Teksting for hørselshemmede er tilgjengelig i Webex-møter når Webex Assistant for Meetings er aktivert. Både verten og delverten kan slå på Webex Assistant fra enheten i løpet av møtet. Trykk på Webex Assistant-tasten fra samtalekontrollene, og slå på Webex Assistant.

Verten kan også aktivere møteassistent fra møteinnstillingene før møtet begynner. Hvis møteassistenten ikke er aktivert, er den nedtonet på menyen samtalekontroller.


Teksting for hørselshemmede er ikke tilgjengelig i space-backed-møter.

Alle deltakerne kan velge om de vil ha teksting på skjermen på sin egen enhet. Trykk på Webex Assistant- knappen i anrops kontrollene, og slå tekst visning på eller av.
Med teksting kan du se en maksimum 3x3-visning med rutenettoppsettet.

Hvis møtet er tatt opp og Meeting Assistant er på i møtet, får du en utskrift etter møtet. Du kan se gjennom og behandle utskrifter etter møtet. Det er ikke mulig å se transkripsjonene eller merke fremhevinger på enheten. Transkripsjon og fremheving er bare tilgjengelig i Webex-møteappen.