Du kan ändra linjeetiketten på den primära linjen från standardvärdet, som är [anknytning] – [användare]. Fråga administratören om du vill ändra linjeetiketter på dina övriga linjer.

1

I Cisco Webex-inställningar klickar du på Samtalsinställningar.

2

Klicka på pennikonen bredvid linjeetiketten för den primära linjen.

3

Ange en ny radetikett och klicka på Spara.