Ponuđeni zadaci

Koristite ovaj grafikon da biste pregledali ukupan broj zadataka klijenata ili upita koji su prihvaćeni i zanemareni u određenom vremenskom periodu. Ovaj grafikon je dostupan samo za automatizovano usmeravanje. Grafikoni se generišu u vremenskom periodu današnjice, juče, prošle nedelje, prošlog meseca, i traju tri meseca.

Koristite ove informacije da biste odredili broj zadataka klijenata kojima se obraćaju organizacija ili agents. Takođe možete odrediti broj zanemarenih zadataka kupaca za dati vremenski period.

U zavisnosti od broja prihvaćenih i zanemarenih zadataka, povećajte ili smanjite broj agenata nadole da biste bolje pomogli klijentima.

Takođe možete da videli ukupan broj zadataka koje je agent prihvatio za juče, prošlu nedelju, prošli mesec i poslednja tri meseca da biste identifikovali najaktivnijeagente s.

Da li je ovaj članak bio koristan?