Oferowane zadania

Ten wykres umożliwia przeglądanie łącznej liczby zadań lub zapytań odbiorców, które zostały zaakceptowane i zignorowane w określonym przeksztywnieniu. Ten wykres jest dostępny tylko dla routingu automatycznego. Wykresy są generowane dla okresu dzisiejszego, wczoraj, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu i w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Użyj tych informacji, aby określić liczbę zadań klienta adresowanych przez organizację lub agentów. Można również określić liczbę zadań odbiorcy ignorowanych w danym okresie.

W zależności od liczby zaakceptowanych i zignorowanych zadań, skaluj w górę lub w dół liczbę agentów, aby lepiej pomagać klientom.

Możesz także wyświetlić łączną liczbę zadań zaakceptowanych przez agenta za wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc i ostatnie trzy miesiące, aby zidentyfikować najbardziej aktywnych agentów.

Czy ten artykuł był pomocny?