Kundkontextfunktion: Funktioner

Funktionen för förbättrad kundkontext aktiveras automatiskt i Agent Desktop när:

 • Din organisation är behörig att använda Context Service.

 • Cisco Finesse registreras med Context Service.

Du kan också aktivera funktionen för förbättrad kundkontext. Använd funktionen för förbättrad kundkontext för att hantera information om kunder, förfrågningar, och aktiviteter. När du besvarar ett samtal, accepterar ett chattmeddelande eller öppnar ett e-postmeddelande från en kund, visar funktionen för förbättrad kundkontext aktiviteten och lägger till en förfrågan. Om telefonen, chatten eller e-postprogrammet identifierar kunden visar funktionen också all tillgänglig information om kunder, förfrågningar och aktiviteter. Mer information finns i Aktivera funktionen för förbättrad kundkontext för team i Cisco Finesse.

Översikt över funktionen för förbättrad kundkontext

 • Panelen för kundhantering – visar kunder som är öppna för tillfället och upp till 10 tidigare kunder. Du kan använda panelen för kundhantering för att söka efter en kund eller skapa en ny kund manuellt. Du kan även hålla muspekaren över en kund i panelen för kundhantering för att visa kundinformation. Mer information om hur du använder panelen för kundhantering finns i skapa en kund manuellt och Söka efter en kund .

 • Kundresa – visar en uppsättning registrerade interaktioner mellan kunden och din organisation. Använd kundresan för att ge ett sammanhang till kundförfrågningar. Mer information om kundresan finns i Visa aktiviteter och förfrågningar i kundresan eller Svara på en förfrågan. Du kan även flytta aktiviteter inom kundresan. Mer information finns i Flytta en aktivitet

 • Kunduppgifter – identifierar kunden och visar kundinformation, inklusive kundens namn, e-postadress och telefonnummer. Mer information finns i Uppdatera kundinformation eller Skapa en ny kundpost.

 • Information om förfrågan – innehåller information om kundens intention. Informationen om förfrågan inkluderar namnet på förfrågan och en beskrivning av kundproblemet. Context Service stänger automatiskt varje förfrågan 5 dagar efter förfrågan eller när aktiviteter som är associerade med förfrågan uppdateras.

 • Aktivitetsinformation – innehåller information om en viss kundinteraktion. Aktivitetsuppgifter inkluderar mediatyp för aktiviteten och taggar som har tilldelats till aktiviteten. Eftersom varje specifik aktivitet kan innehålla olika fält, kan aktivitetsinformationen variera mellan olika aktiviteter.

    

  Administratörer kan använda Cisco Webex Control Hub för att ändra vilka fält som visas i en aktivitet. Mer information finns i Hantera Context Service-fält och Hantera Context Service-fältuppsättningar.

 • Kommentarer – innehåller ytterligare information om en kundinteraktion. Kommentarerna är specifika för varje aktivitet. Mer information finns i Lägga till en kommentar.

 • Lägg till förfrågan – skapar en ny förfrågan. Skapa en ny förfrågan för att hjälpa kunderna med ett problem som inte är relaterat till någon av de aktuella förfrågningarna. Mer information finns i Skapa en ny förfrågan.

 • Flytta aktivitet – flyttar aktiviteten till en annan kund. Mer information finns i Flytta en aktivitet.

  

Klicka på länkarna i funktionen för förbättrad kundkontext för att öppna länken på en ny flik. Du kan klicka på länkarna i informationen om förfrågan, aktivitet eller arbetspost även om information inte kan redigeras.

Var den här artikeln användbar?