Följande tips kan hjälpa dig att dela innehåll mer effektivt:

  • Öppna alla program du vill dela innan mötet eller webbsinar startar för att spara tid.

  • Stäng alla program du inte behöver, eller som använder bandbredd, såsom snabbmeddelandeprogram eller program som tar emot ljud eller video från webben, för att få maximal mängd bandbredd.

  • Undvik att täcka över ett delat program eller en delad webbläsare med ett annat fönster på din dators skärm. Ett kryssmönster visas i mötesdeltagarnas delade fönster när andra fönster täcker det delade programmet eller webbläsaren.

  • Om du vill växla mellan visningen av delade program och mötesfönstret kan du pausa programdelningen innan du återgår till mötesfönstret och därefter fortsätta programdelningen när du återgår till det delade programmet.

  • Om du använder fler än en bildskärm när du delar ett program eller en webbläsare kan mötesdeltagarna se programmet/webbläsaren oberoende av vilken bildskärm som du visar det på. Om du flyttar ett program eller en webbläsare till en annan bildskärm är de fortfarande synliga för mötesdeltagarna.

  • Om du vill dela ett dokument, till exempel en Microsoft Word- eller Excel-fil, kan du förbättra mötesupplevelsen för dessa mötesdeltagare genom att välja Dela innehåll, välja fil eller program och sedan Optimera för text och bilder.

  • Om du vill dela Powerpoint-bilder med animeringar och övergångar använder du programdelning eller skärmdelning och väljer Optimera för rörelse och video.

  • När du presenterar och delar en fil använder du sidkontrollerna längst upp på fliken du delar för att förflytta dig framåt och bakåt i ett dokument. Du kan också konfigurera ett specifikt tidsintervall innan ett dokument automatiskt går vidare genom att gå till menyn Visa och välja Bläddra fram sidor automatiskt.

  • Dölj alla aviseringar (inklusive mötes- och e-postaviseringar) som kan komma att visas på din skärm eftersom de kommer att ses och läsas av andra i mötet under delning för att förhindra störningar och bibehålla sekretessen. Systemmeddelanden som är öppna kan inte läsas av andra, men som döljs en del av skärmen tills de stängs.