Przypisz asystentów do swojej puli asystentów

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Z portalu dzwoniącego użytkownika przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje.

3

Pod Wykonawczy, wyszukaj i wybierz użytkowników, których chcesz dodać do puli asystentów.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Filtruj połączenia wysyłane do Twojego asystenta

Dzięki opcji filtrowania połączeń możesz zdecydować, które połączenia mają trafić do Twojego asystenta.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Z portalu dzwoniącego użytkownika przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje.

3

Pod Wykonawczy, włącz Filtrowanie połączeń przełącznik.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie połączenia
 • Wszystkie połączenia wewnętrzne
 • Wszystkie połączenia zewnętrzne
 • Niestandardowe filtry połączeń— wybierz tę opcję, aby upewnić się, że tylko określone połączenia są przekierowywane do asystenta wykonawczego. Jeśli wybrano, kliknij Dodaj nowy filtr opracować niestandardowy filtr połączeń.
5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję filtrowania połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego. Użyj następujących kodów dostępu do funkcji (FAC) — kodów, które można wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu, aby sterować niektórymi funkcjami — aby aktywować lub dezaktywować opcje filtrowania połączeń skonfigurowane w portalu dla użytkowników dzwoniących.

 • Aktywuj filtrowanie połączeń (wykonawcze) — #61

 • Wyłącz filtrowanie połączeń (wykonawcze) — #62

Włącz powiadomienia o połączeniach do dodatkowych lokalizacji

Możesz wybrać, aby powiadomić dodatkowe lokalizacje, korzystając z usługi wykonawczej. Możesz także dodać do tych alertów powitalny dzwonek.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Z portalu dzwoniącego użytkownika przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje.

3

Pod Wykonawczy, włącz Lokalizacja do dzwonienia przełącznik.

4

Wybierz Typ alertu z rozwijanego menu:

 • Ciche

 • Pierścień powitalny

5

Wybierz lokalizacje, które chcesz ostrzec:

 • Wszędzie lokalizacja— numer telefonu określony w ustawieniach pakietu Office Anywhere.

 • Lokalizacja mobilna— numer telefonu określony w ustawieniach mobilności.

 • Udostępnione lokalizacje występowania połączeń— Urządzenia, na których skonfigurowano współdzielony wygląd połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj opcje dzwonienia, opcje najazdu i prezentację identyfikatora dzwoniącego

Dzięki funkcji alertów możesz skonfigurować opcje dzwonienia dla połączeń przychodzących, opcje najazdu i prezentację identyfikatora dzwoniącego.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Z portalu dzwoniącego użytkownika przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje.

3

Pod Wykonawczy > Tryb alarmowania, Wybierz jedno z następujących:

 • Jednoczesny— Zadzwoń do wszystkich telefonów asystentów jednocześnie.
 • Sekwencyjny— Zadzwoń do telefonów asystentów w kolejności, w jakiej pojawiają się na stole asystentów.
4

Wybierz sposób obsługi połączeń, jeśli nikt nie odbiera:

 • Wyślij na pocztę głosową
 • Przekieruj
 • Nic nie robić
5

Wybierz nazwę i numer dzwoniącego, które będą wyświetlane na telefonie asystenta w przypadku połączeń przychodzących z Twojej linii.

6

Kliknij opcję Zapisz.