Oznaku reda primarnog reda možete da promenite u odnosu na podrazumevanu vrednost, a to je [Proširenje] - [Korisnik]. Obratite se administratoru da biste promenili oznake redova ostalih redova.

1

U okviru Cisco Webex postavke kliknite na dugme Postavke poziva.

2

Kliknite na ikonu olovke pored oznake linije za primarni red.

3

Unesite novu oznaku reda i kliknite na dugme Sačuvaj.