Kundekontekst-miniprogram: Opprett en ny kundeoppføringDu kan bruke miniprogrammet Kundekontekst til å opprette en ny kundeoppføring. Opprett en ny kundeoppføring når:

 • En kunde kontakter organisasjonen for første gang. Hvis kunden er ny og navnet, e-postadressen eller telefonnummeret deres er tilgjengelig, fylles informasjonen automatisk ut i kundeinformasjonsskjemaet. En ny kunde uten identifiserbar informasjon tilgjengelig vises som Ukjent kunde.

 • Det innkommende anropet, chatten eller e-posten er ikke knyttet til en kunde. Opprett en ny kundeoppføring manuelt for å knytte aktiviteten til en kunde.


Opprett en ny kundeoppføring

Når en kunde kontakter organisasjonen for første gang, legges de til i den åpne listen og vises i miniprogrammet Kundekontekst. Ny kundeinformasjon lagres imidlertid ikke før du klikker på Opprett i kundeinformasjonsskjemaet. Opprett en ny kundeoppføring ved hjelp av kundeinformasjonsskjemaet når en kunde kontakter organisasjonen for første gang.

 1. Klikk på navnet til kunden for å åpne kundeinformasjonsskjemaet.

    

  Hvis kundenavnet ikke er tilgjengelig, viser miniprogrammet Kundekontekst kundens e-post, eller telefonnummeret hvis ingen av dem er tilgjengelige. Hvis ingen identifiserbar informasjon er tilgjengelig, viser miniprogrammet kunden som Ukjent kunde.

 2. Verifiser at informasjonen som er automatisk fylt ut i kundeinformasjonsskjemaet, er riktig.

 3. Angi relevant kundeinformasjon, og klikk på Opprett i kundeinformasjonsskjemaet. Hvis du vil avslutte uten å opprette en ny kunde, klikker du på Lukk og deretter Fjern.


Opprett ny kundeoppføring manuelt

Du kan opprette en ny kunde manuelt hvis det innkommende anropet, chatten eller e-posten ikke er knyttet til en kunde.

 1. Klikk på Opprett i kundebehandlingsruten. Kundeinformasjonsskjemaet åpnes.

    

  Hvis kundebehandlingsruten ikke vises, klikker du på -ikonet.

 2. Angi relevant kundeinformasjon i kundeinformasjonsskjemaet. Felt i miniprogrammet Kundekontekst har en grense på 2000 tegn.

 3. Klikk på Opprett i kundeinformasjonsskjemaet. Når du har opprettet en ny kunde, knyttes kunden til den gjeldende aktiviteten.

  Hvis du vil avslutte uten å opprette en ny kunde, klikker du på Avbryt.Var denne artikkelen nyttig?