Följande tips kan hjälpa dig att dela innehåll mer effektivt:

  • För att spara tid öppnar du alla program som du vill dela innan mötet eller webbseminariet startar.

  • Stäng alla program du inte behöver, eller som använder bandbredd, såsom snabbmeddelandeprogram eller program som tar emot ljud eller video från webben, för att få maximal mängd bandbredd.

  • Undvik att täcka över ett delat program eller en delad webbläsare med ett annat fönster på din dators skärm. Ett kryssmönster visas i mötesdeltagarnas delade fönster när andra fönster täcker det delade programmet eller webbläsaren.

  • Om du vill växla skärmen mellan delad programvara och mötesfönstret pausar du delningen innan du återgår till mötesfönstret och återupptar sedan delningen när du återgår till det delade programmet.

  • Om du använder fler än en bildskärm när du delar ett program eller en webbläsare kan mötesdeltagarna se programmet/webbläsaren oberoende av vilken bildskärm som du visar det på. Om du flyttar ett program eller en webbläsare till en annan bildskärm är de fortfarande synliga för mötesdeltagarna.

  • Om du vill dela ett dokument som en Microsoft Word- eller Excel-fil kan du förbättra mötesupplevelsen för dessa mötesdeltagare genom att välja Dela innehåll, välja filen eller programmet och sedan Optimera för text och bilder.

  • Om du vill dela Powerpoint-bilder med animeringar och övergångar använder du programdelning eller skärmdelning och väljer Optimera för rörelse och video.

  • När du presenterar och delar en fil använder du sidkontrollerna högst upp på fliken som du delar för att gå framåt och bakåt genom ett dokument. Du kan också konfigurera ett specifikt tidsintervall innan ett dokument automatiskt går vidare genom att gå till menyn Visa och välja Bläddra fram sidor automatiskt.

  • För att förhindra distraktioner och upprätthålla sekretess döljer du alla aviseringar (inklusive mötes- och e-postmeddelanden) som kan dyka upp på din skärm, eftersom de kommer att visas och läsas av andra i mötet när de delas. Systemmeddelanden som öppnas kan inte läsas av andra, men döljer en del av skärmen tills den är stängd.