Funkcja napisów zamkniętych jest dostępna w Spotkaniach Webex, gdy włączona jest funkcja Webex Assistant for Meetings. Zarówno gospodarz, jak i współgospodarz mogą włączyć Webex Assistant ze swojego urządzenia podczas spotkania. Stuknij przycisk Webex Assistant w elementach sterujących połączeniami, a następnie włącz Webex Assistant.

Gospodarz może również włączyć program Meeting Assistant w ustawieniach spotkania przed jego rozpoczęciem. Jeśli funkcja Meeting Assistant nie jest włączona, jest ona wyszarzona w menu elementów sterujących połączeniami.


Napisy nie są dostępne na spotkaniach w obszarach.

Wszyscy uczestnicy mogą wybrać, czy chcą mieć napisy na ekranie własnego urządzenia. Dotknij przycisku Webex Assistantowego , a następnie włącz lub wyłącz opcję podpisy kodowane.
Przy zamkniętych napisach można zobaczyć maksymalnie widok 3x3 z układem Siatka.

Jeśli spotkanie jest nagrywane, a Meeting Assistant jest włączony podczas spotkania, otrzymasz transkrypcję po spotkaniu. Możesz przeglądać i zarządzać transkryptami po zakończeniu spotkania. Nie jest możliwe, aby zobaczyć transkrypcję lub zaznaczyć podkreślenia na urządzeniu. Transkrypcja i zaznaczanie podkreśleń jest dostępne tylko w aplikacji Webex Meeting.