Giriş

Webex Bulut Bağlantılı Ses (Webex CCA) hizmet sağlayıcı iş ortağı olarak Webex CCA Portalı ile telefon etki alanlarını yönetebilir, düzenleyebilir ve yenilerini talep edebilirsiniz.

İlgili terimlerin açıklaması aşağıda verilmiştir:

 • Telefon etki alanı (TD) – Telefon etki alanları, benzersiz bir iş ortağı veya müşteri yapılandırması için özel ayrıntıları tanımlar ve aynı Webex kümesi üzerindeki siteler arasında paylaştırılabilir. Telefon etki alanı içerisinde bir telefon numarası grup seti, Webex kümesi ve ses köprüsü atanır. Bir iş ortağı veya müşterinin farklı köprüler üzerinde eşsiz Webex siteleri varsa iş ortağı veya müşteri için birden fazla telefon etki alanı olabilir.

 • Webex sitesi - Bir Webex sitesinin eşsiz bir adı ve URL’si ile kendi veritabanı indeksi bulunur. Webex sitesi genellikle şirketin adını alır ve şirketin Webex toplantılarını barındırır. Her bir sitenin, özel izinleri, toplantı sahiplerinin listesini, sayfa markalamayı ve telefon yapılandırmasını belirleyen eşsiz bir yapılandırması olabilir.

 • Webex kümesi - Her bir Webex sitesi URL’si belirli bir kümeye bağlıdır. Küme, bir havuzda bulunan ve farklı veri merkezleri arasında birincil ve ikincil bir hizmet konumunu paylaşan bir sunucu grubudur.

 • Webex ses köprüsü - Webex CCA portalında, bir birincil köprü ve bir yedek köprü, birlikte bir sete bağlıdır. Bir Webex ses köprüsü, bir seferde belirli bir sayıda aramayı barındırabilir ve özel bir telefon etki alanına atanır. Söz konusu özel telefon etki alanı bir Webex sitesine atanır. Köprülerin, birden fazla kiracı ve geri arama parametreleri gibi eşsiz yapılandırmaları olabilir.

 • Geri Arama Grubu - Toplantı sırasında sistemden hangi ülkelerin veya bölgelerin geri arama alabileceğini geri arama grubu tanımlar.

Telefon Etki Alanı Ayrıntılarını Görüntüleme

1

WebEx CCA Portalında oturum açın ve Yapılandırma bölümüne gidin.

2

Kuruluşunuzu seçin ve Telefon Etki Alanı seçimini yapın.

3

İlişkili sitelerin listesini görmek için Telefon Etki Alanları sayfasından bir etki alanı seçin.

Yeni bir Telefon Etki Alanı Talep Etme

1

WebEx CCA Portalında oturum açın ve Yapılandırma bölümüne gidin.

2

Kuruluşunuzu seçin ve Telefon Etki Alanı seçimini yapın.

3

Telefon Etki Alanı Talep Et seçeneğini belirleyin.


 

Seçtiğiniz bölge için CME sertifikalı değilseniz bir köprü adı girmelisiniz. Seçtiğiniz bölgede CME sertifikalıysanız bir köprü adı girmenize gerek yoktur.

4

Ardından, telefon numaraları eklemek için şu yöntemlerden birini seçin:

 • Her bir numarayı manuel girmek için Telefon Ekle seçeneğini seçip gerekli tüm bilgileri girin.


   

  • Telefon Etiketi, bu telefon numarasının, Cisco Webex üzerinde tüm kullanıcılarca görülen açıklamasıdır.

  • Bir telefon etki alanının yalnızca bir varsayılan ücretli numarasının olması gerekir. İsteğe bağlı olarak bir adet varsayılan ücretsiz numarası olabilir. Bu iki numara, toplantı istemcisinin gelen arama panelinde varsayılan numaralar olarak gösterilir.

  • Webex toplantılarına, başka bir ülkeden arayarak katılan kullanıcıların hangi numarayı çevireceğini bilmesini sağlamak için Genel Görüntüleme altında Görüntüle seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca Varsayılan Ücretli ve Varsayılan Ücretsiz numaralar için kullanılabilir. seçerseniz NO, bu iki numara seçim için mevcut değildir. Tüm Küresel Gelen Çağrı Numaraları bir toplantıda sese bağlanırken liste. Bu seçenek için Görüntüle seçeneğini seçmenizi öneririz.

  • seçerseniz Hidden itibaren İstemcide Gizli açılır menüde, bu telefon numarası Cisco Webex tüm kullanıcılar tarafından görülmez.

   Numaranın Tüm Küresel Gelen Çağrı Numaraları listesinde bir kez görünmesi için bu seçenek, ancak bir telefon numarası birden fazla DNIS’e eşlendiğinde seçilebilir. Bir telefon numarasının yalnızca bir DNIS’e eşlenmesi ve Gizli olarak ayarlanması durumunda, söz konusu telefon numarası çağrı alamaz.

 • Başka bir telefon etki alanından gelen çağrı numaralarını içe aktarmak için Başka TD’den içe aktar seçeneğini belirleyin. Gelen çağrı numaralarının bazılarını veya tümünü mevcut bir telefon etki alanları listesinden seçip kopyalayın.

   

  Ancak aynı bölgedeki başka bir telefon etki alanındaki numaraları içe aktarabilirsiniz.

 • Yeni gelen çağrı numaralarını içe aktarmak için CSV’den içe aktar seçeneğini belirleyin.

   

  CSV dosyasını oluşturmanıza yardımcı olması için Telefon Numaraları Şablonunu İndir seçeneğini seçerek şablonu indirebilirsiniz. Şablonu, Webex CCA Portalına aktarmak üzere .CSV dosyası olarak kaydetmeniz gerekir.


 

Yeni telefon etki alanı talepleri, şu durumlarda reddedilir:

 • Aynı DNIS’in iki farklı gösterilen numaraya atanması.

 • İki farklı ülkede aynı gösterilen numaranın oluşturulması.

 • Telefon etki alanının, başka bir köprüde zaten kullanılmakta olan bir numara içermesi.

 • Telefon etki alanının 300’den fazla gösterilen numara içermesi.

 • Telefon etki alanının, 7 karakterden az veya 15 karakterden fazla bir DNIS içermesi.

 • Şu desteklenmeyen karakterlerden en az birini içermesi: !, @, #, $, %, ^, &, * veya ~

5

Yeni telefon etki alanı talebini göndermek için Talebi Gönder seçeneğini belirleyin. Yeni telefon etki alanlarının onaylanması ve Webex CCA Portalında görüntülenmesi beş iş günü sürer.

Gönderilmiş bir Telefon Etki Alanı Talebini İptal Etme veya Düzenleme

Cisco AVOPS ekibine herhangi bir gönderim yaptıktan sonra, gönderilen talebi iptal edebilir veya düzenleyebilirsiniz. Tekrar gönderdiğinizde, beş günlük onay süreci baştan başlar.


 

Gönderilmiş bir telefon talebini iptal ettiğinizde, yalnızca Cisco’ya yapılan gönderimi iptal eder. Webex CCA portalından gelen telefon talebini silmez.

1

WebEx CCA Portalında oturum açın ve Yapılandırma bölümüne gidin.

2

Kuruluşunuzu seçin ve Telefon Etki Alanı seçimini yapın.

3

Düzenlemek istediğiniz gönderilen telefon etki alanı gönderiminin yanındaki düzenle seçeneğini belirleyin.

4

Telefon etki alanı gönderiminin yanında bulunan Gönderimi İptal Et seçeneğini belirleyin.

Telefon etki alanı taleplerini iptal ettikten sonra düzenleyip tekrar gönderebilirsiniz. Zaten onaylanmış gönderimleri iptal edemezsiniz.

Mevcut Telefon Etki Alanını Düzenleme

1

WebEx CCA Portalında oturum açın ve Yapılandırma bölümüne gidin.

2

Kuruluşunuzu seçin ve seçin Telefon Etki Alanları .

3

Seç düzenlemek Düzenlemek istediğiniz telefon alanının yanındaki

4

Gerekli düzenlemeleri yapın, seçin İstek Gönder seçin ve ardından Gönder .

5

Seç Otomatik Senkronizasyon öğesini seçin ve ardından Tamamla .

Bir Siteyi Başka bir Telefon Etki Alanına Taşıma

1

WebEx CCA Portalında oturum açın ve Yapılandırma bölümüne gidin.

2

Kuruluşunuzu seçin ve Telefon Etki Alanı seçimini yapın.

3

Taşımak istediğiniz siteyi içeren telefon etki alanını seçin.

4

Siteyi taşı açılır listesine tıklayın ve ardından, siteyi taşımak istediğiniz telefon etki alanını seçin. Siteler ancak aynı kümedeki telefon etki alanlarına taşınabilir. Siteler farklı bölgelere taşınamaz.

5

Evet'i seçin. Hareket, onaylandıktan hemen sonra gerçekleşir.


 

Siteyi başka bir telefon köprüsü içindeki bir telefon etki alanına taşımak istiyorsanız, Cisco desteği veya hesap temsilcinizle iletişime geçin.