Nie mogę zalogować się na konto logowania jednokrotnego w aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu iOS.

Nie mogę zalogować się na konto logowania jednokrotnego w aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu iOS.

Błąd:"Nawigacja anulowana" podczas próby zalogowania się do aplikacji Cisco Webex Meetings na iPada.

Błąd:"Nawigacja anulowana" podczas próby zalogowania się do aplikacji Cisco Webex Meetings na iPhone'a.

Błąd:"Nawigacja anulowana" na koncie logowania jednokrotnego na urządzeniu z iOS.

Jak wyczyścić pamięć podręczną z aplikacji Webex na urządzeniu z systemem iOS?

Przyczyna:Ten problem może wystąpić, gdy ustawienia przeglądarki urządzenia z systemem iOS są ustawione na blokowanie plików cookie.


Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zamknij aplikację Cisco Webex Meetings .
  2. Stuknij w Ustawienia.
  3. Stuknij w Safari.
  4. Usuń zaznaczenie opcji Blokuj wszystkie pliki cookie.
  5. Na tym samym ekranie dotknij Wyczyść historię i dane witryny, a następnie dotknij Wyczyść historię i dane.

Wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się na konto logowania jednokrotnego w aplikacjiCisco Webex Meetings:

  1. Uruchom aplikację Cisco Webex Meetings.
  2. Stuknij przycisk Zaloguj się
  3. W polu Email (Adres e-mail) wprowadź adres e-mail powiązany z kontem hosta, a następnie stuknij przycisk Next (Dalej ).
  4. Wybierz adres URL witryny, do której chcesz się zalogować.
Zostanie wyświetlona strona logowania jednokrotnego Twojej firmy.
  1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie zaloguj się.

Zrzuty ekranu i dodatkowe informacje na temat zarządzania ustawieniami przeglądarki urządzenia z systemem iOS można znaleźć pod następującymi łączami:

Czy ten artykuł był pomocny?