Скритите субтитри се предлагат в срещите на Webex, когато е активиран помощник за срещи в Webex. Както домакинът, така и съ-домакинът могат да включат помощника на Webex от устройствата си по време на среща. Докоснете бутона Webex Помощник от контролите на повикванията и превключвайте Webex

Домакинът може също да разреши помощник за срещия от настройките на срещата, преди да започне . Ако помощникът за срещи не е разрешен, той е сив в менюто за контроли на повикванията..


Затворен надпис не е наличен в събрания, защитени от космоса.

Всички участници могат да изберат дали искат да имат затворен надпис на екрана на собственото си устройство. Докоснете бутона Webex Assistant от контролите за обаждания и превключвайте затворено надписиране включено или изключено.
С включени скрити субтитри можете да виждате изглед от максимум 3x3 в таблично оформление.

Ако срещата е записана и помощникът за срещи е включен в нея, ще получите препис след срещата. Можете да прегледате и управлявате преписите след срещата. Не е възможно да видите транскрибцията или да маркирате акцентите на устройството. Акцентите за транскрибиране и маркиране са достъпни само в приложението Webex Meeting.