Som standard har nyantagna Webex-användare 14 dagar på sig att välja ett av följande alternativ:

  • Ändra e-postadressen som är kopplad till det gamla kontot.

  • Överför Webex-konversationer från det gamla kontot till det nya kontot.

  • Ta bort det gamla kontot och dess innehåll.

Webex-konversationer migreras automatiskt till det nya kontot när en användare som gjort anspråk inte agerar inom 14 dagar.


 
Organisationer som tillhandahålls i PROD-EU (EMEA) eller US-B har inte möjlighet att tillåta innehållsmigrering för konsumenter.

När anspråken inte försenas görs användarna anspråk omedelbart, och de förs direkt in i organisationen. Nästa gång användaren loggar in på sitt konto måste de istället välja ett av följande alternativ:

  • Ändra e-postadressen som är kopplad till det gamla kontot.

  • Ta bort det gamla kontot och dess innehåll.


 

Alternativet Ta bort det gamla konto- och innehållsalternativet är inte tillgängligt för användare som har registrerat sig för betalda Webex-tjänstekonton.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Organisationsinställningar > Migrera innehåll.

2

Avmarkera kryssrutan Tillåt användare att ta med sin Webex-konversation med dem.