Zaplanuj spotkanie

Ty lub każda osoba, która zostanie przypisana jako współgospodarz, może rozpocząć spotkanie, zaprosić do niego inneosoby, rozpocząć sesjepodziału, nagrać spotkanie i udostępnićnagranie.

Przed rozpoczęciem

Wybierz harmonogram, którego chcesz używać do planowania spotkań.

Spotkania jednorazowe lub cykliczne możesz zaplanować za pomocą programu Microsoft Outlook lub Kalendarza Google. Możesz zaplanować jednorazowe spotkanie za pomocą harmonogramu aplikacji Webex.

1

Przejdź do spotkaniaMeetings.

2

Kliknij zaplanuj spotkanie.

Zaplanuj spotkanie

 
Jeśli nie widzisz ustawienia Zaplanujspotkanie, Twoje konto nie jest skonfigurowane do organizowania spotkań. Zamiast tego można zaplanować spotkanie z poziomu przestrzeni.

Jeśli używasz programu Microsoft Outlook do planowania spotkań, zaplanuj spotkanie w pokoju osobistym. Aplikacja Webex otwiera nowe zaproszenie do programu Outlook ze wszystkimi szczegółami spotkania. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.

Jeśli używasz Kalendarza Google do planowania spotkań, zaplanuj spotkanie w pokoju osobistym. Aplikacja Webex otwiera zaproszenie do kalendarza Google w nowej karcie w domyślnej przeglądarce. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.

3

Jeśli używasz harmonogramu aplikacji Webex App do planowania spotkań, edytuj nazwę spotkania w temaciei wybierz datę i godzinę spotkania.

Wybierz, czy chcesz zaplanować łącze do spotkania jednorazowego, czy użyć pokojuosobistego. Jeśli wybierzesz łącze do spotkania jednorazowego, zmień hasło, jeśli chcesz.

Opcjonalnie dodaj opis spotkania. Zostanie ona uwzględniona w zaproszeniu e-mail, jeśli administrator skonfigurował Twoje konto w usłudze Cisco Webex Hybrid CalendarService.

4

Dodaj zaproszone osoby, wpisując ich imię i nazwisko lub adres e-mail.

Gdy zaczniesz wpisywać czyjeś imię i nazwisko, aplikacja Webex App dostarczy Ci sugestie. Wybierz nazwę z listy.

Jeśli na Twoim koncie jest dostępna usługa Kalendarz ,początkowo obok Nieznana dostępność imienia i nazwiska każdej osoby jest wyświetlana funkcja Nieznana dostępność. Jeśli dana osoba jest dostępna w wybranym czasie, symbol zostanie zaktualizowany do dostępnego Dostępne. Jeśli dana osoba jest niedostępna, symbol zostanie zaktualizowany do pozycji NiedostępneNiedostępne. Jeśli nie będziemy w stanie odzyskać czyjejś dostępności, obok Nieznana dostępność imienia i nazwiska tej osoby będzie nadal wyświetlana nieznana dostępność.


 

Jeśli zaproszone osoby są niedostępne, zmień czas spotkania i aktualizacje stanu dostępności lub kliknij przedział czasowy w kalendarzu po prawej stronie ekranu, aby zobaczyć ich dostępność.

5

(Opcjonalnie) Jeśli wybrano łącze do spotkania jednorazowego i masz w pełni funkcjonalne środowisko spotkań, kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane, aby dostosować opcje audio, dodać współgospodarza,włączyć sesje przerwaniai nie tylko.

Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, zobacz Zaawansowane opcje planowania. Opisano w nim wszystkie opcje dostępne podczas planowania spotkania z witryny aplikacji Webex App, w tym podzbiór opcji dostępnych podczas planowania spotkania w aplikacji Webex App.

6

Kliknij pozycję Zaplanuj.

Spotkanie zostanie dodane do kalendarza. Zaproszenie e-mail zostanie wysłane do wszystkich zaproszonych na spotkanie.

Co dalej?

Kiedy nadszedł czas, rozpocznij spotkanie.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, możesz zaktualizować szczegóły spotkania lub anulowaćspotkanie.

1

Zainstaluj aplikację mobilną Webex Meetings.

2

Otwórz aplikację mobilną Spotkania i przesuń palcem w lewo do obszaru Moje spotkania

3

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Zaproszone osoby — zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź wiadomości e-mail uczestników i stuknij opcję Powrót, aby dodać ich do listy uczestników.

4

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.

1

Zainstaluj aplikację mobilną Webex Meetings.

2

Otwórz aplikację mobilną Spotkania i przesuń palcem w lewo do obszaru Moje spotkania

3

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Zaproszone osoby — zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź adresy e-mail uczestników, a następnie stuknij opcję Dodaj zaproszoną osobę, aby dodać ją do listy uczestników.

4

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.

Po zaplanowaniu spotkania zaproszone osoby otrzymają automatycznie wiadomość e-mail z powiadomieniem. Jeśli zredagujesz zaproszenie lub je anulujesz, do wszystkich zaproszonych osób zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail, aby były na bieżąco.

1

Zaloguj się do Webex, kliknij Spotkania > Harmonogram .


 

Jeśli szablony spotkań zostały wcześniej zapisane, możesz wybrać jeden z listy rozwijanej Szablony spotkań.

2

Wybierz typ spotkania z listy rozwijanej, jeśli z Twoim kontem jest skojarzonych więcej niż jeden. Typy spotkań to domyślne lub niestandardowe zestawy funkcji spotkań dostępne dla organizacji.

3

Wprowadź nazwę spotkania w temacie Temat spotkania, w razie potrzeby dodaj lub zmień hasło, a następnie wybierz datę i godzinę spotkania.

4

Możesz ustawić powtarzanie spotkania, zaznaczając pole wyboru Reccurence. Możesz zaplanować spotkanie tak, aby odbywało się codziennie, co dwa tygodnie, co miesiąc i nie tylko.

5

W sekcji Uczestnicy wpisz adres e-mail osób, które zapraszasz. Pole Uczestnicy sugeruje osoby, które wcześniej zaproszono, istniejące konta w organizacji Cisco Webex oraz kontakty w książce adresowej. Jeśli dana osoba ma konto hosta w organizacji, możesz uczynić ją alternatywnym hostem, klikając obok jej nazwy.

6

Aby uzyskać inne opcje, wybierz Pokaż opcje zaawansowane.

Opcje Cisco Webex mogą być ustawione tak, aby obejmowały:

 • W opcjach połączeniaaudio:

  • Typ połączeniaaudio — wybierz jedną z następujących opcji:

   • Webex Audio— zawiera opcje wywołania, oddzwonienia i dźwięku komputera. Opcje telefonu mogą obejmować bezpłatne i globalne numery połączeń, a także możliwość ustawiania tonów wejścia i wyjścia.

   • Używaj tylko VoIP— ogranicza wszystkich uczestników do korzystania z dźwięku komputerowego.

   • Inna usługa telekonferencji— umożliwia wprowadzanie informacji o telekonferencji stron trzecich.


     

    Użytkownicy, którzy wolą korzystać z nieskomponowanej telekonferencji audio, mogą to zrobić w przypadku spotkań Webex i wideo z obsługą urządzeń. Aby korzystać z tej funkcji dla Webex, Twoja organizacja musi być zarządzana lub połączona z Webex Control Hub.

   • Brak

  • Ton wejścia i wyjścia— wybierz ton, który ma być słyszany, gdy gość dołącza do spotkania lub go opuszcza.


    

   W przypadku korzystania z opcji Webex Audio, jeśli wybrana jest funkcja Ogłaszaj nazwę, osoby dołączające za pomocą opcji Użyj komputera do audio nie otrzymują opcji nagrywania i ogłaszania swojej nazwy.

  • Wycisz uczestników— automatycznie wyciszaj uczestników po wejściu na spotkanie i zezwalaj uczestnikom na wyciszenie się.

 • W polu Plan spotkania wprowadź dowolny kontekst lub szczegóły dotyczącenadchodzącego spotkania, które mają mieć uczestnicy.

 • W obszarze Opcjeplanowania można wykonać następujące czynności:

  • Cohost— Cohosts mogą rozpoczynać spotkania w Twoim imieniu. Jeśli chcesz przypisać współgospodarza przed spotkaniem, wybierz jedną z opcji w sekcji.

  • Systemy wideo— uwierzytelnione systemy wideo w tej organizacji mogą rozpocząć to spotkanie i dołączyć do tego spotkania bez monitowania.

  • Nagrywanie automatyczne— automatyczne rozpoczynanie nagrywania po rozpoczęciu spotkania.

  • Wyklucz hasło— wyklucz hasło z zaproszenia e-mail, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.

  • Dołącz przedgospodarzem — zaznacz pole wyboru, aby umożliwić uczestnikom dołączenie do spotkania przed rozpoczęciem spotkania. Wybierz, aby zezwolić uczestnikom na dołączenie na 0–15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

  • Sesje Breakout— sesje Breakout to mniejsze grupy, które są oddzielone od głównego spotkania Webex. Umożliwiają one podgrupie uczestników spotkania współpracę i dzielenie się pomysłami za pośrednictwem audio i wideo.

  • Tylko zaproszeni— ogranicz spotkanie tylko do zaproszonych uczestników.

  • Odblokowane spotkania— określanie, co dzieje się z gośćmi, gdy dołączają do spotkania.

  • Automatycznablokada — określ, jak długo po spotkaniu ma się rozpoczynać automatyczne blokowanie spotkania.

  • Rejestracja— wybierz opcję Wymagaj rejestracji uczestników, aby wymagać od uczestników zarejestrowania się i uzyskania zgody gospodarza przed wzięciem udziału w spotkaniu. Wybierz szczegółowe informacje rejestracyjne, które musisz podać uczestnikom. Każdy uczestnik, który się zarejestruje, będzie musiał podać te informacje.

  • Przypomnienie e-mail— wybierz opcję wysłania przypomnienia e-mail na 10–50 minut przed rozpoczęciem spotkania.

  • Opcje spotkania— wybierz pozycję Edytuj opcje spotkania i wybierz opcje, które mają mieć uczestnicy po rozpoczęciu spotkania.

  • Uprawnienia uczestnika— wybierz pozycję Edytuj uprawnienia uczestnika i wybierz uprawnienia, które mają mieć uczestnicy po rozpoczęciu spotkania.

7

Jeśli chcesz zapisać te ustawienia, aby w przyszłości były używane jako szablon, kliknij przycisk Zapisz jako szablon. W przeciwnym razie kliknij przycisk Rozpocznij, aby od razu rozpocząć spotkanie, lub kliknij pozycję Zaplanuj, jeśli spotkanie odbędzie się później.

W przypadku planowania spotkań można dodać spotkanie do kalendarza, otwierając spotkanie na karcie Spotkania i klikając pozycję Dodaj do mojego kalendarza obok nazwy spotkania.

Pobierany jest plik iCalender (.ics). Wybierz plik .ics i zaakceptuj spotkanie. Aby zaprosić inne osoby na spotkanie, wyślij plik .ics jako załącznik wiadomości e-mail.