Webex Calling har följande funktioner och fördelar:

 • Calling-prenumerationer för telefonianvändare och gemensamma områden.

 • Säkra och pålitliga molntjänster som levereras av betrodda regionala tjänsteleverantörer

 • Webex Calling-appen för stationära och mobila enheter, som ger omfattande samtalsfunktioner för mobila medarbetare. (Vår samtalsapp bär vanligtvis tjänsteleverantörens varumärke.)

 • Webex-åtkomst för alla användare, för berikande, enhetlig kommunikation och teamsamarbete.

 • Cisco Webex Meetings som ett valfritt, integrerat tillägg för att tillhandahålla premiummöten som företagsanvändare förväntar sig.

 • PSTN tillhandahålls av partnertjänsteleverantören

 • Nivå 1-support från din partner, support på nästa nivå från Cisco

Cisco Webex Control Hub (https://admin.webex.com) är en webbaserad hanteringsportal som integreras med Webex Calling för att effektivisera dina beställningar och din konfiguration och centralisera din hantering av paketerbjudandet – Webex Calling, Webex och Webex Meetings.

Skillnaden mellan Webex Calling för tjänsteleverantörer och mervärdesåterförsäljare

Det finns två separata samtalserbjudanden som använder samma Webex Calling-plattform. Det ena erbjudandet är för tjänsteleverantörer och deras kunder, och det andra erbjudandet är för mervärdesåterförsäljare och deras kunder. Erbjudandena är så gott som identiska, så vi hänvisar allmänt till dem som Webex Calling. Men det finns några skillnader och när vi måste påpeka dem berättar vi om de gäller för tjänsteleverantörer eller mervärdesåterförsäljare.

Båda erbjudandena administreras i Control Hub och startas i samtalsadministratörsportalen, men här följer några viktiga skillnader.

Tjänsteleverantörer kan sätta sitt varumärke på sina samtalsportaler och appar och måste kombinera och tillhandahålla sina egna PSTN-tjänster till sina kunder eller använda en distribution av lokal gateway. Tjänsteleverantörer måste också tillhandahålla egen nivå 1-support.

Mervärdesåterförsäljare använder å andra sidan varumärkningen som tillhandahålls av Cisco. Mervärdesåterförsäljare är inte reglerade tjänsteleverantörer och kan inte tillhandahålla PSTN-tjänsten. PSTN-tjänsten måste användas via en lokal gateway-distribution för företag. Mervärdesåterförsäljare kan också tillhandahålla sin egen nivå 1-support eller använda Ciscos. Båda samtalserbjudandena tillhandahåller tjänsteförsäkran via mediakvalitetsmätvärden och kan kombinera Webex och Webex Meetings med sina samtalsprogram.

Konfigurationer

Control Hub är den centrala punkten för etablering av alla tjänster. Control Hub har stöd för uppringning av API:er och tillhandahåller startpunkter för samtalsadministratörsportalen för detaljerad konfiguration för din Webex Calling-distribution. Etablering av alla ytterligare tjänster i Webex-familjen (Webex Meetings och Teams) sker också i Control Hub.

Användarupplevelse

Control Hub är den primära administrativa upplevelsen med möjlighet för start i samtalsadministratörsportalen för detaljerad konfiguration där det behövs. Användare har dock åtkomst till följande gränssnitt:

 • Webex Calling-program – Klient för samtal med tjänsteleverantörens varumärke (mervärdesåterförsäljare använder Webex Calling-appen, med Ciscos varumärke).

 • Samtalsanvändarportalen – Program som är tillgängligt vid start från https://settings.webex.com.

 • Webex – Program som ingår i prenumerationen som en Cisco-märkt meddelandeklient för team.

 • Webex Meetings – Program som ingår i Webex Calling-tjänsten.

Kundadministratörer

Som kundadministratör för en provperiod eller betald prenumeration på Webex Calling kan du konfigurera din organisation i Control Hub genom att lägga till platser, licenser, telefonnummer, samtalsfunktioner, användare och arbetsytor (rumsenheter som registrerar sig i Webex-molnet). Du kan även hantera alla dessa komponenter därifrån.

Partners

Som partnertjänsteleverantör kan du märka, marknadsföra och sälja Webex Calling till dina kunder. Du kan konfigurera och utöka provperioder, distribuera tjänster för dina kunder samt skapa och tillhandahålla beställningar åt dina kunder.

Tillgänglighet

Se sidhuvudet Webex Calling i artikeln Var är Cisco Webex tillgängligt för en lista med länder där Webex Calling är till salu.