Nisam u mogućnosti da se prijavim na SSO nalog pomoću aplikacije Cisco Webex Meetings za iOS.

Nisam u mogućnosti da se prijavim na SSO nalog pomoću aplikacije Cisco Webex Meetings za iOS.

Greška:'Navigacija je otkazana' prilikom pokušaja prijavljivanja u aplikaciju Cisco Webex Meetings za iPad.

Greška:'Navigacija je otkazana' prilikom pokušaja prijavljivanja u aplikaciju Cisco Webex Meetings za iPhone.

Greška:'Navigacija je otkazana' na SSO nalog sa iOS uređaja.

Kako da obrišim keš memoriju iz Webex aplikacije na iOS uređaju?

Uzrok:Doovog problema može doći kada su postavke pregledača iOS uređaja podešene tako da blokiraju kolačiće.


Rešenje:

Da biste rešili problem:

  1. Zatvorite aplikaciju "Cisco Webex sastanci ".
  2. Tapnite na postavke .
  3. Dodirni Safari .
  4. Oelekti blokiraj sve kolačiće.
  5. Na istom ekranu dodirnite obriši podatke istorije i Veb lokacije, a zatim dodirnite stavku Obriši istoriju i podatke.

Sledite dolenavedene korake da biste se prijavili na SSO nalog pomoću aplikacije Cisco Webex Meetings:

  1. Pokrenite aplikaciju Cisco Webex Meetings.
  2. Dodirnite dugme Prijavljivanje
  3. U polje E-pošta unesite e-adresu povezanu sa nalogom domaćina, a zatim dodirnite dugme Dalje.
  4. Izaberite URL adresu lokacije na koju želite da se prijavite.
Pojaviće se stranica "Jedinstveno prijavljivanje" vašeg preduzeća.
  1. Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim se prijavite.

Za snimke ekrana i dodatne informacije o upravljanju postavkama pregledača iOS uređaja pogledajte sledeće veze:

Da li je ovaj članak bio koristan?