Den här rapporten visar ett diagram som visar totalt antal automatiskt dirigerade inkommande uppgifter. Det visar också ett annat diagram med en nedbrytning av uppgifter som har flyttats till ett video samtal under pågående aktivitet. Detalj nivå diagram är inte tillgängliga när du väljer alla medie typer. Du kan:

 • Välj en mediatyp för att visa inkommande uppgifter för den medie typen. Medie typer som stöds är:

  • Webbchattar

  • Återuppringningar

  • Inkommande samtal

 • Välj en tids period för att få resultat inom en angiven tid.

 • Håll mus pekaren över diagrammet för att se det totala antalet hanterade och övergivna uppgifter.

 • Håll mus pekaren över detalj nivå diagrammet för att se det totala antalet hanterade uppgifter som jämförs med det totala antalet hanterade uppgifter med video.

 • Klicka på Visa detaljerad rapport för att se information om varje användare som har lämnat uppgifter under den valda tids perioden.


Totalt antal inkommande rapporter fungerar endast med automatiskt dirigerade uppgifter.

Rapportinformation

I tabellen detaljerad rapport visas antalet uppgifter och uppgifter med video för chattar och samtal, som en användare hanterar under angiven tids period. Klicka på tabell rubrikerna för att sortera tabellen efter användare, antal uppgifter eller antal uppgifter med video.

Du kan även söka efter en specifik användare i rapporten för att se det totala antalet uppgifter för den här användaren.

Rapport data

Använd data i det här diagrammet för att skala antalet agenter för att minimera övergivna uppgifter. Du kan även se Agent aktivitet och hjälp med att hantera aktivitets distribution.