Textning är tillgänglig i Webex Meeting när Webex Assistant for Meetings är aktiverat. Både värden och samvärden kan aktivera Webex Assistant från respektive enhet under mötet. Knacka på knappen Webex Assistant i samtalskontrollerna och aktivera Webex Assistant.

Värden kan också aktivera mötesassistenten via mötesinställningarna innan mötet börjar. Om mötesassistenten inte är aktiverad är den nedtonad på menyn med samtalskontroller.


Textning är inte tillgänglig i utrymmesbaserade möten.

Alla deltagare kan välja om de vill visa textning på den egna enhetens skärm. Tryck på Webex Assistant -knappen från samtals kontrollerna och växla textning för dold textning på eller av.
Med textning kan du som mest se en 3x3-vy i rutnätslayouten.

Om mötet spelas in och mötesassistenten är aktiv får du en avskrift efter mötet. Du kan granska och hantera avskriften efter mötet. Du kan inte visa avskriften eller markera viktiga delar på enheten. Funktionerna för avskrifter och markering av höjdpunkter är bara tillgängliga i Webex Meeting-appen.