Konfiguracija sledi hierarhični strukturi; Če torej konfigurirate nastavitev za posamezno napravo, ima prednost pred isto nastavitvijo, ki je konfigurirana na ravni lokacije ali organizacije.

Če želite podrobnosti o konfiguriranju nastavitev na ravni organizacije ali lokacije, glejte Privzeta konfiguracija za organizacijo ali lokacijo.

1

V pogledu stranke v aplikaciji Control Hub pojditena Naprave in izberite svoj telefon.

2

Izberite Vse konfiguracije.

3

V ustreznih razdelkih nastavite želene parametre. Če želite več informacij o teh parametrih, glejte Parametri za nastavitve telefona v središču Control Hub na tej strani.

4

Izberite Naprej.

5

Preglejte spremembe in izberite Uporabi.

6

Izberite Zapri, da zaprete stran.

Parametri za nastavitve telefona v središču Control Hub

Ta razdelek vključuje različne parametre, ki so na voljo v razdelku Vse konfiguracije v središču Control Hub ter izpolnjujejo širok nabor potreb in funkcij.

Parameter

Privzeto in možnosti

Opis

Att Console
Največje število linij na telefonu s KEM

Privzeta vrednost: 4

Opcije: 4, 8

Določa, ali želite ohraniti 4 ali 8 linij v telefonu in premakniti dodatne linije v priključeni razširitveni modul za ključe (KEM).

Ta parameter je na voljo samo, če je KEM povezan s telefonom.

Če želite več informacij o KEM nastavitvah, glejte Razširitveni modul ključev za Cisco Desk Phone 9800.

Linije

Nastavitve funkcije klica Obvestilo o zgrešenem klicu

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči vizualna obvestila za zgrešene klice na liniji.

Phone

Interaktivni gumb

Za podrobnosti glejte Konfiguracija interaktivnega gumba .

Zgodovina klicev

Privzeto: telefon

Možnosti: telefon, Webex

Nastavi zgodovino klicev tako, da uporablja lokalno zgodovino ali Webex poenoteno zgodovino klicev iz vseh naprav končnega uporabnika. Ta nastavitev trenutno velja le za uporabniške naprave in ne velja za naprave delovnih prostorov.

Skupina za pomoč

Za podrobnosti glejte Konfiguracija skupine za pomoč.

Nastavitve tipk za linijo Prikaz klicev na linijo

Privzeta vrednost: 2

Opcije: 1 - 10

Nastavi največje dovoljeno število klicev na liniji.

Uradne ure

Za podrobnosti glejte Konfiguracija telefona za varčevanje energije (uradne ure).

Skupna raba vdelane programske opreme med enakovrednimi

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči funkcijo skupne rabe vdelane programske opreme (PFS). Funkcija PFS dodaja podporo za optimizacijo nadgradnje slike za telefone. Ko je omogočen na korenskem telefonu, PFS označi telefon, da zahteva slikovno datoteko. S tem se vzpostavi hierarhija prenosa in prenese slikovna datoteka vdelane programske opreme iz korenskega telefona na druge telefone v hierarhiji.

Programabilne dinamične tipke

Za podrobnosti glejte Konfiguracija gumba »Nastavljive dinamične tipke«.

Telefon > Webex
Omogoči imenik

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči Webex imeniško storitev za telefon. Ko je ta možnost omogočena, lahko uporabniki telefona dostopajo do stikov, shranjenih v imeniku, in jih iščejo.
Ime imenikaPrivzeto: PraznoNastavi prikazno ime imenika.
Telefonska > XSI telefonska storitev
Omogoči imenik

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči imeniško storitev BroadSoft XSI za telefon. Ko je ta možnost omogočena, lahko uporabniki telefona dostopajo do stikov, shranjenih v imeniku, in jih iščejo.
Ime imenikaPrivzeto: PraznoNastavi prikazno ime imenika.
Regionalne > kontrolne vrednosti časovnika
časovnik med vnosom telefonske številke

Privzeta vrednost: 10

Opcije: 0 - 65535

Določa, koliko časa bo telefon čakal, ko se ne bodo ujemali nobeni vzorci številk, preden telefon pokliče številko. Manjša časovna vrednost povzroči hitro klicanje neujemajočih se klicanih številk.
časovnik po vnosu telefonske številke

Privzeta vrednost: 3

Opcije: 0 - 65535

Določa, koliko časa telefon čaka, da uporabnik vnese številko. Manjša vrednost časovnika zahteva hitro klicanje številk.
Jezik regionalne >telefonske telefonije
Jezik telefona

Privzeto: angleščina-ZDA

Nastavi jezik uporabniškega vmesnika za telefon. Ta vrednost bo preglasila privzeto vrednost, izpeljano iz omogočene lokacije.

Za vse podprte jezike glejte Spreminjanje jezika za telefon.

SIP

LED

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Nadzira, ali naj dovoli prenos predstavnostnih tokov SIP neposredno med telefoni v istem lokalnem omrežju.

Uporabnik je izbral časovnik za offhook

Privzeto: Prazno

Opcije: 0 - 30

Ta časovnik se zažene, ko telefon ugasne kavelj. Če v določenem številu sekund ni klicanih nobenih številk, časovnik poteče in ovrednoti se ničelni vnos. Če nimate posebnega niza načrta klicanja, ki omogoča ničelni vnos, bo klic zavrnjen.

Programska oprema

Kanal nadgradnje

Privzeto: stabilno

Možnosti: stabilen, Stable_Delay, predogled

Nastavi kanal, po katerem telefon prejema posodobitve vdelane programske opreme.

Sistem > Bluetooth omogočen
Bluetooth omogočenoPrivzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči funkcijo Bluetooth® v namiznem telefonu Cisco Desk Phone 9861 ali 9871.

Ko je ta možnost omogočena, lahko uporabnik telefona poveže svoje Bluetooth naglavne slušalke s telefonom.

Sistem > IEEE802.1X

IEEE802.1X

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči nadzor omrežnega dostopa na osnovi vrat za naprave.


 
Če te možnosti ne nastavite pravilno, lahko pride do tega, da naprave prekinejo povezavo z omrežjem in zahteva lokalno ponastavitev na tovarniške nastavitve, da se znova vzpostavi povezava.

Sistemska > izbirna konfiguracija omrežja

Raven odpravljanja napak

Privzeto: OBVESTILO

Možnosti: NUJNA POMOČ, OPOZORILO, KRITIČNO, NAPAKA, OPOZORILO, OBVESTILO, INFORMACIJE, ODPRAVLJANJE NAPAK

Nastavi raven pisanja dnevnika za odpravljanje težav.


 

Raven odpravljanja napak lahko vpliva na delovanje telefona, zato jo je priporočljivo uporabljati med odpravljanjem težav.

Prehodna vrata

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči vrata PC na telefonu. Ko je ta možnost omogočena, lahko telefon omrežno povezavo deli z napravo, ki se priključi na vrata PC.

Uporabi Config TOS

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Nadzira, ali telefon uporablja konfiguracijo časa servisiranja (TOS).

Sistemske > USB nastavitve Onemogoči stranski USB

Nastavitve USB onemogočijo stranski USB

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči vrata USB-A, ki so na desni strani telefona. Če so onemogočena, vrata ne delujejo, če naglavno slušalko priključite kot zvočni kanal ali za polnjenje.

Nastavitve sistema > VLAN

CDP

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči Cisco Discovery Protocol (CDP) za lokalne naprave.

Ko je ta možnost omogočena, telefon odkriva in oglašuje informacije o neposredno povezanih Ciscovih napravah v lokalnem omrežju (LAN).


 
Če te možnosti ne nastavite pravilno, lahko pride do tega, da naprave prekinejo povezavo z omrežjem in zahteva lokalno ponastavitev na tovarniške nastavitve, da se znova vzpostavi povezava.

LLDP

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za telefon.

Ko je telefon omogočen, odkriva in oglašuje informacije o napravah, ki so neposredno povezane v lokalnem omrežju (LAN).


 
Če te možnosti ne nastavite pravilno, lahko pride do tega, da naprave prekinejo povezavo z omrežjem in zahteva lokalno ponastavitev na tovarniške nastavitve, da se znova vzpostavi povezava.

ID vhoda PC VLAN

Privzeto: 1

Možnosti: 0 - 4095

Vnesite vrednost VLAN ID-ja, ki se uporablja za označevanje komunikacij z vrat PC na telefonu.

Telefon označi vse neoznačene okvirje, ki prihajajo iz računalnika (ne označuje okvirjev z obstoječo oznako).

ID za VLAN

Privzeto: 1

Možnosti: 0 - 4095

Ko uporabljate VLAN brez CDP (VLAN omogočen in CDP onemogočen, vnesite ID VLAN za telefon).


 
Samo glasovni paketi so označeni z ID-jem VLAN. Za ID VLAN ne uporabite vrednosti 1. Če je VLAN ID 1, glasovnih paketov ne morete označiti z ID-jem VLAN.

Sistemski > spletni dostop

Spletni dostop

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Nadzira, ali želite dovoliti dostop do spletne strani telefona. Če je nastavljena na Ne, je dostop do spletne strani telefona omejen. Če je nastavitev nastavljena na Da, lahko uporabniki in skrbniki dostopajo do spletne strani telefona s telefonom IP naslovom.

Sistem > WiFi omogočen
WiFi omogočenPrivzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči funkcijo Wi-Fi v namiznem telefonu Cisco Desk Phone 9861 ali 9871.

Ko je ta možnost omogočena, se lahko telefon poveže z omrežjem prek Wi-Fi.

Glasnost zvoka uporabnika >
Bluetooth glasnost

Privzeta vrednost: 10

Možnosti: 0 - 15

Nastavi glasnost Bluetooth naglavne slušalke. Uporabniki telefona lahko nastavitve spreminjajo s tipko za glasnost na telefonu ali gumbom za glasnost na slušalkah.

Glasnost slušalke

Privzeta vrednost: 9

Možnosti: 0 - 15

Nastavi glasnost slušalke. Uporabniki telefona lahko nastavitve spremenijo s tipko za glasnost na telefonu.

Glasnost naglavne slušalke

Privzeta vrednost: 9

Možnosti: 0 - 15

Nastavi glasnost naglavne slušalke. Uporabniki telefona lahko nastavitve spreminjajo s tipko za glasnost na telefonu ali slušalkah.

Glasnost zvonjenja

Privzeta vrednost: 9

Možnosti: 0 - 15

Nastavi glasnost zvonjenja. Uporabniki telefona lahko nastavitve spremenijo s tipko za glasnost na telefonu.

Glasnost zvočnika

Privzeta vrednost: 9

Možnosti: 0 - 15

Nastavi glasnost zvočnika. Uporabniki telefona lahko nastavitve spremenijo s tipko za glasnost na telefonu.
Zvok uporabnika > mikrofona

Zvok mikrofona

Privzeto: odstranjevanje hrupa

Možnosti: Original, Odstranjevanje šumov, Optimiziraj za moj glas

Omogoči ali onemogoči funkcijo za odstranjevanje hrupa. Na voljo so tri možnosti:

  • Izvirnik – izklopi funkcijo za odstranjevanje hrupa.
  • Odstranjevanje hrupa – odstrani ves hrup v ozadju.
  • Optimizacija za moj glas – odstrani ves hrup v ozadju in govor v ozadju.
Prikaz zaslona uporabnika >
Prikaz zaslonaPrivzeto: Vijolično temno

Možnosti: Cyan temno, vijolično temno, modro temno, vijolično temno, modro svetlobo, vijolično svetlobo

Določa ozadje začetnega zaslona telefona in barvno temo za uporabniški vmesnik.

Uporabnik telefona lahko spremeni nastavitev v meniju z nastavitvami telefona.

Uporabnik> Dodatne storitve

Nastavitev možnosti Ne moti

Privzeto: Da

Možnosti: Da, ne

Omogoči ali onemogoči zmogljivost DND (Do Not Disturb) v telefonu.

Ko je ta možnost omogočena, lahko uporabniki telefona vklopijo ali izklopijo DND.

Oblika datuma

Privzeto: mesec/dan

Možnosti: mesec/dan, dan/mesec

Določa obliko datuma.
Oblika časa

Privzeto: 12 ur

Opcije: 12h, 24h

Nastavi obliko prikaza za čas.

Konfiguriranje gumba za dejanje

Gumb Action lahko najdete kot rdeči gumb, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu telefona. Uporabnikom telefonov omogoča hiter dostop do določene storitve, kot je služba za ukrepanje ob nesrečah. Gumb lahko povežete s storitvijo za uporabnike.

1

V pogledu stranke v aplikaciji Control Hub pojditena Naprave in izberite svoj telefon.

2

Izberite Vse konfiguracije.

3

Pomaknite se do razdelka Telefon in izberite Interaktivni gumb.

4

Konfigurirajte naslednje parametre, da povežete gumb Dejanje s storitvijo.

Preglednica 1. Parametri gumba za ukrepanje
ParameterPrivzeto in možnostiOpis
Funkcija gumba za dejanja

Privzeto: izklopljeno

Možnosti: klic v sili, izklopljen

Gumb lahko konfigurirate z določeno storitvijo, kot je nujna služba.

Ko polje nastavite na Klic v sili, morate vnesti telefonsko številko ali URI službe za nujno pomoč. Ko je gumb Action nastavljen na Izklopljeno, gumb Action na telefonu ne bo deloval.

Gumb za dejanje Cilj storitve

Privzeto: Prazno

Navedite telefonsko številko ali URI storitve.

Če omogočite gumb za dejanje, ne da bi nastavili cilj storitve, bo uporabnik telefona videl sporočilo s pozivom za konfiguracijo. Ko uporabnik zapre to obvestilo, bo opozorilna ikona ostala v glavi zaslona telefona, dokler gumb ni pravilno konfiguriran ali onemogočen.

Zakasnitev klica

Privzeta vrednost: 5

Opcije: 0 - 30

V nekaj sekundah nastavite časovno omejitev, v kateri lahko telefon sproži servisni klic po pritisku gumba »Dejanje«.

Nastavite ga na 0, če želite, da telefon opravi klic takoj, ko zazna sprožilec, kot je določeno z enim samim pritiskom, dolgim ali trojnim pritiskom na gumb.

Sprožilec storitve

Privzeto: En pritisk

Možnosti: Single Press, Long Press, Press 3-krat

Izberite, kako lahko uporabniki sprožijo servisni klic z gumbom za dejanje telefona.

Dolg pritisk: za klic pritisnite gumb Dejanje navzdol za vsaj 2 sekundi.

Pritisnite 3-krat: trikrat pritisnite gumb Action z razmikom, krajšim od 2 sekund med vsakim pritiskom.

Tihi klic v sili

Privzeto: onemogočeno

Možnosti: omogočeno, onemogočeno


 

Ta nastavitev deluje le, če je funkcija aktivnega gumba nastavljena na Klic v sili.

Tihi klic v sili je zasnovan za diskretno pomoč v nevarnih situacijah. Uporabnikom omogoča, da poiščejo pomoč brez hrupa.

 • Ko je ta možnost omogočena, lahko uporabniki enosmerne klice opravijo z gumbom »Dejanje«.

  Po opravljenem tihem klicu v sili lahko klic konča samo druga oseba. Da bi se izognili opozarjanju med tekočim klicem, bo zaslon telefona 9841 zamrznil, zaslon telefona 9851 pa bo izklopljen.

 • Ko je klic v sili onemogočen, deluje kot dvosmerni klic, podoben drugim odhodnim klicem.

5

Izberite Naprej.

6

Preglejte spremembe in izberite Uporabi.

7

Izberite Zapri, da zaprete stran.

Konfigurirajte telefon za varčevanje energije (uradne ure)

Telefon ima na voljo tri možnosti varčevanja z energijo, ki zmanjšujejo porabo energije v obdobjih nedejavnosti.

Način izklopa zaslona

V načinu izklopa zaslona telefon izklopi zaslon, da varčuje z energijo zunaj določenega delovnega časa. Ko je funkcija uradnih ur omogočena, telefon po delovnem času preide v način prikaza. Zaslon lahko osvetlite s pritiskom katere koli tipke na telefonu. Zaslon ostane vklopljen, dokler telefon določen čas ni v prostem teku, nato pa se samodejno izklopi.

Način globokega mirovanja

V načinu globokega mirovanja se telefon v določenih obdobjih samodejno izklopi. Način globokega mirovanja lahko omogočite izključno za dela proste dni ali za dela proste in nedelovne ure ob delovnih dneh. Če želite prebuditi telefon, pritisnite gumb Izberi na gruči za krmarjenje.


 
Ko je telefon v načinu globokega mirovanja, gumb Action v zgornjem desnem kotu naprave ni dostopen.

Funkcija uradnih ur je privzeto omogočena v vašem telefonu. Privzeti delovni čas je od ponedeljka do petka nastavljen na 7.00 do 19.00. Telefon izklopi zaslon zunaj določenega delovnega časa. Delovni čas, delovne dni in način varčevanja z energijo lahko prilagajate zunaj delovnega časa.

1

V pogledu stranke v aplikaciji Control Hub pojditena Naprave in izberite svoj telefon.

2

Izberite Vse konfiguracije.

3

Pomaknite se do razdelka Telefon in izberite Uradne ure.

4

Prilagodite delovni čas in delovne dneve, da bodo odražali delovni čas vaših uporabnikov.

Preglednica 2. Parametri za uradne ure
ParameterPrivzeto in možnostiOpis
Omogočeno

Privzeto: True

Možnosti: False, True

To možnost nastavite na True , da omogočite funkcijo uradnih ur za Cisco Desk Phone serije 9800. Funkcija »Uradne ure« je zasnovana tako, da zmanjša porabo energije v obdobjih nedejavnosti v telefonu.

Telefon lahko konfigurirate tako, da samodejno izklopi zaslon (način izklopa zaslona) ali izklop (način globokega mirovanja) zunaj določenih delovnih obdobij.

Delovni dnevi

Privzeto: od ponedeljka do petka

Prilagodite delovne dni tako, da izberete želene dni.

Med dela prostimi dnevi bo telefon samodejno izklopil zaslon. Privzeto so delovni dnevi nastavljeni od ponedeljka do petka.

Ta nastavitev velja tudi za način globokega mirovanja, če je omogočen. Če način globokega mirovanja omogočite izključno za dela proste dni, se bo telefon v teh dneh izklopil. Če omogočite način globokega mirovanja za vse dni, se bo telefon ob delovnih dneh izklopil tako med dela prostimi kot tudi izven delovnega časa ob delovnih dneh.

Nastavite delovni čas za delovne dni s polji »Začetni delovni čas« in »Konec delovnega časa«.

Začetek delovnega časa

Privzeta vrednost: 07:00

Nastavite začetni čas delovnega časa v 24-urni obliki. Zunaj določenega delovnega časa bo telefon samodejno izklopil zaslon ali prešel v način globokega mirovanja samo, če je možnost Deep Sleep Enabled nastavljena na All Days (Vsi dnevi).

Primeri: 09:00 za 09:00; 17:30 za 17:30

Konec delovnega časa

Privzeta vrednost: 19:00

Nastavite končni čas delovnega časa v 24-urni obliki. Zunaj določenega delovnega časa bo telefon samodejno izklopil zaslon ali prešel v način globokega mirovanja samo, če je možnost Deep Sleep Enabled nastavljena na All Days (Vsi dnevi).

Primeri: 09:00 za 09:00; 17:30 za 17:30


 
Prepričajte se, da je interval med začetnim in končnim časom daljši od 60 minut.
5

Če želite prilagoditi nastavitve za nedelovni čas, konfigurirajte naslednje parametre v razdelku Izven delovnega časa .

Za način izklopa zaslona lahko nastavite čas mirovanja in prilagodite nastavitve načina globokega mirovanja.


 

Naključni časovnik se namesti poleg določenih časov vklopa in izklopa, da se preprečijo nenadni skoki povpraševanja po energiji ali omrežnega prometa. Telefon se izklopi z zakasnitvijo od 0 do 10 minut po določenem času izklopa in se naključno vklopi 0 do 60 minut pred določenim časom vklopa. Naključnega časovnika ni mogoče konfigurirati.

Preglednica 3. Parametri za zunanji delovni čas
ParameterPrivzeto in možnostiOpis
Globoko spanje omogočeno

Privzeto: False

Možnosti: Napačno, Samo dela prost dan, Vsi dnevi

Omogočite ali onemogočite način globokega mirovanja v telefonu. Ko je ta funkcija omogočena, samodejno izklopi telefon zunaj določenega delovnega časa.


 

Ta možnost deluje le, če so omogočene uradne ure.

Če je telefon nastavljen na False, ne bo prešel v način globokega mirovanja.

Če je telefon nastavljen na Dan brez dela, se bo izklopil izključno ob dela prostih dneh. Za določene delovne dni bo telefon izklopil zaslon zunaj določenega delovnega časa.

Če je možnost nastavljena na Vsi dnevi, se bo telefon izklopil ob delavnikih, ki niso delovni dnevi, in izven delovnega časa.

Nastavite delovni čas za delovne dni s polji »Začetni delovni čas« in »Konec delovnega časa«.

Čas izklopa telefona po koncu delovnega časa

Privzeta vrednost: 60

Opcije: 0 - 360

V minutah nastavite obdobje časovne omejitve, da se telefon samodejno izklopi po času, določenem v polju »Konec delovnega časa«. Če želite, da telefon preide v način globokega mirovanja takoj po delovnem času, ga nastavite na 0.

Telefon vklopljen pravočasno pred delovnim časom Začetek

Privzeta vrednost: 60

Opcije: 0 - 360

Nastavite časovno omejitev, da se telefon zbudi iz načina globokega mirovanja pred časom, določenim v polju Začetek delovnega časa. Če želite, da se telefon zbudi do začetka delovnega časa, ga nastavite na 0.

Omogoči zvočno opozorilo

Privzeto: False

Možnosti: False, True

Omogočite ali onemogočite telefonu, da predvaja zvočni ton in opozori uporabnika, preden preide v način globokega mirovanja.

Časovna omejitev mirovanja

Privzeta vrednost: 30

Opcije: 1 - 60

Ta nastavitev velja za ta dva primera:

 • Preden telefon preklopi v načrtovani način globokega mirovanja

  Deset minut pred načrtovanim globokim spanjem se pojavi sporočilo, ki uporabnika obvesti, da se bo telefon izklopil v desetih minutah, in začne se odštevanje. Ko se izklopi, se telefon izklopi.

  Če je v obdobju odštevanja kakšna dejavnost, kot je dohodni klic, nadgradnja vdelane programske opreme ali vnovična sinhronizacija omogočanja uporabe, se bo odštevanje znova zagnalo. Če ste na primer to polje nastavili na 20, se bo odštevanje znova začelo čez 20 minut po zaključku dejavnosti.

 • Po ročnem prebujanju iz načina globokega mirovanja

  Če ste na primer to polje nastavili na 20, se po 20 minutah mirovanja prikaže sporočilo, ki uporabnika obvesti, da se bo telefon izklopil v desetih minutah, in začne se odštevanje. Ko se izklopi, se telefon izklopi.

  Če je v obdobju odštevanja kakšna dejavnost, kot je dohodni klic, nadgradnja vdelane programske opreme ali vnovična sinhronizacija omogočanja uporabe, se bo odštevanje znova začelo čez 20 minut po zaključku dejavnosti.


 

Če uporabnik komunicira s telefonom v obdobju odštevanja, na primer odgovarja na klice ali jih zavrača ali pritiska tipk, telefon do konca dneva ne bo prešel v način globokega mirovanja.

Časovna omejitev izklopa mirovanja

Privzeta vrednost: 5

Opcije: 1 - 60

Nastavite časovno omejitev v minutah, da bo telefon samodejno izklopil zaslon po prebujanju v načinu izklopa zaslona.

6

Izberite Naprej.

7

Preglejte spremembe in izberite Uporabi.

8

Izberite Zapri, da zaprete stran.

Konfiguracija skupine za pomoč

V aplikaciji Control Hub lahko omogočite funkcijo skupine za pomoč in konfigurirate hitre številke. Ko so uporabniki konfigurirani, morajo samo izbrati številko z vašega konfiguriranega seznama številk, da lahko hitro pokličejo.

1

V pogledu stranke v aplikaciji Control Hub pojditena Naprave in izberite svoj telefon.

2

V razdelku Konfiguracije izberite Vse konfiguracije.

3

Pomaknite se do razdelka Telefon in izberite Služba za pomoč.

4

Konfigurirajte naslednje parametre za uporabo funkcije skupine za pomoč uporabnikom v napravi:

Preglednica 4. Parametri za skupino za pomoč uporabnikom
ParameterPrivzeto in možnostiOpis
Ime menija po meri

Privzeto: skupina za pomoč uporabnikom

Prikazno ime skupine za pomoč uporabnikom lahko prilagodite na zaslonu menija telefona. Če je prazno, je prikazno ime »Služba za pomoč«.

Omogočiti

Privzeto: Ne

Možnosti: Da, ne

Omogočite ali onemogočite funkcijo skupine za pomoč uporabnikom v telefonu.

Če je nastavljena na Da, lahko uporabniki pritisnejo gumb Priljubljeno , da odprejo telefonski zaslon skupine za pomoč uporabnikom in hitro pokličejo hitro številko.

Hitra številka [n] > ime

Privzeto: prazno

Nastavite prikazno ime hitre številke.

Če je prazna, telefon namesto tega prikaže hitro številko.

Hitra številka [n] > številkaPrivzeto: praznoNastavite hitro številko za povezano hitro ime.
5

Izberite Naprej.

6

Preglejte spremembe in izberite Uporabi.

7

Izberite Zapri, da zaprete stran.

Konfiguriranje gumba »Nastavljive dinamične tipke«

Dinamične tipke najdete na dnu zaslona telefona. Softykeys lahko povežete s storitvijo, da uporabnikom zagotovite hiter dostop.

1

V pogledu stranke v aplikaciji Control Hub pojditena Naprave in izberite svoj telefon.

2

Izberite Vse konfiguracije.

3

Pomaknite se do razdelka Telefon in izberite Nastavljive dinamične tipke.

4

Vnesite zahtevane ključne besede za vsak parameter, da povežete mehko tipko z določeno storitvijo. Če želite več informacij o ključnih besedah in sorodnih dinamičnih tipkah, glejte Programabilne dinamične tipke.

Preglednica 5. Parametri za programabilne dinamične tipke
ParameterPrivzeto in možnostiOpis
Seznam ključev za konference

Privzeto: Prazno

Sintaksa:crdstart; CRDSTOP; crdpause; Življenjepis

Doda naslednje dinamične tipke za snemanje na telefonu za upravljanje snemanja aktivnega klica.

Snemanje

PauseRec

StopRec

ResRec

Seznam povezanih ključev

Privzeto: Prazno

Skladnja:

držati; PSK1; končni klic; Xfer; Conf; xferLx; konfLx; bxfer; phold; ponovno klicanje; Dir; park

Označuje vrstni red dinamičnih tipk, ki se bodo pojavile na zaslonu telefona. Vrstni red temelji na vrstnem redu dodanih ključnih besed.

Seznam ključev za povezana srečanja

Privzeto: Prazno

Skladnja:

končni klic|2; Domov|3

Določa dinamične tipke, ki so na voljo na telefonskem zaslonu med povezanim srečanjem.

Klicanje seznama vnosnih tipk

Privzeto: Prazno

Skladnja:

prekliči|1; klic|2; delchar|3;

Določa dinamične tipke in vrstni red, v katerem so na voljo med klicem.

Omogočiti

Privzeto: Ne

Možnosti: Da |Ne

Omogoči ali onemogoči programabilne dinamične tipke. To polje nastavite na Da, da omogočite nastavljive dinamične tipke.

Seznam ključev za zadržanje

Privzeto: Prazno

Skladnja:

življenjepis; seznam klicev; končni klic; NewCall; potisni klic;
Določa dinamične tipke in vrstni red, v katerem so na voljo, ko je klic na čakanju.
Seznam tipk v mirovanju

Privzeto: Prazno

Skladnja:

gost|; gost|; acd_login|; acd_logout|; posestvo|; ponovno klicanje|; Newcall|; cfwd|; nedavni|; DND|; parkiranje|; PSK1|; gpickup|; prevzem|; dir|4; miss|5; samoogled|; sporočila|; Srečanja
Določa dinamične tipke in vrstni red, v katerem so na voljo med klicem. Ključna beseda »novinec « na primer doda dinamično tipko »Nov klic « v telefonu. Ko pritisnete, ta dinamična tipka pomaga pri zastraševanju novega klica.
Seznam tipk za izklopljeno kljuko

Privzeto: Prazno

Skladnja:

odpovedati; DND; CFWD; parkiranje; Pickup;
Določa dinamične tipke in vrstni red, v katerem so na voljo v stanju izklopljene ali nedejavne slušalke. Primer,dnd ključna beseda doda dinamično tipko DND na telefonu. Ko pritisnete, ta dinamična tipka pomaga vklopiti način DND.
PSK1 do PSK16Privzeto: Prazno

Skladnja

fnc = SD; ext = extension_number@$PROXY; vid=n; nme=display_name

Programabilna polja dinamičnih tipk. V ta polja vnesite niz za konfiguriranje dinamičnih tipk, ki se prikažejo na zaslonu telefona. Ustvarite lahko dinamične tipke za hitro klicanje, številke ali razširitve itd.

Seznam ključev za obdelavo

Privzeto: Prazno

Skladnja:

Končaj|2
Določa dinamično tipko, ki je na voljo med sprostitvijo klica. Primer,končaj| 2 bo na zaslonu dodal Končaj klic .
Sprostitev seznama ključev

Privzeto: Prazno

Sintaksa: končni klic|2;

Seznam tipk za zvonjenje

Privzeto: Prazno

Skladnja:

odgovor|1; prezri|2;
Določa dinamične tipke, ki so na voljo, ko zvoni stanje telefona. Na primer,odgovor |1; prezri|2; Ključna beseda doda dinamični tipki Odgovori in Zavrni na telefonu, ki uporabniku pomagata, da sprejme klic ali zavrne klic, ko telefon zvoni.
Seznam aktivnih ključev v skupni rabi

Privzeto: Prazno

Skladnja:

Newcall|1; PSK1|2; dir|3; nazaj|4;
Določa razpoložljive dinamične tipke, na primer za dostop do imenika telefona. Na primer,dir ključna beseda doda dinamično tipko Dir. Uporabnik lahko pritisne to dinamično tipko za dostop do imenika telefona.
Seznam ključev v skupni rabi

Privzeto: Prazno

Skladnja:

nadaljevanje|1; dir|4;
Določa dinamične tipke, ki so na voljo, ko je telefon na čakanju ali v skupnem stanju. Ključna beseda nadaljuj na primer doda dinamično tipko Življenjepis . Uporabnik lahko pritisne to dinamično tipko za nadaljevanje klica, ki je na čakanju.
Začetek seznama ključev konference

Privzeto: Prazno

Skladnja:

končni klic|2; konf|3
Določa dinamične tipke, ki so na voljo, ko je telefon v povezanem stanju. Ključna beseda »conf « na primer doda konferenco z dinamično tipko. Uporabnik lahko pritisne to tipko za začetek konferenčnega klica.
Začni seznam ključev za prenos

Privzeto:

Skladnja:

končni klic|2; xfer|3;
Določa dinamične tipke, ki so na voljo za preusmeritev klica. Primer,xfer ključna beseda doda dinamično tipko Prenos. Uporabnik lahko pritisne to tipko za prenos klica, ko je vzpostavljen en klic in en klic v mirovanju.
5

Izberite Naprej.

6

Preglejte spremembe in izberite Uporabi.

7

Izberite Zapri, da zaprete stran.

Nastavljive dinamične tipke

Preglednica 6. Programabilne dinamične tipke in ključne besede

Ključna beseda

Oznaka ključa

Opis

Stanje telefona

sprejem

Odgovori

Sprejme dohodni klic.

Zvonjenje

vključitev

VklKonf

Omogoča drugemu uporabniku, da prekine klic v skupni rabi

Aktivno, v skupni rabi

bargesilent

BargeSilent ali BargeSlnt

Omogoča drugemu uporabniku, da prekine klic v skupni rabi z onemogočenim mikrofonom.

Aktivna skupna raba

bxfer

BlindXfer

Izvede preusmeritev slepega klica (preusmeri klic brez pogovora s stranko, na katero se klic preusmeri). Zahteva, da je Blind Xfer Serv omogočen.

Povezan

klicatiKlicVedno se prikaže na prvem mestu, ko je telefon registriran.Klicanje vhoda ali odložene slušalke
preklicatiPrekliči

Prekliče klic (na primer, ko je klic v konferenci, drugi pa se ne odzove).

Dvignjena slušalka
CFWDNaprej / ClrfwdVse klice posreduje na navedeno številko.

Mirovanje, dvignjena slušalka, aktivna skupna raba, zadržanje, skupno posedovanje

CRDPAUSEPauseRecZačasno ustavi snemanje.Povezano, konferenca
ŽivljenjepisResRecNadaljuje snemanje.Povezano, konferenca
CRDSTARTSnemanjeZačne snemanjePovezano, konferenca
CRDSTOPStopRecUstavi snemanjePovezano, konferenca
ConfKonferenca

Sproži konferenčni klic. Zahteva, da je strežnik Conf omogočen in da sta dva ali več klicev aktivnih ali zadržanih.

Povezan
Prevajanje...

delChar - ikona backspace

Izbriše znak pri vnosu besedila.Klicanje vhoda
DNDNe moti

Nastavi funkcijo Ne moti, da prepreči zvonjenje klicev v telefonu.

Mirovanje, izklopljen kavelj, zadržanje, aktivna skupna raba, skupno upravljanje, konference, start-conf, start-xfer

Končni klicKončajKonča klic

Povezano, off-hook, napredovanje, start-xfer, start-conf, konference, sprostitev, zadržanje,

čakanjuNa čakanjeZadrži klic.

Povezani, Start-Xfer, Start-Conf, konference,

PrezretiZavrniPrezre dohodni klic.Zvonjenje
pridružiti sePridruži

Poveže konferenčni klic. Če je gostitelj konference uporabnik A in sta udeleženca uporabnika B in C, se ob pritisku A na gumb »Pridruži se« prikaže A in povežejo se uporabniki B & C.

Konferenca

koledar

Koledar

Odpre seznam »Srečanja«

Mirovanje

Novi klicNov klicZačne nov klic.

Nedejaven, zadržan, aktiven v skupni rabi, v skupni rabi

parkirati

Parkiranje klica

Zadrži klic na določeni številki »park«.

Povezan

nedavniNedavni

Prikaže seznam Vsi klici iz zgodovine klicev.

Nedejaven, brez kavlja, aktiven v skupni rabi, v skupni rabi

ponovno klicanje Ponovitev Prikaže seznam ponovnega klicanja.

Mirovanje, Povezano, Start-Conf, Start-Xfer, Off-Hook (brez vhoda), Zadržanje

nadaljevanjeNadaljujNadaljuje klic, ki je na čakanju.Zadrži, v skupni rabi
nastavitveNastavitveOmogoča dostop do menijev telefona.Vse

Odparkiraj

Odparkiranje klica

Nadaljuje s parkiranim klicem.

Mirovanje, dvignjena slušalka, priključena, aktivna skupna raba

XferPrenosPreusmeri klic.

Zahteva, da je Attn Xfer Serv omogočen ter da je vzpostavljen vsaj en klic in en klic v mirovanju.

Povezan, Start-Xfer,

Start-Conf