Kundekontekst-miniprogram: FunksjonerMiniprogrammet Kundekontekst aktiveres automatisk på skrivebord for agent når:

 • Organisasjonen har rett til å bruke Context-tjenesten.

 • Cisco Finesse er registrert hos Context-tjeneste.

Du kan også aktivere det forbedrede miniprogrammet Kundekontekst. Bruk det forbedrede miniprogrammet Kundekontekst til å administrere kunde-, forespørsels- og aktivitetsinformasjon. Når du svarer på et anrop, godtar en chatmelding eller åpner en kunde-e-post, viser det forbedrede miniprogrammet Kundekontekst aktiviteten og legger den til i en forespørsel. Hvis telefon-, chat- eller e-postapplikasjonen identifiserer kunden, viser miniprogrammet også all tilgjengelig kunde-, forespørsels- og aktivitetsinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere det forbedrede miniprogrammet Kundekontekst for team i Cisco Finesse.

Oversikt over det forbedrede miniprogrammet Kundekontekst

 • Ruten for Kundeadministrasjon – Viser åpne kunder og opptil ti nylige kunder. Du kan bruke ruten for kundeadministrasjon til å søke etter en kunde eller opprette en ny kunde manuelt. Du kan også holde pekeren over en kunde i ruten for kundeadministrasjon for å vise kundedetaljer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker ruten for kundeadministrasjon, kan du se Opprett en kunde manuelt eller Søk etter en kunde.

 • Kundeopplevelse – Viser en samling av opptak av samhandlinger mellom kunden og organisasjonen din. Bruk kundeopplevelsen til å gi kundeforespørslene kontekst. Hvis du vil ha mer informasjon om kundeopplevelsen, kan du se Vis informasjon om kundeopplevelse eller Svar på en forespørsel. Du kan også flytte aktiviteter i kundeopplevelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flytt en aktivitet

 • Kundeopplysninger – Identifiserer kunden og viser kundeopplysningene, slik som kundens navn, e-post og telefonnummer. For mer informasjon, se Oppdater kundeinformasjon eller Opprett en ny kundeoppføring.

 • Forespørsel om detaljer – Gir informasjon om kundens intensjon. Forespørsel om detaljer inkluderer navnet på forespørselen og en beskrivelse av kundens problem. Context-tjeneste lukker automatisk forespørslene fem dager etter at forespørselen eller eventuelle aktiviteter knyttet til forespørselen er oppdatert.

 • Aktivitetsdetaljer – Gir informasjon om en bestemt kundesamhandling. Aktivitetsdetaljer inkluderer medietypen for aktiviteten og merkene som er tilordnet aktiviteten. Siden hver bestemt aktivitet kan inneholde forskjellige felt, kan aktivitetsdetaljene variere mellom aktiviteter.

    

  Administratorer kan bruke Cisco Webex Control Hub til å endre hvilke felt som vises i en aktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Administrere Context-tjenestefelt og Administrere Context-tjenestefeltsett.

 • Kommentarer – Gir ytterligere informasjon om en kundesamhandling. Kommentarer er spesifikke for hver aktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til en kommentar.

 • Legg til forespørsel – Oppretter en ny forespørsel. Opprett en ny forespørsel for å hjelpe kunder med et problem som ikke er relatert til noen av deres gjeldende forespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en ny forespørsel.

 • Flytt aktivitet – Flytter aktiviteten til en annen kunde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Flytt en aktivitet.

  

Klikk på koblinger i miniprogrammet Kundekontekst for å åpne koblingen i en ny fane. Du kan klikke på koblinger i detaljene for forespørselen, aktiviteten eller arbeidselementet selv om detaljene ikke kan redigeres.

Var denne artikkelen nyttig?