne ble med i møter fra. Hvis du oppdager at det er problemer med mediekvaliteten i Kvalitet-fanen, kan du sjekke dette diagrammet for å se hvor de fleste deltakerne blir med fra. Du kan deretter finne ut om problemet kommer fra et bestemt sted, eller om noe annet er hovedårsaken.


 

Plasseringen for brukere som blir med i møter med Webex-appen og videoenheter, vises som ukjent.

Topp 10 verter etter antall møter

Denne tabellen viser de ti vertene som planla og startet flest møter.

Topp 10 deltakere etter antall møter

Denne tabellen viser de ti deltakerne som ble med på flest møter.

Topp 10 steder etter antall deltakerminutter

Denne tabellen viser de ti stedene som hadde flest deltakerminutter.

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Meetings-lydfanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall lydminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP- og telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall VoIP-minutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP-minutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall telefoniminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen. Avhengig av om organisasjonen foretrekker VoIP- eller telefoniminutter, kan du se på diagrammene nedenfor for å se en oversikt over hvorfor dette tallet er høyt eller lavt.

Lydbruk etter type

Bruk disse diagrammene til å fastslå lydtypene som brukere kobler til møter med. Du kan gjøre noe hvis organisasjonen har en foretrukket lydtype som brukerne bør ta i bruk. Hvis organisasjonen for eksempel har distribuert Edge Audio, men få personer bruker den, kan du kontakte brukerne og finne ut hvorfor de ikke kobler til via Edge Audio.

Insights

Denne innsikten gir deg et raskt overblikk på hvor deltakerne opplevde den dårligste mediekvaliteten under møter. Du kan bruke denne informasjonen til å få en oversikt over hvilke filtre og diagrammer du kan se på for å diagnostisere og redusere problemet.

Quality insights in meetings VoIP/video quality analytics

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise hvordan VoIP-/ videokvalitet var for deltakere eller minutter innenfor datoområde du valgte. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om deltakerne har problemer med VoIP/ videokvalitet under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • God VoIP/videokvalitet for deltakere eller minutter – Viser prosentandelen av deltakere eller minutter som var over terskelen for god VoIP/ videokvalitet . VoIP-/ videokvalitet regnes som god hvis pakketap var mindre enn eller lik 5 % og ventetiden var mindre enn eller lik 400 ms.

 • Deltakere eller minutter Gjennomsnittlig pakketap for VoIP/video – Viser gjennomsnittlig VoIP/video pakketap for deltakere eller minutter i løpet av det valgte datoområde.

 • Deltakere eller minutter Gjennomsnittlig forsinkelse for VoIP/video – Viser gjennomsnittlig ventetid for VoIP/video for deltakere eller minutter i løpet av det valgte datoområde.

 • Deltakere eller minutter Gjennomsnittlig VoIP/videojitter – Viser gjennomsnittlig VoIP-/videovariasjon for deltakere eller minutter i løpet av det valgte datoområde.

Deltakere eller minutter etter VoIP/videokvalitet og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig VoIP/ videokvalitet for deltakere eller minutter i organisasjonen. Hvis det plutselig oppstår en økning i deltakere eller minutter med dårlig VoIP-/ videokvalitet, kan du vise beregningene for det bestemte datoområde og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige avvik.

VoIP/video-deltakere eller minutter etter brukertype

Dette diagrammet viser en oversikt over VoIP/video-deltakere eller minutter etter interne eller eksterne. Intern er brukere i organisasjonen din. Eksterne er brukere som blir med på møter som er vert i organisasjonen din som gjester. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/ videokvalitet påvirker deltakere i organisasjonen, eller om det er et problem som kommer utenfor organisasjonen.

VoIP/video-deltakere eller minutter etter tilkobling

Dette diagrammet viser en oversikt over VoIP-/videodeltakere eller minutter etter tilkoblingstype. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/ videokvalitet påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte tilkoblingstyper.

VoIP/video-deltakere eller minutter etter plattform

Dette diagrammet viser en oversikt over VoIP-/videodeltakere eller minutter etter plattform. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med VoIP/ videokvalitet påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte plattformer.

Deltakere eller minutter etter VoIP/videokvalitetskart

Dette kartet viser den generelle geografiske fordelingen av VoIP/video-deltakere eller minutter. Den viser også en oversikt over VoIP/ videokvalitet over det valgte datoområde. Denne visualiseringen hjelper deg med å raskt se hvilke steder som har problemer med VoIP/ videokvalitet .

Lokal IP-adresse etter VoIP/videodeltakere eller minutter

Dette diagrammet viser en oversikt over lokale IP-adresser som deltakerne er koblet til. Ved å begrense hvilke IP-adresser som har problemer med VoIP/ videokvalitet , kan du finne ut om disse problemene skjer med deltakere i et bestemt område eller for alle deltakerne.

Deltakere eller minutter Gjennomsnittlig pakketap for VoIP/video, forsinkelse og jitter

Disse diagrammene viser en trend for hvordan gjennomsnittlig pakketap for VoIP/video, ventetid og jitter var i det valgte datoområde. Du kan bruke disse diagrammene til å se om noen av gjennomsnittet har en stigende trend for å finne ut om problemer oppstår fra en bestemt mediekvalitet, eller alle.

Deltakere med dårlig VoIP/videokvalitet

Vi registrerer de 350 deltakerne med dårligst kvalitet hver dag de siste 21 dagene. Avhengig av hvilket datointervall som er valgt, vises de 300 deltakerne som hadde dårligst kvalitet på listen.

Den første dagen blir for eksempel de 350 deltakerne med dårligst kvalitet registrert for den dagen. På den andre dagen registreres en uavhengig gruppe med de 350 deltakerne med dårligst kvalitet for den dagen. Tabellen registrerer deretter de 300 deltakerne med verst resultat for alle disse dagene, og viser dem i tabellen.


 

Denne tabellen viser bare de med verst resultat fra de siste 21 dagene.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan tidspunktene for å bli med på møtet var for deltakere innenfor datoområde du valgte. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om deltakerne har JMT-problemer under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Gj.snittlig tid for møtedeltakelse – Viser gjennomsnittlig møtetid for deltakere i det valgte datoområde.

 • Gj.snittlig tidspunkt for deltakelse på møte for returnerende brukere – Viser gjennomsnittlig møtetid for deltakere som ble med på møter for andre gang og videre etter oppdatering til en ny versjon av Webex-appen.

 • Gj.snittlig tid for møtedeltakelse for oppdaterte/nye brukere – Viser gjennomsnittlig møtetid for deltakere som ble med i et møte for første gang etter oppdatering av Webex-appen, og deltakere som ble med i et møte for første gang med Webex-appen.

Tidspunkt for å delta på møtet

Dette diagrammet viser en trend for gjennomsnittlig møtetid, 75. persentil eller 95. persentil for å delta på møtetidene for alle deltakerne i organisasjonen. Hvis det plutselig oppstår en økning i deltakere med høye deltakelsestider, kan du vise beregningene for det bestemte datoområde og sammenligne beregningene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg. Du kan for eksempel kontrollere tidsplanen for å delta på møte etter sted for å se om høye tider for å delta på møte bare skjer på et bestemt sted.

Tidspunkt for å delta på møtet etter brukertype

Dette diagrammet viser en oversikt mellom tidspunktene for å bli med på møtet for interne og eksterne deltakere. Intern er brukere i organisasjonen din. Eksterne er brukere som blir med på møter som er vert i organisasjonen din som gjester. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med å delta på møtetid påvirker deltakere i organisasjonen, eller om det er et problem som kommer utenfor organisasjonen.

Join meeting time by user type chart in meetings analytics

Tidspunkt for å delta på møtet etter brukerstatus

Dette diagrammet viser en oversikt over tidspunkt for å delta på møte for bestemte typer brukere. Det kan ta lengre tid for nye brukere å bli med i et møte enn returnerende brukere, siden de må laste ned programvaren. Det kan ta lengre tid å bli med i et møte for oppdaterte brukere, siden de ventet med å oppdatere appen rett før de ble med i et møte. Ved å se hvor lang tid det tar for hver type bruker å bli med i et møte kan du løse problemer på en proaktiv måte, som for eksempel å sende ut informasjon om hva som ble endret før en ny oppdatering lanseres, eller sende ut instruksjoner til nye brukere om hvordan de blir med i et Webex-møte.

Join meeting time by user status chart in meetings analytics

Tidspunkt for å delta på møtet etter plattform

Dette diagrammet viser en oversikt over tidspunkt for møtedeltakelse etter plattform. Disse dataene kan hjelpe deg med å se om problemer med å bli med i møter påvirker hele organisasjonen din, eller om de er begrenset til bestemte plattformer.

Join meeting time by platform chart in meetings analytics

Deltakere etter tidskart for å delta på møte

Dette kartet viser den generelle geografiske fordelingen av tidspunkt for å delta på møte. Du kan bruke dette kartet til å finne ut om et bestemt sted har en høyere tid for å delta på møtet enn gjennomsnittet. Dette kan tyde på at et tilkoblingsproblem er begrenset til et bestemt område.

Participants by join meeting time map in meetings analytics

Deltakere med dårlig møtetid for å delta

For hver dag i løpet av de siste 21 dagene fanger vi opp de dårligste 350 deltakerne med dårlig deltakelsestid. Avhengig av datoområde som er valgt, vises de 300 beste deltakerne som hadde de dårligste tidspunktene for å delta på møtet, på listen.

Den første dagen registreres for eksempel 350 deltakere med de dårligste møtetidspunktene for den dagen. Den andre dagen registreres et uavhengig sett med 350 deltakere med de dårligste møtetidspunktene for den dagen. Tabellen registrerer deretter de 300 deltakerne med verst resultat for alle disse dagene, og viser dem i tabellen.


 

Denne tabellen viser bare de med verst resultat fra de siste 21 dagene.

Du har forskjellige meldingsrelaterte diagrammer lett tilgjengelig som kan hjelpe deg med å finne ut hvor engasjerte brukerne dine er med Webex-appen. Du kan finne ut hvor mange personer i organisasjonen som bruker appen til å kommunisere og dele ideer, hvilke av disse brukerne som er mest aktive og hvilke område som brukes mest. Du kan stole på at de mest aktive brukerne oppfordrer andre i organisasjonen til å bruke appen. Du kan også bestemme antall og størrelsen på filene som deles, og hvilke plattformer som er mest populære (for eksempel Webex-appen for Windows eller Mac).

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte meldingsrelaterte data automatisk.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i Meldingsanalyse-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Høyest antall daglige aktive brukere på Webex-appen – Det høyeste antallet brukere som hadde aktivitet i Webex-appen i løpet av en dag innenfor det valgte datoområde. Aktiviteter inkluderer:

  • Sende en melding.

  • Laste opp en fil.

  • Foreta en samtale med Ring på Webex.

  • Bli med i et møte fra et område.

 • Gjennomsnittlig daglig aktive brukere på Webex-appen – Gjennomsnittlig antall brukere som hadde en aktivitet i løpet av dagene innenfor det valgte datoområde.

 • Totalt antall sendte meldinger–Antall meldinger som ble sendt i løpet av det valgte datointervallet. Prosentandelen nederst angir økningen eller reduksjonen i antall meldinger som sendes ved å sammenligne antall meldinger som ble sendt i går med antall meldinger som ble sendt uken før.

 • Aktive områder– Antall områder med aktivitet i løpet av det valgte datointervallet. Et område anses som aktivt når noen:

  • Sender eller leser en ny melding.

  • Laster opp eller laster ned en fil.

  • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

Messaging analytics KPIs

Meldinger sendt etter plattform

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne bruken av Webex på skrivebordet eller mobilen. Du kan bruke denne informasjonen til å se om skrivebords- eller mobilappen er mer populær i organisasjonen. Hvis innføring av en av disse plattformene ikke er slik du forventet, kan du vurdere å gi mer opplæring slik at brukerne vet fordelene med å bruke skrivebords- eller mobilappen.

Aktive brukere i Webex-appen

Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut hvor mange personer som aktivt bruker Webex-appen. En aktiv bruker er noen som har sendt en melding, foretatt en samtale, lastet opp en fil eller deltatt på et møte.

Kanskje du registrerte organisasjonen for en prøveversjon for å finne ut om du vil kjøpe noen av tjenestene som et Cisco Webex-abonnement har å by på. I dette tilfellet anbefaler vi at du overvåker bruken. Hvis folk er aktivt engasjerte, kan det være lurt å investere i ulike tjenester som gjør samarbeid på arbeidsplassen mer praktisk. Hvis folk ikke bruker appen like mye som forventet, kan du vise dem hvordan appen kan gjøre hverdagen deres enklere.

Aktive områder

Du kan bruke dette diagrammet til å gå gjennom det totale antallet områder som personer deltar i hver dag. Et område anses som aktivt når noen:

 • Sender en melding.

 • Leser en ny melding.

 • Laster opp eller laster ned en fil.

 • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

Du kan bruke denne informasjonen til å fastslå hvor godt organisasjonen bruker områder til møter og samarbeid. Hvis organisasjonen ikke bruker områder like mye som forventet, anbefaler vi at du gir brukerne mer opplæring. Folk kan utnytte områdene sine bedre hvis de er mer kjent med konseptet. Du kan også gjøre dem oppmerksomme på produktivitetsgevinstene denne funksjonen kan gi dem.

Delte ECM-filer

Du kan bruke disse diagrammene til å overvåke antall filer som deles ved hjelp av en integrering på Webex-appen. Integreringene du kan bruke til å dele filer med, er:

 • Dropbox

 • Boks

 • Microsoft OneDrive for Business

 • Microsoft OneDrive Personal

 • Microsoft SharePoint

Bruk denne informasjonen til å fastslå nivået av funksjonsinnføring hos organisasjonen. Hvis antallet delte filer er lavt sammenlignet med antall personer i organisasjonen, kan det være lurt å undersøke årsakene til dette. Vi anbefaler at du implementerer strategier for å oppmuntre folk til å dra nytte av fildelingsfunksjonen.

Delte lokale filer

Dette diagrammet hjelper deg med å se hvor mange delte filer som kom fra brukernes enheter. Du kan bruke dataene fra dette diagrammet til å sammenligne med dataene fra diagrammet over delte ECM-filer for å se om brukerne tar i bruk integreringene som organisasjonen bruker, og for å se hvor ofte brukerne samarbeider med hverandre i Webex.

Topp 300 meldingsbrukere de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne antall meldinger som sendes av de mest aktive brukerne i organisasjonen.

Topp 300 brukere som har delt filer de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne hvilke brukere som har delt flest filer i organisasjonen.

Bruk Analytics-siden i Control Hub til å se historiske Webex Calling -data. Du har tilgang til 13 måneder med data for samtaler basert i Webex-appen hvis organisasjonen din har Pro Pack. Hvis organisasjonen din ikke har Pro Pack, har du tilgang til tre måneder med data for samtaler basert i Webex-appen.

Vi beholder historiske data for samtaler som involverer Webex Calling bordtelefoner, skrivebords- og mobilversjon av Webex-appen, Webex Calling appen (stasjonær og mobil) og Cisco Room-enheter.


 

Data registreres ikke for samtaler basert i Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Cisco dedikert forekomst , og Cisco Webex nettskytilkoblet UC .

Vårt nye instrumentpanel for samtalemediekvalitet i Control Hub gjør det enkelt å administrere Webex Calling og Ring på Webex samtalekvalitet i organisasjonen din. Key Performance Indicators (KPI-er) på høyt nivå gir administratorer en rask oversikt over global samtalekvalitet. Diagrammene våre gir detaljert oversikt over disse dataene etter sted, IP-adresse, medietype, tilkoblingstype, kodek, endepunkttype og IP-telefon .

Data oppdateres nå nesten i sanntid . Du kan se data om samtalekvalitet innen 15 minutter etter at en samtale avsluttes.

Tips for instrumentbord

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Du kan filtrere etter følgende dimensjoner:

 • Call legs-kvalitet

 • Plassering og lokal IP-adresse

 • Medie-, tilkoblings-, endepunkt- og enhetstyper

 • Lyd- og videokodeker

 • Tidsfordeling

Filtrer etter brukernavn eller e-postadresse

Du kan nå filtrere alle diagrammer etter brukernavn eller e-postadresser.

Filter by user name or email address in Calling Media Quality analytics

Innholdsfiltre

Du kan også klikke på en kategori i diagrammene for å filtrere dataene. La oss for eksempel si at du legger merke til at det er mange samtaler med dårlig kvalitet via Wi-Fi i diagrammet for samtaler etter tilkoblingstype. Du kan klikke på Wifi for å raskt bruke filteret på alle diagrammene, slik at du kan finne ut hva problemet kan være.

Contextual filter example on a chart in Analytics

Juster tidsperiode : Du kan vise noen diagrammer i en daglig, ukentlig eller månedlig tidsskala, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i innføringen og bruken av de forskjellige plattformene for Webex-appen og Webex Calling over tid.

Eksporter data eller diagrammer : Du kan eksportere en hvilken som helst graf for å lagre et øyeblikksbilde av visningen. Klikk på Mer-knappen øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformat som skal lastes ned. De tilgjengelige formatene er PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er en graf eller en liste.

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan mediekvaliteten var for anropsdeler innenfor datoområde du valgte. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om anropere hadde problemer under samtaler i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall samtaler – Viser hvor mange samtalestrekninger som ble foretatt og mottatt.

 • Samtaleben av god kvalitet – Viser prosentandelen av hvor mange samtalestrekninger som var på eller over god kvalitet. Anropsstrekninger regnes som gode hvis både video- og lydstrøm hadde jitter under 150 ms, ventetid under 400 ms og pakketap under 5 %.

 • Gj.sn. Ring etappe lydjitter – Viser gjennomsnittsverdien for maksimalt jitter som oppleves av hver anropsstrekning. Hvis for eksempel én anropsstrekning opplevde 50 ms, 75 ms og 100 ms med jitter, og den andre anropsstrekning opplevde 150 ms og 200 ms med jitter, beregnes bare verdien på 100 ms for den første anropsstrekning og 200 ms for den andre anropsstrekning . gjennomsnittlig.

 • Gj.sn. Pakketap for samtaleben – Viser gjennomsnittsverdien av pakketap som hver anropsstrekning har opplevd.

 • Gj.sn. Anropsforsinkelse for lyd – Viser gjennomsnittlig ventetid for hver anropsstrekning.

Call Legs kvalitet og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig mediekvalitet for samtaledelene i organisasjonen.

Anropsstrekninger kategoriseres som bra hvis både video- og lydstrøm hadde variasjon under 150 ms, ventetid under 400 ms og pakketap under 5 %.

Hvis det plutselig oppstår en økning i antall samtaler med dårlig kvalitet, kan du se måleverdiene for det spesifikke datoområde og sammenligne måleverdiene mellom alle de andre diagrammene som er tilgjengelige for deg, og se om det er noen vanlige avvik.

Anropsstrekninger etter land

Dette diagrammet viser kvaliteten på samtaledelene basert på landet som brukerne er tilordnet i Control Hub i løpet av det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten er begrenset til et land eller enhetene som er konfigurert i det landet. Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet.


 
Dette diagrammet vil kategorisere «Ring på Webex»-data separat, ettersom disse samtaledelene ikke er knyttet til et bestemt sted.
Call legs by Country

Anropsstrekninger etter sted

Dette diagrammet viser en oversikt over samtalestrekninger etter stedene som er angitt i Calling-delen av Control Hub. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten er begrenset til bestemte steder eller enhetene som er konfigurert på disse stedene.


 
Dette diagrammet vil kategorisere «Ring på Webex»-data separat, ettersom disse samtaledelene ikke er knyttet til et bestemt sted.

Anropsstrekninger etter medietype

Dette diagrammet viser en oversikt over samtaledel som kun var lyd eller hadde video aktivert. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det er problemer med mediekvaliteten hvis video var aktivert eller ikke.

Hvis en anropsstrekning har både lyd- og videostrøm, blir den kategorisert én gang under video.

Anropsstrekninger etter tilkoblingstype

Dette diagrammet viser en oversikt over samtalestrekninger etter tilkoblingene som brukes. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle samtaledelene i organisasjonen, eller om disse problemene er begrenset til bestemte tilkoblingstyper.

Call Legs fra Internett-leverandør

Dette diagrammet viser en oversikt over samtalestrekninger etter brukte Internett-leverandører (ISP). Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten kommer fra bestemte Internett-leverandører.

Call legs by ISP type in Media Quality section of Calling analytics

Anropsstrekning etter lokal IP-adresse

Dette diagrammet viser en oversikt over lokale IP-adresser som samtaledelene er koblet til. IP-adresser er begrenset til bare de tre første segmentene for å bevare den personlige identiteten til brukerne.

Ved å begrense hvilke IP-adresser som har problemer med mediekvaliteten, kan du finne ut om disse problemene skjer med anropsstrøk i et bestemt område, eller for alle anropsstrøk.

Anropsstrekninger etter endepunkttype

Dette diagrammet viser en oversikt over samtalestrekninger etter endepunktene som er brukt. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle endepunkter i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte endepunkter.

Screenshot of call legs by connection type chart in Webex Calling analytics

Anropsstrekninger etter enhetstype

Dette diagrammet viser en oversikt over samtalestrekninger etter Cisco IP-telefoner og Webex Board-, Room- og Desk-enheter som brukes. Du kan bruke dette diagrammet til å begrense hvilke enheter som påvirkes av problemer med mediekvaliteten.

Anropsstrekninger etter baneoptimalisering

Disse diagrammene viser kvaliteten på samtaledelene basert på typen baneoptimalisering som er brukt i det valgte datoområde.

De tilgjengelige baneoptimaliseringstypene er:

 • Etablering av interaktiv tilkobling (ICE): Den brukes til å gjøre det mulig for enheter å sende medier direkte til hverandre, noe som reduserer ventetiden og båndbreddebruken.
 • Tilkobling til privat nettverk (PNC): Den brukes til å gjøre det mulig for Webex Calling kunder å utvide sitt private nettverk til skyen over et dedikert VPN.
 • Ingen optimalisering : Når verken ICE- eller PNC-baneoptimalisering brukes.

Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet.

Image showing the path optimization chart

Anropsstrekninger etter lydjitter, pakketap og forsinkelse

Disse diagrammene viser en trend for hvordan pakketap for lyd, ventetid og jitter i samtaledelene var.

Lydvariasjon utledes av forsinkelsen mellom påfølgende lydforespørsler over et antall pakker. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som rystelsen reduseres. Bare den maksimale verdien av jitter registreres. Hvis for eksempel én anropsstrekning opplevde 50 ms, 75 ms og 100 ms med jitter, og den andre anropsstrekning opplevde 150 ms og 200 ms med jitter, beregnes bare verdien på 100 ms for den første anropsstrekning og 200 ms for den andre anropsstrekning . gjennomsnittlig.

Pakketap er tidsforvrengningen du opplever når du tar opp eller spiller av et lydsignal. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som pakketap reduseres.

Forsinkelse er tiden det tar før stemmen (eller datapakken) når mottakeren, pluss tiden det tar før bekreftelsen kommer tilbake. Samtalekvaliteten forbedres etter hvert som ventetiden reduseres.

Den 90. persentilen viser maksimal lydvariasjon, pakketap eller ventetid som 10 % av samtaledelene opplevde i det valgte datoområde.

Du kan bruke disse diagrammene til å se om noen av måleverdiene for mediekvalitet har en stigende trend for å begrense hvor problemene kan komme fra.

Call Legs med lyd- og videokodeker

Disse diagrammene viser en oversikt over samtalestrekninger etter hvilke typer lyd- og videokodeker som brukes. Du kan bruke disse diagrammene til å finne ut om en bestemt kodek påvirker mediekvaliteten til samtaledelene. Videokodeker kan bare brukes for samtaler som hadde videostrøm.

Anropsfordeling etter tid

Disse diagrammene viser en oversikt over samtaledel basert på timefordeling av dagen over det valgte datoområde. Fordelingen er i henhold til UTC tidssone. Du kan filtrere hele siden ved å velge en kategori på diagrammet. Du kan bruke disse diagrammene til å finne ut om mediekvaliteten til samtaledelene påvirkes på et bestemt tidspunkt på dagen.

Call legs distribution by time

Brukere med den dårligste ringeopplevelsen

Denne tabellen viser at du ser de 50 beste brukerne i organisasjonen som opplevde de verste samtaledelene av dårlig kvalitet. Du kan bruke denne tabellen til å raskt se hvilke brukere du bør fokusere på, og finne ut hvorfor de kan ha dårlig kvalitet på samtaler i motsetning til andre brukere.

Users with Worst Calling Experience table in Calling Media Quality analytics

Kryssstart inn i feilsøking fra Analytics

Når du klikker på et navn i Brukere med den dårligste ringeopplevelsen -tabellen åpnes en ny fane for Feilsøking som viser alle anropsdelene brukeren foretok innenfor datoområde du valgte, opptil 21 dager.

Cross launch into Troubleshooting from Calling Media Quality analytics example

Kjente begrensninger

Data for Call on Webex-anrop kan ta opptil 30 minutter etter at samtalen avsluttes før de gjenspeiles i diagrammene.

Dashboard-tips

Juster tidsperioden

Du kan vise noen diagrammer i timeskala, daglig, ukentlig eller månedlig, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i hvordan innkommende anrop håndteres i samtalekøer.


 
Datovelgeren gjelder ikke for data i delen for live-køstatistikk. Data for seksjonen for live-køstatistikk samles inn hvert 30. sekund.

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Filtrene du velger, brukes automatisk for alle diagrammene. Du kan filtrere etter bestemte samtalekøer, steder og ledere.


 

Filteret for ledere gjelder bare for statistikk for samtalekøagent.

Eksporter data eller diagrammer

Du kan eksportere et hvilket som helst diagram eller en hvilken som helst detaljvisning. Klikk på Mer-knappen øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformatet for nedlastingen (PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er et diagram eller en liste).

Når du kombinerer filnedlasting med de tilgjengelige filtrene, kan du enkelt generere nyttige rapporter om samtalekøer i organisasjonen.

Rapporter for statistikk for samtalekøer og samtalekøagenter

Hvis du vil se data for samtalekøer og samtalekøagenter i et CSV-fil filformat, kan du laste ned rapportene Samtalekøstatistikk og Samtalekøagent i Rapporter delen.

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg en rask status på høyt nivå for innkommende anrop i samtalekøer innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop – Totalt antall anrop som agenter besvarte. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall avbrutte samtaler – Totalt antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Prosentandel av avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
Call queue stats analytics KPIs
Innkommende anrop for samtalekøer og trend

Dette diagrammet viser en køstatistikk over samtalekøstatistikk etter innkommende anrop. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvordan samtalekøer håndterer alle innkommende anrop til organisasjonen.

Incoming calls for call queues and trend charts in call queue stats analytics
Gj.snittlig køtid per samtale og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom gjennomsnittlig avbrutte og gjennomsnittlige venteminutter fra innkommende anrop. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvor lenge anropere måtte vente før de la på eller ble overført til en agent. Gjennomsnittlig minutter beregnes som:

 • Gj.sn. forlatt tid – Gjennomsnittlig samtaletid som anroperne brukte på å vente på en agent før de la på eller velge alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gj.sn. ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere bruker på å vente på at neste tilgjengelige agent skal svare på anropet.
Avg call queue minutes per call and trend charts in call queue stats analytics
Topp 25 samtalekøer etter samtalestatus

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med flest samtaler etter en bestemt status. Statusene for tilgjengelige samtaler er:

 • Besvarte anrop – Antall anrop besvart av agenter.
 • % av besvarte anrop – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Avbrutte samtaler – Antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % av avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Overflyt – opptatt – Antall samtaler som fløt over til en annen samtalekø fordi køgrensen ble overholdt.
 • Overflyt – tidsavbrudd – Antall samtaler som fløt over til en annen samtalekø fordi ventetid overskred den maksimalt konfigurerte grensen.
 • Samtaler overført – Antall samtaler som ble overført ut av køen.
Top 25 call queues by % of calls chart in call queue stats analytics
Topp 25 samtalekøer etter gjennomsnittlig ventetid og avbrutt tid

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med høyest gjennomsnittlig ventetid og avbrutte tider fra innkommende samtaler. Gjennomsnittlig tid beregnes som:

 • Gj.snittlig avbrutt tid – Gjennomsnittlig samtaletid som anroperne brukte på å vente på en agent før de la på eller velge alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig samtaletid som anropere bruker på å vente på at neste tilgjengelige agent skal svare på anropet.
Top 25 call queues by avg and abandoned mins chart in call queue analytics
Statistikk for samtalekøer

Denne tabellen viser detaljer om samtalekøer som er satt opp i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se antall innkommende anrop til samtalekøer og statusen for disse anropene. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og internnumre ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Plassering tilordnet til samtalekøen.
 • Telefonnr. – Telefonnummer tilordnet til samtalekøen.
 • Internnummer – Internnummer tilordnet samtalekøen.
 • Total ventetid – Total tid som samtaler ble satt på vent av agenter.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som samtaler ble satt på vent av agenter.
 • Total samtaletid – Total tid agenter snakket aktivt i samtaler.
 • Gj.snittlig samtaletid – Gjennomsnittlig tid agenter aktivt snakket i samtaler.
 • Total behandlingstid – Total tid agenter brukte på å håndtere samtaler. Håndteringstid beregnes som Total samtaletid + Total ventetid = Total behandlingstid.
 • Gj.snittlig behandlingstid – Gjennomsnittlig tid agenter brukte på å håndtere samtaler.
 • Total ventetid – Total tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Anrop besvart – Antall anrop besvart av agenter.
 • % besvarte anrop – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Samtaler avbrutt – Antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Gj.snittlig avbrutt tid – Gjennomsnittlig tid der anropere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Forlatt tid – Tidspunkt der innringere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Totalt antall samtaler – Totalt antall innkommende anrop.
 • Overflyt – opptatt – Antall samtaler som fløt over fordi køgrensen ble overholdt.
 • Overflyt – tidsavbrudd – Antall samtaler som fløt over fordi ventetid overskred maksimalgrensen.
 • Samtaler overført – Antall samtaler som ble overført ut av køen.
 • Gj.sn. nei. over tildelte agenter – Gjennomsnittlig antall agenter tilordnet til samtalekøer.
 • Gj.sn. nei. agenter som håndterer samtaler – Gjennomsnittlig antall agenter som aktivt behandlet anrop.

 
Samtalekøer uten data vises ikke i denne tabellen.
Call queue stats table in call queue analytics
KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg detaljer om anropene som agenter behandlet innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop – Totalt antall presenterte anrop som ble besvart av agenter. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall returnerte samtaler – Totalt antall anrop som ble presentert for en agent, men som ikke ble besvart. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid agenter bruker på å håndtere samtaler. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
Call queue analytics call queue agent stats KPIs
Gjennomsnittlig samtaletid for agentsamtale per samtale og trend

Dette diagrammet viser i gjennomsnitt hvor lenge hver samtale varer etter samtalestatus. Du kan bruke dette diagrammet til å se om anropere får den hjelpen de trenger i tide.

Avg agent call minutes per call and trend charts in call queue agent stats analytics
Innkommende anrop til agenter etter samtalestatus

Dette diagrammet viser en oversikt over innkommende anrop til agenter basert på samtalestatus. Dette diagrammet kan hjelpe deg med å se om det er flere returnerte anrop enn vanlig.

Incoming calls to agents by call status chart in call queue agent stats analytics
Agenter som håndterer anrop kontra agenter som er tilordnet

Dette diagrammet viser en trend for gjennomsnittlig antall agenter som håndterer anrop, mot gjennomsnittlig antall tilordnede agenter til anropskøer. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det er nok agenter til å håndtere anrop og justere etter behov.

Agents handling calls vs agents assigned chart in call queue agent stats analytics
Topp 25 agenter etter besvarte og returnerte anrop

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med flest besvarte eller returnerte anrop.

Top 25 agents by answered and bounced calls chart in call queue agent stats analytics
Topp 25 agenter etter gjennomsnittlig samtale og gjennomsnittlig holdttid

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med høyest gjennomsnittlig tale- eller ventingminutter.

Top 25 agents by avg talk and avg hold mins chart in call queue agent stats analytics
Ring køagenter

Denne tabellen viser detaljer om alle agentene som er tilordnet til anropskøer i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken agent som får flest anrop og informasjon om anropsstatistikken. Du kan også søke etter bestemte agent- eller arbeidsområdenavn, samtalekøer og plasseringer ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Agentnavn – Navnet på agenten eller arbeidsområdet.
 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Plassering tilordnet til samtalekøen.
 • Totalt antall besvarte anrop – Antall anrop som ble presentert for agenten og besvart av dem.
 • Avviste anrop – Antall anrop som ble presentert for agenten, men som ble ubesvart.
 • Totalt antall presenterte samtaler – Antall innkommende anrop til agenten som ble distribuert av samtalekøen.
 • Total samtaletid – Total tid som en agent brukte på å snakke aktivt i samtaler.
 • Gj.sn. samtaletid – Gjennomsnittlig tid som en agent brukte på å snakke aktivt i samtaler.
 • Total ventetid – Total tid som en agent satte samtaler på vent.
 • Gj.sn. ventetid – Gjennomsnittlig tid som en agent satte samtaler på vent.
 • Total behandlingstid – Total tid som en agent brukte på å håndtere samtaler. Håndteringsminutter regnes som Total samtaletid + Total ventetid = Total behandlingstid.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid som en agent brukte på å håndtere samtaler.
Call queue agents table in Customer Experience analytics
KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg alle gjeldende innkommende anrop og statusene deres for å hjelpe deg med å overvåke samtalekøer i sanntid. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Aktive samtaler – Viser antall samtaler der agenter snakker med anropere.
 • Samtaler venter – Viser antall anrop som venter på at neste tilgjengelige agent skal svare.
 • Samtaler på vent – Viser antall samtaler agenter har satt på vent.
Call queue analytics live queue stats KPIs
Statistikk for samtalekøer i sanntid

Denne tabellen viser detaljer om alle samtalekøene som er satt opp i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken samtalekø som får flest anrop, og justere antall agenter etter behov. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og internnumre ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Stedet som er tilordnet samtalekøen.
 • Telefonnr. – telefonnummer som er tilordnet samtalekøen.
 • Internnummer – Internnummeret som er tilordnet samtalekøen.
 • Aktive samtaler – Antall samtaler der agenter snakker med anropere.
 • Samtaler på vent – Antall samtaler som agenter har satt på vent.
 • Samtaler venter – Antall samtaler som venter på neste tilgjengelige agent.

Globale filtre

Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Du kan filtrere etter følgende dimensjoner:

 • Svarte
 • Klasseklassifisering (intern / ekstern)
 • Samtaletype
 • Retning
 • Plassering
 • Brukernavn
 • E-post
 • Endepunkttype
 • Enhetstype

Tidssone

tidssone angis i henhold til profilen din øverst til høyre; du kan når som helst endre foretrukket tidssone fra rullegardinmeny.

Hvis du for eksempel leter etter en samtale som fant sted i en annen tidssone, kan du bytte til den tidssone ved å søke slik at du ikke trenger å gjøre tidskonverteringen. Analysedata fylles bare ut basert på tidssone som er valgt.

Time Zone

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fem KPI-er som vises øverst i Detaljert anropslogg -fanen. Dataområdet de måler, endres når du velger filtre og et datoområde.

KPI-er genereres per samtale. Hvis Alice for eksempel ringer Bob, telles det som et enkelt anrop for KPI-beregninger. Det er fem KPI-er som vises øverst i Detaljert anropslogg -fanen. Dataområdet de måler, endres når du velger filtre og et datoområde.

KPI-ene er:

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall Webex Calling anrop for de valgte filtrene og datoområde. Ett enkelt anrop kan ha flere strekninger. Et internt anrop mellom to brukere vil for eksempel ha to anropsstrekninger, men telles som ett anrop i forbindelse med dette instrumentbordet.

 • Eksterne samtaler – Totalt antall eksterne anrop, utført eller mottatt av brukere. Et eksternt anrop er et anrop som gjøres til eller mottas fra utenfor organisasjonen. Interne anrop er anrop mellom Webex Calling-brukere i organisasjonen.

 • Besvarte anrop – Prosentandel av besvarte anrop utført eller mottatt av brukere innenfor de valgte filtrene og datoområde. Hvis for eksempel et anrop ankommer en huntgruppe, og det ikke blir besvart av de første 9 agentene, men blir besvart innen den 10., anses anropet som besvart. Anrop som besvares av talepost, anses også som besvart.

 • Samtaler på det travleste stedet – Totalt antall anrop utført eller mottatt av brukere på det travleste stedet innenfor de valgte filtrene og datoområde.

 • Webex Calling aktive brukere – Totalt antall unike aktive brukere som foretok eller mottok anrop innenfor de valgte filtrene og datoområde. En aktiv bruker er alle Webex Calling brukere som har foretatt eller mottatt en hvilken som helst type anrop i løpet av det valgte datoområde.

Screenshot for Webex Calling analytics detailed call history KPIs

Totalt antall utgående anrop etter type

Den Totalt antall utgående anrop etter type Diagrammet viser hvilke typer utgående anrop som skjer i organisasjonen din, som samsvarer med de valgte filtrene og som er innenfor datoområde. Anropstypene som kan vises i dette diagrammet er:

 • Internt

 • Mobil/celle

 • Nasjonalt

 • Internasjonalt

 • Nødsituasjon

 • Operatørtjenester

 • Korte tall

 • Premium Rate

 • SIP-URI

 • Innkommende

 • Ukjent

 • Zero Touch Meeting

 • Integrert lyd (På Net Webex Meeting)

Screenshot for Webex Calling analytics total outbound calls by type chart

Totalt antall anrop etter sted

Den Totalt antall samtaler etter sted Grafen viser en oversikt over anropene som ble utført eller mottatt på forskjellige steder innenfor de valgte filtrene og datoområde.

Totalt antall samtaler

Dette diagrammet viser antall anrop, utførte eller mottatte, i det valgte datoområde. Det kan vise deg hvordan organisasjonenes bruk av Webex Calling utvikler seg over tid.

Screenshot for Webex Calling analytics total calls chart

Distribusjon av anrop etter time

Dette diagrammet viser antall anrop, utførte eller mottatte, oppsummert på timebasis over det valgte datoområde. Det kan vise deg når Webex Calling-brukerne dine er mest travle i løpet av dagen og når de bruker tjenesten mest.

Screenshot for Webex Calling analytics distribution of calls by hour chart

Detaljert anropslogg

Den Detaljert anropslogg rapporten viser en liste over anrop sammen med følgende detaljer:

 • Starttid – Dette er starttid for samtalen, svartiden kan være litt etter dette.

 • Sted – Plassering av samtalen.

 • Anropsnummer – For innkommende anrop er det telefonnummer til den som ringer. For utgående anrop er det telefonnummer til brukeren.

 • Oppringt nummer –For innkommende anrop er det telefonnummer til brukeren. For utgående anrop er det telefonnummer til den som ringes opp.

 • Landskoden for innringer- ID-nummer –Denne er kun fylt ut for internasjonale samtaler.

 • Nummervisning – Anrops-ID-en til brukeren som foretok eller mottok anropet, hvis det er aktuelt.

 • Varighet – Lengden på samtalen i sekunder.

 • Svarte –Svarte hvis denne anropsstrekning ble besvart, ellers ubesvart.


   
  Et anrop som besvares av taleposttjeneste, vises som besvart.
 • Retning – Innkommende eller Utgående.

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg en rask status på høyt nivå for behandlede anrop av automatiske svartjenester innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall mottatte samtaler – Totalt antall innkommende anrop rutet til en automatisk svartjeneste i løpet av det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.sn. samtalens varighet – Gjennomsnittlig antall minutter anropere var på linjen med automatiske svartjenester i løpet av det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Prosentandel av besvarte anrop – Prosentandel av anrop som ble besvart av agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller talepost i det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Anrop ubesvarte – Antall anrop som ble rutet til agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller taleposter, men som ikke ble besvart i løpet av det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Den travleste tiden på døgnet – Tidspunkt på dagen med flest anrop til automatiske svartjenester i det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
Auto-attendant analytics KPIs

Anropsstatus og trend for automatiske svartjenester

Dette diagrammet viser en oversikt over samtaler med automatisk svartjeneste etter innkommende anrop. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvordan de automatiske svartjenestene håndterer alle innkommende anrop til organisasjonen i det valgte datoområde.

Auto-attendant calls status and trend charts in Analytics

Automatiske svartjenester etter sted

Dette diagrammet kategoriserer anrop fra automatiske svartjenester basert på plasseringen der automatiske svartjenester ble klargjort i det valgte datoområde.

Auto-attendant calls by location chart in Analytics

Anrop fra automatiske svartjenester

Dette diagrammet kategoriserer anrop basert på hvilken svartjeneste samtalene ble rutet til i det valgte datoområde.

Calls by auto-attendants chart in Analytics

Samtalefordeling etter tid på døgnet

Dette diagrammet kategoriserer anrop basert på tidspunktet på dagen da de automatiske svartjenestene mottok disse anropene i det valgte datoområde.

Call distribution by time of day chart in Analytics

Automatisk svartjeneste anroper etter tastemeny og trykket på tasten

Dette diagrammet kategoriserer anrop med automatisk svartjeneste basert på tastemenyalternativene som anroperne valgte, eller tastealternativene som ble trykket av anropere på tastaturet i det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilke alternativer brukerne ringer mest om.

Auto-attendant calls by key menu chart in Analytics

Anrop etter mottatte timer

Dette diagrammet kategoriserer anrop basert på om de ble mottatt i åpningstider, etter åpningstid og ikke tilgjengelig i det valgte datoområde.


 

Ikke tilgjengelig betyr at brukerne ikke ble vist menyalternativer når bestemte funksjoner brukes, for eksempel viderekobling av samtale av anrop , avlytting av anrop og tjenester for samtaleskjerming.

Calls by received hours chart in Analytics

Statistikksammendrag for automatiske svartjenester, nøkkeldetaljer for arbeidstid og nøkkeldetaljer etter arbeidstid

Denne tabellen viser detaljer om automatiske svartjenester som er konfigurert i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se antall innkommende anrop til automatiske svartjenester og statusen for disse anropene. Anrop som er «Ikke tilgjengelig», telles i diagrammene, men telles ikke i datatabellene. På grunn av denne beregningen vil antallet totale samtaler variere mellom diagrammene og tabellene.


 

Den Lagre som CSV Alternativet for denne tabellen laster kanskje ikke ned alle dataradene for store organisasjoner. Hvis du vil ha en fullstendig liste over alle dataradene for denne tabellen, laster du ned rapportene for automatiske svar i Rapporter delen.

Detaljene som er tilgjengelige for statistikksammendrag for automatisk svartjeneste, er:

 • Automatisk svartjeneste – Navnet på den automatiske svartjenesten, som klargjort.
 • Ph. nr. / lokalnummer – Internnummer tilordnet den automatiske svartjenesten.
 • Sted – Plasseringen av den automatiske svartjenesten, som klargjort.
 • Totalt antall samtaler – Totalt antall innkommende anrop rutet til den automatiske svartjenesten.
 • Svarte – Antall anrop besvart av agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller taleposter.
 • Ubesvart – Antall anrop som ble rutet til agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller taleposter, men som ikke ble besvart.
 • Opptatt – Antall samtaler der anroperne fikk en opptatttone.
 • Andre – Antall anrop som hadde en annen status enn besvart, ubesvart eller opptatt. For eksempel tilfeller der anroperen ikke foretok et tastevalg
 • % svarte – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Total varighet – Total tid som anropere var på linjen med den automatiske svartjenesten.

Detaljene som er tilgjengelige for nøkkeldetaljer for arbeidstid for automatisk svar og etter arbeidstid, er:

 • Automatisk svartjeneste – Navnet på den automatiske svartjenesten, som klargjort.
 • Tast trykket – Tastealternativet som anropere trykker på på tastaturet.
 • Ph. nr. / lokalnummer – Telefonnummer og internnummer tilordnet den automatiske svartjenesten.
 • Sted – Plasseringen av den automatiske svartjenesten, som klargjort.
 • Totalt antall samtaler – Totalt antall innkommende anrop rutet til den automatiske svartjenesten.
 • Svarte – Antall anrop besvart av agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller taleposter.
 • Ubesvart – Antall anrop som ble rutet til agenter, brukere via viderekobling av samtale av anrop eller taleposter, men som ikke ble besvart.
 • Opptatt – Antall samtaler der anroperne fikk en opptatttone.
 • Andre – Antall anrop som hadde en annen status enn besvart, ubesvart eller opptatt. For eksempel tilfeller der anroperen ikke foretok et tastevalg.
 • % svarte – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Varighet – Hvor lenge anroperne var på linjen med den automatiske svartjenesten.
 • Destinasjon – Internnummeret som den automatiske svartjenesten rutet anropet til.
 • Tastemeny – menyalternativ som er tilordnet tasten som er trykket på på tastaturet.
 • Nøkkelbeskrivelse – Beskrivelsen av tastealternativet som er trykket av anropere på tastaturet.
Auto-attendant stats summary table in Analytics

Du kan bruke rapportene her til å finne ut hvilke enheter som er mer populære blant brukerne, og hvilke som ikke er det. Du kan bruke denne informasjonen når du konfigurerer steder med delte enheter. Du kan sørge for at enhetene som brukes mest er konfigurert i områdene i bygningen der det er flest folk eller der de fleste møtene finner sted.

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte enhetsrelaterte data automatisk.

Støttede enheter

Enhetssiden viser bruksmålinger for Cisco-skyregistrerte enheter fra SX/DX-serien til våre gjeldende enhetstilbud . Webex-deling og andre skyregistrerte enheter er ikke inkludert i bruksmålene, men de er inkludert i listen over beholdningsdetaljer. Cisco-enheter før SX/DX-serien vil ikke ha noen bruksmålinger samlet inn fra dem.

Analyse av videointegrering for Microsoft Teams

Hvis du distribuerte Webex-videointegreringen for Microsoft Teams for organisasjonen din, telles bruksmålinger for deltakere som ble med i Microsoft Teams-møte med Cisco-videoenheter i ytelsesindikatorene og diagrammene.

Filtrelisten tilsvarer enhetene du har konfigurert i hele organisasjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å fokusere på en bestemt enhet. Hvis du for eksempel nettopp har distribuert DX80-er til alle brukerne i organisasjonen, velger du DX80 som filter.

Key Performance Indicators (KPI-er)

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvor ofte enheter brukes innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Aktiv enhet – Totalt antall aktive enheter. Enheter telles som aktive når de brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavler eller i USB-gjennomgangsmodus. Den prosentvise endringen er dette tallet sammenlignet med tallet fra forrige valgte tidsperiode. Hvis for eksempel du velger ti dager, sammenlignes tallet med de siste ti dagene.

 • Totalt enhetsbruk (timer) – Totalt antall timer enhetene ble brukt på. Denne bruken inkluderer når enheter brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavle, i USB-gjennomgangsmodus og for digital skilting.

 • Aktiv bruk per enhet – Gjennomsnittlig antall timer enheter ble brukt til aktive eller digitale skiltaktiviteter. Gjennomsnittet beregnes som (antall aktive enhets-KPI-er) delt på (antall KPI-er for total bruk).

Room & Device analytics KPIs

Enhetsbruk etter aktivitet

Dette diagrammet viser den totale bruken (timer) av skyregistrerte enheter, inkludert Cisco Webex Room-enheter, Webex Boards og Webex Shares. En enhet kan være en av følgende typer aktiviteter:

 • I en samtale– Enheten brukes til å bli med i et møte som et videoendepunkt.

 • Lokal delingskabel– Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via en HDMI-kabel uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Lokal trådløs deling– Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via WiFi uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Skilting– Enheten brukes som multimedieskjerm i digital skiltingsmodus.

 • USB-gjennomgang– Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel og brukes som webkamera.

 • Tavle– Enheten brukes som en tavle i et konferanserom uten at noen brukere er koblet til den.

Room & Device analytics device usage by activity charts

Anropsbruk for enhet etter type

Dette diagrammet deler opp samtaletypene fra skyregistrerte enheter i organisasjonen etter varighet.

Device Call Usage by Type chart in Devices Analytics

Daglig gjennomsnittlig enhetsbruk etter type

Dette diagrammet viser hvor ofte bestemte enheter brukes på tvers av alle aktiviteter i det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilke enheter som er mest populære blant brukere i organisasjonen din, eller for å øke engasjementet med enheter som er i det lave bruksområdet.

Daily Average Device Usage by Type chart in Devices Analytics

Enhetsbruk etter møtetjeneste og trend

Dette diagrammet deler opp møtetjenestene som brukere i organisasjonen er vert for og blir med med Cisco-enheter. Du kan bruke dette diagrammet til å øke bruken av møtetjenesten du vil at brukerne skal fokusere på.

Device usage by meeting service and trend charts in devices analytics of Control Hub

Enhetsdetaljer

Bruk denne tabellen til å se detaljer om alle enheter i organisasjonen. Se på Timer brukt-kolonnen for å raskt finne underutnyttede enheter. Den viser den totale bruken av enheten i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan klikke på hvilken som helst av kolonnene for å sortere dem.

 • Tilordnet til– Navnet på stedet eller brukeren denne enheten er tilordnet til. Hvis dette feltet er tomt, ble enheten slettet fra organisasjonen.

 • Timer brukt– Totalt forbruk i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Enhets-ID– Intern unik identifikator for administratorer.

 • Enhetstype– Enhetsmodell.

 • Merker– Viser merker som er tilordnet enheten på siden for Control Hub-enheter.

 • IP-adresse– Den forrige kjente IP-adressen til enheten da den var tilkoblet.

 • Mac-adresse– Media Access Control-adressen til enheten.

 • Status– Påloggingsstatusen til en enhet fra de siste 24 timene.

 • Samtaler– Antall timer enheten ble brukt til en samtale.

 • Lokal kablet skjerm– Antall timer enheten ble brukt til en kablet lokal skjerm.

 • Lokal trådløs skjerm– Antall timer enheten ble brukt til en trådløs lokal skjerm.

 • Tavle– Antall timer enheten ble brukt som tavle.

 • Digital skilting– Antall timer enheten ble brukt til digital skilting.

 • USB-gjennomgang– Antall timer enheten ble brukt til USB-gjennomgang.

Analyse for Webex Assistant for enheter støttes for:

 • Romsett

 • Romsett

 • Room Kit Plus

 • Room Kit Pro

 • Room 55 og 55 Dual

 • Room 70 og 70 G2

 • Webex Board 55 og 55S

 • Webex Board 70 og 70S

 • Webex Board 85S

 • Desk Pro

Totalt antall talekommandoer

Dette diagrammet viser deg trenden for antall stemmekommandoer som brukere sier til Webex Assistant for enheter i organisasjonen. Disse tallene gir deg innsikt i hvor ofte brukere bruker Webex Assistant for enheter, og hvordan du kan hjelpe dem med å bruke den oftere.

Enheter med mest og minst engasjement

Dette diagrammet viser en liste over de ti beste og dårligste enhetene som svarte på talekommandoer fra brukere i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilke enheter som blir brukt mest, og finne ut hvordan du kan øke bruken av enhetene med minst engasjement.

Intensjoner for talekommando

En oversikt over intensjoner for talekommando fra brukere i organisasjonen. Du kan se hvilke intensjoner som er mest brukt, og se hvorfor noen intensjoner ikke brukes like ofte som andre.

Proaktive svar på å bli med

En oversikt over hvordan brukere svarte på instruksjonene gitt av Webex Assistant på enheter med Proaktiv deltakelse aktivert. Du kan bruke denne oversikten til å se om brukerne bruker Proaktiv deltakelse-funksjonen, eller om de ikke kjenner til den, kan du hjelpe dem med å komme i gang.

Du kan spore hvor ofte Cisco-hodetelefoner brukes i organisasjonen din under møter i Webex-app. Analyse for Cisco-hodetelefoner støttes for:

 • Cisco-headset 500-serien

 • Cisco-headset 730


 

Data er bare tilgjengelig for Cisco-hodetelefoner som er koblet til Webex-app på versjon 41.8 og nyere.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPI-ene som er tilgjengelige for hodetelefonanalyse, er:

 • Totalt antall headset – Totalt antall Cisco-hodetelefoner som er koblet til Webex-app og brukt minst én gang.

 • Totalt antall aktive hodetelefoner – Totalt antall Cisco-headset som ble brukt én gang med Webex-app i løpet av det valgte datoområde.

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall samtaler og møter som ble deltatt i Webex-app med Cisco-headset i løpet av det valgte datoområde.

 • Totalt antall samtaleminutter – Totalt antall minutter Cisco-hodetelefoner ble brukt i samtaler og møter med Webex-app i løpet av det valgte datoområde.

 • Gjennomsnittlig samtaleminutter – Gjennomsnittlig antall minutter Cisco-hodetelefoner ble brukt i samtaler og møter med Webex-app i løpet av det valgte datoområde.

Bruk etter tilkoblingstype

Dette diagrammet deler hodetelefonbeholdningen etter tilkoblingstype. Du kan bruke denne informasjonen til å se om brukere i organisasjonen foretrekker en bestemt tilkoblingstype.

Bruk av endepunkt

Dette diagrammet deler opp endepunktene som brukerne koblet hodetelefonene til. Du kan bruke denne informasjonen til å hjelpe med hodetelefonengasjement på andre endepunkter.

Hodetelefoner etter status

Dette diagrammet viser trenden i hodetelefonstatus over tid. Du kan bruke denne informasjonen til å se hvor ofte hodetelefoner blir brukt i Webex-app sammenlignet med det totale beløpet.

Bruk i samtale

Dette diagrammet viser hvor mange timer headset ble brukt under samtaler. Bruk i samtale refererer til samtaler og møter som er med i Webex-app.

Hodetelefoner etter modell

Dette diagrammet deler opp den totale Cisco-headset etter modell. Du kan sortere etter totalt antall hodetelefoner og etter prosentandel av hodetelefonbeholdningen. Diagrammet deler også opp beholdningen din etter aktive og inaktive hodetelefoner.

Daglig gjennomsnittlig bruk etter modell

Dette diagrammet viser gjennomsnittlig daglig bruk av hodetelefoner i det valgte datoområde etter hodetelefonmodell. Du kan bruke denne informasjonen til å se om en bestemt modell har mer bruk enn de andre for å hjelpe med fremtidige kjøp av headset.

Hodetelefoner etter land

Dette diagrammet viser den totale fordelingen av Cisco-headset etter land. Diagrammet deler også opp beholdningen din etter aktive og inaktive hodetelefoner. Du kan sammenligne dette diagrammet med diagrammet for gjennomsnittlig daglig bruk etter land for å finne ut om lavt engasjement i andre land skyldes et lavere antall hodetelefonbeholdninger eller på grunn av et høyere antall inaktive hodetelefoner.

Daglig gjennomsnittlig bruk etter land

Dette diagrammet viser gjennomsnittlig daglig bruk av hodetelefoner i det valgte datoområde etter land. Du kan bruke denne informasjonen til å se hodetelefonengasjementet mellom forskjellige land.

Daglig gjennomsnittlig bruk og beholdningskart

Dette kartet viser den generelle geografiske fordelingen av Cisco-headset . Den deler også ned den gjennomsnittlige daglige bruken av hodetelefoner over det valgte tidsrommet. Denne visualiseringen hjelper deg med å raskt se hvilke steder som har mest hodetelefonbeholdning og mest bruk.

Bruk av hodetelefoner er sortert i tre kategorier:

 • Ubrukte headset.

 • Hodetelefonbruken er i gjennomsnitt mindre enn én time per dag.

 • Hodetelefonbruken er i gjennomsnitt mer enn én time per dag.


 

Kvalitetsdata er bare tilgjengelig for Cisco-enheter når de brukes under Webex-aktiviteter. Enheter må være i versjon CE 9.15.9.3 og RoomOS 10.9.0.29 eller nyere for at data skal vises.

Key Performance Indicators (KPI-er)

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan lyd- og videokvalitet var for Cisco Room- og Desk-serieenheter innenfor datoområde du valgte. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om enheter har problemer med lyd- eller videokvalitet under møter i organisasjonen. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Webex-samtaleminutter for enheter – Totalt antall minutter Cisco-enheter ble brukt til samtaler og møter med Webex i det valgte datoområde.
 • Gode Webex videosamtale for enheter – Prosentandelen av videominutter under samtaler og møter på Cisco-enheter som hadde god kvalitet i løpet av det valgte datoområde. Videominutter regnes som god kvalitet hvis de var under 400 ms ventetid og hadde mindre enn 5 % av pakketap.
 • Gode Webex-lydsamtaleminutter for enheter – Prosentandelen av lydminutter under samtaler og møter på Cisco-enheter som hadde god kvalitet i det valgte datoområde. Lydminutter regnes som god kvalitet hvis de var under 400 ms ventetid og hadde mindre enn 5 % av pakketap.
Device analytics quality KPIs

Kvaliteten på Webex videosamtale på enheter og trender

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig videokvalitet under samtaler og møter ved bruk av Webex for Cisco-enheter i organisasjonen. Hvis antall deltakere eller minutter med dårlig eller noenlunde mediekvalitet plutselig øker, kan du se målingene for det spesifikke datointervallet og sammenligne de med alle de andre tilgjengelige diagrammene for å se etter felles uregelmessigheter.

Device analytics quality Webex video call quality of devices and trend charts

Webex-lydsamtalekvalitet på enheter og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom god og dårlig lydkvalitet under samtaler og møter ved bruk av Webex for Cisco-enheter i organisasjonen. Hvis antall deltakere eller minutter med dårlig eller noenlunde mediekvalitet plutselig øker, kan du se målingene for det spesifikke datointervallet og sammenligne de med alle de andre tilgjengelige diagrammene for å se etter felles uregelmessigheter.

Device analytics quality Webex audio call quality of devices and trend charts

Utstede antall enheter i Webex Calls

Dette diagrammet deler opp lyd- og videominutter for Cisco-enheter som hadde problemer med pakketap og forsinkelse. Minutter regnes som problemer hvis de var over 400 ms ventetid eller hadde mer enn 5 % av pakketap under møter og samtaler ved hjelp av Webex.

Device analytics quality issue mins of devices in Webex Calls chart

Topp 20 enheter etter dårlige Webex-samtaleminutter

Dette diagrammet viser de 20 beste Cisco-enhetene som hadde flest video- og lydminutter av dårlig kvalitet under samtaler og møter ved bruk av Webex i det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om Cisco-enheter har problemer et sted, eller om problemene er begrenset til bestemte enheter.

Device analytics top 20 devices by poor Webex call mins chart

Topp 300 enheter med dårlig Webex-samtalekvalitet min

Denne tabellen viser de 300 beste Cisco-enhetene med flest dårlige lyd- og videominutter i det valgte datoområde. Du kan bruke denne tabellen til å vise møtene som enhetene var i med feilsøking, og se om andre deltakere også opplevde problemer med dårlig mediekvalitet.

Device analytics top 300 devices with poor Webex call quality mins chart

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg hvordan arbeidsområder brukes i organisasjonen. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om noen arbeidsområder ikke brukes ofte, og hva de populære tidslukene er. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall arbeidsområder – Antall arbeidsområder som er konfigurert i løpet av det valgte datoområde.
 • Okkuperte arbeidsområder – Antall unike arbeidsområder som ble brukt av personer i det valgte datoområde. Unike arbeidsområder telles bare én gang. Hvis det samme arbeidsområdet for eksempel var opptatt tre forskjellige ganger i uken, regnes det fortsatt som én. Du kan bruke denne KPI-en til å finne ut om det er behov for flere eller færre arbeidsområder for organisasjonen.
 • Bookede og okkuperte arbeidsområder – Antall unike arbeidsområder som har blitt planlagt for bruk i kalenderen og som var opptatt i løpet av det planlagte tidspunktet i løpet av det valgte datoområde. Du kan bruke denne KPI-en til å finne ut om brukerne faktisk bruker de tilgjengelige arbeidsområdene.
 • Høyeste antall timer – Den vanligste timen som arbeidsområder var opptatt i det valgte datoområde. Disse dataene aggregeres basert på antall valgte dager. Hvis du for eksempel velger 30 dager, blir dataene delt inn i éntimes tidsluker for hver arbeidstime. Tidsluken på én time med flest okkuperte arbeidsområder i dette datoområde , vises som antall timer med maks.
 • Spøkelsesmøte – Prosentandelen av arbeidsområder som var planlagt for bruk i kalenderen, men som ikke var opptatt i det valgte datoområde. Du kan bruke denne KPI-en til å få en følelse av hvor ofte brukere reserverer arbeidsområder og ikke bruker dem.
Screenshot for Workspaces analytics KPIs

Bruk av arbeidsområder etter type

Dette diagrammet kategoriserer arbeidsområder basert på typene som er tilordnet dem i det valgte datoområde.

Workspaces usage by type chart in Workspaces analytics

Arbeidsområde Antall timer etter sted

Dette diagrammet viser hvilket sted som hadde flest brukstimer i det valgte datoområde.

Workspace occupancy hours by location chart in Workspaces analytics

Trend for bruk av arbeidsområder etter type

Dette diagrammet viser trenden for bruk av arbeidsområde etter hver kategori i det valgte datoområde.

Workspaces usage trend by type chart in Workspaces analytics

Bookede arbeidsområder som møter trenden for belegg

Dette diagrammet viser en trend for hvor mange bookede møter som var opptatt, og hvor mange bookede møter som var spøkelsesmøter.

Booked workspaces meeting occupancy trend chart

Detaljer om arbeidsområder

Denne tabellen viser en liste over alle arbeidsområder som er konfigurert i organisasjonen. Detaljene som er inkludert, er:

 • Navn på arbeidsområde – Navnet som er angitt for arbeidsområdet.
 • Stedsnavn – Plasseringen som ble tilordnet til arbeidsområdet.
 • By –Byen angitt for arbeidsområdet.
 • Land – Landet som er angitt for arbeidsområdet.
 • Skriv inn – Typen som er tilordnet til arbeidsområdet.
 • Kapasitet – maksimalt antall personer arbeidsområdet er for.
 • Antall antall timer – Antall timer arbeidsområdet var opptatt i løpet av det valgte datoområde.
Workspaces details table in Workspaces analytics

Diagrammer og grafer for individuelle arbeidsområdeplasseringer

Følgende diagrammer og grafer er tilgjengelige når du klikker på et sted.

Totalt antall KPI-er for arbeidsområder, bruksgrad og okkuperte arbeidsområder

KPI-ene som er tilgjengelige for individuelle arbeidsområdeplasseringer, er:

 • Totalt antall arbeidsområder – Antall arbeidsområder som er konfigurert i Control Hub i løpet av det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Utnyttelsesgrad – Prosentandelen av alle arbeidsområder på et sted som er opptatt regelmessig.
 • Okkuperte arbeidsområder – Antall arbeidsområder som ble brukt av personer i det valgte datoområde. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Høyeste antall timer – Den vanligste timen som arbeidsområder var opptatt i det valgte datoområde. Disse dataene aggregeres basert på antall valgte dager. Hvis du for eksempel velger 30 dager, blir dataene delt inn i éntimes tidsluker for hver arbeidstime. Tidsluken på én time med flest okkuperte arbeidsområder i dette datoområde , vises som antall timer med maks.
 • Spøkelsesmøte – Prosentandelen av arbeidsområder som var planlagt for bruk i kalenderen, men som ikke var opptatt i det valgte datoområde. Du kan bruke denne KPI-en til å få en følelse av hvor ofte brukere reserverer arbeidsområder og ikke bruker dem.
Individual location KPIs in Workspaces analytics

Fordeling av opptatt arbeidsområde etter time

Dette diagrammet viser hvor mange arbeidsområder som var opptatt i løpet av en time.

Utviklingsfrekvens for arbeidsområde etter arbeidsområdetype

Dette diagrammet viser en trend for hvor ofte arbeidsområder er opptatt av hver type. Utnyttelsesgrad beregnes som:

Antall arbeidsområder som var bestilt og delvis opptatt + antall arbeidsområder som ikke var booket, men opptatt / totalt antall arbeidsområder.

Workspace utilization rate trends by workspace type chart in Workspaces analytics

Okkuperte arbeidsområder etter typetrend

Dette diagrammet viser en trend for okkuperte arbeidsområder etter de tilordnede typene. Data registreres hvert 10. minutt, og antall arbeidsområder som var opptatt i løpet av disse tidene, aggregeres deretter i en pivot per time.

Occupied workspaces by type trend chart

Bookede arbeidsområder som møter trenden for belegg

Dette diagrammet viser en trend for hvor mange bookede møter som var opptatt, og hvor mange bookede møter som var spøkelsesmøter.

Booked workspaces meeting occupancy trend chart

Arbeidsområdetyper etter bruk hr

Dette diagrammet viser en oversikt over arbeidsområdetyper etter hvor ofte de er opptatt.

Topp 10 okkuperte arbeidsområder etter bruk hr

Dette diagrammet viser de 10 beste arbeidsområdene med flest brukte timene. Hvis du ser en liste over de mest okkuperte arbeidsområdene, kan det bidra til å identifisere hvilke arbeidsområder som blir lite brukt.

Top 20 occupied workspaces by occupancy hr chart

Detaljer om arbeidsområder

Denne tabellen viser en liste over arbeidsområder som er tilordnet til den valgte plasseringen. Detaljene som er inkludert, er:

 • Navn på arbeidsområde – Navnet som er angitt for arbeidsområdet.
 • By –Byen angitt for arbeidsområdet.
 • Land – Landet som er angitt for arbeidsområdet.
 • Skriv inn – Typen som er tilordnet til arbeidsområdet.
 • Kapasitet – maksimalt antall personer arbeidsområdet er for.
 • Antall antall timer – Antall timer arbeidsområdet var opptatt i løpet av det valgte datoområde.
Workspaces details table when you click on a location in Workspaces Analytics

Med Viktig kundeopplevelse tilbudet, har du tilgang til data som hjelper deg med å måle produktiviteten til samtalekøer og agenter.

Hvis du vil ha tilgang til disse dataene i Control Hub, går du til Analyse > Kundeopplevelse .

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon for en oversikt over køanalyse for Customer Experience Essentials.
Location of Customer Experience analytics in Control Hub

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg en rask status på høyt nivå for innkommende anrop i samtalekøer innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop – Totalt antall anrop som agenter besvarte. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall avbrutte samtaler – Totalt antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Prosentandel av avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
Call queue stats analytics KPIs

Innkommende anrop for samtalekøer og trend

Dette diagrammet viser en køstatistikk over samtalekøstatistikk etter innkommende anrop. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvordan samtalekøer håndterer alle innkommende anrop til organisasjonen.

Incoming calls for call queues and trend charts in call queue stats analytics

Gj.snittlig køtid per samtale og trend

Dette diagrammet viser en oversikt mellom gjennomsnittlig avbrutte og gjennomsnittlige venteminutter fra innkommende anrop. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvor lenge anropere måtte vente før de la på eller ble overført til en agent. Gjennomsnittlig minutter beregnes som:

 • Gj.sn. forlatt tid – Gjennomsnittlig samtaletid som anroperne brukte på å vente på en agent før de la på eller velge alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gj.sn. ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere bruker på å vente på at neste tilgjengelige agent skal svare på anropet.
Avg call queue minutes per call and trend charts in call queue stats analytics

Topp 25 samtalekøer etter samtalestatus

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med flest samtaler etter en bestemt status. Statusene for tilgjengelige samtaler er:

 • Besvarte anrop – Antall anrop besvart av agenter.
 • % av besvarte anrop – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Avbrutte samtaler – Antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % av avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Overflyt – opptatt – Antall samtaler som fløt over til en annen samtalekø fordi køgrensen ble overholdt.
 • Overflyt – tidsavbrudd – Antall samtaler som fløt over til en annen samtalekø fordi ventetid overskred den maksimalt konfigurerte grensen.
 • Samtaler overført – Antall samtaler som ble overført ut av køen.
Top 25 call queues by % of calls chart in call queue stats analytics

Topp 25 samtalekøer etter gjennomsnittlig ventetid og avbrutt tid

Denne tabellen viser de 25 øverste samtalekøene med høyest gjennomsnittlig ventetid og avbrutte tider fra innkommende samtaler. Gjennomsnittlig tid beregnes som:

 • Gj.snittlig avbrutt tid – Gjennomsnittlig samtaletid som anroperne brukte på å vente på en agent før de la på eller velge alternativet for å legge igjen en melding.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig samtaletid som anropere bruker på å vente på at neste tilgjengelige agent skal svare på anropet.
Top 25 call queues by avg and abandoned mins chart in call queue analytics

Statistikk for samtalekøer

Denne tabellen viser detaljer om samtalekøer som er satt opp i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se antall innkommende anrop til samtalekøer og statusen for disse anropene. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og internnumre ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Plassering tilordnet til samtalekøen.
 • Telefonnr. – Telefonnummer tilordnet til samtalekøen.
 • Internnummer – Internnummer tilordnet samtalekøen.
 • Total ventetid – Total tid som samtaler ble satt på vent av agenter.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som samtaler ble satt på vent av agenter.
 • Total samtaletid – Total tid agenter snakket aktivt i samtaler.
 • Gj.snittlig samtaletid – Gjennomsnittlig tid agenter aktivt snakket i samtaler.
 • Total behandlingstid – Total tid agenter brukte på å håndtere samtaler. Håndteringstid beregnes som Total samtaletid + Total ventetid = Total behandlingstid.
 • Gj.snittlig behandlingstid – Gjennomsnittlig tid agenter brukte på å håndtere samtaler.
 • Total ventetid – Total tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Anrop besvart – Antall anrop besvart av agenter.
 • % besvarte anrop – Prosentandel av anrop besvart av agenter.
 • Samtaler avbrutt – Antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • % avbrutte samtaler – Prosentandel av samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Gj.snittlig avbrutt tid – Gjennomsnittlig tid der anropere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Forlatt tid – Tidspunkt der innringere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Totalt antall samtaler – Totalt antall innkommende anrop.
 • Overflyt – opptatt – Antall samtaler som fløt over fordi køgrensen ble overholdt.
 • Overflyt – tidsavbrudd – Antall samtaler som fløt over fordi ventetid overskred maksimalgrensen.
 • Samtaler overført – Antall samtaler som ble overført ut av køen.

 
Samtalekøer uten data vises ikke i denne tabellen.
Call queue stats table in call queue analytics

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg detaljer om anropene som agenter behandlet innenfor datoområde du valgte. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall besvarte anrop – Totalt antall presenterte anrop som ble besvart av agenter. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Totalt antall returnerte samtaler – Totalt antall anrop som ble presentert for en agent, men som ikke ble besvart. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid agenter bruker på å håndtere samtaler. Prosentandelen viser endringen i verdi over tid ved å sammenligne den med tidligere data for datoområdet som er valgt.
Call queue analytics call queue agent stats KPIs

Gjennomsnittlig samtaletid for agentsamtale per samtale og trend

Dette diagrammet viser i gjennomsnitt hvor lenge hver samtale varer etter samtalestatus. Du kan bruke dette diagrammet til å se om anropere får den hjelpen de trenger i tide.

Avg agent call minutes per call and trend charts in call queue agent stats analytics

Innkommende anrop til agenter etter samtalestatus

Dette diagrammet viser en oversikt over innkommende anrop til agenter basert på samtalestatus. Dette diagrammet kan hjelpe deg med å se om det er flere returnerte anrop enn vanlig.

Incoming calls to agents by call status chart in call queue agent stats analytics

Aktive agenter med trending

Dette diagrammet viser en trend for aktive agenter i løpet av bestemte datoperioder. Du kan sammenligne antallet agenter i dette diagrammet med et annet diagram, for eksempel med Innkommende anrop til agenter etter samtalestatus , for å se om det er nok agenter til å håndtere antall anrop.

Active agents trending chart in Customer Experience analytics

Topp 25 agenter etter besvarte og returnerte anrop

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med flest besvarte eller returnerte anrop.

Top 25 agents by answered and bounced calls chart in call queue agent stats analytics

Topp 25 agenter etter gjennomsnittlig samtale og gjennomsnittlig holdttid

Denne tabellen viser de 25 beste agentene med høyest gjennomsnittlig tale- eller ventingminutter.

Top 25 agents by avg talk and avg hold mins chart in call queue agent stats analytics

Ring køagenter

Denne tabellen viser detaljer om alle agentene som er tilordnet til anropskøer i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken agent som får flest anrop og informasjon om anropsstatistikken. Du kan også søke etter bestemte agent- eller arbeidsområdenavn, samtalekøer og plasseringer ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Agentnavn – Navnet på agenten eller arbeidsområdet.
 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Plassering tilordnet til samtalekøen.
 • Totalt antall besvarte anrop – Antall anrop som ble presentert for agenten og besvart av dem.
 • Avviste anrop – Antall anrop som ble presentert for agenten, men som ble ubesvart.
 • Totalt antall presenterte samtaler – Antall innkommende anrop til agenten som ble distribuert av samtalekøen.
 • Total samtaletid – Total tid som en agent brukte på å snakke aktivt i samtaler.
 • Gj.sn. samtaletid – Gjennomsnittlig tid som en agent brukte på å snakke aktivt i samtaler.
 • Total ventetid – Total tid som en agent satte samtaler på vent.
 • Gj.sn. ventetid – Gjennomsnittlig tid som en agent satte samtaler på vent.
 • Total behandlingstid – Total tid som en agent brukte på å håndtere samtaler. Håndteringsminutter regnes som Total samtaletid + Total ventetid = Total behandlingstid.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid som en agent brukte på å håndtere samtaler.
Call queue agents table in Customer Experience analytics

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg alle gjeldende innkommende anrop og statusene deres for å hjelpe deg med å overvåke samtalekøer i sanntid. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Aktive samtaler – Viser antall samtaler der agenter snakker med anropere.
 • Samtaler venter – Viser antall anrop som venter på at neste tilgjengelige agent skal svare.
 • Samtaler på vent – Viser antall samtaler agenter har satt på vent.
Call queue analytics live queue stats KPIs

Statistikk for samtalekøer i sanntid

Denne tabellen viser detaljer om alle samtalekøene som er satt opp i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken samtalekø som får flest anrop, og justere antall agenter etter behov. Du kan også søke etter bestemte samtalekøer, plasseringer, telefonnumre og internnumre ved hjelp av søkefeltet i tabellen. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Samtalekø – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Stedet som er tilordnet samtalekøen.
 • Telefonnr. – telefonnummer som er tilordnet samtalekøen.
 • Internnummer – Internnummeret som er tilordnet samtalekøen.
 • Aktive samtaler – Antall samtaler der agenter snakker med anropere.
 • Samtaler på vent – Antall samtaler som agenter har satt på vent.
 • Samtaler venter – Antall samtaler som venter på neste tilgjengelige agent.

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise deg detaljer om hvordan agenter håndterer samtaler. Tilgjengelige KPIS er:

 • Tilkoblede antall – Antall tilkoblede anrop besvart av agenter i det valgte datoområde.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid agenter brukte på å håndtere anrop i det valgte datoområde.
 • Gj.sn. innkommende tilkoblet tid – Gjennomsnittlig tid agenter brukte i forbindelse med samtaler i løpet av det valgte datoområde.
 • Gj.sn. innkommende ventetid – Gjennomsnittlig tid som agenter satte en innkommende samtale på vent i løpet av det valgte datoområde.
Agents statistics KPIs in Customer Essentials analytics

Trend for gj.snittlig agenttilkoblingstid per tilkobling

Dette diagrammet viser en trend for tidspunkter for innkommende status for agenter per tilkobling i løpet av det valgte datoområde. Dette diagrammet hjelper deg med å se om ventetiden øker over tid fordi det ikke er nok agenter, eller hvis anrop blir besvart i tide.

Avg. agent connected time per connection trend chart in Agent statistics of Customer Essentials analytics

Gj.snittlig innkommende tilkoblingstid av agenter

Dette diagrammet viser agentene med de lengste gjennomsnittlige innkommende tilkoblede tidene i stigende eller synkende rekkefølge over det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det er noen ekstreme verdier for hvor lang tid samtaler kan ta.

Avg. inbound connected time by agents chart in Agents statistics of Customer Essentials analytics

Gj.snittlig ventetid for agenter

Dette diagrammet viser agentene med de lengste gjennomsnittlige innkommende holdetidene i stigende eller synkende rekkefølge over det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se om det trengs flere agenter i en bestemt samtalekø hvis samtaler blir satt på vent lenger enn gjennomsnittet.

Avg. inbound hold time by agents chart in Agents statistics of Customer Essentials analytics

Kontaktkø for agenter

Denne tabellen viser detaljer om agentene som er tilordnet til anropskøer i organisasjonen. Du kan bruke denne tabellen til å se hvilken agent som får flest anrop og informasjon om anropsstatistikken. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Agentnavn – Navnet på agenten.
 • Kønavn – Navnet på samtalekøen.
 • Sted – Plassering tilordnet til samtalekøen.
 • Antall tilkoblede – Antall anrop som agenten besvarte.
 • Totalt antall presenterte samtaler – Antall innkommende anrop til agenten som ble distribuert av samtalekøen.
 • Tilkoblingsvarighet – Hvor lenge agenten brukte på tilkoblede samtaler.
 • Gj.sn. innkommende tilkoblingstid – Gjennomsnittlig tid agenten brukte i forbindelse med samtaler.
 • Hold-varighet – Hvor lenge anropere ble satt på vent.
 • Gj.sn. innkommende ventetid – Gjennomsnittlig tid agenten satte samtaler på vent.
 • Total behandlingstid – Total tid som en agent brukte på å håndtere samtaler. Håndteringstiden regnes som Holdevarighet + Tilkoblet varighet = Total behandlingstid.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid som en agent brukte på å håndtere samtaler.
Contact queue agents table in Agents statistics of Customer Essentials analytics

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise statusen på høyt nivå for samtalekøer. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Svarte – Antall anrop som agenter svarte på i det valgte datoområde.
 • Forlatt – Antall samtaler der anroperen la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig i det valgte datoområde.
 • Gj.sn. ventetid – Gjennomsnittlig tid som agenter satte anropere på vent i løpet av det valgte datointervallet.
 • Gj.sn. ventetid i kø – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet i løpet av det valgte datoområde.
KPIs for queue historicals section in Supervisor desktop of Customer Essentials analytics

Innkommende anrop for køer og trend

Disse diagrammene kategoriserer innkommende anrop basert på statuene deres. Du kan bruke dette diagrammet til å få en generell oversikt over hvordan samtalekøer fungerer.

Incoming calls for queues chart in queues historical section of Supervisor desktop in Customer Essentials analytics

Gj.sn. ventetid i kø per samtale

Dette diagrammet viser samtalekøen med lengst gjennomsnittlig ventetid per samtale etter stigende eller synkende rekkefølge over det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilken samtalekø som trenger flere agenter tilordnet for å redusere ventetid.

Avg. queue wait time per call chart in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics

Gj.sn. ventetid i kø per samtale

Dette diagrammet viser samtalekøen med lengst gjennomsnittlig ventetid per samtale etter stigende eller synkende rekkefølge over det valgte datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å se når anropere ble satt på vent lenger enn gjennomsnittet.

Avg. queue hold time per call chart in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics

Køinformasjon

Denne tabellen viser detaljer om samtalekøer som er satt opp i organisasjonen. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvordan agentene i hver samtalekø fungerer. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Kønavn – Navnet på samtalekøen.
 • Hold-varighet – Hvor lenge anropere ble satt på vent.
 • Gj.snittlig ventetid – Gjennomsnittlig tid per samtale som anropere ble satt på vent.
 • Tilkoblet varighet – Hvor lenge innringerne snakket med agenter.
 • Innkommende gj.sn. tilkoblet varighet – Gjennomsnittlig tid per samtale som anropere snakket med agenter.
 • Håndteringstid – Hvor lenge agenter bruker på å håndtere samtaler. Håndteringstiden regnes som Holdevarighet + Tilkoblet varighet = Håndteringstid.
 • Gj.sn. håndtere tid – Gjennomsnittlig tid agenter brukte på å håndtere samtaler.
 • Køtid – Hvor lenge anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Gj.sn. ventetid i kø – Gjennomsnittlig tid som anropere brukte på å vente på at neste tilgjengelige agent skulle svare på anropet.
 • Svarte – Antall anrop besvart av agenter.
 • Forlatt – Antall anrop der anropere la på eller la igjen en melding før en agent ble tilgjengelig.
 • Totalt antall samtaler – Totalt antall innkommende anrop.
Queue details table in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics

Trend for aktive kontakter i kø

Dette diagrammet viser hvor mange anropere som for øyeblikket venter i en kø. Du kan bruke dette diagrammet til å se når de høyeste samtaletidene er, slik at du kan justere samtalekøer eller tilordne agenter på nytt etter behov.

Live contacts in queue trend chart in Customer Experience analytics

Direkte køstatistikk

Denne tabellen viser detaljer om agentstatuser og antall kontakter som venter i køer. Du kan bruke denne tabellen til å se om du må justere antall agenter i bestemte køer. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Kønavn – Navn tilordnet samtalekøen.
 • Kontakter i kø for øyeblikket – Antall anropere som venter på at en agent skal være tilgjengelig.
 • Totalt antall agenter – Antall agenter som er tilordnet til samtalekøen.
 • Agenter bemannet – Antall agenter som jobber i samtalekøen.
 • Agenter er inaktive – Antall agenter som ikke er i en samtale.
 • Agenter utilgjengelige – Antall agenter som er i en samtale.
Live queue stats table in Customer Experience analytics

Agent-skrivebord

Som en agent i Customer Experience Essentials , har du tilgang til følgende diagrammer i Webex-appen.
Trend for aktive kontakter i kø

Dette diagrammet viser hvor mange anropere som for øyeblikket venter i en kø. Du kan bruke dette diagrammet til å se når de høyeste samtaletidene er, slik at du kan justere samtalekøer eller tilordne agenter på nytt etter behov.

Live contacts in queue trend chart in Customer Experience analytics
Direkte køstatistikk

Denne tabellen viser detaljer om agentstatuser og antall kontakter som venter i køer. Du kan bruke denne tabellen til å se om du må justere antall agenter i bestemte køer. Denne informasjonen er tilgjengelig:

 • Kønavn – Navn tilordnet samtalekøen.
 • Kontakter i kø for øyeblikket – Antall anropere som venter på at en agent skal være tilgjengelig.
 • Totalt antall agenter – Antall agenter som er tilordnet til samtalekøen.
 • Agenter bemannet – Antall agenter som jobber i samtalekøen.
 • Agenter er inaktive – Antall agenter som ikke er i en samtale.
 • Agenter utilgjengelige – Antall agenter som er i en samtale.
Live queue stats table in Customer Experience analytics

Bærekraftsanalyse modellerer den estimerte energien som nåværende målbare enheter og telefoner i organisasjonen bruker i løpet av et valgt datoområde, og de estimerte klimagassutslippene (målt i CO2e) knyttet til energiforbruket.

Bærekraftsanalyse inkluderer for øyeblikket måleverdier for energiforbruk for følgende produktliste over målbare enheter og telefoner i organisasjonen:

 • Skrivebordsportefølje (unntatt DX 70)
 • Tavleportefølje (unntatt Spark Board 55 og 70)
 • Romsett og romsett Mini
 • Room Bar og Room Bar Pro
 • Fire kamera
 • Codec Plus, Codec Pro, Codec EQ
 • Rom55S
 • Bordtelefon 9800

Enhetens energiforbruk

Du kan angi din egen karbonutslippsfaktor ved å gå til Ledelse > Enheter > Enhetens strømforbruk og CO2-utslipp og deretter klikke Rediger . standardverdi er basert på US EPAs eGRID hvis organisasjonen din er basert i USA.


 
Du kan lære mer om forskjellige målinger av energiforbruk for Cisco Video Collaboration-enheter her .

KPI-er

Følgende KPI-er relatert til nåværende målbare enheter og telefoner i organisasjonen din er tilgjengelige øverst på siden:

 • Totalt energiforbruk for enheten – Totalt antall forbrukte kilowattimer i løpet av det valgte datoområde.
 • Anslått karbonutslipp – Et estimat over karbonutslippene som frigjøres fra energiforbruket i det valgte datoområde.
 • Gjeldende målbare enheter –Totalt antall enheter og telefoner som kan måles for strømforbruk og som for øyeblikket er tilkoblet.
 • Potensielle besparelser om ett år – Et anslag på hvor mye energi organisasjonen sparer, forutsatt at hver målbare enhet og telefon er angitt til å være tilkoblet i ti timer i løpet av en vanlig uke på fem virkedager og null timer i helgen.

   

  Potensielle besparelser i kWh for enheter og telefoner som er tilkoblet de siste 52 ukene, beregnes som:

  • Enheter –52 uker * [14 timer * 5 (arbeidsdager)] + [24 timer *2 (helg)] * [strøm i halvvåkne-modus – energiforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus]
  • Telefoner –52 uker * [14 timer * 5 (arbeidsdager)] + [24 timer *2 (helg)] * [strøm i hvilemodus – energiforbruk i dyp hvilemodus]
Sustainability analytics KPIs

Trend for energiforbruk for enheter

Dette diagrammet viser trenden for hvor mye energi som brukes for målbare enheter og telefoner i løpet av den valgte datoen. Du kan også se hvor mye strøm som forbrukes fra disse enhetene og telefonene når de er i ventemodus. Du kan bruke dette diagrammet til å spore hvordan endringene du gjør på enheter og telefoner påvirker strømforbruket over tid.

Device energy consumption trend in sustainability analytics

Slidoanalyse hjelper deg med å se hvor ofte brukere engasjerer seg medSlido funksjoner under møtene sine.

KPI-er

Følgende KPI-er knyttet til hvor ofteSlido brukes i organisasjonen din, er tilgjengelige øverst på siden:

 • Slidos opprettet – Totalt antallSlido opprettet hendelser som hadde minst én aktiv deltaker innenfor det valgte datoområde.
 • Webex Meetings medSlido –Totalt antall Webex-møter derSlido ble brukt innenfor det valgte datoområde.
 • Aktive deltakere – Totalt antallSlido deltakere som har stilt et spørsmål i Spørsmål og svar, stemt opp i Spørsmål og svar eller stemt i en avstemning innenfor det valgte datoområde.
Slido analytics KPIs in Control Hub

Trend for deltakeres interaksjoner

Dette diagrammet viser en oversikt over trender for hvordan deltakerne brukerSlido . Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilken typeSlido hendelser er mer populære blant brukere i organisasjonen din, eller bidrar til å øke engasjementet for hendelser som ikke er like populære.

Participant interactions trend chart in Control Hub Slido analytics

Brukere som har brukt enSlido hendelse som administratortrend

Dette diagrammet viser en trend for hvor mangeSlido administratorer opprettet minst énSlido hendelsen.

Users who have used a Slido event as admin trend chart in Control Hub Slido analytics

Slidos opprettet trend

Dette diagrammet viser en trend for hvor mangeSlido hendelser ble opprettet innenfor et datoområde. Du kan bruke dette diagrammet til å hjelpe brukere med å ta i brukSlido hvis du merker en nedadgående trend.

Slidos created trend chart in Control Hub Slido analytics

Webex Meetings medSlido trend

Dette diagrammet viser en trend for antall møter derSlido ble brukt. Du kan bruke dette diagrammet til å se om brukerne i organisasjonen tar i brukSlido i sine daglige møter.

Webex Meetings with Slido trend chart in Control Hub Slido analytics

Trend for aktive deltakere

Dette diagrammet viser en trend for brukere som engasjerer seg medSlido hendelser, for eksempel å stille spørsmål i Spørsmål og svar, stemme opp et spørsmål i Spørsmål og svar eller stemme i en avstemning.

Active participants trend chart in Control Hub Slido analytics

Videonettanalyse gir informasjon om hvordan du bruker lokale Webex-videonettnoder og klynger i Cisco Webex-organisasjonen. Med de historiske dataene i målingsvisningen kan du administrere ressursene for Webex-videonett mer effektivt ved å overvåke kapasiteten, utnyttelsen og tilgjengeligheten til de lokale ressursene. Hvis klyngene alltid er fulle, kan du bruke denne informasjonen til å avgjøre om du skal legge til flere Webex-videonettnoder i en klynge eller opprette nye klynger.

Videonettanalyse finner du i Control Hub under Analyse > Videonett .

Hvis du vil ha hjelp med å analysere dataene i organisasjonen, kan du velge én av målingene i diagrammet for å filtrere dataene du vil se.


 

Videonettanalyse viser data i tidssonen som er angitt for den lokale nettleseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du samhandler med dataene, kan du gå til Distribusjonsveiledning for Cisco Webex-videonett.

På denne siden kan du overvåke data for samtalestrekninger som brukte videonett i løpet av de siste 4 eller 24 timene.

KPI-er

KPI-er er tilgjengelige øverst på siden for å vise statistikken for samtaledelene som brukte Video Mesh i organisasjonen. Du kan bruke disse KPI-ene som målbare data for å se om organisasjonen din har nok noder til å håndtere mengden samtaleetapper i løpet av en vanlig dag. Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall samtalestrøk som er koblet til lokale og skyklynger.
 • Lokale samtaler – Antall samtalestrøk som koblet til lokale klynger.
 • Overflyt til anropsfelt i skyen – Totalt antall samtalestrøk som prøvde å koble til en lokal klynge, men ingen var tilgjengelige. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.
 • Skysamtaleben – Totalt antall samtalestrøk som er koblet til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, må organisasjonen kanskje vurdere å konfigurere flere lokale klynger.
 • Gjennomsnittlig klyngetilgjengelighet – Gjennomsnittlig prosentandel av lokale klynger som var tilgjengelige for samtaledeler å koble til. Hvis dette tallet er lavt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken plassering med lokale klynger som alltid hadde maksimal kapasitet.
KPIs in Video Mesh Live Monitoring analytics

Klyngetilgjengelighet etter node

Dette diagrammet viser prosentandelen av nodetilgjengelighet for hver lokale klynge som kan være vert for samtaler. Disse dataene hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over offensive klynger eller noder på organisasjonsnivå. Klikk på en av disse klyngene for å filtrere alle tilknyttede grafer slik at de viser detaljer som er knyttet til den valgte klyngen.

Cluster availability by node chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Tilgjengelighetsdetaljer for nodene

Dette diagrammet viser nodene som er tilgjengelige for den lokale klyngen du valgte. Disse dataene hjelper deg med å se hvilke noder som har problemer i organisasjonen, slik at du kan feilsøke problemet.

Node availability details table in Video Mesh Live Monitoring analytics

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klyngetrend

Dette diagrammet viser en trend for gjennomsnittlig ressursbruk av medietjenester som brukes i lokale klynger, sammenlignet med andre klynger. Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om et bestemt sted trenger flere eller færre lokale klynger.

Average resource utilization by cluster trend chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Maksimal samtaledistribusjon etter klyngetrend

Dette diagrammet viser et sammendrag og en trend for hvordan samtalestrekninger er fordelt på de forskjellige lokale klyngene i organisasjonen. Med denne informasjonen kan du sammenligne dataene om anropsstrekninger som kobles til ulike klynger i organisasjonen på overtid.

Maximum call distribution by cluster trend chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Omdirigering av anropsstrekning etter klyngetrend

Dette diagrammet inneholder detaljer om de omdirigerte samtaledelene og en trend for antall samtalestrekninger som ikke ble koblet til en bestemt lokal klynge – vanligvis på grunn av høy CPU-bruk eller full nettverkskapasitet. Disse anropsstrekningene ble omdirigert til en annen lokal klynge som kunne koble til møtet. Denne informasjonen hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over bruken av klyngene i organisasjonen, slik at du kan planlegge for bedre kapasitet.

Call leg redirects by cluster trend chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Overflyter av anropsstrekninger til skyen etter årsakstrend

Dette diagrammet viser en trend for samtalestrekninger som fløt over til skyklynger. Det kan være flere grunner til at dette skjer. Det kan for eksempel hende at en node overskrider kapasiteten, oppgraderes, har problemer med nettverkstilkoblingen eller at Webex-området ikke er riktig aktivert for videnonett. Denne informasjonen hjelper deg med å finne potensielle årsaker til at anropsstrekninger overløper til en skyklynge.

Call leg overflows to cloud by cause trend chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Total bruk av overlappende båndbredde etter klyngetrend

Viser en nylig visning av den totale båndbredden brukt på tvers av alle Webex-videonettklynger når overlappinger opprettes mellom lokalet og nettskyen. Uansett hvilken tidsperiode du velger på Analyse-siden, oppdateres disse dataene hvert tiende minutt.

Båndbreddeverdien vises i Mbps. Grafen viser en oversikt over enten overført (Tx) og mottatt (Rx) båndbredde, eller begge.

Total cascaded bandwidth usage by cluster trend chart in Video Mesh Live Monitoring analytics

Når du velger en klynge i diagrammet, ser du en oversikt over bruken av overlappet båndbredde (mottatt og overført båndbredde) og bruken av strømbåndbredde (lyd, video og innholdsdeling).

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettengasjement. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Totalt antall anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger og skyklynger.

 • Lokale anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger.

 • Skybaserte anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, må organisasjonen kanskje vurdere å konfigurere flere lokale klynger.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Totalt antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

Video Mesh Analytics Engagement KPIs

Anropsstrekninger etter klyngetype og klyngetypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og en historisk trend for aktiviteten knyttet til anropsstrekninger basert på klyngene som de er koblet til. Diagrammet gir et overordnet perspektiv over antall anropsstrekninger som er koblet til skyklynger sammenlignet med antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger i en organisasjon.

Video Mesh Analytics Call Legs by Cluster Type Charts

Anropsstrekninger etter endepunkttype og endepunkttypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for endepunkttyper som brukes til å bli med i møter i organisasjonen. Disse dataene hjelper deg med å vurdere hvilke endepunkttyper som er mest populære blant brukerne, og vurdere utnyttelsen i organisasjonen.

Vanlige endepunkttyper inkluderer:

 • Webex for mobil

 • Webex for skrivebord

 • Video-sluttpunkt

 • SIP-endepunkt

 • PSTN inn

Video Mesh Analytics Call Legs by Endpoint Type Charts

Møtetilkoblinger etter anropsstrekning og anropsstrekningtrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for anropsstrekningtilkoblinger i et møte. Avhengig av hvilke klyngeranropsstrekninger er koblet til, klassifiseres møter som enten:

 • Lokale – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en lokal klynge.

 • Skybaserte – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en skyklynge.

 • Skybaserte og lokale – En blanding av anropsstrekninger i møtet som er koblet til enten en lokal klynge eller skyklynge.

Video Mesh Analytics Meeting Connections by Call Legs Charts

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettressurser. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Gjennomsnittlig klyngetilgjengelighet – Den gjennomsnittlige prosentandelen av lokale klynger som anropsstrekninger kunne koble til. Hvis dette tallet er lavt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken plassering med lokale klynger som alltid hadde maksimal kapasitet.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige, slik at anropsstrekningene koblet seg til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

 • Omdirigerte anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som ikke kunne kobles til en bestemt lokal klynge og måtte omdirigeres til en annen klynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken lokal klynge som har problemer, eller om kapasiteten til enkelte lokale klynger alltid overskrides.

Video Mesh Analytics Resources KPIs

Klyngetilgjengelighet etter prosent og node

Disse diagrammene viser prosentandelen av nodetilgjengelighet for hver lokale klynge som kan være vert for samtaler. Disse dataene hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over offensive klynger eller noder på organisasjonsnivå. Klikk på en av disse klyngene for å filtrere alle tilknyttede grafer slik at de viser detaljer som er knyttet til den valgte klyngen.

Video Mesh Analytics Cluster Availability by Percentage and Node Charts

Nodetilgjengelighet

Dette diagrammet viser nodene som er tilgjengelige for den lokale klyngen du valgte. Disse dataene hjelper deg med å se hvilke noder som har problemer i organisasjonen, slik at du kan feilsøke problemet.

Video Mesh Analytics Node Availability Chart

Overløp av anropsstrekninger til skyen etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for anropsstrekninger som overløp til skyklynger. Det kan være flere grunner til at dette skjer. Det kan for eksempel hende at en node overskrider kapasiteten, oppgraderes, har problemer med nettverkstilkoblingen eller at Webex-området ikke er riktig aktivert for videnonett. Denne informasjonen hjelper deg med å finne potensielle årsaker til at anropsstrekninger overløper til en skyklynge.

Video Mesh Analytics Call Leg Overflows to Cloud by Cause Charts
Video Mesh Analytics Call Leg Overflows to Cloud Details

Omdirigering av anropsstrekning etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene gir detaljer om de omdirigerte anropsstrekningene og en trend med antall anropsstrekninger som ikke koblet til en bestemt lokal klynge – vanligvis på grunn av høy CPU-bruk eller full nettverkskapasitet. Disse anropsstrekningene ble omdirigert til en annen lokal klynge som kunne koble til møtet. Denne informasjonen hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over bruken av klyngene i organisasjonen, slik at du kan planlegge for bedre kapasitet.

Video Mesh Analytics Call Leg Redirects by Cause Charts
Video Mesh Analytics Call Leg Redirects Table

Maksimal samtaledistribusjon etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for hvordan anropsstrekninger fordeles på tvers av de ulike lokale klyngene i organisasjonen. Med denne informasjonen kan du sammenligne dataene om anropsstrekninger som kobles til ulike klynger i organisasjonen på overtid.

Video Mesh Analytics Maximum Call Distribution by Cluster Charts

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for gjennomsnittlig ressursutnyttelse av medietjenester som brukes i lokale klynger sammenlignet med andre klynger. Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om et bestemt sted trenger flere eller færre lokale klynger.

Video Mesh Analytics Average Resource Utilization by Cluster Charts

KPI-er

Det er fem KPI-er øverst i fanen for Bruk av videonettbåndbredde. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Total databruk – Totalt antall lyd- og videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Overført databruk – Antall lyd- og videodata som ble overført fra lokale klynger.

 • Mottatt databruk – Antall lyd- og videodata som ble mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av lyddata – Mengden lyddata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av videodata – Mengden videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

Video Mesh Analytics Bandwidth Usage KPIs

Totalt antall overlappet databruk etter klynge og bruk av overlappet båndbredde etter klyngetrend

Disse diagrammene viser sammendraget og trenden for total båndbredde som brukes på tvers av alle lokale klynger når overlappinger opprettes mellom lokale klynger og skyklynger. Verdien vises i Mbps. Denne informasjonen hjelper deg med å se om organisasjonen bør legge til flere lokale klynger på et bestemt sted hvis bruken av overlappet data alltid er høy der.

Video Mesh Analytics Total Cascaded Data and Bandwidth Usage by Cluster Charts

Totalt antall overlappet databruk etter dataoverføring og bruk av overlappet båndbredde etter dataoverføringstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom overførte og mottatte data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Video Mesh Analytics Total Cascaded Data and Bandwidth Usage by Data Transmission Charts

Totalt antall overlappet databruk etter dataflyt og bruk av overlappet båndbredde etter dataflyttrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom lyd, video og delt data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Video Mesh Analytics Total Cascaded Data and Bandwidth Usage by Stream Charts

Rapporter har nå sin egen del under Overvåking i venstre navigasjonsfelt i Control Hub, sammen med en egen artikkel.

Du kan se Analyse-data for Jabber i Control Hub hvis organisasjonen har:

 • Lokal Jabber med fullstendig samordnet kommunikasjon.

 • Lokal Jabber med bare direktemeldingsfunksjon.

 • Lokalt Jabber med bare telefonfunksjon.

 • Jabber med Webex Messenger.

Du må fullføre konfigurasjonene nedenfor slik at Jabber-data sendes til Control Hub. Når dette er gjort, vises Jabber-målinger i Control Hub innen to dager. Datoen for Jabber-data i Control Hub starter når disse konfigurasjonene er fullførte. Jabber-data fylles ikke på igjen.


 

Hvis organisasjonen har konfigurert mer enn én jabber-config.xml-fil, må du fullføre konfigurasjonene nedenfor for alle jabber-config.xml-filene du vil at Control Hub skal rapportere data fra. Se kapitlet for Sikkerhet og overvåking i Funksjonskonfigurasjon for Cisco Jabber 12.8.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på siden for Jabber-analyse. De endres ikke når du navigerer mellom de forskjellige fanene, men dataområdet de måler, endres når du velger et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Aktive brukere – Totalt antall unike aktive brukere per enhet i løpet av den valgte tidsperioden. Hvis en bruker for eksempel er aktiv på den stasjonære PC-en og mobilenheten sin, telles de som to aktive brukere.

 • Totalt antall sendte meldinger – Totalt antall meldinger sendt fra Jabber-klienten i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall samtaler som er foretatt og mottatt i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Skjermdeling – Totalt antall ganger en skjerm ble delt i løpet av den valgte tidsperioden. Dette inkluderer deling via RDP og BFCP.

Totalt antall aktive brukere

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for aktive unike brukere per enhet på Jabber. Denne grafen viser et sammendrag av hvor mange unike brukere som har logget på Jabber i løpet av en tidsperiode.

Totalt antall sendte meldinger

Du kan bruke denne rapporten til å se totalt antall meldinger som er sendt, delt inn etter en daglig, ukentlig eller månedlig visning.

Chatter

Chat-rapporten viser forholdet mellom ulike chatmetoder som brukes.

Klientversjon

Klientversjon-rapporten viser forholdet mellom ulike Jabber-versjoner som brukes.

Operativsystem

Operativsystemrapporten viser forholdet mellom ulike operativsystemer som brukes.

Remote Access

Remote Access-rapporten viser forholdet mellom hvor mange brukere som er logget på Jabber, enten via organisasjonens nettverk eller utenfor.

Totale samtaleminutter

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for hvor mange lyd- og videominutter som ble brukt til samtaler. Denne grafen gir et sammendrag av hvor mange minutter som ble brukt totalt i løpet av en tidsperiode.

Antall aktive brukere som har foretatt et anrop

Du kan bruke denne rapporten til å se hvor mange samtaler som ble foretatt av aktive brukere per enhet, delt inn etter en daglig, månedlig eller ukentlig visning.

Skjermoppløsning for videosamtale

Rapporten for skjermoppløsning for videosamtale viser forholdet mellom videosamtaler etter skjermoppløsning.

Anrop

Calling-rapporten viser forholdet mellom lydsamtaler og videosamtaler.