Förklaring av integreringar och bottar

Alla Webex-användare kan bläddra igenom listan som finns i Cisco Webex App Hub och välja en bot eller en integrering. Bottar och integrationer är grupperade i kategorier, till exempel kundrelationer och utvecklingsverktyg.

Du behöver inte känna till kodning eller använda API:er för att använda bottar eller integrationer. Men om du vill bygga ditt eget, se developer.webex.com för att lära dig hur.

Integrationer

Du kan använda integrationer för att ansluta andra verktyg till Webex. För varje integrering du lägger till får du en samtyckessida med en lista över de funktioner som integreringen behöver för att fungera i Webex.

När du tar bort integreringen tas även den här åtkomsten bort.

Funktionaliteten beror på integreringen och hur den har konfigurerats. Följande är några saker att veta om integreringar:

  • De kanske kan se listan över alla utrymmestitlar som du är i.

  • De kan eventuellt publicera meddelanden eller innehåll åt den person som uppsättningar dem i ett utrymme.

  • De kanske kan svara på kommandon.

  • De kanske kan meddela dig när någon redigerar eller konfigurerar något.

Bots

En bot fungerar som alla andra användare av Webex-appen. Den har dock en speciell bot-bricka så du kan se att den inte är mänsklig.

Boten kan publicera meddelanden, svara på dina frågor, berätta när något händer eller gör det som en assistent i appen.

Kom ihåg att när du arbetar med en bot:

  • En bot läser endast in informationen som du skickar till den direkt. Om du är i ett grupputrymme kan du använda @mention när du vill svara. Om du är i ett utrymme med bara bot, läser bot varje meddelande.

  • Vissa bottar svarar bara på specifika kommandon. Andra kan förstå frågor och förfrågningar på naturligt språk.

Support

Vänligen kontakta företaget som skapade den om du har problem med en integrering eller bot. Du hittar företagsnamnet under bot eller integreringsnamnet i Cisco Webex AppHub. Om du blir av med något brådskande kan du rapportera problem till devsupport@webex.com. Cisco granskar varje integrering och bot som listas i Cisco Webex App Hub.

Lägg till bottar och integrationer

Om det verktyg som du vill integrera kräver att du skapar ett konto skapar du det innan du lägger till integreringen.

1

Gå till den Cisco Webex apphubben och klicka på Logga in med din Webex-app användarnamn och lösenord.


 

Klicka på profilbild och välj Mitt Webex Integrationer för att se dina aktuella integrationer.

2

Klicka på Webex.

3

Klicka på ikonen för integreringen eller boten som du vill lägga till eller ansluta till:

  • För att lägga till en integrering, klicka på Anslut.

    Vissa integreringar kan ha unika krav, granska uppgifterna i Cisco Webex App Hub.

  • Klicka på Lägg till i utrymme för att lägga till en bot. De listade utrymmena är utrymmen med två eller fler personer eller teamutrymmen. Du kan dock starta en konversation direkt med boten, skapa ett utrymme och lägga till bot med bot-namnet och @webex.bot. Lägg till exempel till Hjälp-boten med hjälp av help@webex.bot.
4

Följ anvisningarna för att lägga till din bot eller integrering till ett utrymme i Webex-appen.

Ta bort en integrering

För alla integreringar som listas i Cisco Webex App Hub kan du granska åtkomstbehörigheterna och ta bort integreringarna.

1

Logga in på Cisco Webex-apphubb med din Webex-app användarnamn och lösenord.

2

Klicka på profilbild och välj Mitt Webex Integrationer för att se en lista över alla integrationer du har lagt till.

3

Markera den integrering som du vill ta bort och klicka sedan på Koppla från.

Integreringen tas bort från alla utrymmen och åtkomstbehörigheterna är frånkopplade.

Ta bort en bot

Du kan ta bort bottar från team och utrymmen på samma sätt som du tar bort medlemmar från team och utrymmen.