Pomoćni natpisi su dostupni u Webex Meetings kada Webex Assistant omogućena opcija "Za sastanke". I domaćin i kohost mogu da Webex Assistant sa svog uređaja tokom sastanka. Dodirnite dugme Webex Assistant sa kontrola poziva i prebacite Webex Assistant na njega.

Domaćin takođe može da omogući pomoćnika za sastanke iz postavki sastanka pre početka sastanka. Ako pomoćnik za sastanke nije omogućen, siv je u meniju "Kontrole poziva".


Pomoćni natpisi nisu dostupni na sastancima koje podržava prostor.

Svi učesnici mogu da odaberu da li žele da imaju pomoćni natpis na ekranu sopstvenog uređaja. Dodirnite dugme Webex Assistant iz kontrola poziva i prebacite pomoćni natpis ili isključen.
Pomoću pomoću pomoćnih natpisa možete da vidite maksimalni prikaz 3x3 sa rasporedom koordinatne mreže.

Ako je sastanak snimljen, a pomoćnik za sastanke je na sastanku, dobijate transkript posle sastanka. Možete da pregledate transkripte i da upravljate njima posle sastanka . Nije moguće videti transkripciju ili oznake na uređaju. Transkripcija i obeležavanje istaknutih stavki dostupno je samo Webex "Sastanak".