Włącz lub wyłącz transkrypcję poczty głosowej dla lokalizacji

Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla lokalizacji w Centrum sterowania.

Przed rozpoczęciem

Obsługiwane języki: Angielski

1

Zaloguj się do Control Hub https://admin.webex.com, przejdź do Usługi > Połączenia > Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz zaktualizować.

2

Na liście Ustawienia połączeń kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Przełącz opcję Transkrybuj wiadomość głosową, aby włączyć lub wyłączyć.

Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy w tej lokalizacji otrzymają wiadomość e-mail z transkrybowaną pocztą głosową wraz z nagraniem poczty głosowej. Jeśli wyłączone, wiadomość e-mail zawiera tylko nagranie poczty głosowej.


 

Wybierz Wyślij kopię wiadomości e-mailem i Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej, aby transkrypcja poczty głosowej działała. Możesz zobaczyć te ustawienia użytkownika na karcie Użytkownicy. Znajdź użytkownika do zmodyfikowania i wybierz Połączenia > Poczta głosowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień poczty głosowej dla użytkownika, zobacz Konfigurowanie ustawień poczty głosowej i zarządzanie nimi dla użytkownika Webex Calling.

Powody, dla których transkrypcja poczty głosowej nie jest dostępna

System nie tworzy transkrypcji, jeśli ogólna jakość lub dokładność transkrypcji jest słaba. Może się to zdarzyć, jeśli jakość dźwięku była zła ze względu na następujące ograniczenia.

Transkrypcja poczty głosowej może być niedostępna z następujących powodów:

  • Hałas w tle

  • Słaba słyszalność

  • Słowa inne niż angielskie obecne w języku audio lub nieobsługiwanym języku


    Transkrypcja poczty głosowej jest dostępna tylko dla wiadomości głosowych pozostawionych w języku angielskim.

  • Ciężki akcent